Hantera kommunikationer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du hanterar arbetsytekommunikationer Groove i Kommunikationshanteraren. Klicka på Information, klicka på Anslutningsinställningar och klicka sedan på Kommunikationshanteraren på fliken Arkiv om du vill öppna Kommunikationshanteraren.

Tips: Du kan även öppna Kommunikationshanteraren genom att klicka på Groove-ikonen i aktivitetsfältet och sedan klicka på Kommunikationshanteraren.

Vad vill du göra?

Visa datakommunikation

Pausa kommunikation

Arbeta offline

Visa eller uppdatera inställningarna för nätverk

Visa datakommunikationer

Kommunikationshanteraren rapporterar om övergripande kommunikationsstatus samt kommunikationsstatus för enskilda arbetsytor och andra aktiviteter som meddelanden och inbjudningar. Dataräknarna högst upp i fönstret spårar den mängd data du överför och tar emot för närvarande. Ett statusmeddelande (till vänster om dataräknarna) rapporterar om kommunikationernas aktuella status. I följande tabell beskrivs de statusmeddelanden som du kan få se.

Aktivitet

Status

Kommunicerar normalt

Du arbetar online och inga kommunikationsaktiviteter är pausade.

Kommunicerar normalt (vissa aktiviteter har pausats)

Du arbetar online, men du har pausat minst en kommunikationsaktivitet.

Arbetar offline (sedan den mm/dd/åå, hh:mm)

Du arbetar offline. Tidsangivelsen talar om hur länge du har haft den här statusen.

Förbereder för offlineläge...

Du håller på att gå från att jobba online till att jobba offline.

Förbereder för onlineläge...

Du håller på att gå från att jobba offline till att jobba online.

Det går inte att kommunicera (sedan mm/dd/åå, hh:mm)

Det går inte att upptäcka någon lokal IP-adress. Tidsangivelsen talar om hur länge du har haft den här statusen.

Kommunicerar inte (sedan den mm/dd/åå, hh:mm)

Alla försök att kommunicera har misslyckats. Tidsangivelsen talar om hur länge du har haft den här statusen.

Visa kommunikationer efter arbetsyta eller aktivitet

I aktivitetstabellen visas statusinformation om dina arbetsytor, meddelanden och inbjudningar samt om andra konton du kan ha på datorn.

I tabellen nedan visas de aktiviteter och statusmeddelanden som kan visas.

Aktivitet

Status

Synkroniseringen av workspace namn

Inaktiv: väntar på att skicka/ta emot data för arbetsytan. Pausad: arbetsytan är pausad för närvarande.

<Data> kvar att överföra; <Data> kvar att ta emot: mängden data som för närvarande sänds eller tas emot.

Slå samman ändringar: ändringar slås samman i arbetsytan.

Pausad: <Data> kvar att överföra; <Data> kvar att ta emot: du har pausat arbetsytan, och inga data återstår att skicka eller ta emot.

Skickar namn på arbetsyta

<Data> kvar att överföra: skickar arbetsytan. Det finns data kvar att överföra.

Pausad: <Data> kvar att överföra: du pausade arbetsytan när den överfördes och det fortfarande fanns data kvar att skicka.

Tar emot namn på arbetsyta

<Data> kvar att ta emot: arbetsytan installeras och tar fortfarande emot data.

<Pausad: Data> kvar att ta emot: du pausade arbetsytan när den överfördes och det fortfarande fanns data kvar att skicka.

Meddelanden och inbjudningar

Inaktiv: väntar på att skicka/ta emot meddelanden och inbjudningar.

<Data> kvar att överföra; <Data> kvar att ta emot: den mängd meddelande- eller inbjudningsdata som Groove för närvarande skickar eller tar emot.

Pausad: meddelandefunktionen är pausad för närvarande.

Pausad: < Data> kvar att överföra; <Data> kvar att ta emot: du har pausat meddelandefunktionen, och inga data återstår att skicka eller ta emot.

Diverse kommunikationer

<Data> kvar att överföra; <Data> kvar att ta emot: Den mängd data som skickas eller tas emot utanför aktiviteter för arbetsytor och meddelanden.

