Hantera RSS-feeds

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

RSS (Really Simple Syndication) är ett sätt att göra nyheter, bloggar och annat innehåll på en webbplats tillgängligt för prenumeranter.

Vad vill du göra?

Översikt

Översikt

En webbplatsägare kan hantera RSS-stöd för följande:

 • Webbplatssamlingar

 • Webbplatser på högsta nivån och underwebbplatser

 • Webbprogram

 • Listor

RSS-stöd aktiveras i Central administration på webbprogramsnivån. När det aktiveras på den här nivån aktiveras RSS-stödet automatiskt också på webbplatssamlingsnivån, men en ägare av webbplatsen på högsta nivån kan inaktivera RSS-stöd på webbplatssamlingsnivån. Alla nya webbplatser som skapas i en RSS-aktiverad webbplatssamling omfattas också av RSS-stödet.

Huruvida någon av listorna på en underwebbplats som du skapar automatiskt är RSS-aktiverad, beror på de val som du gör när du aktiverar eller inaktiverar RSS på en webbplats, underwebbplats eller arbetsyta.

Överst på sidan

Hantera RSS-feeds för en webbplatssamling

När RSS-stöd aktiverats i Central administration aktiveras den automatiskt på webbplatssamlingsnivå. En ägare av en webbplats på högsta nivån kan emellertid välja att inaktivera eller åter aktivera RSS-stöd på webbplatssamlingsnivån.

Kontrollera att du befinner dig på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen innan du följer anvisningarna.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på RSS under Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

  Obs!: RSS-länken visas inte på sidan Webbplatsinställningar om RSS-stöd inte har aktiverats i Central administration.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds i den här webbplatssamlingen under RSS för webbplatssamling på RSS-sidan.

  Obs!: Avsnittet RSS för webbplatssamling är endast tillgängligt om du är webbplatssamlingsadministratör och du är på webbplatsen på högsta nivån.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds på den här webbplatsen under Aktivera RSS.

 5. Skriv texten för copyrightmeddelandet som du vill visa i RSS-feeden i rutan Copyright. När du visar en RSS-feed visas eventuellt copyrightmeddelandet längst ned beroende på vilken typ av RSS-läsare du använder.

 6. Ange namnet på den ansvariga redaktören för RSS-innehållet i rutan Ansvarig redaktör. Namnet på den ansvariga redaktören visas längst ned i RSS-feeden.

 7. Ange namnet på webbadministratören för RSS-innehållet i rutan Webbadministratör. Namnet på webbadministratören visas längst ned i RSS-feeden.

 8. Ange det antal minuter som användarna ska vänta innan de kontrollerar om det finns uppdateringar till en RSS-feed i rutan TTL-värde (Time To Live). Antalet minuter visas längst ned i RSS-feeden.

 9. Klicka på OK.

Överst på sidan

Hantera RSS-feeds för en lista eller ett bibliotek

När RSS-stöd har aktiverats i Central administration och på webbplatssamlingsnivå kan du hantera RSS-stöd för en lista eller ett bibliotek på webbplatsen:

Obs!: Namnet på den flik eller knapp som du klickar i den här proceduren varierar beroende på vilken typ av lista eller bibliotek som du vill skapa RSS-feed för. För en kalenderlistan är till exempel fliken Kalender och Kalenderinställningar. Vi använder bibliotek som ett exempel för enkelhetens.

 1. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet i listan eller biblioteket som du vill hantera RSS-feeds för.

 2. Klicka på Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

 3. Klicka på RSS-inställningar under Kommunikation på sidan Inställningar för bibliotek.

  Obs!: Länken RSS-inställningar är inte tillgänglig om RSS-stöd inte har aktiverats både i Central administration och på webbplatssamlingsnivå.

 4. Markera vid RSS för lista om du vill aktivera eller inaktivera RSS för listan.

 5. Välj om du vill trunkera flerradsfält till 256 tecken vid RSS-kanalinformation. Du kan ange en rubrik, beskrivning och en bild-URL för kanalelementen i aktuell RSS-feed.

 6. I avsnittet Kolumner kan du visa eller dölja kolumner i RSS-beskrivningen genom att markera lämpliga kryssrutor. Ange bredvid kolumnnamnet ordningsnumret för din kolumn i vyn.

  Obs!: Om endast en kolumn inkluderas i aktuell feed visas endast kolumnvärdet i objektdelen i aktuell feed. Om fler än en kolumn inkluderas i aktuell feed, består objektdelen av respektive kolumnnamn och dess värde.

 7. I avsnittet Objektgräns kan du begränsa antalet objekt och dagar som ska inkluderas i en RSS-feed.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Konfigurera RSS-feeds i vyn för en lista eller ett bibliotek

När RSS-stöd har aktiverats i Central administration och på webbplatssamlingsnivå kan du hantera RSS-stöd i en vy för en lista eller ett bibliotek.

I avsnittet Objektgräns om du markerar begränsa det totala antalet poster som returneras till det angivna antalet ytterligare en egenskap tagga <treatAs> lista < /treatAs> läggs till RSS-feeds. Den här taggen anger att RSS-läsare behandlar feeden som en lista vars allt innehåll finns i denna feed i stället för som en feed som innehåller endast nya eller ändrade objekt. Mer information om RSS-listan tillägg finns i XML-Developer Center på MSDN.

Viktigt!: I offentliga vyer kan inte användarna se sidan Redigera vy så webbplatsägaren bör visa länken till RSS-feeden. Det är extra viktigt i de fall då webbplatsägaren skapar vyn enbart för RSS.

 1. I den lista eller det bibliotek som du vill prenumerera på klickar du på fliken Bibliotek eller Lista i menyfliksområdet.

  Obs!:  Namnet på fliken varierar beroende på vilken typ av lista eller bibliotek du vill skapa en avisering för. För en kalenderlista är det till exempel fliken Kalender.

 2. Öppna den vy som du vill prenumerera på genom att markera den i listrutan i gruppen Hantera vyer i menyfliksområdet.

  Tips: Om du kan prenumerera på vyer i webbläsaren kan eventuellt en knapp för RSS-verktygsfält aktiveras nu. I så fall kanske du kan klicka på den för att prenumerera på vyn direkt. Om den här funktionen inte är tillgänglig kan du följa resten av anvisningarna nedan.

 3. Klicka på Ändra vy för att öppna vyn för redigering

  Obs!: Om Ändra den här vyn inte visas på Visa-menyn har du inte behörighet att redigera vyn och kan därför inte prenumerera på en RSS-feed av vyn på det här sättet.

 4. Klicka på RSS-knappen RSS-bild om du vill visa RSS-feeds prenumerationssidan för den här vyn i rutan namn.

 5. Kopiera URL:en till prenumerationssidan för RSS-feeds för den här vyn. Du kan sedan publicera URL:en på din webbplats så att deltagare på webbplatsen kan visa och prenumerera på RSS-feeden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×