Hantera listmallar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Återanvända anpassade SharePoint-listor med mallar. En mall sparas fält, formler, och formatering och du kan också data samt. Mallar kan hämtas för att arkivera eller överförs till en annan webbplats.

Viktigt!: SharePoint Online grupp-anslutna gruppwebbplatser stöder för närvarande inte listmallar. Aktivera skript för att använda mallar för andra SharePoint Online webbplatser. Mer information finns i hur du tillåta eller förhindra att anpassade skript.

 1. Öppna listan som du vill spara som mall.

 2. Om du är i SharePoint Online klickar du på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Listinställningar.

  I andra versioner klickar du på Lista på menyfliksområdet och sedan på Listinställningar.

  Listinställningar i menyfliksområdet
 3. I kolumnen Behörigheter och hantering klickar du på Spara lista som mall.

  Avsnittet Behörighetshantering i menyn Inställningar

  Sidan Spara som mall visas.

  Sidan Spara som mall
 4. Skriv filnamnet för mallfilen i rutan Filnamn.

  Obs!: Lägg inte till ett filnamnstillägg till filnamnet. Filnamnstillägget .stp läggs till automatiskt.

 5. I rutan Mallnamn anger du den rubrik du vill visa i galleriet över listmallar för den här mallen.

 6. Ange en beskrivning av mallen i rutan Mallbeskrivning. Beskrivningen visas i informationsfönstret till höger när du markerar mallen i mallgalleriet.

 7. Om du vill ta med det innehåll som finns i listan i den nya listmallen markerar du kryssrutan Inkludera innehåll. Mer information finns i Databegränsningar i en listmall.

  Obs!: Det här steget sparar inga säkerhetsinställningar som kan ha tillämpats på listan. Därför rekommenderar vi att listmallen sparas på en säker plats där den inte kan återställas av någon som inte ska ha tillgång till innehållet.

 8. Klicka på OK.

  Om allt gick bra visas ett meddelande.

  Bekräftelsedialogrutan har sparats

  Klicka på länken Galleri över listmallar för att visa den nya listmallen i galleriet med listmallar.

  Sidan Listmall

 1. Klicka på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. I kolumnen Webbdesignergallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmallarna på sidan med webbplatsinställningar

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Redigera Knappen Redigera i biblioteket med listmallar i kolumnen Redigera för den listmall du vill uppdatera.

 4. Klicka på Ta bort objekt och sedan på OK för att bekräfta.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. I kolumnen Webbdesignergallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmallarna på sidan med webbplatsinställningar

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Redigera Knappen Redigera i biblioteket med listmallar i kolumnen Redigera för den listmall du vill redigera.

 4. Redigera informationen du vill ändra och klicka sedan på OK.

  Redigera en listmalls egenskaper

Obs!: Följande steg kräver att du har skrivbehörighet för mappen eller den resurs dit du laddar ned listmallfilen.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. I kolumnen Webbdesignergallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmallarna på sidan med webbplatsinställningar

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. I kolumnen Namn klickar du på länken för listmallen du vill ladda ned.

 4. I webbläsarens dialogruta för filsparande klickar du på Spara eller Spara som för att ladda ned filen.

Listmallar som laddades ned till en fil i filsystemet kan laddas upp till galleriet över listmallar. För att utföra dessa steg behöver du läsbehörighet till mallen eller den nätverksresurs som innehåller listmallfilen.

Meddelanden: 

 • Observera att listmallfiler använder filnamnstillägget .stp.

 • Listmallar kan bara användas på samma typ av webbplats eller arbetsyta som de skapades från. Det innebär att en listmall som skapades på en mötesarbetsyta inte kan användas på en gruppwebbplats. En listmall som skapades på en gruppwebbplats kan dock användas på en annan gruppwebbplats.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. I kolumnen Webbdesignergallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmallarna på sidan med webbplatsinställningar

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. I menyfliksområdet klickar du på Ladda upp dokument.

  Knappen Ladda upp dokument i menyfliksområdet

  Sidan Lägg till en mall visas.

  Sidan Lägg till en mall
 4. Skriv antingen sökvägen eller filnamnet (med filnamnstillägget) för listmallen du vill ladda upp eller klicka på Bläddra för att välja filen.

 5. Välj om du vill skriva över de befintliga filerna. Som standard är kryssrutan Skriv över befintlig fil markerad.

  Obs!: Om kryssrutan Skriv över befintlig fil är markerad kommer en listmall som redan finns i innehållsdatabasen och som har samma namn som den fil du laddar upp att skrivas över. Om du försöker ladda upp en listmall som redan finns i innehållsdatabasen och den här kryssrutan inte är markerad visas ett felmeddelande.

 6. Klicka på OK.

Skapa en listmall i SharePoint Server 2010

 1. Öppna listan som du vill spara som mall.

