Hantera Yammer-tjänsten i Office 365

När Yammer var en fristående tjänst fanns det Yammer-specifika lösningar gällande tjänstens kärnaspekter, och de var inte samma som i Office 365. Användarna loggade till exempel in på Yammer-tjänsten med sin e-postadress och lösenord, administratörerna konfigurerade enkel inloggning med ett verktyg som hette Yammer SSO, och anropade Yammer-supporten för att hantera domäner i Yammer. Eftersom Yammer nu är helt integrerat i Office 365 kan administratörer hantera viktiga delar av Yammer-tjänsten i Office 365, bland annat identiteter, användare och licenser. Metoden liknar hur administratörer hanterar andra grundläggande Office 365-tjänster. Vi rekommenderar därför att Yammer-administratörer lär sig mer om Office 365-administration och samarbetar med Office 365-administratörer i hanteringen av Yammer.

Viktiga fördelar

Välbekant anskaffning:    Office 365 är den populära molnlösningen från Microsoft med miljontals användare. Yammer ingår i de flesta Office 365-abonnemang, vilket gör det enklare för kunder att skaffa Yammer. Sedan den 1 februari 2016 är Yammer aktiverat som standard i Office 365, och Yammer-tjänsten konfigureras automatiskt för alla Office 365-klientorganisationer med en Yammer-prenumeration. Om en kund till exempel registrerar en provprenumeration på Office 365 Enterprise E5 så distribueras Yammer automatiskt utan ytterligare åtgärder. Dessutom kommer Yammer att aktiveras för alla kvalificerade Office 365-klientorganisationer, så att Office 365-kunder automatiskt kan dra nytta av Yammer.

Välkänd och kraftfull hantering:    Office 365 bygger på Azure Active Directory (Azure AD), som är Microsofts molnbaserade hanteringstjänst för kataloger och identitet bland flera klientorganisationer. Office 365 och Azure AD har kraftfulla verktyg för organisationer, bland annat en hel serie med identitetshanteringsfunktioner (som multifaktorautentisering och rollbaserad åtkomstkontroll), möjlighet att ansluta med den lokala katalogtjänsten (vilket möjliggör enkel inloggning och livscykelhantering för användare) och centraliserad hantering av användare och licenser (med kraftfulla skriptfunktioner). Det här gör att administratörer kan hantera Yammer precis som andra Office 365-tjänster, med kraftfulla verktyg som inte fanns tillgängliga när Yammer hanterades som en fristående tjänst.

Efterlevnad:    Organisationer kan använda sig av den branschledande säkerheten och sekretessen i Office 365 när de använder Yammer – och låta samarbetet ske i en betrodd miljö. Yammer omfattas nu av Office 365 Säkerhetscenter där internationella och nationella standarder skyddas.

Smidig användarupplevelse med Office 365:    När du hanterar Yammer och andra tjänster i Office 365 blir det allt viktigare hur effektivt tjänsterna används i organisationen och att kärnupplevelsen (till exempel inloggning) är konsekvent, vilket gör användarna mindre förvirrade och minskar antalet supportförfrågningar. Därför är det viktigt att tjänsten är helt integrerad i Office 365-upplevelsen. Alla Office 365-användare med en Yammer-licens kan till exempel komma åt Yammer via appstartsidan i Office 365 och starta en Yammer-konversation från SharePoint, Office 365-videoportalen och inom kort även från Delve och Skype Broadcast. På så sätt kan användarna få ut mesta möjliga av Yammer i Office 365.

Hantera Yammer i Office 365

Här är en lista med viktiga funktioner, hur funktionen hanterades när Yammer var en fristående tjänst och hur den nu hanteras i Office 365. Du kan se att Yammer är en av kärntjänsterna i Office 365 och att den kan hanteras från Office 365 precis som andra tjänster.

Funktion   

Yammer hanterad som fristående tjänst   

Yammer hanterad som en del av Office 365   

Åtkomst till Yammer för klientorganisationer i Office 365

Office 365-administratörer aktiverar Yammer Enterprise.

Yammer aktiveras automatiskt.

Inloggning

Användarna loggar in med e-post och lösenord.

Användarna kan logga in på Yammer med inloggningsuppgifterna för Office 365.

Enkel inloggning

Konfigureras med Yammer-SSO. Det här upphörde den 1 december 2016.

Konfigureras med Azure AD Connect där inställningen Tillämpa Office 365-identitet konfigureras för Yammer-nätverket.

Livscykelhantering för användare

Konfigureras med Yammer DSync. Det här upphörde den 1 december 2016.

Konfigureras med Azure AD Connect. Kommer snart – egenskaper för användarprofiler från Azure AD uppdateras automatiskt i Yammer. Läs mer om att hantera Yammer-användare under hela livscykeln från Office 365.

