Hantera regelprioritet vid villkorsstyrd formatering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar mer än en regel för villkorsstyrd formatering för ett cellområde gör det enklare för att förstå i vilken ordning reglerna utvärderas, vad händer när två eller fler regler i konflikt, hur kopierar och klistrar in kan påverka regelutvärderingen, hur du ändrar den ordning i vilka regler utvärderas och när du ska stoppa utvärderingen.

Du kan skapa, redigera, ta bort och visa alla villkorsstyrda formateringsregler i arbetsboken genom att använda dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering. Klicka på Villkorsstyrd formatering på fliken Start och klicka sedan på Hantera regler.

Menyn Villkorsstyrd formatering med Hantera regler markerat

Om två eller fler regler för villkorsstyrd formatering gäller för ett cellområde, utvärderas reglerna i den ordning som de visas i dialogrutan (uppifrån och ned).

Här är ett exempel med förfallodatum för ID-brickor. Vi vill markera brickor som löper ut inom 60 dagar men som ännu inte har löpt ut med gul bakgrundfärg och brickor som redan har löpt ut med röd bakgrundsfärg.

Villkorsstyrd formatering av data

I det här exemplet formateras celler med anställningsnummer där certifieringsdatumet löper ut inom 60 dagar i gult, och anställningsnummer för personer med en certifiering som redan har löpt ut formateras i rött. Reglerna visas i följande bild.

Regler för villkorsstyrd formatering

Den första regeln (som anger cell bakgrundsfärg till röd om värdet är True) testar ett datumvärde i kolumn B mot dagens datum (som du får genom att använda funktionen idag i en formel). Tilldela formeln till det första värdet data i kolumn B, vilket är B2. Formeln för den här regeln är = B2 < idag(). Den här formeln testar cellerna i kolumn B (cellerna B2:B15). Om formeln för en cell i kolumn B utvärderas till True, dess motsvarande cell i kolumn A (till exempel A5 motsvarar B5; A11 motsvarar B11), sedan är formaterad med en röd bakgrundsfärg. När alla celler som anges under gäller utvärderas med första regeln testat den andra regeln. Den här formeln kontrollerar om värden i kolumn B är mindre än 60 dagar från det aktuella datumet (till exempel anta att dagens datum är 2010-8-11). Cell i cell B4, är 2010-10-4 mindre än 60 dagar från i dag, så att den utvärderas som SANT och är formaterad med en gul bakgrundsfärg. Formeln för den här regeln är = B2 < idag () + 60. En cell som har första rött av högsta regeln i listan som återstår ensamt.

En regel som är placerad längre upp i listan har högre prioritet än en regel längre ned i listan. Som standard läggs nya regler alltid till överst i listan och får därför högre prioritet, så det är bra att vara uppmärksam på ordningen. Du kan ändra ordningen genom att klicka på pilarna Flytta upp och Flytta ned i dialogrutan.

Pilar för att flytta uppåt och nedåt

I ett cellområde kan mer än en regel för villkorsstyrd formatering vara Sant. Antingen står reglerna i konflikt med varandra eller inte:

När reglerna inte står i konflikt med varandra     Om en regel exempelvis formaterar en cell med fetstil och en annan formaterar samma cell med röd färg, formateras cellen både med fetstil och röd färg. Eftersom formaten inte är i konflikt med varandra tillämpas båda reglerna.

När reglerna står i konflikt med varandra     Anta att en regel formaterar en cell med röd färg och en annan regel formaterar en cell med grön färg. Eftersom reglerna är i konflikt med varandra kan bara en tillämpas. Regeln med högst prioritet tillämpas (den regel som står överst i listan i dialogrutan).

När du redigerar kalkylbladet kan du kopiera och klistra in cellvärden med villkorsstyrd formatering, fylla i ett cellområde med villkorsstyrd formatering eller använda Hämta format. Dessa åtgärder kan påverka prioriteringsordningen för reglerna för villkorsstyrd formatering på så sätt att en ny regel för villkorsstyrd formatering som baseras på källcellerna skapas för målcellerna.

