Hantera potentiella kunder eller leads i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan hålla reda på potentiella kunder och kontrollera förloppet mot vinnande dagliga verksamheten med Business Contact Manager för Outlook.

Ett Lead är en person, företag eller organisation som kan vara intresserad av produkterna eller services företag erbjudanden. Du kan använda Business Contact Manager för Outlook för att hantera Leads eller potentiella kunder genom att hålla reda på information om enskilda Leads. Använda vilka kriterier för att klassificera kvaliteten på Leads så att du har en bättre överblick av var att fokusera din försäljningsaktiviteter. Du kan också använda Business Contact Manager för Outlook för att övervaka förloppet eller teamets framsteg mot att stänga Leads till försäljning.

Vad vill du göra?

Skapa Leads

Skapa leads

Lead kan den komma från var som helst – från en marknadsföringsaktivitet, en hänvisning från aktuell kund eller personliga rekommendationer. Som en small business-ägare är det viktigt för dig att capture och uppföljning av varje lead. Om du är tur finns ett stort antal leads, vill du ha en process för att samla in och spåra information om lead och om lead omvandlas till en försäljning. Du kanske till exempel vill du:

 • Samla in information om den potentiella kunden i en leadpost, där du även för in information som kvalificerar leadet.

 • Registrera information om produkter och tjänster som intresserar ditt lead i ett affärsmöjlighetsformulär.

 • Följa upp med den personen och spåra leadet under utvecklingen till en affärskontakt.

Leads visas i en flik på arbetsytan Försäljning. Du kan visa enskilda leads och affärsmöjligheter poster från försäljning arbetsyta.

I det här avsnittet

Skapa en ny leadpost

Skapa leads från e-postmeddelanden eller genom att importera

Skapa ett lead från ett e-postmeddelande

Importera och exportera Lead-poster

Skapa en ny leadpost

Den första informationen om någon som kanske är intresserad av att göra affärer är ofta ganska begränsad men det är ändå värt att samla in det du vet i en leadpost.

Du kan ange omfattande information om en lead, länka andra poster och kommunikationshistorikobjekt och lägga till anpassade fält. All den här informationen lagras som ett led post.

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Klicka på Lead- menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Ny.

 3. I avsnittet Lead skriver du namnet på ditt lead i rutan Fullständigt namn.

  Tips: Fullständigt namn är den enda information som krävs på leadformuläret.

 4. Ange all annan information som du har om ditt lead.

  En leadpost innehåller sidan Allmänt och sidan Historik.

Sidan Allmänt

Sidan Allmänt för en leadpost är uppdelad i avsnitt enligt följande:

Lead-    Skriv befattning på kontakten och klicka på alternativet arkivering som önskas i fältet Spara som. Om du vill tilldela en medarbetare som ska följas upp med lead klickar du på en anställds namn i listan tilldelad. Endast personer som du delar databasen visas i listan. Om du vill kan du klicka på ikonen fotot om du vill lägga till en bild för Lead genom att klicka på knappen bild.

Lead-formulär med avsnittet Lead-namn

Företagsinformation    Skriv namnet på det företag som representerar lead.

Länkat konto    Om du vill associera lead med ett av dina konton klickar du på knappen konto och välj ett konto i listan.

Internet, telefonnummer, och adresser    Ange den lead kontaktinformation i dessa avsnitt. Du kan ange flera objekt i fält som innehåller en pil. Du kan till exempel ange adresser för företag, Home och andra i avsnittet adresser och markerar kryssrutan för adressen som ska användas för utskick.

Information om källan    Registrera hur du får veta om den här lead med hjälp av det här avsnittet. Du kan välja ett objekt från källistan eller ange en ny källa. Klicka på # #initierad av om du vill ange exakt källan. Om du väljer Word munnen som källa, till exempel och klicka sedan på # #initierad av, dialogrutan som öppnas visas en lista över alla affärskontakter och du kan välja namn på anställd eller kund som avses du lead.

Kundämnespost där avsnittet Källa visas

Lead-poäng    Poäng eller klassificera lead av hur troligt han eller hon är att köpa dina produkter och tjänster. Du kan manuellt ange ett resultat genom att klicka på antalet stjärnor som du vill använda Lead ska ha eller välj en automatisk poängsättningstyp. Automatisk poängen baseras på beräkning villkor som du kan anpassa, eller bara använda standardposter.

