Hantera RSS-feeds

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

RSS (Really Simple Syndication) är ett sätt att göra nyheter, bloggar och annat innehåll på en webbplats tillgängligt för prenumeranter. När RSS är aktiverat kan du hantera RSS-feeds för webbplatssamlingar, webbplatser, listor och bibliotek. Dina behörigheter på webbplatsen avgör på vilken nivå du kan hantera RSS.

Tillåt RSS-feeds på webbplatsen

Innan du kan hantera RSS för en webbplatssamling, måste du ha administratörsbehörigheter för webbplatssamling och du måste gå till den översta nivån i webbplatssamlingen. Ett snabbt sätt att gå till webbplatsen på översta nivån från en underwebbplats är att markera länken Gå till webbplatsinställningarna på översta nivån på sidan Webbplatsinställningar.

Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån

Om webbplatsen är en del av en Office 365-prenumeration, aktiveras RSS-feeds när webbplatsen skapas första gången. Observera att webbplatsägare kan inaktivera RSS för en webbplats, lista eller bibliotek och en administratör för webbplatssamlingen kan inaktivera RSS för en hel webbplatssamling.

 1. Välj Inställningar för Knappen Office 365-inställningar och välj sedan Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

Tips:  Om länken Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån visas på sidan Webbplatsinställningar beror det på att du är på en underwebbplats. Välj den här länken om du vill hantera RSS för webbplatssamlingen.

 1. Välj RSS under Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

Viktigt!:  RSS-länken visas inte på sidan Webbplatsinställningar om RSS-stöd inte har aktiverats för webbplatssamlingen.

RSS

 1. Om du hanterar RSS för en webbplats i stället för en hel webbplatssamling bortser du från steg 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds i den här webbplatssamlingen.

  Viktigt!: Avsnittet RSS för webbplatssamling är endast tillgängligt om du är webbplatssamlingsadministratör och du är på webbplatsen på högsta nivån.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds på den här webbplatsen.

 3. Skriv valfri information om du vill identifiera copyright, editor, webbadministratörsverktyg och Time To Live information i avsnittet Avancerade inställningar.

 4. Klicka på OK.

Hantera RSS-feeds för en lista eller ett bibliotek

När RSS har aktiverats för en webbplats kan hantera du RSS-inställningar för en lista eller ett bibliotek. När du aktiverar eller inaktiverar RSS på en webbplats eller underwebbplats påverkar detta om listor i en underwebbplats är RSS-aktiverade.

 1. Välj Bibliotek eller Lista beroende på om du är i ett bibliotek eller i en lista.

Obs!:  Namnet på fliken varierar beroende på vilken typ av lista eller bibliotek som du konfigurerar en feed för. Fliken heter till exempel Kalender för en kalenderlista.


Knappen Inställningar för lista

 1. Välj RSS-inställningar under Kommunikation på sidan Inställningar.

Viktigt!:  Länken RSS-inställningar visas inte om RSS inte har aktiverats för webbplatsen.

 1. Markera vid RSS för lista om du vill aktivera eller inaktivera RSS för listan.

 2. Välj om du vill minska flerradsfält till 256 tecken vid RSS-kanalinformation. Du kan ange en rubrik, en beskrivning och en bild-URL för kanalelementen i aktuell RSS-feed.

RSS-kanalinformation

 1. I avsnittet Kolumner kan du visa eller dölja kolumner i RSS-beskrivningen genom att markera lämpliga kryssrutor. Ange ordningsnumret för kolumnen i vyn bredvid kolumnnamnet.

  Obs!: Om endast en kolumn tas med i en feed visas bara kolumnvärdet i objektdelen. Om fler än en kolumn tas med i en feed, består objektdelen av respektive kolumnnamn och dess värde.

RSS-kolumner

 1. I avsnittet Objektgräns kan du begränsa antalet objekt och dagar som ska tas med i en RSS-feed.

 2. Välj OK.

Visa RSS-feeds i vyn för en lista eller ett bibliotek

RSS-feeds prenumeration knappen är dold på sidan Redigera vy över en lista eller ett bibliotek. Många användare har inte behörighet att komma åt den här sidan och det går inte att prenumerera på denna feed för en viss vy. En webbplatsägare kan exponera länken till RSS-feeds så att användarna kan prenumerera. Detta förutsätter att RSS har aktiverats för webbplatsen och för listan eller biblioteket.

