Hantera RSS-feeds

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

RSS (Really Simple Syndication) är ett sätt att göra nyheter, bloggar och annat innehåll på en webbplats tillgängligt för prenumeranter.

Overview

En webbplatsägare kan hantera RSS-stöd för följande:

 • Webbplatssamlingar

 • Webbplatser på högsta nivån och underwebbplatser

 • Webbprogram

 • Listor

RSS-stöd aktiveras i Central administration på webbprogramsnivån. När det aktiveras på den här nivån aktiveras RSS-stödet automatiskt också på webbplatssamlingsnivån, men en ägare av webbplatsen på högsta nivån kan inaktivera RSS-stöd på webbplatssamlingsnivån. Alla nya webbplatser som skapas i en RSS-aktiverad webbplatssamling omfattas också av RSS-stödet.

Huruvida någon av listorna på en underwebbplats som du skapar automatiskt är RSS-aktiverad, beror på de val som du gör när du aktiverar eller inaktiverar RSS på en webbplats, underwebbplats eller arbetsyta.

När RSS-stöd aktiverats i Central administration aktiveras den automatiskt på webbplatssamlingsnivå. En ägare av en webbplats på högsta nivån kan emellertid välja att inaktivera eller åter aktivera RSS-stöd på webbplatssamlingsnivån.

Kontrollera att du befinner dig på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen innan du följer anvisningarna.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på RSS vid Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

  Obs!: RSS-länken visas inte på sidan Webbplatsinställningar om RSS-stöd inte aktiverats i Central administration.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds i den här webbplatssamlingen under RSS för webbplatssamling på RSS-sidan.

  Obs!: Avsnittet RSS för webbplatssamling är endast tillgängligt om du är webbplatssamlingsadministratör och du är på webbplatsen på högsta nivån.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt RSS-feeds på den här webbplatsen under Aktivera RSS.

 4. Skriv texten i copyrightmeddelandet i rutan Copyright.

  När du visar en RSS-feed visas eventuellt copyrightmeddelandet längst ned, beroende på vilken typ av RSS-läsare du använder.

 5. Ange namnet på ansvarig redaktör för RSS-innehållet i rutan Ansvarig redaktör.

  Namnet på ansvarig redaktör visas längst ned i aktuell RSS-feed.

 6. Ange namnet på webbadministratören för RSS-innehållet i rutan Webbadministratör.

  Namnet på webbadministratören visas längst ned i aktuell RSS-feed.

 7. Ange antalet minuter som användarna ska vänta innan de kontrollerar om uppdateringar till en RSS-feed är tillgängliga i rutan TTL-värde (Time To Live).

  Antalet minuter visas längst ned i aktuell RSS-feed.

 8. Klicka på OK.

När RSS-stöd har aktiverats i Central administration och på webbplatssamlingsnivå kan du hantera RSS-stöd för följande typer av listor på dina webbplatser: dokumentbibliotek, bildbibliotek, formulärbibliotek, meddelandelistor, kalenderlistor, bloggar, undersökningar och diskussionstavlor.

 1. Om listan inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan.

 2. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar.

 3. Klicka på RSS-inställningar under Kommunikation på sidan Anpassa.

  Obs!: Länken RSS-inställningar är inte tillgänglig om RSS-stöd inte aktiverats både i Central administration och på webbplatssamlingsnivå.

 4. Markera vid RSS för lista om du vill aktivera eller inaktivera RSS för listan.

 5. Välj om du vill trunkera flerradsfält till 256 tecken vid RSS-kanalinformation. Du kan ange en rubrik, beskrivning och en bild-URL för kanalelementen i aktuell RSS-feed.

 6. I avsnittet Kolumner kan du visa eller dölja kolumner i RSS-beskrivningen genom att markera lämpliga kryssrutor. Ange bredvid kolumnnamnet ordningsnumret för din kolumn i vyn.

  Obs!: Om endast en kolumn tas med i en feed visas bara kolumnvärdet i objektdelen. Om fler än en kolumn tas med i en feed, består objektdelen av respektive kolumnnamn och dess värde.

 7. I avsnittet Objektgräns kan du begränsa antalet objekt och dagar som ska tas med i en RSS-feed.

 8. Klicka på OK.

När RSS-stöd har aktiverats i Central administration och på webbplatssamlingsnivå kan du hantera RSS-stöd för vyer i följande typer av listor:

 • Dokumentbibliotek

 • Bildbibliotek

 • Formulärbibliotek

 • Meddelandelistor

 • Kalenderlistor

 • Bloggar

 • Undersökningar

 • Diskussionstavlor

I avsnittet Objektgräns om du markerar begränsa det totala antalet poster som returneras till det angivna antalet en ytterligare en egenskap tagg < treatAs > lista < / treatAs > läggs till RSS-feeds. Den här taggen anger att RSS-läsare behandlar feeden som en lista vars allt innehåll finns i denna feed i stället för som en feed som innehåller endast nya eller ändrade objekt. Mer information om RSS-listan tillägg finns i avsnittet XML Developer Center på MSDN.

Obs!: I gemensamma vyer kommer användarna inte att kunna se sidan Redigera vy, så för en webbplatsägare kan det vara lämpligt att exponera länken för listan. Det här är viktigt när webbplatsägaren skapar vyn för RSS.

 1. Om listan inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan.

 2. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar.

 3. Klicka på vyn vars feed du vill prenumerera på under avsnittet Vyer.

 4. Bläddra till vyns RSS-feed genom att klicka på RSS-ikonen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×