Lead-post med leadbedömning

Kommentarer    Lägg till eventuell ytterligare information om Lead i fältet Anteckningar. Klicka på Lägg till tidsstämpel om du vill bifoga datum och tid för att du har angett informationen.

Sidan Historik

Om du vill öppna sidan Historik i menyfliksområdet klickar du på Visa och klicka sedan på Historik. Den här sidan innehåller alla kommunikationshistorikobjekt kopplad till den här post.

Om du vill skapa en mer detaljerad historik om Lead, klicka på Nytt och länka ett objekt, till exempel en affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet till posten. Mer information om kommunikationshistorik finns i Spåra kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

 1. Klicka på Spara och stäng eller, om du ska skapa flera leadposter, på Spara och nytt så öppnas ett tomt leadformulär.

Överst på sidan

Skapa leads från e-postmeddelanden eller med import

Du kan också skapa en leadpost från ett e-postmeddelande eller genom att importera poster.

Skapa ett lead från ett e-postmeddelande

Du kan samla in namnet och e-postadressen för ett lead direkt från ett e-postmeddelande.

 1. I Microsoft Outlook dubbelklickar du på ett e-postmeddelande från kontakten.

 2. Klicka på Skapa post på fliken Meddelande i gruppen Affärer.

 3. Klicka på Lead i listan. Ett nytt leadformulär öppnas där personens namn, om det är känt, och e-postadress redan är angivna.

 4. Fyll i formuläret och klicka sedan på Spara och stäng.

Överst på sidan

Importera och exportera leadposter

Du kan importera Lead-information från andra program, till exempel ACT! och Microsoft Excel. Information om hur du importerar Lead-poster och andra data finns i importera dina data till Business Contact Manager.

Eftersom Leads är en typ av affärskontaktpost, kan du exportera dem med dina Business Contact Manager för Outlook data. Mer information om hur du exporterar Lead-poster och andra data finns i Exportera affärsposter i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Kvalificera eller bedöma leads

När du kvalificerar ett lead anger du att leadet är någon som har användning eller behov av din produkt eller tjänst. Om ditt företag till exempel säljer trädgårdstjänster skulle leadet behöva ha en trädgård.

I leadformuläret finns flera standardkriterier för poängsättning. Du kan använda dessa för att automatiskt beräkna ett leads poäng, anpassa kriterierna efter dina affärsbehov eller så kan du ta bort dem och ange dina egna kriterier.

Använd bedömningsinformationen för att bedöma alla dina affärskontaktposter eller alla anpassade poster som baseras på affärskontaktposter. Tänk på att alla poängkriterier påverkar ett leads eller en kontakts poäng. Markerade kryssrutor ökar en kontakts automatiskt beräknade poäng, medan omarkerade kryssrutor minskar kontaktens poäng.

I det här avsnittet

Poäng eller klassificera leads

Anpassa poängsättningsvillkor

Bedöma eller klassificera leads

Använd poängkriterierna för att klassificera dina leads utifrån hur troligt det är att de köper.

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Klicka på fliken Leads och öppna sedan en post genom att dubbelklicka på den.

 3. På leadposten i avsnittet Leadpoäng markerar du en kryssruta om du vill ange att leadet uppfyller det kriteriet. Eftersom varje kriterium ingår i den automatiska beräkningen innebär en markerad kryssruta att leadets poäng höjs, och en avmarkerad kryssruta innebär att den sänks.

 4. Om du vill kan du ändra poängberäkningen genom att klicka på Poängkriterier. Poängkriterierna tilldelas alla en vikt som låg, normal eller hög. Genom att ändra kriteriernas vikt ändrar du i vilken omfattning de påverkar totalpoängen.

  Baserat på antalet slutförda villkor och relativ betydelse som tillmäts var och en Business Contact Manager för Outlook beräknar poängen som visas i rutan Antal gula stjärnor i avsnittet Lead-poäng.

 5. Om du vill åsidosätta den automatiska poängsättningen kan du tilldela leadet en fast poäng. I listan Poängtyp klickar du på Manuell och sedan på det antal stjärnor du vill tilldela.

Överst på sidan

Anpassa poängkriterier för leads

Business Contact Manager för Outlook innehåller standard poängsättning villkor, men du kan ändra villkor för att bättre matcha säljprocesser.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Business Contact Manager.

 3. Klicka på Anpassa och sedan på Ändra poängkriterier.

  Tips: Du kan också anpassa vilka Lead kriterier genom att öppna en Lead-post och i avsnittet Lead-poäng att klicka på beräkning villkor.

