Hantera mappningar för metadataegenskaper

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Mappningar för metadataegenskaper används för att mappa egenskaper som hämtas från dokument under crawlningar (även kallade crawlade egenskaper) till hanterade egenskaper, som användarna kan använda i sökfrågor. Tre olika dokumenttyper kan exempelvis ha olika namn för egenskapen som identifierar författaren. En dokumenttyp kan kalla den här egenskapen för "författare," en annan kan kalla den för "upphovsman" och en tredje för "egenskap3". Du kan mappa var och en av dessa crawlade egenskaper till den hanterade egenskapen Författare. När en användare frågar efter författare tas lämpliga resultat från de tre dokumenttyperna med. Sökningar kan enbart utföras på hanterade egenskaper, inte på crawlade egenskaper.

För att kunna hantera mappningar för metadataegenskaper måste du först öppna sidan Mappningar för metadataegenskaper. Så här öppnar du sidan Mappningar för metadataegenskaper:

 1. Klicka på Programhantering i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera tjänstprogram under Tjänstprogram på sidan Programhantering.

 3. Klicka på det söktjänstprogram som du vill konfigurera i listan med tjänstprogram på sidan Hantera tjänstprogram, eller klicka var som helst på raden för det söktjänstprogram som du vill konfigurera och klicka sedan på Hantera i menyfliksområdet.

 4. På SearchServiceApplicationName: Sökadministration i Snabbstart, under frågor och resultat, klicka på Egenskaper för Metadata.

Vad vill du göra?

Lägga till en hanterad egenskap

Redigera en hanterad egenskap

Ta bort en hanterad egenskap

Redigera en kategori

Ta bort en kategori

Lägga till en hanterad egenskap

 1. Klicka på Ny hanterad egenskap på sidan Mappningar för metadataegenskaper.

 2. Skriv namnet på den nya hanterade egenskapen i rutan Egenskapsnamn i avsnittet Namn och typ på sidan Ny hanterad egenskap.

  1. Skriv en detaljerad beskrivning av egenskapen i rutan Beskrivning.

  2. Välj något av följande alternativ som datatyp för den här egenskapen under Typ av information i denna egenskap:

   • Text

   • Heltal

   • Decimal

   • Datum och tid

   • Ja/Nej

  3. Markera kryssrutan Flera värden om du vill kunna välja mer än en slags data.

 3. I området Mappningar till crawlade egenskaper väljer du något av följande alternativ:

  1. Ta med värden från alla crawlade egenskaper som mappats.     Markera det här alternativet om du vill att värden från samtliga crawlade egenskaper ska mappas för ett visst dokument. En fråga för en egenskap i ett dokument i vilket alla crawlade egenskaper är mappade returnerar ett resultat om någon av de crawlade egenskaperna är mappade matchar.

  2. Ta med värden från en enstaka crawlad egenskap baserat på den angivna ordningen.     Markera det här alternativet om du enbart vill att ett enda värde ska mappas. Om flera crawlade egenskaper mappas till en hanterad egenskap väljs det första värdet i Crawlade egenskaper som är mappade till den här hanterade egenskapen för ett dokument.

  3. Du kan ordna om i listan genom att markera ett värde och sedan klicka på knapparna Flytta upp och Flytta ned.

  4. Om du vill lägga till mappning i listan klickar du på Lägg till mappning.

   • I dialogrutan Välj crawlad egenskap utvidgar du Välj en kategori-menyn och väljer sedan antingen Alla kategorier eller en specifik typ av dokumentkategori (till exempel Office eller XML).

   • Välj den crawlade egenskap i listan Välj en crawlad egenskap som ska mappas till den hanterade egenskap som du lägger till.

   • Eftersom listan över crawlade egenskaper troligen kommer att bli lång kan du skriva namnet (eller den första delen av namnet) på egenskapen som du letar efter i rutan Namn på crawlad egenskap och sedan klicka på Sök.

   • Klicka på OK.

