Hantera kontakter i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kontakter är de personer du kommunicerar med. Du kan lägga till kontakter i din personliga lista i startfönstret. Du kan också Hantera din kontakt.

Vad vill du göra?

Lägga till nya kontakter

Spara en kontakt som en fil

Skicka en kontakt till andra personer

Verifiera kontakters identitet

Lösa namnkonflikter

Skapa ett alias för en kontakt

Ta bort en kontakt

Dölja en kontakt

Visa diagnostisk information om en kontakt

Visa kontaktegenskaper

Lägga till nya kontakter

Så här söker du efter och lägger du till nya kontakter i kontaktlistan i startfönstret:

 1. Klicka på fliken Start.

 2. Klicka på Lägg till kontakt.

 3. Ange namnet eller texten du söker efter i fältet Sök efter i dialogrutan Sök efter användare.

  Information

  Du kan söka med hjälp av det fullständiga namnet, förnamnet, efternamnet, e-postadressen till arbetet eller den privata e-postadressen. I sökresultatet visas alla kontakter som stämmer med sökvillkoren i någon av fälten. Söksträngen "john" visar t.ex. kontakter med namnet "Andrew Johnson" eftersom "john" är de fyra första tecknen i fältet "Efternamn. Ju mer specifik söksträngen är (fler tecken), desto mer exakt blir sökresultatet.

  Du kan ordna om kolumnordningen i dialogrutan Sök efter användare genom att dra kolumnerna. Du kan också ta bort kolumner (utom Fullständigt namn) genom att högerklicka på kolumnrubriken och avmarkera namnet på kolumnen som ska tas bort. Du kan återställa en borttagen kolumn genom att högerklicka på en kolumnrubrik och markera namnet på kolumnen som ska återställas. Alla ändringar du gör i dialogrutan Sök efter användare gäller bara under den pågående söksessionen. Standardinställningarna återställs nästa gång du öppnar dialogrutan.

 4. Valfritt: Markera Ta med den offentliga Groove-katalogen om du vill ta med katalogen i sökningen.

  Som standard söker SharePoint Workspace företagets nätverk (om du tillhör ett sådant) samt bland dina Kända kontakter.

 5. Klicka på Sök.

 6. Markera en matchning i listan.

  En närvaroikon visas bredvid alla kontakter i listan som gör att du kan visa deras onlinestatus. Matchningar som hittas via den offentliga Groove-katalogen visas alltid initialt med en ikon för statusen okänd tills du markerar och lägger till dem i kontaktlistan.

 7. Visa mer information om en markerad kontaktmatchning genom att klicka på Egenskaper.

  Du kanske vill vidta åtgärder för att verifiera kontaktens identitet.

 8. Klicka på Lägg till när du vill lägga till kontakten i listan.

Lägga till en arbetsytemedlem i din kontaktlista

När det kommer nya medlemmar till arbetsytan vill du kanske lägga till dem i din lista. Högerklicka på medlemmen du vill lägga till och markera Lägg till i Mina kontakter.

Du kan också lägga till en medlem genom att dra den till listan.

Överst på sidan

Spara en kontakt som en fil

Du kan spara en kontakt som en fil och sedan skicka filen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

 1. Högerklicka på kontakten och välj Spara kontakt som fil....

 2. Markera platsen där du vill spara filen i dialogrutan Spara kontaktinformation som... och klicka på Spara.

Överst på sidan

Skicka en kontakt till andra

Du kan skicka en kontakt till andra som en bifogad fil i ett e-postmeddelande eller i en Groove-meddelande.

 1. Högerklicka på kontakten.

 2. Välj Skicka via e-post till valda kontakter.

 3. Ange en eller flera e-postadresser i fältet Till:.

 4. Redigera eventuellt ämnet och textmeddelandet.

  Observera att standardtexten innehåller instruktioner om hur det går till att hämta SharePoint Workspace. Det är praktiskt om mottagaren ännu inte har ett konto.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Verifiera kontaktidentiteter

Vi rekommenderar att du verifierar kontakternas identiteter för att undvika risken att dela känslig information med obehöriga. Beroende på kontoinstallationen kan kontaktidentiteterna redan vara verifierade av en administratör. I SharePoint Workspace anges verifieringsstatusen i kontaktlistorna och medlemslistorna med följande färger:

 • Svart: Inte verifierad.