 1. Välj Bibliotek eller Lista beroende på om du är i ett bibliotek eller i en lista.

Obs!:  Namnet på fliken varierar beroende på vilken typ av lista eller bibliotek som du konfigurerar en feed för. Fliken heter till exempel Kalender för en kalenderlista.

 1. Om du inte redan tittar på vyn du vill visa en RSS-feed, väljer rätt vy i nedrullningsbara listan Aktuell vy och därefter biblioteket eller listan igen.

Tips:  Om du kan prenumerera på en vy från webbläsaren kan det hända att en RSS-knapp visas i verktygsfältet ( RSS ). I så fall kanske du kan hämta URL:en för RSS-feeden för vyn genom att välja knappen. Om den här funktionen inte är tillgänglig följer du resten av anvisningarna.

 1. Välj Ändra vy för att öppna vyn för redigering.

  Obs!: Om ändra den här vyn inte visas på menyn Visa klickar du har inte behörighet att redigera vyn och kan inte använda den här metoden för att visa en RSS-feed för vyn.

  Ändra en vy

 2. Välj RSS-knappen RSS-bild i avsnittet Namn för att visa prenumerationssidan för RSS-feeds för vyn.

 3. Kopiera URL:en för prenumerationssidan för RSS-feeds för vyn. Därefter kan du publicera URL:en på en sida på din webbplats så att deltagare på webbplatsen kan visa och prenumerera på RSS-feeden.

Översikt

Webbplatsägare kan hantera RSS-stöd för följande:

 • Webbplatssamlingar

 • På den högsta nivån och underwebbplatser

 • Webbprogram

 • Listor

RSS-stöd är aktiverat i Central Administration på webbprogramnivå. När aktiverat på den här nivån RSS-stöd är också aktiverat som standard på webbplatssamlingsnivå, men en ägare av webbplatsen på översta nivån kan inaktivera stöd RSS-på webbplatssamlingsnivå. Alla nya webbplatser som skapas i en webbplatssamling för RSS-aktiverade användare har också RSS.

Huruvida någon av listorna på en underwebbplats som du skapar automatiskt är RSS-aktiverad, beror på de val som du har gjort när du har aktiverat eller inaktiverat RSS på en webbplats, underwebbplats eller arbetsyta.

Hantera RSS-feeds för en webbplatssamling

När RSS-stöd är aktiverat i Central Administration, aktiveras den automatiskt som standard på webbplatssamlingsnivå. På den högsta nivån webbplatsägare kan dock välja att avaktivera eller återaktivera RSS-support på webbplatssamlingsnivå.

Kontrollera att du är ansluten till den översta nivån i webbplatssamlingen innan du börjar den här proceduren.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på RSS under Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

  Obs!: RSS-länken visas inte på sidan Webbplatsinställningar om RSS-stöd inte har aktiverats i Central Administration.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds i den här webbplatssamlingen på RSS-sidan i avsnittet RSS för webbplatssamling.

  Obs!: Avsnittet RSS för webbplatssamling är endast tillgängligt om du är webbplatssamlingsadministratör och du är på webbplatsen på högsta nivån.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds på den här webbplatsen under Aktivera RSS.

 5. Skriv texten för copyright-information som du vill ska visas i RSS-feeds i rutan Copyright. Beroende på typen av RSS-läsare som du använder för att visa en RSS-feed upphovsrätten kan eller kanske inte visas längst ned i RSS-feeds.

 6. I rutan Hantera Editor skriver du namnet på den hantera Redigeraren för RSS-innehållet. Namnet på den hantera redigeraren visas längst ned i RSS-feeds.

 7. Skriv namnet på webbadministratörsverktyg för RSS-innehåll i rutan Webbadministratörsverktyg. Namnet på webbadministratörsverktyg visas längst ned i RSS-feeds.

 8. Ange det antal minuter som användarna ska vänta innan de kontrollerar om det finns uppdateringar till en RSS-feed i rutan TTL-värde (Time To Live). Antalet minuter visas längst ned i RSS-feeden.

