Hantera produkter och tjänster i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda Business Contact Manager för Outlook 2010 som hjälper dig att hålla reda på produkt- och tjänstposter som du använder i ditt företag. Du kan också lagra beskrivningar av objektet, enhetskostnader och priser för varje objekt.

Du kan importera en lista över produktartiklar och tjänster från ett annat program eller du kan lägga till enskilda produkter och tjänster. Du kan också ändra den objekt informationen, till exempel standard quantities eller priser, för varje specifik kund när du lägger till produktartiklar och tjänster i möjlighetsposter.

I den här artikeln beskrivs hur du importerar en lista med produkter och tjänster, hur du redigerar listan eller ett objekt på listan, hur du tar bort objekt från listan och hur du ändrar valutainställningarna som listan använder.

Vad vill du göra?

Skapa och importera en lista över produkter och tjänster

Lägga till en produkt eller tjänst i listan

Redigera en produkt eller tjänst objekt

Ta bort ett produkt eller tjänst

Lägga till en produkt eller tjänst i en affärsmöjlighetspost

Ändra produktartiklar och tjänster objekt i en affärsmöjlighetspost

Ändra den valuta i listan objekt

Skapa och importera en lista över produkter och tjänster

Om du vill importera en lista över produkter och tjänster till Business Contact Manager för Outlook, skapa en lista över objekt och spara den som en fil med kommaavgränsade värden (.csv). Den första raden eller raden i .csv-filen måste vara kolumnrubrikerna i listan, så du bör kontrollera att den första raden i listan består av kolumnrubrikerna.

När du importerar en lista över produkt- och tjänstartiklar i CSV-filformat måste följande villkor uppfyllas:

 • Du måste skapa en separat rad i filen för varje objekt du importerar.

 • Varje objekt du importerar måste innehålla följande tre fält: Objektnamn, Objektbeskrivning och Enhetspris.

 • Fälten måste avgränsas med kommatecken. Det får inte förekomma några blanksteg före eller efter kommatecknen.

Det finns flera olika kolumnlayouter du kan välja bland i CSV-filen.

Layout med tre kolumner

NameDescriptionUnit pris

Skriv objektnamnet, en beskrivning och enhetspriset på samma sätt som du brukar, med blanksteg, men sätt inga blanksteg mellan kolumnrubrikerna. Exempel på hur informationen kan se ut:

Artikelnamn 1 objektbeskrivning 1, Enhetspris 1

Artikelnamn 2, Beskrivning 2, Enhetspris 2

Du kan också lägga till ett fjärde fält för Antal och ett femte fält för Enhetskostnad.

Layout med fyra kolumner

Objektet NameDescriptionUnit PriceQuantity

Skriv objektnamnet, en beskrivning och enhetspriset på samma sätt som du brukar, med blanksteg, men sätt inga blanksteg mellan kolumnrubrikerna. Exempel på hur informationen kan se ut:

Artikelnamn 1, beskrivning 1, Enhetspris 1, antal 1

Layout med fem kolumner

Objektet NameDescriptionUnit PriceQuantity enhetskostnad

Skriv objektnamnet, en beskrivning och enhetspriset på samma sätt som du brukar, med blanksteg, men sätt inga blanksteg mellan kolumnrubrikerna. Exempel på hur informationen kan se ut:

Artikelnamn 1, beskrivning 1, Enhetspris 1, antal 1, enhetskostnad 1

Exempel för Excel

Så här kan en lista med två artiklar se ut i Excel. Den består av en rubrikrad följd av en rad för varje artikel.

Artikel/tjänst

Beskrivning

Enhetspris

Cykelkedja

Titan 48 tum

56,50

Vattenflaska

Klarblå

75,50

Exempel för Anteckningar

Om du redigerar filen i en textredigerare som Anteckningar ska du skapa en separat rad i filen för varje artikel som ska importeras och separera posterna på varje rad med kommatecken, utan blanksteg före och efter kommatecknet. Kom ihåg att den första raden måste vara rubriktext.

Artikel/tjänst,Beskrivning,Enhetspris
Cykelkedja,Titan 48 tum,367
Vattenflaska,Klarblå,75,50

Riktlinjer för skiljetecken och valutor

Produktpris och antal får inte innehålla valutasymboler eller skiljetecken. Det enda undantaget är att du kan använda ett decimaltecken för valuta. Exempel:

 • För ett belopp i heltal, skriver du 10000representerar en mängd tio tusen.

 • Ett belopp som innehåller ett bråk, till exempel priser, tar du med decimaltecknet. Skriv 10,50 som representerar ett pris som är tio kronor och femtio öre.

Importera en lista med produkt- och tjänstartiklar

När du har förberett CSV-filen kan du importera den. Under importen kan du välja om du vill lägga till nya artiklar i en befintlig lista över produkter och tjänster eller ersätta den befintliga listan med den nya listan.

