Hantera problem med synkronisering av arbetsytor i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla arbetsytedata hålls synkroniserade mellan medlemmarna i Groove-arbetsytor genom att alla ändringar som gjorts av medlemmar lagras i en loggfil. Storleken på loggfilen varierar beroende på hur ofta arbetsytemedlemmarna kör SharePoint Workspace när de är anslutna till Internet så att de kan ta emot de andra medlemmarnas ändringar. Om en eller flera medlemmar i arbetsytan inte kör SharePoint Workspace när de är anslutna till Internet under en längre tid (tre veckor eller längre) eller om det är en hög aktivitetsnivå i en arbetsyta, kan loggfilen bli oacceptabelt stor för andra medlemmar. Det gäller särskilt för arbetsytor som har stora mängder data (mer än 100 MB).

Vad händer när du eller andra medlemmar inte synkroniserar en arbetsyta

Arbetsytemedlemmar som inte synkroniserar sina arbetsytor genom att ansluta till Internet inaktiveras på arbetsytorna. Att vara inaktiverad på en arbetsyta ger följande resultat:

  • Arbetsytan visas under Inaktiverade i startfältet om arbetsytorna sorteras efter status.

  • En röd aviseringsindikator läggs till arbetsytan.

    En ikon för synkroniseringsfel visas som indikation på att du är avstängd från arbetsytan.

  • Om du försöker öppna arbetsytan visas ett varningsmeddelande om att arbetsytan inte längre synkroniseras och att ändringar som du gör går förlorade.

  • Om du öppnar arbetsytan i alla fall visas din kontakt under Inaktiverade i listan med arbetsmedlemmar, om listan sorteras efter status.

Återställa synkronisering till en arbetsyta

Om du har statusen Inaktiverad i en arbetsyta och vill återställa synkroniseringen gör du något av följande:

  • Hämta synkroniserade arbetsytedata från en annan dator (om du har ditt konto på fler än en dator) eller från en annan medlem i arbetsytan.

  • Begär en ny inbjudan till arbetsytan från en annan arbetsytemedlem. Du kan göra den här begäran genom att skicka ett meddelande eller e-postmeddelande.

En ny, synkroniserad kopia av arbetsytan ersätter den tidigare, osynkroniserade versionen.

Om du har öppnat den osynkroniserade arbetsytan får den här versionen av arbetsytan det nya namnet arbetsytenamn (osynkroniserad kopia). Den här kopian av arbetsytan har kvar alla osynkroniserade uppdateringar som du hade lagt till i arbetsytan innan du försökte åtgärda synkroniseringsproblemet.

Bjuda in en inaktiverad medlem till en arbetsyta på nytt

Inaktiverad medlemmar visas i listan medlemmar som ”inaktiverad” (om listan sorteras efter status). Om du vill bjuda in denna medlem till arbetsytan igen och återställa synkroniseringen bör du dra tillbaka inbjudan medlemmen och sedan Skicka en ny inbjudan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×