Office
Logga in

Hantera sökordlistor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs om hur du hanterar sökordlistor. Du kan använda sökordlistor för att inkludera eller undanta företagsnamn när innehåll extraheras från dina indexerade dokument, eller för att inkludera eller undanta ord för stavningskorrigeringar för frågor.

I den här artikeln

Hantera extrahering av företagsnamn

För extrahering av företagsnamn att fungera, det vill säga måste för ett företagsnamn som ska hämtas från ditt innehåll och för att det ska mappas till hanterad egenskap företag du se till att:

 • Den hanterade egenskapen ange extrahering av företagsnamn är aktiverat på den hanterade egenskap som du vill extrahera företagsnamn från. Den här inställningen är tillgänglig för de hanterade egenskaperna Rubrik, brödtext och Anteckningar. Se även Hantera sökschemat i SharePoint Online.

 • Namnet på det företag som du vill extrahera finns i den fördefinierade ordlistan med företagsnamn eller i listan Företagsinkluderingar.

När du har gjort det kan använda du sedan hanterad egenskap företag för att skapa förfiningar baserat på det extraherade företagsnamnet i det Förfining-del, på sidan med sökresultat.

Överst på sidan

Inkludera företagsnamn

 1. Logga in på Office 365 Admin Center som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Hantera Sökordlistor. Du är nu i term lagra.

 5. På den Webbplatsinställningar: hantering av termlagringsplats klickar du på pilen för att visa menyn Sök Dictionaries .

 6. Klicka på Företagsinkluderingar, Klicka på pilen och klicka sedan på Skapa Term.

 7. I rutan som visas skriver du namnet på det företag som du vill inkludera.

 8. Klicka någonstans på sidan för att lägga till termen i listan Företagsinkluderingar.

Överst på sidan

Undanta företagsnamn

 1. Logga in på Office 365 Admin Center som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Hantera Sökordlistor. Du är nu i term lagra.

 5. På sidan Termlagringsplats för taxonomi klickar du på pilen för att visa menyn Sökordlistor.

 6. Klicka på Företagsundantag, klicka på pilen och klicka sedan på Skapa Term.

 7. I rutan som visas skriver du namnet på det företag som du vill undanta.

 8. Klicka någonstans på sidan för att lägga till termen i listan Företagsundantag.

Överst på sidan

Hantera stavningskorrigeringar för frågor

Om du eller en annan användare skriver ett ord i en sökfråga som verkar vara felstavat kan stavningskorrigeringar för frågan visas på sökresultatsidan, om ordet är ett viktigt ord i dina indexerade dokument. Den här funktionen kallas även för "Menade du?".

Till exempel om du anger en fråga som innehåller ordet ”ampitheater” visas i stavningskorrigeringar för frågor ”amphitheater” om den här termen är tillgänglig på många platser i indexerade dokument. Du kan lägga till termer som den som bara visas i listan Fråga stavning inkluderingar eller i listan Fråga stavning undantag att påverka hur du vill att stavningskorrigeringar ska gälla eller inte. Det tar upp till 10 minuter för alla ändringar att Fråga stavning inkluderingar eller i listan Fråga stavning undantag ska börja gälla.

Överst på sidan

Inkludera en term i stavningskorrigeringar för frågor

 1. Logga in på Office 365 Admin Center som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Hantera Sökordlistor. Du är nu i term lagra.

 5. På den Webbplatsinställningar: hantering av termlagringsplats klickar du på pilen för att visa menyn Sökordlistor.

 6. Klicka på Fråga stavning inkluderingar, klickar du på pilen och klicka sedan på Skapa Term.

 7. Skriv den stavningskorrigering som du vill inkludera i rutan som visas.

 8. Klicka var som helst på sidan för att lägga till termen i den fråga stavning inkluderingar.

Överst på sidan

Undanta en term från stavningskorrigeringar för frågor

 1. Logga in på Office 365 Admin Center som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Hantera Sökordlistor. Du är nu i term lagra.

 5. På den Webbplatsinställningar: hantering av termlagringsplats klickar du på pilen för att visa menyn Sök Dictionarie s.

 6. Klicka på Fråga stavning undantag, klickar du på pilen och klicka sedan på Skapa Term.

 7. Skriv den stavningskorrigering som du vill undanta i rutan som visas.

 8. Klicka någonstans på sidan för att lägga till termen i listan Fråga stavning undantag.

Överst på sidan

Redigera stavningskorrigeringar för frågor eller företagsnamn

 1. Logga in på Office 365 Admin Center som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Hantera Sökordlistor. Du är nu i term lagra.

 5. På den Webbplatsinställningar: hantering av termlagringsplats klickar du på pilen för att visa menyn Sök Dictionarie s.

 6. Beroende på vilken ordlista termen finns klickar du på Företagsundantag, Företagsinkluderingar, Fråga stavning undantag eller Fråga stavning inkluderingar.

 7. Dubbelklicka på den term som du vill redigera.

 8. Redigera termen.

 9. Klicka var som helst på sidan för att spara den redigerade termen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×