 2. Klicka på Lista på menyfliksområdet och sedan på Listinställningar.

  Knappen Listinställningar i menyfliksområdet
 3. I kolumnen Behörigheter och hantering klickar du på Spara lista som mall.

  Avsnittet Behörighetshantering i menyn Inställningar

  Sidan Spara som mall visas.

  Sida med egenskaper för listmall
 4. Skriv filnamnet för mallfilen i rutan Filnamn.

  Obs!: Lägg inte till ett filnamnstillägg till filnamnet. Filnamnstillägget .stp läggs till automatiskt.

 5. I rutan Mallnamn anger du den rubrik du vill visa i galleriet över listmallar för den här mallen.

 6. Ange en beskrivning av mallen i rutan Mallbeskrivning. Beskrivningen visas i informationsfönstret till höger när du markerar mallen i mallgalleriet.

 7. Om du vill ta med det innehåll som finns i listan i den nya listmallen markerar du kryssrutan Inkludera innehåll. Mer information finns i Databegränsningar i en listmall.

  Obs!: Det här steget sparar inga säkerhetsinställningar som kan ha tillämpats på listan. Därför rekommenderar vi att listmallen sparas på en säker plats där den inte kan återställas av någon som inte ska ha tillgång till innehållet.

 8. Klicka på OK.

  Den nya listmallen visas i galleriet över listmallar.

  Sidan Listmall

Överst på sidan

Ta bort en mall i galleriet över listmallar i SharePoint Server 2010

 1. I menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Webbplatsinställningar.

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmall i menyn Gallerier

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Redigera Knappen Redigera i biblioteket med listmallar i kolumnen Redigera för den listmall du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort objekt och sedan på OK för att bekräfta.

Överst på sidan

Redigera egenskaperna för listmallen i SharePoint Server 2010

 1. I menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Webbplatsinställningar.

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Redigera Knappen Redigera i biblioteket med listmallar i kolumnen Redigera för den listmall du vill uppdatera.

 4. Redigera informationen du vill ändra och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Ladda ned en mall till filsystemet i SharePoint Server 2010

Obs!: Följande steg kräver att du har skrivbehörighet för mappen eller den resurs dit du laddar ned listmallfilen.

 1. I menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Webbplatsinställningar.

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmall i menyn Gallerier

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. I kolumnen Namn klickar du på länken för listmallen du vill ladda ned.

 4. I dialogrutan Filhämtning klickar du på Spara eller Spara som för att ladda ned i webbläsaren.

Överst på sidan

Ladda upp en mall till galleriet över listmallar i SharePoint Server 2010

Listmallar som laddades ned till en fil i filsystemet kan laddas upp till galleriet över listmallar. För att utföra dessa steg behöver du läsbehörighet till mallen eller den nätverksresurs som innehåller listmallfilen.

Meddelanden: 

 • Observera att listmallfiler använder filnamnstillägget .stp.

 • Listmallar kan bara användas på samma typ av webbplats eller arbetsyta som de skapades från. Det innebär att en listmall som skapades på en mötesarbetsyta inte kan användas på en gruppwebbplats. En listmall som skapades på en gruppwebbplats kan dock användas på en annan gruppwebbplats.

 1. I menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Webbplatsinställningar.

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmall i menyn Gallerier

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Sidan Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Ladda upp.

  Uppladdningsmallen: Sidan Galleri över listmallar visas.

 4. Skriv antingen sökvägen eller filnamnet (med filnamnstillägget) för listmallen du vill ladda upp eller klicka på Bläddra för att välja filen.

 5. Välj om du vill skriva över de befintliga filerna. Som standard är kryssrutan Skriv över befintlig fil markerad.

  Obs!: Om kryssrutan Skriv över befintlig fil är markerad kommer en listmall som redan finns i innehållsdatabasen och som har samma namn som den fil du laddar upp att skrivas över. Om du försöker ladda upp en listmall som redan finns i innehållsdatabasen och den här kryssrutan inte är markerad visas ett felmeddelande.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en listmall i SharePoint Server 2007

 1. Öppna listan som du vill spara som mall.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Listinställningar.

  Klicka på Listinställningar på inställningsknappen
 3. I kolumnen Behörigheter och hantering klickar du på Spara lista som mall.

  Klicka på Spara webbplatsmall under behörighets- och hanteringskolumnen

  Sidan Spara som mall visas.

  Sida med egenskaper för listmall
 4. Skriv filnamnet för mallfilen i rutan Filnamn.

  Obs!: Lägg inte till ett filnamnstillägg till filnamnet. Filnamnstillägget .stp läggs till automatiskt.

