Hantera jobb (händelser) i Project Server-kön

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När tidrapport- och projektinformation publiceras till Microsoft Office Project Server 2007 bearbetas den av Project Server-kön. Du kan ändra hur köade jobb (eller händelser) schemaläggs, visa jobben i kön och starta om särskilda jobb i kön.

Project Server-kön innehåller två separata köer:

 • Projektkön     Den här kön används för projektmeddelanden för lagring, publicering, rapportering och kubgenerering. Köns tabeller och lagrade procedurer lagras i Office Project Server 2007-arbetsdatabasen.

 • Tidrapportkön     Den här kön används för tidrapportmeddelanden för lagring och överföring av en tidrapport. Köns tabeller och lagrade procedurer lagras i den publicerade Office Project Server 2007-databasen.

Vad vill du göra?

Ändra inställningar för jobbet kön

Ställa in jobb kön rutnät

Avbryta eller försök jobb i kö

Ändra inställningar för jobbkön

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Köinställningar på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Projekt eller Tidrapport i listan Kötyp för att ange vilken kö som du vill ändra.

  Klicka på Spara i slutet av den här proceduren sparar inställningarna för den typ av kö som du har valt. Om du vill ändra och spara inställningarna för den andra kön typ, måste du upprepa proceduren.

 4. Området Högsta antal processortrådar för jobb: Ange hur många köade jobb som kan bearbetas av servern åt gången.

  Tips: Om du skriver -1 bearbetas maximalt antal trådar (upp till 20) av servern.

 5. Området Avsökningsintervall (i millisekunder): Ange hur många millisekunder som Project Server-kön ska vänta innan projekt- eller tidrapportdatabasen genomsöks efter nya jobb.

 6. Området Återförsöksintervall (i millisekunder): Ange hur många millisekunder som Project Server-kön ska vänta innan ett nytt försök att bearbeta jobbet görs om det eller de föregående försöken misslyckats.

 7. Området Maximalt antal försök: Ange hur många gånger som Project Server-kön ska fortsätta att söka i databasen om det eller de föregående försöken misslyckats.

 8. Området Återförsöksintervall för SQL (i millisekunder): Ange hur många millisekunder som ska förflyta mellan varje försök att bearbeta ett jobb.

 9. Området Återförsöksgräns för SQL: Ange hur många gånger Project Server-kön ska försöka bearbeta ett jobb.

 10. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Skapa rutnätet för jobbkön

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera kö på sidan Serverinställningar.

 3. Välj den typ av jobb som du vill visa i Jobbrutnät i listan Filtertyp i området Filtertyp.

 4. Skriv jobb-ID:t eller jobbets grupp-ID i området Jobb-ID/jobbets grupp-ID. Det här området visas bara om du valde ID i listan Filtertyp.

  Jobb grupp-ID associera relaterade jobb. Till exempel om en användare publicerar ett projekt, innehåller jobbet automatiskt andra associerade jobb som är relaterade till meddelanden, rapportering, och så vidare.

  Tips: Du kan avgöra vilket jobb-ID eller grupp-ID som ska användas genom att kopiera ID:t från jobbrutnätet. Innan du gör det infogar du kolumnerna Jobb-ID och Jobbets grupp-ID i jobbrutnätet med hjälp av tabellen Tillgängliga kolumner i området Kolumner.

 5. Välj tidsperioden med historiska data och det maximala antalet jobb som du vill visa i Jobbrutnät i avsnittet Tidigare arbetslivserfarenhet.

 6. Området Jobbtyper: Välj vilken typ av jobbinformation som ska visas i jobbrutnätet.

 7. Området Slutförandestatus för jobbet: Välj vilken typ av jobbstatusinformation som ska visas i jobbrutnätet.

 8. Området Projekt: Välj vilka projekt som ska visas i jobbrutnätet.

  Det här området visas bara om du valde Efter projekt i listan Filtertyp.

 9. Området Kolumner: Välj vilka kolumner som ska visas i jobbrutnätet.

 10. Området Avancerade alternativ: Ange om du vill avbryta relaterade underjobb när du väljer ett jobb och klicka sedan på Avbryt jobb.

  • Avbryt jobb som placeras i kö     Välj det här alternativet om du bara vill avbryta jobben som placerats i jobbkön.

  • Avbryt efterföljande jobb i korrelationen     Välj det här alternativet om du vill avbryta det eller de markerade jobben, liksom alla relaterade underjobb. På så sätt minimeras risken för synkroniseringsproblem med aktiviteten och med resursinformation som kan associeras med projektet eller tidrapporten.

 11. I avsnittet Jobbrutnätet Välj ett jobb i listan och klicka sedan på Relaterade uppgifter om du vill granska jobb som är relaterade till samma projekt (om din administratör har installerat För uppdatering av infrastrukturen för Microsoft Office Servers). Här kan du se varför ett jobb är inte i kö och inte körs som blockeras av en tidigare jobb mot på samma objekt.

  Om du vill ta bort Relaterade uppgifter underordnade filter klickar du på Alla aktiviteter.

  Meddelanden: 

  • Om du vill veta mer om ett jobb som misslyckats klickar du på felmeddelandet (hyperlänken) i kolumnen Fel i jobbrutnätet.

  • Gruppmedlemmar kan också visa jobb i kön. Gruppmedlemmar kan klicka på Personliga inställningar i Snabbstart och sedan klicka på Mina jobb i kö. Gruppmedlemmar kan bara visa sina egna jobb i kön på sidan Mina jobb i kö. Gruppmedlemmar bör också vara medvetna om att eventuella ändringar på sidor i Microsoft Office Project Web Access kanske inte sker genast om det finns många jobb i Project Server-kön. De kan trycka på F5 för att uppdatera sidan tills ändringarna visas.

  • Du kan också använda händelsehanterare för att visa status eller prestanda för jobb i kön och andra processer. Klicka på Serverinställningar i snabbstart och klicka sedan på Konfiguration av händelsehanterare på serversidan.

Överst på sidan

Avbryta eller upprepa jobb i kön

 1. Klicka på jobbet i jobbrutnätet och klicka på Avbryt jobb. Du kan också klicka på Försök utföra jobbet igen för det markerade jobbet om statusinformationen i kolumnen Jobbstatus anger att det uppstått problem vid bearbetningen av jobbet.

  Obs!: Du kan inte upprepa jobb som har jobbstatusen Korrelation mellan misslyckande/blockering.

 2. Klicka på Uppdatera status för att uppdatera jobbrutnätet så att de ändringar du gjort visas.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×