 • Grön: verifierad av dig.

 • Blågrönt: Verifierad av dig.

 • Blått: Verifierad av ditt företag, men utanför din domän eller korscertifierad.

 • Röd: namnge konflikten. Två kontakter som har liknande namn visas i rött, oavsett deras verifieringsstatus. Mer information finns i lösa namnkonflikter .

Kommunikationsprincipen som gäller din identitet bestämmer din möjlighet att interagera med andra beroende på deras verifieringsstatus. Principerna kan göra följande:

 • Hindra dig från att kommunicera med andra användare som inte har verifierats av en administratör i företaget.

 • Öppna dialogrutan Verifieringsvarning för kontakt (beskrivs nedan) för att varna dig innan du kommunicerar med användare som inte har verifierats.

 • Tillåta dig att kommunicera med kontakter utan varningar och begränsningar.

Din organisations verifiering av andra användare kan ge dig tillräckligt assurance om sina identiteter. I vissa fall, särskilt om du arbetar med mycket känslig information kanske du också vill manuellt verifiera en användaridentitet.

Använda dialogrutan Verifieringsvarning för kontakt

Dialogrutan Verifieringsvarning för användare visas om du försöker kommunicera med en användare som inte har verifierats och kommunikationsprinciperna för din kontoidentitet har ställts in på att varna i sådana fall. Du kan göra något av följande:

 • Markera användaren och klicka på Verifiera identitet. Följ instruktionerna i nästa avsnitt om hur du verifierar en kontakt manuellt.

 • Visa den markerade användarens egenskaper genom att klicka på Egenskaper.

 • Ignorera verifieringsvarningen och fortsätta med aktiviteten genom att klicka på Fortsätt.

 • Avbryta aktiviteten som orsakade varningen genom att klicka på Avbryt.

Verifiera en kontakt manuellt

SharePoint Workspace tilldelas en unik ”digitala fingeravtryck” till varje kontakts identitet. Ett digitalt fingeravtryck visas som en lång sträng med bokstäver och siffror (med skiljetecken för läsbarhet). Dessa digitala fingeravtryck används för manuell verifiering av verkliga identiteter kontakter finns i dina arbetsytor och kontaktlistor. Du kan också Visa digitalt fingeravtryck tilldelats din identitet.

Så här verifierar du en kontakt manuellt:

 1. Högerklicka på kontakten (eller medlemmen på arbetsytan) du vill verifiera och klicka sedan på Verifiera identitet....

  I dialogrutan Verifiera identitet visas information om din nuvarande relation med kontakten, t.ex. vilka arbetsytor ni delar, hur många meddelanden ni har utväxlat och er relation i organisationen. Om du inte har en relation med kontakten innehåller dialogrutan Verifiera identitet instruktioner om hur du verifierar kontaktens identitet med hjälp av det digitala fingeravtrycket.

  Obs!: Om två eller fler kontakter har samma namn innehåller Verifiera identitet en varning och uppmaning om att koppla ett alias till kontakten när du verifierar.

 2. Gör något av följande:

  • Om du är tillräckligt säker på kontaktens identitet klickar du på Verifiera.

   Ange eventuellt ett alternativt namn för kontakten i dialogrutan Verifiera identitet som och klicka sedan på OK.

  • Om du inte är säker på kontaktens identitet och vill undersöka saken närmare klickar du på Fortfarande inte säker? Kontrollera fingeravtrycket.

   Följ instruktionerna i dialogrutan Verifiera identitet när du kontrollerar det digitala fingeravtrycket och klicka på Verifiera.

   Ange eventuellt ett alternativt namn för kontakten i dialogrutan Verifiera identitet som och klicka sedan på OK.

Ta bort verifieringen av en identitet

När du har verifierat en kontakt manuellt kan du ibland behöva ändra verifieringsstatusen på så sätt att den visas som overifierad.

 1. Högerklicka på kontakten (eller medlemmen på arbetsytan) du vill ta bort verifieringen från och klicka sedan på Verifiera identitet....

 2. Klicka på Ta bort verifiering

Överst på sidan

Lösa namnkonflikter

När flera kontakter har samma namn visas namnen i rött i kontaktlistorna, arbetsytornas medlemslistor och på kontaktinformationskorten. Namnen betraktas som identiska om de är samma efter att blanksteg före eller efter namnet tas bort, fler än ett blanksteg i rad tas bort inne i namnet och namnen har omvandlats till små bokstäver.