 4. Markera kryssrutan Tillåt att den här egenskapen används i omfattningar i området Använd i omfattningar på sidan Ny hanterad egenskap om du vill att egenskapen ska kunna användas för att definiera sökomfattningar.

  Tips: Markera bara den här kryssrutan för de egenskaper som du tänker använda i omfattningar. Varje egenskap som anges som en omfattning ökar storleken på indexet, vilket bör undvikas om möjligt.

 5. I avsnittet Optimera lagring av hanterade egenskaper markerar du kryssrutan Minska utrymmeskraven för textegenskaper genom att använda en hash för jämförelse om du vill minska mängden lagringsutrymme som behövs för metadataegenskaper.

  Markera kryssrutan Lägg till en hanterad egenskap i den anpassade resultatuppsättningen som hämtas för varje fråga. Obs! Endast de första 2 kB data är tillgängliga för visning som standard om du använder en anpassad resultatsida och du vill visa hanterade egenskaper på resultatsidan.

 6. Klicka på OK. Klicka på OK i meddelanderutan som anger att ändringarna inte börjar gälla förrän vid nästa fullständiga crawlning.

  Obs!: Ändringar i egenskapsmappningarna tillämpas per dokument så fort ett dokument har crawlats, oberoende av crawlningstypen. En fullständig crawlning försäkrar att ändringarna tillämpas konsekvent i hela indexet.

Överst på sidan

Redigera en hanterad egenskap

Du kanske vill redigera en hanterad egenskap för att mappa ytterligare en crawlad egenskap till den.

Redigera en hanterad egenskap:

 1. Peka på den hanterade egenskap som du vill redigera i listan Vyn Hanterade egenskaper på sidan Mappningar för metadataegenskaper, utvidga menyn och klicka på Redigera/mappa egenskap.

 2. På sidan Redigera hanterad egenskap - egenskapsnamn konfigurerar du de egenskaper som du behöver ändra.

  Mer information om inställningar för hanterade egenskaper finns i avsnittet Lägga till en hanterad egenskap för det här ämnet.

Överst på sidan

Ta bort en hanterad egenskap

Borttagningen av en hanterad egenskap medför följande konsekvenser:

 • Användarna kan inte längre fråga baserat på egenskapen.

 • Om egenskapen används i en omfattningsregel fungerar inte omfattningen.

 • Om egenskapen används i anpassade sökprogram eller webbdelar fungerar de inte.

Så här tar du bort en hanterad egenskap:

 1. Peka på den hanterade egenskap som du vill ta bort i listan Vyn Hanterade egenskaper på sidan Mappningar för metadataegenskaper, utvidga menyn och klicka på Ta bort.

 2. Klicka på OK för att bekräfta borttagningen.

Överst på sidan

Redigera en kategori

Så här redigerar du en kategori:

 1. Klicka på Crawlade egenskaper på sidan Mappningar för metadataegenskaper.

 2. Peka på den kategori du vill redigera i listan Vyn crawlade egenskaper, utvidga menyn och klicka på Redigera kategori.

 3. På sidan Redigera kategori: kategorinamn i avsnittet Namn och information kan du ange ett nytt namn för kategorin eller lämna det befintliga namnet.

 4. I avsnittet Inställningar för bulkcrawlade egenskaper markerar du en eller flera av följande kryssrutor:

  • Identifiera nya egenskaper automatiskt vid crawlningen

  • Mappa alla strängegenskaper i kategorin till den hanterade egenskapen Content

  • Generera nya hanterade egenskaper automatiskt för varje crawlad egenskap som hittas i kategorin

  • Ta bort alla crawlade egenskaper som inte har mappats

Överst på sidan

Ta bort en kategori

Så här tar du bort en kategori:

 1. Klicka på Crawlade egenskaper på sidan Mappningar för metadataegenskaper.

 2. Peka på den kategori som du vill ta bort i listan Vyn crawlade egenskaper, utvidga menyn och klicka på Ta bort.

 3. Klicka på OK för att bekräfta borttagningen.

Du hittar det mest aktuella och omfattande materialet om den här produkten på http://technet.microsoft.com.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×