  Lead-post med leadbedömning

 4. Om du vill redigera ett kriterium markerar du det och klickar på Redigera. Ändra objektets beskrivning, betydelse eller båda alternativen, och klicka sedan på OK.

 5. Om du vill skapa ett nytt kriterium klickar du på Lägg till. Ange en beskrivning och välj hur viktigt kriteriet är. Klicka sedan på OK.

 6. Om du vill ta bort ett kriterium markerar du det och klickar sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Tilldela leads

Business Contact Manager för Outlook lagras dina affärsdata i en databas. Du kan dela den affärsdata med dina medarbetare så att de har nödvändig information till dina kunder kan skriva. Du kan tilldela ett Lead till någon som du har delat databasen.

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Klicka på fliken Leads och markera sedan det lead eller de leads du vill tilldela.

Hur markerar jag fler än en post?

Om du vill markera intilliggande poster trycker du ned SKIFT och klickar sedan på den första och den sista posten i den grupp som du vill lägga till. Om du vill markera flera poster som inte är intilliggande håller du ned CTRL och klickar sedan på de enskilda posterna. Om du vill markera alla poster klickar du på en och trycker sedan på CTRL+A.

 1. Klicka på Tilldela i gruppen Åtgärder i menyfliksområdet och markera sedan den person du vill ska arbeta med leadet.

Överst på sidan

Redigera flera leads samtidigt

Det är enkelt att redigera flera leadposter samtidigt, till exempel att uppdatera flera manuella poäng eller att identifiera alla leads från en specifik källa.

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Klicka på fliken Leads och sedan på de poster du vill ändra.

Hur markerar jag fler än en post?

Om du vill markera intilliggande poster trycker du på SKIFT och klickar på den första och den sista posten i den grupp du vill lägga till. Om du vill markera icke intilliggande poster trycker du på CTRL och klickar på de enskilda posterna. Om du vill markera alla poster klickar du på en och trycker sedan på CTRL+A.

 1. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och klicka på Massredigering i gruppen Redigera.

  Knappen Massredigera i menyfliksområdet

 2. Klicka på det fält du vill redigera i listan Markera fältet.

 3. Ange det nya värdet du vill ha i fältet eller klicka på Rensa värdet om du vill ta bort fältvärdet i alla de markerade posterna.

 4. Klicka på OK om du vill slutföra massredigeringen och stänga dialogrutan.

Överst på sidan

Konvertera ett lead till en affärskontakt

Av alla uppsättningar leads kommer några att inte leda till någonting alls och därmed tas bort, medan andra visar sig vara värdefulla. När leads visar sig vara viktiga kan du konvertera dem till affärskontakter. Affärskontaktposter används för de kontakter som du har en pågående affärsrelation med.

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Välj fliken Leads i arbetsytan och öppna sedan en leadpost genom att dubbelklicka på den.

 3. Klicka på Konvertera till i gruppen Redigera i menyfliksområdet och sedan på Affärskontakt.

 4. Redigera affärskontaktposten efter behov och klicka sedan på Spara och stäng.

Obs!: Kontakt affärsformulär påminner mycket om Lead-formulär, men de har ytterligare sidor: information och användardefinierade fält. Mer information om hur du fyller i en affärskontakt formulär finns i Använda affärskontakter i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Skapa rapporter från leadposter

Leads rapporter är inbyggda i Business Contact Manager för Outlook och de ändras enkelt efter dina behov.

 1. I navigeringsfönstret klickar du under Business Contact Manager på en av följande mappar om du vill visa arbetsytan:

  • Kontakthantering.

  • Försäljning.

  • Marknadsföring.

  • Projekthantering.

 2. Klicka på fliken rapporter om du vill visa en standard Lead-rapporter i menyfliksområdet. Kontakthantering pågruppera, klicka på Leads och välj sedan en rapport:

  • Leads efter tilldelning .

  • Leads efter tilldelats och bedömning av sökande .

  • Leads efter poäng.

 3. Om du vill skapa en ny rapport öppnar du en standardrapport. Klicka på alternativen i grupperna Layout eller Sortera och filtrera om du vill ändra rapportens utseende och vilka data som visas.

 4. Klicka på Spara som och skriv ett namn för rapporten. Rapporten sparas i rapportkategorin Leads. Om du vill öppna den igen klickar du på Sparade rapporter, på Leads i listan, på rapportnamnet i dialogrutan och sedan på Öppna.

Mer information om hur du skapar och anpassar rapporter finns i använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×