Hantera roller

En roll är en uppsättning behörigheter att använda resurser i Live Meeting. Genom att tilldela medlemmarna olika roller kan du styra åtkomsten till Live Meeting-resurser beroende på vad medlemmarna i varje roll behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Genom att redigera en roll påverkar du alla behörigheter för alla medlemmar som har den rollen.

När du redigerar en roll kan du antingen återspegla dessa ändringar direkt för alla medlemmar som har den rollen, eller göra så att ändringarna bara gäller för framtida medlemmar.

I Live Meeting används följande roller:

 • Administratör. En medlem som kan göra administrativa ändringar i Live Meeting, inklusive lägga till och ta bort medlemskap.

 • Organisatör. En medlem som kan organisera Live Meeting-sessioner.

Du kan åsidosätta rollens behörighet för en medlem genom att redigera motsvarande medlemskap. Mer information finns i Skapa och hantera medlemskap.

Så här redigerar du rollen Administratör

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Roller och principerStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Redigera bredvid Administratör på sidan Administrera roller och principer.

 4. Klicka på Återställ på sidan Redigera roll om du vill återställa behörigheter för alla administratörer till standardinställningarna i Live Meeting.

 5. Markera kryssrutan Administratörsprivilegier om du vill tillåta administratörer att göra administrativa ändringar av sina konton.

 6. Markera kryssrutan Adressbok om du vill tillåta administratörer att visa Live Meeting-adressboken.

 7. Om du vill tillåta administratörer att schemalägga alla typer av Live Meeting-sessioner ser du till att Schemalägg möte och Möte nu är markerat i listan Möten. Om du vill tillåta administratörer att genomföra möten via Möte nu men inte schemalägga möten, klickar du på Endast Möte nu.

 8. Om du tillåter administratörer att schemalägga Live Meeting-sessioner klickar du på alternativen som tillåter eller inte tillåter dem att använda följande Live Meeting-funktioner i möten som de schemalägger:

  • Skriv ut till PDF. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listan Skriv ut till PDF för att ange om alla deltagare eller bara presentatörer kan skriva ut bilder och andra dokument som hör till ett möte som Adobe Acrobat-filer (.pdf).

  • Programdelning. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listen Programdelning för att ange om medlemmen kan dela både skivbordet och ett enskilt program, eller bara dela ett enskilt program.

  • Anpassad ram. Om du aktiverar det här alternativet kan deltagarna använda ett anpassat fönster i möten.

  • Spela in på server. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listan för att ange om medlemmen kan hantera befintliga inspelningar och skapa nya inspelningar eller bara hantera befintliga inspelningar.

  • Spela in på deltagarens dator. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listan för att ange om mötespresentatörer kan spela in och spara inspelningen på sina datorer och ge deltagarna behörighet att göra detsamma.

 9. Om du vill att inställningarna bara ska gälla för nya administratörer klickar du på Använd dessa inställningar endast för nya administratörer. Om du vill använda inställningarna på alla nya och befintliga administratörer klickar du på Skriv över inställningar för alla befintliga administratörer.

 10. Klicka på Skicka.

Så här redigerar du rollen Organisatör

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Roller och principerStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Redigera bredvid Organisatör på sidan Administrera roller och principer.

 4. Klicka på Återställ på sidan Redigera roll om du vill återställa behörigheter för alla organisatörer till standardinställningarna i Live Meeting.

 5. Markera kryssrutan Administratörsprivilegier om du vill tillåta organisatörer att göra administrativa ändringar av sina konton.

 6. Markera kryssrutan Adressbok om du vill tillåta organisatörer att visa Live Meeting-adressboken.

 7. Om du vill tillåta organisatörer att schemalägga alla typer av Live Meeting-sessioner ser du till att Schemalägg möte och Möte nu är markerat i listan Möten. Om du vill tillåta organisatörer att genomföra möten via Möte nu men inte att schemalägga Live Meeting-sessioner, klickar du på Endast Möte nu.

 8. Om du tillåter organisatörer att schemalägga Live Meeting-sessioner klickar du på alternativen som tillåter eller inte tillåter dem att använda följande Live Meeting-funktioner i möten som de schemalägger:

  • Skriv ut till PDF. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listan Skriv ut till PDF för att ange om alla deltagare eller bara presentatörer kan skriva ut bilder och andra dokument som hör till ett möte som Adobe Acrobat-filer (.pdf).

  • Programdelning. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listan Programdelningför att ange om medlemmen kan dela både skivbordet och ett enskilt program, eller bara dela ett enskilt program.

  • Anpassad ram. Om du aktiverar det här alternativet kan deltagarna använda ett anpassat fönster i möten.

  • Spela in på server. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listan för att ange om medlemmen kan hantera befintliga inspelningar och skapa nya inspelningar eller bara hantera befintliga inspelningar.

  • Spela in på deltagarens dator. Om du aktiverar det här alternativet ska du använda listan för att ange om mötespresentatörer kan spela in och spara inspelningen på sina datorer och ge deltagarna behörighet att göra detsamma.

 9. Om du vill att inställningarna bara ska gälla för nya organisatörer klickar du på Använd dessa inställningar endast för nya organisatörer. Om du vill använda inställningarna på alla nya och befintliga organisatörer klickar du på Skriv över inställningar för alla befintliga organisatörer.

 10. Klicka på Skicka.

Så här återställer du en roll till standardvärdet i Live Meeting

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Roller och principerStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på ikonen Redigera bredvid den roll som du vill återställa på sidan Administrera roller och principer.

 4. Klicka på Återställ på sidan Redigera roll.

 5. Om du vill återställa rollen enbart för nya medlemmar klickar du på Använd dessa inställningar endast för nya [roller]. Om du vill återställa rollen för alla nya och befintliga medlemmar klickar du på Skriv över inställningarna för alla befintliga [roller].

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×