"Ann  Beebe" och "Ann Beebe" resulterar t.ex. i en namnkonflikt. Dock utgör inte "Ann Beebe" och "AnnBeebe" en namnkonflikt.

Det är viktigt att skilja på kontaktnamnen för att du inte av misstag ska påbörja aktiviteter med fel person. Du kan skapa alias för namnen som hamnar i konflikt.

I vissa sällsynta fall kan en namnkonflikt uppstå om gamla kontakter har sparats på kontot. En kontakt har kanske aktiverat ett nytt konto men använder samma namn som i det tidigare kontot. Då kan du dölja den gamla kontakten i alla kontaktlistor enligt beskrivningen nedan.

Så här löser du en namnkonflikt:

 1. Högerklicka på ett namn som står i konflikt med ett annat namn och klicka på Lös namnkonflikt.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Visa visitkort... när du vill visa uppgifter om den markerade kontakten. Det kan göra att du kan skilja mellan kontakter med samma namn.

  • Klicka på Aliaskontakt... när du vill öppna dialogrutan Alias där du kan ange ett unikt visningsnamn för kontakten.

  • Klicka på Verifiera identitet... när du vill verifiera kontaktens identitet.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa ett alias för en kontakt

Du kan visa alla kontakter (utom dig) med ett alias. Det är praktiskt om du har svårt att skilja mellan kontakter med samma namn.

 1. Högerklicka på kontakten och klicka på Aliaskontakt.

 2. Skriv ett alias och klicka på OK.

  Aliasnamn visas i stället för det ursprungliga namnet. Visa kontaktens ursprungliga namn som du kan Öppna sin kontaktinformationeller punkt på alias namnge för att visa ett popup-fönster som visar det ursprungliga namnet.

Överst på sidan

Ta bort en kontakt

Så här tar du bort en kontakt från kontaktlistan i startfönstret:

 1. Markera kontakten du vill ta bort.

 2. Tryck på DELETE och klicka på Ja när du vill bekräfta.

Kontakter du tar bort från kontaktlistan i startfönstret kan fortfarande visas i andra kontaktlistor, t.ex. i listan för mottagare i dialogrutorna Skicka meddelande och Skicka inbjudan. Det beror på att i SharePoint Workspace sparas kontaktinformation för alla användare du interagerar med i listan Kända kontakter. Listan innehåller alla kontakter du har lagt till i startfönstret samt medlemmar på arbetsytorna. Tänk på att det kan finnas arbetsytemedlemmar som inte finns i kontaktlistan.

Du kan inte ta bort kontakter som visas i listan med kända kontakter. Du kan dock minst dölja dessa kontakter.

Överst på sidan

Dölja en kontakt

Kontakter kan ibland bli onödiga av olika skäl. Om du har sådana kontakter kan du dölja dem så att de inte längre visas i nedrullningsbara menyer.

 1. Öppna Kontakthanteraren.

 2. Markera kontakten du vill dölja.

 3. Klicka på Dölj när du vill placera kontakten i listan Dolda kontakter.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Dölja en kontakt inte automatiskt att lösa en associerad namnkonflikt. Om en kontakt som du vill dölja visas som en namnkonflikt, finns i lösa namnkonflikter för information.

Överst på sidan

Visa diagnosinformation om en kontakt

Du kan visa diagnosinformation om kontakter. Ibland kan du behöva informationen i samband med teknisk support. Om du måste skicka diagnosinformation till en supporttekniker kan du kopiera informationen i dialogrutan Diagnostik till ett e-postmeddelande.

 1. Öppna Kontakthanteraren.

 2. Markera kontakten.

 3. Klicka på Diagnostik.

  Kopiera information från fönstret Kontakter genom att först högerklicka och välja Markera alla. Högerklicka sedan igen och välj Kopiera.

  Kopiera information från fönstret Kännedom eller Nätverksdiagnostik genom att klicka på Kopiera till Urklipp.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visa kontaktegenskaper

Visa egenskaper för en kontakt genom att högerklicka på kontakten och sedan klicka på Egenskaper. I kontaktegenskaperna kan du:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×