Hantera mappningar för metadataegenskaper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mappningar för metadataegenskaper mappar egenskaper som extraherats från dokument under crawlningar (kallas crawlningsegenskaper) till hanterade egenskaper som användarna kan använda i sökfrågor.

Tre olika dokumenttyper kan exempelvis ha olika namn för egenskapen som identifierar författaren. En dokumenttyp kan kalla den här egenskapen för "författare," en annan kan kalla den för "upphovsman" och en tredje för "egenskap3". Du kan mappa var och en av dessa crawlade egenskaper till den hanterade egenskapen Författare. När en användare frågar efter författare tas lämpliga resultat från de tre dokumenttyperna med. Sökningar kan enbart utföras på hanterade egenskaper, inte på crawlade egenskaper.

För att kunna hantera mappningar för metadataegenskaper måste du först öppna sidan Mappningar för metadataegenskaper.

 • Klicka på Metadataegenskaper under Frågor och resultat på sidan Sökadministration.

Vad vill du göra?

Lägga till en hanterad egenskap

Redigera en hanterad egenskap

Ta bort en hanterad egenskap

Mappa en crawlad egenskap

Lägga till en hanterad egenskap

 1. Klicka på Ny hanterad egenskap på sidan Mappningar för metadataegenskaper.

 2. Skriv namnet på den nya hanterade egenskapen i rutan Egenskapsnamn i avsnittet Namn och typ på sidan Ny hanterad egenskap.

 3. Skriv en beskrivning av egenskapen i rutan Beskrivning.

 4. Markera något av följande som lämpligt för egenskapen under Typ av information i denna egenskap.

  • Text

  • Heltal

  • Decimal

  • Datum och tid

  • Ja/Nej

 5. Välj något av följande alternativ i området Mappningar till crawlade egenskaper:

  • Inkludera värden från alla crawlade egenskaper som mappats      Markera det här alternativet om du vill att värden från samtliga crawlade egenskaper ska mappas för ett visst dokument. En fråga för en egenskap i ett dokument i vilket alla crawlade egenskaper är mappade returnerar ett resultat om någon av de crawlade egenskaperna är mappade matchar.

  • Inkludera värden från en enstaka crawlad egenskap baserat på den angivna ordningen      Markera det här alternativet om du enbart vill att ett enda värde ska mappas. Om flera crawlade egenskaper mappas till en hanterad egenskap kommer den som väljs att bli den första i listan som har ett värde för ett givet dokument. Du kan ordna om listan med hjälp av knapparna Flytta upp och Flytta ned.

 6. Klicka på Lägg till mappning om du vill lägga till en mappning till listan.

 7. Dialogrutan Välj crawlad egenskap visas. Konfigurera inställningarna enligt följande:

  • Klicka på Alla kategorier eller ange en särskild typ av dokumentkategori (t.ex. Office eller XML) på Välj en kategori-menyn.

  • Välj den crawlade egenskap i Välj en crawlad egenskap som ska mappas till den hanterade egenskap som du lägger till.

   Eftersom listan över crawlade egenskaper troligen kommer att bli lång kan du skriva namnet (eller den första delen av namnet) på egenskapen som du letar efter i rutan Namn på crawlad egenskap och sedan klicka på Sök.

  • Klicka på OK.

 8. Markera kryssrutan Tillåt att den här egenskapen används i omfattningar i avsnittet Använd i omfattningar på sidan Ny hanterad egenskap om du vill att egenskapen ska vara tillgänglig för att definiera sökomfattningar.

  Tips: Markera bara den här kryssrutan för egenskaper som du tänker använda i omfattningar. Varje egenskap som anges som en omfattning ökar storleken på indexet, vilket du bör undvika om möjligt.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på OK i meddelanderutan som uppger att ändringarna inte får effekt förrän efter nästa fullständiga crawlning.

  Obs!: Ändringar i egenskapsmappningarna tillämpas per dokument så fort ett dokument har crawlats, oberoende av crawlningstypen. En fullständig crawlning försäkrar att ändringarna tillämpas konsekvent i hela indexet.

Överst på sidan

Redigera en hanterad egenskap

Ett skäl till att redigera en hanterad egenskap kan vara att mappa en crawlad egenskap till den.

 • Klicka på Redigera/mappa egenskap på menyn för den hanterade egenskap som du vill redigera i listan Vyn Hanterade egenskaper på sidan Mappningar för metadataegenskaper.

  Du hittar information om inställningar för hanterad egenskap, inklusive hur du lägger till en ny mappning i avsnittet Lägg till en hanterad egenskap .

Överst på sidan

Ta bort en hanterad egenskap

Om en hanterad egenskap tas bort får det följande konsekvenser:

 • Användarna kommer inte längre att kunna använda den här egenskapen för att fråga.

 • Om en omfattning använder den här egenskapen i sina regler kommer omfattningen brytas.

 • Om anpassade sökprogram eller webbdelar använder den här egenskapen kommer de att brytas.

Så här tar du bort en hanterad egenskap:

 • Klicka på Ta bort på menyn för den hanterade egenskap som du vill ta bort i listan Vyn Hanterade egenskaper på sidan Mappningar för metadataegenskaper.

Överst på sidan

Mappa en crawlad egenskap

Du kan mappa crawlade egenskaper till hanterade egenskaper genom att redigera den crawlade egenskapen.

 1. Klicka på Crawlade egenskaper på sidan Mappningar för metadataegenskaper.

 2. Markera den kategori som den crawlade egenskapen tillhör i listan Vyn crawlade egenskaper.

 3. Klicka på Redigera/mappa egenskap på menyn för den crawlade egenskap som du vill redigera i listan med crawlade egenskaper.

 4. Klicka på Lägg till mappning i området Mappningar till hanterade egenskaper på sidan Redigera crawlad egenskap.

 5. Konfigurera inställningarna i dialogrutan Välj hanterad egenskap enligt följande:

  1. Välj en hanterad egenskap i listan Välj en hanterad egenskap och klicka sedan på OK.

  2. Klicka på OK.

 6. Om du vill ta med värden för den crawlade egenskapen i sökindexet markerar du kryssrutan Ta med värden på denna egenskap i sökindexet på sidan Redigera crawlad egenskap. Det här alternativet gör värden för den crawlade egenskapen sökbara när fulltextsökning används. (Normalt sett är crawlade egenskaper sökbara enbart när en egenskapsbaserad sökning används.)

 7. Klicka på OK.

 8. Klicka på OK i meddelanderutan som uppger att ändringarna inte får effekt förrän efter nästa fullständiga crawlning.

  Obs!: Ändringarna genomförs i dokument för dokument under crawlningen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×