 5. I rutan Mallnamn anger du den rubrik du vill visa i galleriet över listmallar för den här mallen.

 6. Ange en beskrivning av mallen i rutan Mallbeskrivning.

 7. Om du vill ta med det innehåll som finns i listan i den nya listmallen markerar du kryssrutan Inkludera innehåll. Mer information finns i Databegränsningar i en listmall.

  Obs!: Det här steget sparar inga säkerhetsinställningar som kan ha tillämpats på listan. Därför rekommenderar vi att listmallen sparas på en säker plats där den inte kan återställas av någon som inte ska ha tillgång till innehållet.

 8. Klicka på OK.

  Den nya listmallen visas i galleriet över listmallar.

  Listgalleri med en listmall

Överst på sidan

Ta bort en mall i galleriet över listmallar i SharePoint Server 2007

 1. På menyn webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på webbplatsinställningar och sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

  Alternativ för att ändra alla webbplatsinställningar under webbplatsinställningar

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmall i menyn Gallerier

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Redigera dokumentegenskaper Knappen Redigera i biblioteket med listmallar i kolumnen Redigera för den listmall du vill ta bort.

  Sidan Redigera listmall med borttagning markerad.
 4. Klicka på Ta bort objekt och sedan på OK för att bekräfta.

Överst på sidan

Redigera egenskaperna för listmallen i SharePoint Server 2007

 1. På menyn webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på webbplatsinställningar och sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

  Alternativ för att ändra alla webbplatsinställningar under webbplatsinställningar

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmall i menyn Gallerier

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Redigera dokumentegenskaper Knappen Redigera i biblioteket med listmallar i kolumnen Redigera för den listmall du vill redigera.

 4. Redigera informationen du vill ändra och klicka sedan på OK.

  Dialogruta för att redigera listmall

Överst på sidan

Ladda ned en mall till filsystemet i SharePoint Server 2007

Obs!: Följande steg kräver att du har skrivbehörighet för mappen eller den resurs dit du laddar ned listmallfilen.

 1. På menyn webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på webbplatsinställningar och sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

  Alternativ för att ändra alla webbplatsinställningar under webbplatsinställningar

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmall i menyn Gallerier

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Listgalleri med en listmall
 3. I kolumnen Namn klickar du på länken för listmallen du vill ladda ned.

 4. I dialogrutan Filhämtning för webbläsaren klickar du på Spara eller Spara som.

 5. Om dialogrutan Nedladdningen är slutförd visas klickar du på Stäng eller på X.

Överst på sidan

Ladda upp en mall till galleriet över listmallar i SharePoint Server 2007

Listmallar som laddades ned till en fil i filsystemet kan laddas upp till galleriet över listmallar. För att utföra dessa steg behöver du läsbehörighet till mallen eller den nätverksresurs som innehåller listmallfilen.

Meddelanden: 

 • Observera att listmallfiler använder filnamnstillägget .stp.

 • Listmallar kan bara användas på samma typ av webbplats eller arbetsyta som de skapades från. Det innebär att en listmall som skapades på en mötesarbetsyta inte kan användas på en gruppwebbplats. En listmall som skapades på en gruppwebbplats kan dock användas på en annan gruppwebbplats.

 1. På menyn webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på webbplatsinställningar och sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

  Alternativ för att ändra alla webbplatsinställningar under webbplatsinställningar

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. I kolumnen Gallerier klickar du på Listmallar.

  Länk till listmall i menyn Gallerier

  Obs!: Det här alternativet visas bara för användare som har behörigheten Hantera listor. Webbplatsägare har den här behörigheten som standard.

  Sidan Galleri över listmallar visas.

  Listgalleri med en listmall
 3. Klicka på Ladda upp.

  Uppladdningsmallen: Sidan Galleri över listmallar visas.

 4. Skriv antingen sökvägen eller filnamnet (med filnamnstillägget) för listmallen du vill ladda upp eller klicka på Bläddra för att välja filen.

 5. Klicka på OK.

 6. I Galleri över listmallar redigerar du de egenskaper du vill och klickar sedan på OK.

  Dialogruta för att redigera listmall

Överst på sidan

Begränsningar för innehåll i en mall

Standardgräns när du sparar en listmall med data är 50 MB.

En mall med en kalendrar kräver manuell justering. Ta bort alla överlägg och lägga till det igen när du har skapat en ny lista från mallen.

Att spara ett bibliotek med en dokumentgrupp stöds inte. När ett nytt bibliotek skapas med en mall som innehåller en dokumentgrupp kan det uppstå fel.

Använda en mall i SharePoint

Du kan skapa nya listor från sparade listmallar precis som för alla andra mallar. Listmallar sparas i mallgalleriet och visas med andra appar och mallar.

Mer information om att använda listmallar eller listappar finns i Skapa en lista i SharePoint.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×