Livscykelhantering för administratörer

Administratörer för Yammer läggs till manuellt.

Globala administratörer i Office 365 synkroniseras automatiskt med Yammer.

Licenshantering

Licenser för Yammer-användare hanteras manuellt.

Hantera användarlicenser för Yammer i Office 365

Livscykelhantering för domäner

Ring Yammer-supporten när du vill lägga till eller ta bort domäner.

När du hanterar Yammer-domäner i Office 365 synkroniseras domänerna automatiskt med Yammer.

Konsolidera grundläggande Yammer-nätverk

Ring Yammer-supporten när du vill konsolidera nätverk.

Använd självbetjäningsguiden för nätverksmigrering när du vill konsolidera nätverk.

Yammer-nätverk och Office 365-klientorganisationer

I takt med att Yammer utvecklas från att vara en fristående tjänst till att bli en del av Office 365 utvecklas även rollen som ett Yammer-nätverk spelar. Anskaffning och hantering av Yammer-tjänsten är smidigt integrerade med Office 365, precis som slutanvändarens upplevelse av tjänsten. Därför är det viktigt för kunder som tidigare har skapat fristående Yammer-nätverk att lära sig hur Yammer kan hanteras som en tjänst i Office 365. Dessutom får du bästa möjliga upplevelse för användare och administratörer om en Office 365-klientorganisation bara är kopplad till ett Yammer-nätverk. Om du inte använder den här konfigurationen rekommenderar vi att du konsoliderar dina nätverk/klientorganisationer till det här tillståndet. Läs mer i Om Yammer-nätverk och Office 365-klientorganisationer.

Vanliga frågor och svar om att hantera Yammer i Office 365

Yammer Basic

F: Kan jag fortfarande registrera ett kostnadsfritt Yammer-nätverk nu när tjänsten är integrerad i Office 365?

S: Ja. Du kan fortfarande registrera dig för det kostnadsfria Yammer-erbjudandet på www.yammer.com genom att ange din e-post och klicka på knappen Registrera (förutsatt att domänen inte kunde verifieras för en Office 365-klientorganisation med en Yammer-prenumeration). När du är redo att använda Enterprise-funktionerna i Yammer (som att hantera användare eller konfigurera enkel inloggning) måste du skapa en Office 365-klientorganisation.

Livscykelhantering för Yammer-administratörer

F: Hur hanterar jag Yammer-administratörer i Office 365?

S: Alla Office 365-användare som har tilldelats rollen Global administratör blir även en verifierad administratör i Yammer. När den här rollen tas bort från användaren försvinner även administratörsbehörigheten för Yammer.

  • Konfiguration med 1 klientorganisation och 1 nätverk: Om Office 365-klientorganisationen har fler än 1 domän kommer alla domäner att synkroniseras med Yammer-nätverket. Alla globala administratörer för Office 365-klientorganisationen (som är kopplade till någon av domänerna) synkroniseras också till Yammer.

  • Konfiguration med 1 klientorganisation och flera nätverk: Om Office 365-klientorganisationen har fler än ett nätverk kopplat kommer globala administratörer i Office 365-klientorganisationen att synkroniseras med det Yammer-nätverket de kan logga in i (läs mer under situationen med 1 klientorganisation och flera nätverk).

  • Konfiguration med flera klientorganisationer och 1 nätverk: Den här konfigurationen stöds inte. Globala administratörer från den Office 365-klientorganisation som aktiverades senast synkroniseras till Yammer.

Yammer-aktivering

F: Vad händer egentligen under Yammer-aktiveringen?

S: Vid Yammer-aktiveringen ansluts Office 365-klientorganisationen till Yammer-tjänsten, och det här sker automatiskt (mer information finns i Yammer-integrering med Office 365). Yammer-aktiveringen har två viktiga effekter.

  • Office 365-klientorganisationen är ansluten till Yammer-nätverket i fråga om hantering: Det här omfattar även uppgradering till ett Enterprise-nätverk (vid behov) och att starta livscykelhantering för administratörer, så att globala administratörer i Office 365 kan logga in i Yammer-nätverket.

  • Office 365-klientorganisationen är ansluten till Yammer-nätverket i fråga om inloggning: Det gör att användare kan logga in i Yammer-nätverket med inloggningsuppgifterna för O365.

Aktivering och befintliga nätverk

F: Mitt företag har ett kostnadsfritt, grundläggande Yammer-nätverket på domänen contoso.com. Mitt företag har också en Office 365-klientorganisation där vi verifierat och lagt till contoso.com. Kommer ett separat nätverk att skapas när Yammer aktiveras automatiskt för vår Office 365-klientorganisation?