 9. Klicka på OK.

Hantera RSS-feeds för en lista eller ett bibliotek

När RSS-stöd är aktiverat i Central Administration och på webbplatssamlingsnivå, kan du hantera RSS-stöd för en lista eller ett bibliotek på din webbplats.

Obs!: Namnet på den flik eller knapp som du klickar i den här proceduren varierar beroende på vilken typ av lista eller bibliotek som du vill skapa RSS-feed för. För en kalenderlistan är till exempel fliken Kalender och Kalenderinställningar. Vi använder bibliotek som ett exempel för enkelhetens.

 1. I listan eller biblioteket som du vill hantera RSS-feed klickar du på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet.

 2. Klicka på knappen Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

 3. Klicka på RSS-inställningar under kommunikation på sidan Inställningar för bibliotek.

  Obs!: Länken RSS-inställningar är inte tillgängligt om RSS-stöd inte har aktiverats i Central Administration och på webbplatssamlingsnivå.

 4. Markera vid RSS för lista om du vill aktivera eller inaktivera RSS för listan.

 5. Välj om du vill trunkera flerradsfält till 256 tecken vid RSS-kanalinformation. Du kan ange en rubrik, en beskrivning och en bild-URL för kanalelementen i aktuell RSS-feed.

 6. I avsnittet Kolumner kan du visa eller dölja kolumner i RSS-beskrivningen genom att markera lämpliga kryssrutor. Ange ordningsnumret för kolumnen i vyn bredvid kolumnnamnet.

  Obs!: Om endast en kolumn tas med i en feed visas bara kolumnvärdet i objektdelen. Om fler än en kolumn tas med i en feed, består objektdelen av respektive kolumnnamn och dess värde.

 7. I avsnittet Objektgräns kan du begränsa antalet objekt och dagar som ska tas med i en RSS-feed.

 8. Klicka på OK.

Konfigurera RSS-feeds i en vy över en lista eller ett bibliotek

När RSS-stöd är aktiverat i Central Administration och på webbplatssamlingsnivå, kan du hantera RSS-stöd för en vy av en lista eller ett bibliotek.

I avsnittet Objektgräns om du markerar begränsa det totala antalet poster som returneras till det angivna antalet ytterligare en egenskap tagga <treatAs> list< /treatAs> läggs på RSS- feed. Den här taggen anger att RSS-läsare behandlar feeden som en lista vars allt innehåll finns i denna feed i stället för som en feed som innehåller endast nya eller ändrade objekt. Mer information om RSS-listan tillägg finns i avsnittet XML Developer Center på MSDN.

Viktigt!: I offentliga vyer användare inte kan visa sidan Redigera vy så att webbplatsägare ska kunna visa länk till RSS-feeds. Det här är viktigt i fall där webbplatsägaren skapar vyn uttryckligen för RSS.

 1. Klicka på fliken bibliotek eller lista i menyfliksområdet i listan eller biblioteket som du vill prenumerera.

  Obs!:  Namnet på fliken varierar beroende på vilken typ av lista eller bibliotek du vill skapa en avisering för. För en kalenderlista är det till exempel fliken Kalender.

 2. Öppna den vy som du vill prenumerera på genom att välja vyn i nedrullningsbara listrutan i gruppen hanteringsvyer på menyfliken.

  Tips: Om du kan prenumerera på en vy från webbläsaren kan det hända att en RSS-knapp visas i verktygsfältet. Om den gör det kan det gå att klicka på den och på så sätt prenumerera på vyn direkt. Om funktionen inte är tillgänglig följer du instruktionerna under resten av processen.

 3. Klicka på Ändra vy för att öppna vyn för redigering

  Obs!: Om ändra den här vyn inte visas på menyn Visa klickar du har inte behörighet att redigera vyn och därför du använda inte den här metoden för att prenumerera på RSS-feed i vyn.

 4. Klicka på RSS-knappen RSS-bild i avsnittet Namn för att visa prenumerationssidan för RSS-feeds för vyn.

 5. Kopiera URL-Adressen för RSS-feeds prenumerationssidan för vyn. Du kan publicera den här URL-Adressen på din webbplats så att deltagarna att webbplatsen kan visa och prenumerera på RSS-feeds.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×