Office
Logga in

Hantera Office 365-grupper med PowerShell

Senast uppdaterad 18 april 2018

Den här artikeln innehåller steg för att utföra vanliga administrativa uppgifter för grupper i Microsoft PowerShell. Den innehåller även PowerShell-cmdletar för grupper. Mer information om hur du hanterar SharePoint-webbplatser finns i Hantera SharePoint Online-webbplatser med PowerShell.

Vanliga uppgifter för att hantera Office 365-grupper

Länka till dina riktlinjer för användning av Office 365-grupper

När användare skapar eller redigerar en grupp i Outlook kan en länk till organisationens riktlinjer för användning visas. Det kan till exempel vara att ett visst prefix eller suffix ska läggas till i gruppnamnet.

Använd Azure Active Directory PowerShell för att dirigera användarna till organisationens riktlinjer för användning av Office 365-grupper. Läs Azure Active Directory-cmdletar för att konfigurera gruppinställningar och följ stegen i Skapa inställningar på katalognivån för att definiera hyperlänken till riktlinjerna för användning. När du kör cmdleten AAD ser användarna en länk till riktlinjerna när de skapar eller redigerar en grupp i Outlook.

Skapa en ny grupp med länken för riktlinjer för användning

Klicka på Riktlinjer för användning av grupp för att se organisationens riktlinjer för Office 365-grupper

Tillåta användare att Skicka som Office 365-gruppen

Du kan även göra detta i administrationscentret för Exchange. Se Tillåta medlemmar att ”Skicka som” eller ”Skicka för” en Office 365-grupp.

Om du vill aktivera dina Office 365-grupper som "Skicka som" kan du använda cmdlet Add-RecipientPermission och Get-RecipientPermission för att konfigurera det. När du har aktiverat den här inställningen kan Office 365-gruppanvändare använda Outlook eller Outlook på webben för att skicka och svara på e-postmeddelanden som Office 365-gruppen. Användarna kan gå till gruppen, skapa ett nytt e-postmeddelande och ändra fältet "Skicka som" till gruppens e-postadress.

Obs!: Du måste lägga till gruppens e-postadress i fältet Kopia när du skriver ditt "skicka som"-e-postmeddelande, så att meddelandet skickas till gruppen och visas bland gruppkonversationerna.

För närvarande går det endast att uppdatera postlådans princip via PowerShell.

 • Använd det här kommandot för att ange gruppaliaset.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Använd det här kommandot för att ange användaraliaset.

  $userAlias = "User"
 • Använd det här kommandot för att överföra gruppaliaset till cmdleten Get-Recipient för att hämta mottagarens information.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Sedan måste mottagarens namn (gruppnamnet) skickas till cmdleten Add-RecipientPermission. Användaraliaset som skicka som-behörigheten tilldelas till får parametern -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • När cmdleten körs kan användare öppna Outlook eller Outlook på webben för att skicka som gruppen genom att lägga till gruppens e-postadress i fältet Från.

Skapa klassificeringar för Office-grupper i din organisation

Du kan skapa klassificeringar som användare i organisationen kan ange när de skapar en Office 365-grupp. Du kan till exempel tillåta att användare anger ”Standard”, ”Hemlig” och ”Superhemlig” för grupper som de skapar. Gruppklassificeringar anges inte som standard och du behöver skapa dem för att dina användare ska kunna ange dem. Använd Azure Active Directory PowerShell för att dirigera användarna till organisationens riktlinjer för användning av Office 365-grupper.

Läs Azure Active Directory-cmdlets för att konfigurera gruppinställningar och följ stegen i Skapa inställningar på katalognivån för att definiera klassificeringen för Office 365-grupper.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Du kopplar en beskrivning till varje klassificering med inställningsattributet Klassificeringsbeskrivningar.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Till exempel:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

När du kör Azure Active Directory-cmdleten ovan för att ange din klassificering kör du cmdleten Set-UnifiedGroup om du vill ange klassificeringen för en viss grupp.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Annars skapar du en ny grupp med en klassificering.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Läs Använda PowerShell med Exchange Online och Anslut till Exchange Online PowerShell om du vill ha mer information om hur du använder Exchange Online PowerShell.

