Hantera meddelanden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Öppna fönstret Meddelandehistorik genom att klicka på Information på fliken Fil, klicka på Meddelanden och kontakter och klicka på Meddelandehistorik.

I Meddelandehistorik kan du välja följande alternativ för att visa meddelanden: Inkorgen (mottagna meddelanden), Skickat och Allt. Du kan sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Texten i det valda meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret. Du kan snabbt bläddra igenom dina meddelanden med hjälp av upp- och nedpilarna.

Vad vill du göra?

Om Meddelandehistorik

Starta meddelandeaktiviteter från Meddelandehistorik

Söka i Meddelandehistorik

Spara Meddelandehistorik så att de kan användas utanför SharePoint-arbetsytan

Om Meddelandehistorik

I Meddelandehistorik sparas:

 • Alla meddelanden som du har skickat och tagit emot.

  Öppna ett mottaget meddelande om du vill visa det i fönstret Läs meddelande.

  Markera meddelanden som du har skickat om du vill se deras text i förhandsgranskningsfönstret. Du kan inte öppna bifogade filer i skickade meddelanden.

 • Alla inbjudningar som du har tagit emot men inte har accepterat eller nekat.

  Öppna en inbjudan om du vill visa den i fönstret Svara på inbjudan. Om du accepterar eller nekar inbjudan raderas den från Meddelandehistorik. Om du stänger inbjudan utan att acceptera eller neka fortsätter den att lagras i Meddelandehistorik.

  Om en inbjuden accepterar eller nekar en inbjudan och tar med ett svarsmeddelande, visas svaret i Meddelandehistorik som ett inbjudningsmeddelande. Du kan endast se texten för inbjudningssvaren i förhandsgranskningsfönstret.

  Inbjudningar som du har skickat sparas inte i Meddelandehistorik.

Starta meddelandeaktiviteter från Meddelandehistorik

Du kan skapa nya meddelanden, svara på eller vidarebefordra befintliga meddelanden, ändra listvyn med meddelanden och skriva ut meddelanden från Meddelandehistorik.

 • Klicka på ikonen för fönstret Skicka meddelande om du vill öppna fönstret Skicka meddelande om du vill skapa ett nytt meddelande.

 • Öppna ett meddelande i listan genom att markera det och klicka på ikonen för Öppna meddelande . För meddelanden som du inte kan öppna (till exempel meddelanden som du har skickat) är knappen Öppna inaktiverad.

 • Om du vill svara till avsändaren av meddelandet, markerar du den och klicka på ikonen för Svara på meddelande om du vill öppna svar till meddelandefönstret.

 • Om du vill svara avsändaren och alla mottagare, markerar du den och klicka på fönstret Svara på meddelande, alla mottagare om du vill öppna svar till meddelandefönstret.

 • Om du vill vidarebefordra ett meddelande markerar du den och klicka på ikonen Vidarebefordra meddelande .

 • Om du vill radera ett meddelande i listan markerar du det och klickar på ikonen Ta bort meddelande .

 • Om du vill ändra listvyn för meddelanden väljer du Inkorgen, Skickat eller AllaVisa-menyn.

 • Skriv ut ett meddelande genom att markera det och klicka på ikonen Skriv ut meddelande .

  Obs!: Du bara skriva ut ett meddelande i taget.

Söka i Meddelandehistorik

I Meddelandehistorik kan du söka efter meddelanden som innehåller specifik text.

 1. Välj den vy där du vill söka efter meddelanden.

 2. Klicka på ikonen Hitta meddelanden .

 3. Ange den text du vill söka efter i ett meddelande i dialogrutan Sök.

 4. Välj alternativ om du vill förfina sökningen för skiftlägeskänsligheten och/eller matchning av hela ord.

 5. Klicka på Sök nästa eller Sök föregående.

  Nästa eller föregående meddelande som innehåller den angivna texten söks. Om ingen matchning hittas för söktexten tillfrågas du om du vill upprepa sökningen från det första meddelandet.

Spara Meddelandehistorik så att de kan användas utanför SharePoint-arbetsytan

Du kan inte spara Meddelandehistorik i Microsoft SharePoint Workspace 2010 så att de kan användas i andra program. Du kan bara visa och hantera meddelanden i SharePoint-arbetsytan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×