 1. Klicka på Försäljning under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Produkter och tjänster på fliken Start i gruppen Anpassa i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Importera i dialogrutan Produkter och tjänster och följ sedan anvisningarna i guiden Importera produktartiklar och tjänster.

  Obs!: Om ett felmeddelande i loggfilen står det att objekt redan finns i Business Contact Manager för Outlook och du vill att objekt i din fil för att skriva över befintliga objekt, starta importen igen och klicka på Ersätt den befintliga listan med objekt i den här filen i den dialogrutan Importera produktartiklar och tjänster.

  Mer information om hur du importerar en .csv-fil till Business Contact Manager för Outlook finns i Importera data till Business Contact Manager.

Överst på sidan

Lägga till en produkt eller tjänst i listan

 1. Klicka på Försäljning under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Produkter och tjänster på fliken Start i gruppen Anpassa i menyfliksområdet.

 3. I dialogrutan Produkter och tjänster klickar du på Lägg till.

 4. I dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst anger du Artikel/tjänst, Beskrivning, Standardantal, Enhetskostnad och Enhetspris.

  Fältet Påslag beräknas automatiskt.

  Mer information om information som du kan lägga till produkter och tjänstposter i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst

  Fält

  Beskrivning

  Artikelnamn

  Ange namnet på produkt- eller tjänstartikeln.

  Beskrivning

  Ange en beskrivning av produkten eller tjänsten.

  Standardantal

  Ange det antal produkter eller tjänster som du normalt säljer per tillfälle. Standardantalet är 1.

  Enhetskostnad

  Ange kostnaden för en enskild produkt- eller tjänstenhet.

  Markeringar

  Skillnaden mellan kostnaden och priset för en enhet beräknas automatiskt och visas i fältet Markering.

  Enhetspris

  Ange priset för en enskild produkt- eller tjänstenhet.

  Moms

  Markera Skattepliktig om du vill ange att ett objekt är skattepliktigt.

 5. Om skatter tillkommer för produkten eller tjänsten markerar du kryssrutan Skattepliktig.

  Tips: Många andra, regioner och städer har moms som måste läggas till i priset på varor och tjänster som säljs. Se din status departementet intäkt webbplats att ta reda på vilken moms är tillämpligt i ditt område.

 6. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till nästa om du vill spara artikeln i listan och lägga till en annan produkt- eller tjänstartikel.

  • Klicka på Spara om du vill lägga till artikeln i listan och stänga dialogrutan.

Överst på sidan

Redigera en produkt- eller tjänstartikel

 1. Klicka på Försäljning under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Produkter och tjänster på fliken Start i gruppen Anpassa i menyfliksområdet.

 3. I dialogrutan Produkter och tjänster klickar du på artikeln och sedan på Redigera.

 4. I dialogrutan Redigera produkt eller tjänst ändrar du någon av följande information: Artikel/tjänst, Beskrivning, Standardantal, Enhetskostnad eller Enhetspris.

  Mer information om de fält som du kan uppdatera i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst finns i Lägg till en produkt eller tjänst i listan

 5. Klicka på Spara.

 6. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Produkter och tjänster eller klicka på en annan artikel eller tjänst i listan och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Ta bort en produkt- eller tjänstartikel

Om du tar bort produkter och tjänster tas de bort permanent från databasen.

 1. Klicka på Försäljning under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Produkter och tjänster på fliken Start i gruppen Anpassa i menyfliksområdet.

 3. I dialogrutan Produkter och tjänster klickar du på en artikel i listan och sedan på Ta bort.

 4. Klicka på Ja när du får frågan om du vill ta bort artikeln.

 5. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Produkter och tjänster, eller klicka på en annan artikel i listan och sedan på Ta bort för att ta bort den.

Överst på sidan

Lägga till en produkt eller tjänst i en affärsmöjlighetspost

Du kan associera produkter och tjänster till en affärsmöjlighetspost så att du håller reda på vilka produkter och tjänster en kontakt för en affärsmöjlighet är intresserad av. Lägg till produkten eller tjänsten från den befintliga listan med produkter och tjänster eller lägg till en helt ny produkt- eller tjänstartikel.

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Dubbelklicka på den post du vill öppna på fliken Affärsmöjligheter.

 3. I avsnittet Produkt- och tjänstinformation klickar du på Lägg till.

 4. Gör något av följande i rutan Artikel/tjänst:

  • Klicka på den artikel du vill lägga till från listan med produkt- och tjänstartiklar.

   Den övriga informationen läggs till automatiskt i formuläret. Ändra informationen efter behov. Ändringarna gäller bara de artiklar du lägger till i den markerade affärsmöjlighetsposten.

  • Ange ett namn för den nya artikeln du vill skapa och lägga till i affärsmöjlighetsposten.

   Obs!: Nya objekt som du skapar direkt i en affärsmöjlighetspost läggs inte till din produktartiklar och tjänster lista. De har lagts till den valda affärsmöjlighetsposten endast.

  • Klicka på Redigera den här listan om du vill lägga till en ny artikel i listan över produktartiklar och tjänster.