När de här inställningarna har aktiverats kan gruppägaren välja en klassificering från listmenyn i Outlook på webben och Outlook och spara den från gruppsidan Redigera.

Välj klassificering av Office 365-grupp

Dölja Office 365-grupper från GAL

Du kan ange om en Office 365-grupp ska visas i den globala adresslistan (GAL) och andra listor i din organisation. Om du till exempel har en juridisk avdelningsgrupp som du inte vill ska visas i adresslistan kan du hindra att den gruppen visas i GAL. Kör Set-Unified grupp-cmdleten för att dölja gruppen från adresslistan så här:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Tillåt endast interna användare att skicka meddelandet till Office 365-grupp

Om du inte vill att användare från andra organisationer ska skicka e-post till en Office 365-grupp kan du ändra inställningarna för gruppen. Då kan bara interna användare skicka e-postmeddelanden till gruppen. Om externa användare försöker skicka meddelanden till den gruppen avslås de.

Kör Set-UnifiedGroup-cmdleten för att uppdatera den här inställningen, så här:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Lägga till e-posttips i Office 365-grupperna

När en avsändare försöker skicka ett e-postmeddelande till en Office 365-grupp visas ett e-posttips för honom.

Kör Set-Unified grupp-cmdleten för att lägga till ett e-posttips till gruppen:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Tillsammans med e-posttips kan du också ange MailTipTranslations som anger ytterligare språk från e-posttipset. Anta att du vill ha den spanska översättningen och kör sedan följande kommando:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Ändra Office 365-gruppens visningsnamn

Visningsnamnet anger namnet på Office 365-gruppen. Du kan se det här namnet i administrationscentret för Exchange eller O365-administratörsportalen. Du kan redigera visningsnamnet för gruppen eller tilldela ett namn till en befintlig Office 365-grupp genom att köra kommandot Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Hantera användarfoton i Office 365-grupper

Namn på cmdlet

Beskrivning

Get-UserPhoto

Används för att visa information om användarfotot som är kopplat till ett konto. Användarfoton lagras i Active Directory

Set-UserPhoto

Används för att koppla ett användarfoto till ett konto. Användarfoton lagras i Active Directory

Remove-UserPhoto

Ta bort fotot för en Office 365-grupp

Ändra standardinställningen för Office 365 Grupper för Outlook till offentlig eller privat

Office 365 Grupper i Outlook skapas som standard som privata. Om organisationen vill att Office 365 Grupper för Outlook ska skapas som offentliga som standard (eller ändra tillbaka till privata) kan du använda följande syntax för PowerShell-cmdlet:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Om du ange inställningen till Privat:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Verifiera inställningen:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Mer information finns Set-OrganizationConfig och Get-OrganizationConfig.

Cmdlets för Office 365-grupper

Följande cmdlets lades nyligen till för Office 365-grupper. Om du inte vill använda de här har inte Office 365-prenumerationen uppdaterats med de här funktionerna. Se meddelandecentret och Översikt över Office 365.

Namn på cmdlet

Beskrivning

Get-UnifiedGroup

Med denna cmdlet kan du slå upp befintliga Office 365-grupper och visa egenskaper för gruppobjektet

Set-UnifiedGroup

Uppdatera egenskaperna för en viss Office 365-grupp

New-UnifiedGroup

Skapa en ny Office 365-grupp. Denna cmdlet ger en minimal uppsättning parametrar. Om du vill ange värden för utökade egenskaper använder du Set-UnifiedGroup när du har skapat den nya gruppen

Remove-UnifiedGroup

Ta bort en befintlig Office 365-grupp

Get-UnifiedGroupLinks

Hämta information om medlemskap och ägare för en Office 365-grupp

Add-UnifiedGroupLinks

Lägga till hundratals eller tusentals användare eller nya ägare i en befintlig Office 365-grupp

Remove-UnifiedGroupLinks

Ta bort ägare och medlemmar från en befintlig Office 365-grupp

Mer information

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×