Hantera principer

Med principer kan du hantera inställningar som är gemensamma för alla som använder Live Meeting eller för alla användare som har tilldelats samma roll i Live Meeting. Du kan redigera följande principer:

 • Mötesprinciper. De här principerna styr giltighetstiden för möten och inspelningar, återställning samt inaktivering av möteslobbyn, inspelningar och åhörarkopior.

 • Principer för lösenord och mötes-/inspelningsnycklar. De här principerna styr komplexitetskraven för lösenord och mötesnycklar.

 • Ljud-/videoprinciper. De här principerna styr vilka konferensleverantörer som är tillgängliga samt ljudfunktioner, t.ex. Datorljud, Enkelriktad VoIP, Ring mig och Video.

Om du vill säkerställa säkerheten för möten kan det vara bra att kräva att mötesnycklar och lösenord är tillräckligt komplexa så att de inte är enkla att gissa sig till. Du kan kräva att organisatörer ska använda mötesnycklar och lösenord som skapas automatiskt i Live Meeting Manager, eller att de använder mötesnycklar och lösenord som uppfyller de komplexitetskrav som du anger. När du anger principer för lösenord och mötesnycklar tillämpas något eller alla av följande komplexitetskrav som du anger:

 • Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst en siffra.

 • Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst en versal.

 • Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst en gemen.

 • Mötesnycklar får inte innehålla mötes-ID och lösenord får inte innehålla användarnamnet.

 • Mötesnycklar och lösenord måste börja och sluta med en siffra eller en bokstav.

 • Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst ett tecken från följande teckenuppsättning: `~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:";'<>?,./

Du kan åsidosätta principer för en medlem genom att redigera motsvarande medlemskap, eller redigera rollen om du vill göra detta för alla medlemmar som har tilldelats en roll. Mer information finns i Skapa och hantera medlemskap och Hantera roller.

Obs!: Om du vill hantera principer i Live Meeting måste du logga in på Live Meeting-konferenscentret med ett medlemskap som har rollen Administratör. Om ditt medlemskap inte har den rollen kontaktar du Live Meeting-administratören.

Så här redigerar du mötesprinciper

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Roller och principerStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Redigera bredvid Mötesprinciper på sidan Administrera roller och principer.

 4. Om du vill tillämpa den längsta väntetiden innan möten och inspelningar tas bort anger du väntetiden innan möten och inspelningar tas bort automatiskt på sidan Redigera mötesprinciper, och markerar sedan kryssrutan under Mötet slutar gälla och Inspelningen slutar gälla.

 5. Markera kryssrutan Aktivera återställning om du vill aktivera återställning av möten och inspelningar inom 90 dagar efter att de har tagits bort.

 6. Markera kryssrutan Aktivera möteslobby om du vill aktivera möteslobbyn för alla Live Meeting-sessioner.

 7. Om du vill aktivera inspelningar och tillåta att användarna som har inspelningsbehörighet kan spara inspelningar i konferenscentret markerar du kryssrutan Aktivera inspelning på server.

 8. Markera kryssrutan Tillåt att organisatörer beviljar behörighet att hämta inspelningar om du vill tillåta organisatörer att ge mötesdeltagare behörighet att hämta inspelningar.

 9. Om du vill aktivera inspelningar och tillåta att användarna som har inspelningsbehörighet kan spara inspelningar på sina lokala datorer markerar du kryssrutan Aktivera inspelning på deltagarens dator.

 10. Klicka på Skicka.

Så här redigerar du principer för lösenord och mötes-/inspelningsnycklar

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Roller och principerStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Redigera bredvid Redigera principer för lösenord och mötes-/inspelningsnycklar på sidan Administrera roller och principer.

 4. Markera kryssrutan Tillåt att användare ändrar sina lösenord på sidan Redigera principer för lösenord och mötes-/inspelningsnycklar om du vill tillåta mötesorganisatörer och administratörer att ändra sina lösenord.

 5. Markera kryssrutan Användarlösenord måste uppfylla ytterligare komplexitetskrav om du vill att lösenorden för alla Live Meeting-sessioner ska uppfylla komplexitetskraven.

 6. Markera kryssrutan Mötes- och inspelningsnycklar måste uppfylla ytterligare komplexitetskrav om du vill att mötesnycklarna för alla Live Meeting-sessioner ska uppfylla komplexitetskraven.

 7. Markera kryssrutan Endast mötes- och inspelningsnycklar som genererats av servern är giltiga om mötesnycklar ska skapas automatiskt för alla Live Meeting-sessioner.

 8. Om du vill ange komplexitetskrav för lösenord skriver du en minimilängd för lösenordet i textrutan Minsta längd under Komplexitetskrav och markerar eller avmarkerar sedan andra alternativ om det behövs.

 9. Klicka på Skicka.

Så här redigerar du ljud- och videoprinciper

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Roller och principerStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Redigera bredvid Ljud-/videoprinciper på sidan Administrera roller och principer.

 4. Markera kryssrutan Aktivera Anslut till konferens - deltagare kan be konferensleverantören att ringa upp dem på sidan Redigera ljud-/videoprinciper om du vill aktivera funktionen Anslut till konferenssamtal för alla Live Meeting-sessioner.

 5. Markera kryssrutan Aktivera datorljudkonferens för detta konferenscenter om du vill aktivera funktionen Datorljud för alla Live Meeting-sessioner.

 6. Markera kryssrutan Aktivera enkelriktad VoIP för detta konferenscenter om du vill aktivera enkelriktad VoIP för alla Live Meeting-sessioner.

 7. Markera kryssrutan Aktivera Aktiv presentatörs videosignal för detta konferenscenter om du vill göra det möjligt för den aktiva mötespresentatören att visa sin video under alla Live Meeting-sessioner.

 8. Markera under Konferensleverantör kryssrutorna bredvid respektive ljudkonferensleverantör som du vill aktivera för Live Meeting-sessioner.

 9. Klicka på alternativet Ställ in standardvärden bredvid den konferensleverantör som du vill ska visas som standardalternativ när medlemmarna ordnar Live Meeting-sessioner.

 10. Klicka på Skicka.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×