   1. I dialogrutan Produkter och tjänster klickar du på Lägg till.

   2. Fyll i informationen i dialogrutan och klicka sedan på OK.

   3. Klicka på den artikel du precis lagt till i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst och klicka sedan på OK. Artikelinformationen fylls i automatiskt i formuläret Affärsmöjlighet.

 5. I dialogrutan Lägg till produkter eller tjänster anger du information i rutornaBeskrivning, Standardantal, Enhetskostnad, Enhetspris och Rabatt. Fälten Påslag och Radsumma (före rabatt) och Radsumma beräknas automatiskt. Om skatter tillkommer för produkten eller tjänsten markerar du kryssrutan Skattepliktig.

Mer information om information som du kan lägga till en affärsmöjlighetspost i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst.

Fält

Beskrivning

Artikelnamn

Ange namnet på produkten eller tjänsten.

Beskrivning

Ange en beskrivning av produkten eller tjänsten.

Antal

Ange antalet produkter eller tjänster för den här affärsmöjligheten.

Enhetskostnad

Ange kostnaden för en enskild produkt- eller tjänstenhet.

Markeringar

Skillnaden mellan kostnaden och priset för en enhet beräknas automatiskt och visas i fältet Markering.

Enhetspris

Ange priset för en enskild produkt- eller tjänstenhet.

Radtotal (före rabatt)

Det totala priset för artiklarna. Summan beräknas automatiskt.

Rabatt (%)

Om du erbjuder rabatt anger du med vilken procentandel du minskar priset för artikeln.

Radtotalen

Det totala priset för artiklarna inklusive rabatt. Summan beräknas automatiskt.

Moms

Markera Skattepliktig om du vill ange att ett objekt är skattepliktigt.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till nästa om du vill spara artikeln i listan och lägga till en annan produkt- eller tjänstartikel.

  • Klicka på OK om du vill lägga till artikeln i listan och stänga dialogrutan.

  • Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst.

Överst på sidan

Ändra produkt- eller tjänstartiklar i en affärsmöjlighetspost

När du ger en offert till någon kan du erbjuda en rabatt, lägga till en produkt eller tjänst du inte ofta eller helt ta bort en av dina vanliga produkter och tjänster. Om du vill hålla reda på dessa ändringar klickar du lägga till, redigera eller ta bort objekt direkt från alla affärsmöjlighetspost. De ändringar du gör kommer gäller endast för den valda affärsmöjlighetsposten och påverkar inte listan produkter och tjänster i Business Contact Manager-databasen.

Klicka på Lägg till i avsnittet Produkter och tjänster för en affärsmöjlighetspost som du redigerar, eller markera en artikel i listan och klicka på Redigera eller Ta bort.

 • Om du klickade på Lägg till:

  1. I dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst anger du Artikel/tjänst, Beskrivning, Antal, Enhetskostnad och Enhetspris. Lägg till Rabatt i procent om så önskas.

  2. Uppdatera alla fält som du vill uppdatera, enligt beskrivningen i Lägg till en produkt eller tjänst i en affärsmöjlighetspost.

  3. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst, eller klicka på Lägg till nästa om du vill lägga till ett till objekt.

 • Om du klickade på Redigera:

  1. I den dialogrutan Redigera produkt eller tjänst, typ i Artikelnamn, Beskrivningkvantitetenhetskostnad och Enhetspris och sedan inkluderar en rabatt procent om du vill.

  2. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Redigera produkt eller tjänst.

 • Om du klickade på Ta bort klickar du på Ja.

Överst på sidan

Ändra vilken valuta som används i artikellistan

Vilken valuta som används för kostnad och pris för produkt- och tjänstartiklar beror på de nationella inställningarna på datorn. Du kan inte använda valutan från flera olika regioner i Business Contact Manager för Outlook.

Ändra de nationella inställningarna på en dator med Business Contact Manager för Outlook

Microsoft Windows XP

 1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i Klassiskt läge.

  • I kategoriläget klickar du på Datum, tid, språk och nationella inställningar och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

 3. Klicka på Anpassa på fliken Nationella inställningar.

 4. Klicka på fliken Valuta och sedan på önskad symbol i listan Valutasymbol.

  Windows Vista

 5. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 6. I Klassisk vy dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar.

 7. På fliken Format klickar du på Anpassa detta format.

 8. Klicka på fliken Valuta och sedan på önskad symbol i listan Valutasymbol.

  Windows 7

  1. Klicka på Start-menyn och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Dubbelklicka på Klocka, språk och nationella inställningar.

  3. Klicka på Ändra datum-, tids- eller sifferformat under Nationella inställningar och språkinställningar.

  4. Klicka på det land vars format du vill använda i listan Format i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar. Klicka sedan på Fler alternativ.

  5. Klicka på fliken Valuta i dialogrutan Anpassa format och klicka sedan på önskad symbol i listan Valutasymbol.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×