Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

SharePoint Online i Office 365 som tilldelats en mängd lagringsutrymme som baseras på din antalet användare (se SharePoint Online begränsningar). Lagring är tillgänglig för alla webbplatssamlingar i innehavaren och fungerar som en central pool som alla kan rita. Du den globala administratören behöver inte divvy upp lagringsutrymme eller omfördelar utrymme utifrån användningen. Som hanteras automatiskt: webbplatssamlingar använda vad de behöver när de behöver den, upp till maximalt 25 terabyte (TB) per webbplatssamling. Om du märker att din lagring ta slut kan kan du alltid köpa mer lagringsutrymme via administrationscentret i SharePoint Online med en kostnad per gigabyte (GB) per månad.

Modellen med lagringspool är ny för SharePoint Online. Du kan dra nytta av den genom att ange att hanteringsalternativet för lagringsutrymme ska hanteras automatiskt. När du gör det ignorerar SharePoint Online de befintliga gränserna du tidigare angett för dina webbplatssamlingar och återställer dem till 1 TB. Nya Office 365-kunder får delad lagring som standard.

Hantera Lagringsgränser automatiskt

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Inställningar.

 5. Välj Automatisk för Lagringshantering för webbplatssamlingar.

  Fönstret Inställningar i Office 365 SharePoint med webbplatssamlingshantering markerad
 6. Klicka på OK.

Om du föredrar att finjustera lagringsutrymmet som tilldelas respektive webbplatssamling kan du ange alternativet för lagringshantering till Manuell och ange olika lagringsgränser för webbplatssamlingar. I det här fallet rekommenderar vi att du även konfigurerar en e-postavisering så att du och andra administratörer för webbplatssamlingen meddelas när lagringsgränsen närmar sig för webbplatssamlingar.

Viktigt!: I SharePoint Online beräknas nu lagringsutrymme i GB (gigabyte) i stället för MB (megabyte) och endast heltal tillåts. Detta påverkar inte ditt totala lagringsutrymme i SharePoint Online.

Hantera Lagringsgränser manuellt

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Inställningar.

 5. Välj Manuellt för Lagringshantering för webbplatssamlingar.

 6. Klicka på OK.

Ange lagringsgräns

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj en eller flera webbplatssamlingar i listan på fliken Webbplatssamlingar.

 5. Välj Lagringskvot. Om knappen för lagringskvot inte går att klicka på markerar du webbplatssamlingen som du vill ange en kvot för i listan nedanför.

  Fliken Webbplatssamlingar med knappen Lagringskvot markerad
 6. Ange det maximala antalet gigabyte (GB) som ska allokeras till webbplatssamlingen i Begränsa lagringskvoten för varje webbplatssamling.

 7. Markera kryssrutan för att skicka e-post till webbplatssamlingens administratörer när webbplatssamlingar närmar sig lagringsgränsen. Ange ett procenttal mellan 1 och 100 av gränsen som ska nås innan en e-postavisering skickas.

  Dialogrutan Ange lagringskvot

  Tips: Du kan behöva uppdatera procenttalet för e-postavisering utifrån de nya konverterade lagringsmåtten.

 8. Klicka på Spara.

När administratörer för webbplatssamlingar anger Lagringsgränser på ”manuellt”, som de behöver regelbundet övervaka den om du vill kontrollera att prestanda och framställning inte påverkas. När du har angett manuellt en lagringsbegränsning för webbplatssamlingar rekommenderar vi att administratörer också ange aviseringar e-post till meddela dem innan en webbplatssamling når den övre gränsen. E-post för lagringskvot varning skickas vanligtvis vecka men skickas endast när en webbplatssamling når angivna varningsnivå. Så att webbplatsadministratörer ofta får e-post för lagringskvot varning senare än vad som behövs, till exempel om Disk Kvotvarning tidsinställt jobb – som utlöser varningen e-post – schemaläggs vecka och skickar e-postmeddelandet varning varje söndag, men når en webbplatssamling varning kvoten på måndag, administratören inte får aviseringar e-postmeddelande för sex dagar. Det finns möjlighet att den här webbplatssamlingen kan nå det maximala lagringsutrymmet innan administratören får aviseringar e-postmeddelandet. Detta kan leda till webbplatssamlingen som ska anges och stoppa tillverkning.

När lagringsgränser för webbplatssamlingar är inställda på manuell, administratörer måste du kontrollera följande:

 • normalt lagring användningen av webbplatssamlingar

 • analysera användningen trender och mönster

 • omfördela tillgängligt lagringsutrymme för webbplatssamlingar som behöver mer utrymme

 • Konfigurera om varningsnivåer

Vi har angett ettPowerShell skript som administratörer kan använda för att övervaka sina webbplatssamlingar. Den här Windows PowerShell-skript hämtar data, composes och skickar sedan lagring varning aviseringar till administratören.

 1. Installera SharePoint Online Management Shell.

  Behörigheter och den mest aktuella informationen om Windows PowerShell för SharePoint-produkter finns i onlinedokumentationen i referensdokumentationen för Windows PowerShell för SharePoint Server 2016.

 2. Kopiera följande text med variabeldeklarationer och klistra in den i en textredigerare, till exempel Anteckningar. Du måste ange alla indatavärden ska vara specifika för din organisation. Spara filen och namnet ”GetEmailWarning.ps1”.

  Obs!: Du kan använda ett annat namn, men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med tillägget .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Var:

  • <GA Account or Tenanat Admin> är den globala administratören eller klientkontot administratör för webbplatssamlingen.

  • <Password> är lösenordet för den globala eller innehavare administratörskonto som du använder i webbplatssamlingen.

  • <SharePoint Admin Center Url> är URL-Adressen till din SharePoint-administrationscentret.

  • <Local folder path> är den lokala sökvägen för den mapp där du vill att data sparas.

  • <smtpserver> är namnet på SMTP-e-postservern.

  • <Tenant admin account> är det konto som visas på raden från i e-postmeddelandet varning.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> är det konto som ska ta emot e-post-varning.

 4. Ändra till den lokala katalogen där du sparade skriptfilen i SharePoint Online Management Shell.

  ./GetEmailWarning.ps1

  När skriptet slutförs skapas en textfil på den plats som du angav i variabeln <Local folder path> i skriptet.

SharePoint Online lagringskvot har inte ändrats men ett annat mått används. Tidigare, SharePoint-lagring har beräknats i megabyte (MB) och nu BKPA beräknas i GB (Gigabyte) med endast fullständiga heltal. Om du tidigare har ställt in din lagringskvot i MB, kommer de konverteras till GB (1 024 MB = 1 GB) och avrundas nedåt till närmaste heltal. Så att ett värde av 5000 MB blir 4 GB. Du kan ange minst 1 GB per webbplatssamling. Om du ställer in din SharePoint Online lagringskvot med hjälp av PowerShell avrundas värdet uppåt till närmaste heltal GB så förhindrar du att ett värde mindre än en GB göra till 0 GB.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Begränsningar för SharePoint Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×