Om du kopierar och klistrar in cellvärden med villkorsstyrd formatering till ett kalkylblad som har öppnats i ett nytt Excel-fönster (en annan instans av Excel.exe som körs samtidigt på samma dator) skapas ingen regel för villkorsstyrd formatering i den andra instansen och formatet kopieras inte till den instansen.

För ett cellområde om en formateringsregel utvärderas som SANT, åsidosätter ett befintligt manuella format. Du kan använda en manuell format med hjälp av knapparna i gruppen tecken på fliken Start (Excel 2016/2013) eller gruppen celler på fliken Start (Excel 2010 och 2007). Om du tar bort regel för villkorsstyrd formatering förblir manuell formatering för cellerna.

Manuella format visas inte i dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering och påverkar inte heller prioritetsordningen.

För kompatibilitet med äldre versioner än Excel 2007 kan du markera kryssrutan Avbryt om Sant i dialogrutan Hantera regler för att simulera hur villkorsstyrd formatering kan visas i tidigare versioner av Excel som inte stöder mer än tre regler för villkorsstyrd formatering eller flera regler som tillämpas på samma område.

Om du till exempel har skapat mer än tre regler för villkorsstyrd formatering för ett cellområde och om du arbetar med en tidigare version av Excel än Excel 2007, så kommer den tidigare versionen att:

 • Endast utvärdera de tre första reglerna.

 • Tillämpa den första regel i prioritetsordningen som är Sant.

 • Ignorera regler med lägre prioritet om är Sant.

Följande tabell innehåller en sammanfattning av varje möjligt villkor för de första tre reglerna:

Om regel

Är

Och om regel

Är

Och om regel

Är

Så händer följande

Ett

Sant

Två

Sant eller falskt

Tre

Sant eller falskt

Den första regeln tillämpas och den andra och tredje regeln ignoreras.

Ett

Falskt

Två

Sant

Tre

Sant eller falskt

Den andra regeln tillämpas och den tredje regeln ignoreras.

Ett

Falskt

Två

Falskt

Tre

Sant

Den tredje regeln tillämpas.

Ett

Falskt

Två

Falskt

Tre

Falskt

Inga regler tillämpas.

Du kan markera eller avmarkera kryssrutan Avbryt om Sant om du vill ändra standardbeteendet:

 • Om du bara vill utvärdera den första regeln markerar du kryssrutan Avbryt om Sant för den första regeln.

 • Om du bara vill utvärdera den första och andra regeln markerar du kryssrutan Avbryt om Sant för den andra regeln.

Du kan inte markera eller avmarkera kryssrutan Avbryt om Sant om regeln formaterar med hjälp av en datastapel, färgskala eller ikonuppsättning.

Ändra regelprioriteten vid villkorsstyrd formatering

 1. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Menyn Villkorsstyrd formatering med Hantera regler markerat

  Regler för villkorsstyrd formatering för den aktuella markeringen visas, inklusive regeltypen, formatet, cellområden regeln gäller för, och inställningen Avbryt om SANT.

  Om du inte hittar den regel som du vill använda kontrollerar du att rätt cellområde, kalkylblad, tabell eller pivottabellrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

 2. Markera en regel. Du kan bara markera en regel åt gången.

 3. Klicka på Flytta upp om du vill flytta den markerade regeln uppåt i prioritet. Klicka på Flytta ned om du vill flytta den markerade regeln nedåt i prioritet.

  Pilar för att flytta uppåt och nedåt

 4. Om du vill stoppa utvärderingen av reglerna vid en viss regel markerar du kryssrutan Avbryt om Sant.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Lägga till, ändra eller ta bort villkorsstyrd formatering

Kopiera villkorsstyrd formatering

Ta bort villkorsstyrd formatering

Använd en formel för att använda villkorsstyrd formatering

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×