S: Nej. När Yammer aktiveras för en Office 365-klientorganisation letar vi efter befintliga Yammer-nätverk, så att Office 365-klientorganisationen ansluts till det befintliga nätverket i stället för att ett nytt nätverk skapas. I det här fallet kommer det kostnadsfria Yammer-nätverket contoso.com att uppgraderas till Yammer Enterprise och anslutas till Office 365-klientorganisationen.

Aktivering och befintlig inloggning

F: Mitt företag har ett aktivt Yammer-nätverk och vi loggar in med e-post och lösenord. Företaget har börjat använda Office 365, men vi har inte skapat alla användarkonton ännu. Kommer vår vanliga inloggning med e-post och lösenord att blockeras när Yammer integreras närmare med Office 365?

S: Nej. Yammer har som standard stöd för inloggning med antingen Office 365-inloggningsuppgifter eller e-post och lösenord. Om en användare har ett motsvarande Office 365-konto uppmanas användaren att logga in med inloggningsuppgifterna för Office 365. Om användaren däremot inte har något motsvarande Office 365-konto går det fortfarande att logga in med e-post och lösenord. Observera även att Yammer-administratören kan välja att Tillämpa Office 365-identitet i Yammer – med den här enkla inloggningen måste alla logga in med inloggningsuppgifterna för Office 365.

Aktivering och befintliga användare

F: Jag är en befintlig användare i ett Yammer-nätverk och loggar in med e-post och lösenord. Kommer jag att få ett nytt användarkonto för Yammer när nätverket ansluts till Office 365?

S: Nej. När du loggar in för första gången med dina inloggningsuppgifter för Office 365 försöker vi matcha e-postadressen för Office 365-kontot mot befintliga användare. Om vi inte hittar någon skapas en ny Yammer-användare. För mer information finns i artikeln Office 365-inloggning för Yammer.

Livscykelhantering för domäner

F: Mitt företag har en provprenumeration på Office 365 – vårt Office 365-konto är contoso.onmicrosoft.com, och vi har ett motsvarande Yammer-nätverk. Skapas ett andra Yammer-nätverk nu när vi planerar att verifiera och lägga till domänen contoso.com?

S: Nej. När du lägger till domänen contoso.com för klientorganisationen läggs den till automatiskt i nätverket contoso.onmicrosoft.com som skapades tidigare. Användare med e-postadresser under contoso.com kan då också börja logga in i samma nätverk.

Konsolidera grundläggande Yammer-nätverk

F: Mitt företag har en Office 365-klientorganisation som innehåller domänen contoso.com – och vi använder aktivt det motsvarande Yammer-nätverket contoso.com. Nu vill vi lägga till vår underdomän tailspin.com i samma klientorganisation, men upptäckte att tailspin.com har ett separat kostnadsfritt Yammer-nätverk. Vi vill att tailspin.com ska börja använda det överordnade nätverket och dess användningsprinciper – går det?

S: Ja. Du kan använda självbetjäningsguiden för nätverksmigrering till att konsolidera det underordnade nätverket tailspin.com till det överordnade contoso.com-nätverket.

Flytta Yammer-data mellan Office 365-klientorganisationer

F: Mitt företag har en klientorganisation som innehåller domänen contoso.com – och vi använder aktivt det motsvarande Yammer-nätverket contoso.com. Vi har förvärvat tailspin.com, som också har en Office 365-klientorganisation och ett Yammer-nätverk. Vi vill nu flytta Yammer-nätverket tailspin.com till klientorganisationen contoso.com - går det?

S: Nej. Du kan inte flytta Yammer-nätverk mellan klientorganisationer, eftersom nätverket är nära knutet till Office 365 (domäner, användare och identiteter är kopplade). För närvarande kan du exportera data från det förvärvade företagets nätverk i efterlevnadssyfte. När du flyttar domänen tailspin.com till klientorganisationen contoso.com läggs domänen tailspin.com automatiskt till i contoso.com-nätverket. När du skapar tailspin.com-användare i klientorganisationen contoso.com kommer de att kunna logga in i nätverket som nya användare.

Att flytta Yammer-data mellan Office 365-klientorganisationer är inte samma sak som självbetjäningsmigrering av grundläggande Yammer-nätverk (som inte är anslutna till Office 365).

Nu när Yammer är en del av Office 365 och är nära integrerat med Office 365 innebär det följande konsekvenser:

  • Livscykel för domäner:    När du tar bort en domän från en Office 365-klientorganisation tas domänen i nätverket bort automatiskt.

  • Livscykel för användare:    När du tar bort en användare från en Office 365-klientorganisation (innan du tar bort domänen) tas användaren även bort från Yammer.

  • Identitet:    Alla användare från den ursprungliga klientorganisationen måste flytta till den nya klientorganisationen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×