Hantera storleken på postlådan

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Brukar du någon gång i veckan eller kanske till och med varje dag få meddelanden om att din postlåda börjar bli full? Rensning av postlåda är ett enkelt rensningsverktyg som du kan använda för att hantera storleken på postlådan.

 1. Välj Arkiv> Rensningsverktyg > Rensning av postlåda i Outlook.

  Verktyget Rensning av postlåda

 2. Gör något av följande:

  • Visa den totala storleken på postlådan och de enskilda mapparna i den.

  • Sök reda på alla objekt som är äldre än ett visst datum eller större än en viss storlek.

  • Arkivera objekt med Arkivera automatiskt.

  • Visa storleken på mappen Borttaget och töm den.

  • Visa storleken på mappen Konflikter och ta bort den.

Rekommenderade metoder för att hålla postlådan välstädad

Om din e-post lagras på en e-postserver som Exchange kan administratören börja begränsa funktionaliteten när din postlåda når vissa övre gränser. Till exempel får du kanske en varning när du når 90 MB, vid 100 MB kan du inte längre skicka några e-postmeddelanden och vid 110 MB kan du inte heller ta emot någon e-post.

Så här kan du hålla postlådans storlek i schack:

 • Arkivera äldre objekt – flytta gamla objekt som du vill behålla till ett arkiv. Du kan skapa en separat Outlook-datafil (.pst) som du när som helst kan öppna via Outlook. Som standard arkiverar Outlook automatiskt objekt med regelbundna intervall. Du kan också arkivera objekt manuellt när du vill. På så sätt kan du bestämma vilka objekt som ska arkiveras när, och var det ska lagras.

  Obs!: Om du inte kan se kommandot Arkiv kan det bero på att organisationen har inaktiverat funktionen.

 • Töm mappen Borttaget : Töm mappen Borttaget ofta för att se till att du inte sparar meddelanden som du inte behöver.

 • Tömma mappen skräp post – tömma mappen skräp post regelbundet för att spara Inkorgen för de meddelanden du vill ha.

 • Lagra bilagor utanför postlådan – Vi skickar ofta bifogade filer via e-post och snart tar de upp mycket utrymme. Fundera på att spara bifogade filer som du vill behålla på en gruppwebbplats, med OneDrive eller i mappar på datorn.

Du kan använda verktyget rensning av post låda för att visa storleken på post lådan och enskilda mappar. Du kan också arkivera äldre objekt till en arkivfil (. pst) och tömma mappen Borttaget.

 1. Klicka på rensning av post lådaverktyg -menyn.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa den totala storleken på post lådan och enskilda mappar i den klickar du på Visa storlek på post låda.

  • Om du vill söka efter äldre objekt markerar du Sök efter objekt äldre än n dagar, anger ett tal mellan 1 och 999 och klickar sedan på Sök.

  • Om du vill söka efter stora objekt markerar du Sök efter objekt som är större än n kilobyte, anger ett tal mellan 1 och 9999 och klickar sedan på Sök.

  • Om du vill flytta gamla objekt i post lådan till en personlig mappfil för arkiv (. pst) klickar du på Arkivera automatiskt. Standardmappen för Archive. PST-filer är c:\Documents and Settings name\Local Settings \ Application Data\Microsoft\Outlook.

  • Om du vill visa storleken på mappen Borttaget klickar du på Visa objekt storlek.

  • Om du vill tömma mappen Borttaget klickar du på Töm.

  • Om du vill visa storleken på mappen konflikter klickar du på Visa storlek på konflikter.

  • Klicka på ta bortom du vill ta bort innehållet i mappen konflikter .

Minska storleken på en personlig mappfil (. pst)

Om du tar bort objekt från en personlig mappfil (. pst) komprimeras filen automatiskt i bakgrunden när du inte använder datorn och Outlook körs. Om du vill minska fil storleken omedelbart kan du tvinga fram en komprimering. Det kan ta flera minuter att komprimera data filen.

 1. Klicka på data fils hanteringArkiv -menyn.

 2. Klicka på den datafil som du vill komprimera och klicka sedan på Inställningar.

 3. Klicka på Komprimera nu.

Obs!: Du behöver inte avsluta Outlook när du har komprimerat en PST-fil.

Överst på sidan

Minska storleken på offlinemappfilen (. ost)

Om du minskar storleken på offlinemappfilen (. ost) kan prestanda förbättras om du har tagit bort många objekt. Med den här proceduren raderas inga objekt som sparas på servern.

 1. Ta bort de objekt som du inte vill behålla och töm sedan mappen Borttaget .

 2. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

  Kommandot konto inställningar saknas.

  Kommandot konto inställningar finns på verktyg -menyn i Microsoft Office Outlook 2007. Om du använder en tidigare version av Outlook gäller inte följande instruktioner. Använd den hjälp som medföljer produkten. Om namn listen i programmet som du använder visar Microsoft Outlook Express använder du ett program som inte är samma som Outlook. Se hjälp i Outlook Express för hjälp.

 3. I listan väljer du Microsoft Exchange Serveroch klickar sedan på ändra.

 4. Klicka på Fler inställningar.

 5. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Inställningar för offlinemappfil.

 6. Klicka på Komprimera nu.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ta bort ett objekt från både online-och offlinemappar markerar du objektet och trycker på DELETE.

  • Om du använder ett Exchange-konto i cachelagrat Exchange-läge kommer bara den valda mappen att tas bort från den lokala OST-filen. Objekten på servern hämtas igen till OST-filen vid nästa synkronisering, om mappen är markerad under Mappalternativ i Inställningar för skicka och ta emot för Exchange Server-e-postkontot.

  • När du använder cachelagrat Exchange-läge synkroniseras inte gemensamma mappar med favoriter som standard. Om du väljer att synkronisera gemensamma mappar kan storleken på offlinemappfilen (. ost) öka markant.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×