Överst på sidan

Pausa kommunikation

Du kan pausa kommunikationer för en markerad arbetsyta eller för meddelanden och inbjudningar. Det här kan vara praktiskt om du vill skjuta upp sändandet eller mottagandet av stora mängder data.

Avmarkera de arbetsytor eller aktiviteter som du vill pausa kommunikationen för. Statusmeddelandet för arbetsytan eller aktiviteten ändras till "Pausad". Markera arbetsytan eller aktiviteten om du vill att kommunikationen ska återupptas.

Du kan också klicka på Pausa allt om du vill pausa kommunikationerna för all aktivitet för arbetsytor och meddelanden på en gång. Den här funktionen är mest praktisk om du har ett stort antal arbetsytor och du skulle vilja pausa kommunikationen för alla utom en, eller ett par. I så fall markerar du Pausa allt och markerar specifika arbetsytor som du vill återuppta kommunikationen för.

Om du pausa en arbetsyta eller kommunikation verksamhet fortfarande får du inkommande data om SharePoint Workspace-klienter kan kommunicera via statiska IP-adress läge och:

 • En annan medlem av den arbetsyta du har pausat kör en tidigare version av Groove.

 • En kontakt som kör en tidigare version av Groove skickar ett meddelande eller en inbjudan.

Obs!: Om Groove-klienterna kommunicerar genom en reläserver och du pausar en arbetsyte- eller kommunikationsaktivitet tar du inte emot några inkommande data.

Överst på sidan

Arbeta offline

Om du arbetar offline avbryts alla Groove-datakommunikationer och din status visas som "offline" för andra Groove-användare.

Att arbeta offline är mest användbart när du vill arbeta lokalt utan att skicka eller ta emot uppdateringar, och när du inte vill vara tillgänglig för andra.

Klicka på Arbeta Offline i kommunikation Manager om du vill börja arbeta offline. SharePoint Workspace-ikonen i Windows avisering område ändringar ska se ut så här: Offlineikon för Groove

Klicka på Arbeta online i kommunikationshanteraren om du vill börja arbeta online igen.

Tips: Du kan även växla mellan att arbeta offline/online genom att klicka på Groove-ikonen i aktivitetsfältet och sedan klicka på Arbeta offline.

Överst på sidan

Visa eller uppdatera nätverksinställningar

Du kan visa nätverksinställningar och diagnostikinformation för identiteterna i ditt konto från Kommunikationshanteraren. Du kan ibland behöva visa den här informationen av tekniska supportskäl. Du kan också växla din nätverksadress mellan automatisk (en enhets-URL som tilldelats din dator automatiskt) och statisk (en enhets-URL som du anger).

Visa dina inställningar

Så här visar och kopierar du de nätverksinställningar som används av din identitet för att kommunicera med andra Groove-användare:

 1. Öppna Kommunikationshanteraren.

 2. Klicka på Nätverksinställningar.

  Dialogrutan Avancerade nätverksinställningar visar nätverksinställningarna för vald identitet. Om du vill visa nätverksinställningarna för en annan identitet väljer du den från rullgardinsmenyn.

 3. Klicka på Kopiera till Urklipp om du vill kopiera hela listan av nätverksinställningar så att du kan klistra in dem i ett annat program.

 4. Klicka på OK

Ändra din nätverksadress

I dialogrutan Avancerade nätverksinställningar kan du även ändra på datorns nätverksadress.

 1. Klicka på inställningen Nätverksadress för <datornamn> (den här datorn) och klicka på Ändra.

 2. Klicka på Automatisk (standard) eller Statisk. Om du väljer statisk anger du den nya adressen i angivet fält.

  Obs!: Om du väljer statisk måste du använda en statisk IP-adress för alla dina enheter.

 3. Klicka på OK

  Den statiska adressen verifieras och du får en varning om den är ogiltig. Om adressen är giltig uppdateras listan över enheter i dialogrutan Avancerade nätverksinställningar så att ändringarna visas.

 4. Klicka på OK

Om du bestämmer dig för att byta till en automatisk IP-adress tas den statiska IP-adressen bort, datorns enheter återställs och den tidigare reläserverinformationen återställs.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×