Hantera inställningar för din SharePoint-webbplats

Hantera inställningar för din SharePoint-webbplats

När du har skapat en webbplats i SharePoint Online eller SharePoint Server kan du ändra inställningarna, informationen och behörigheterna för webbplatsen. Beskrivningarna är baserade på SharePoint webbplatser som skapats med hjälp av vanliga gränssnitts komponenter. Om din webbplats ägare eller designer har ändrat utseendet, kanske du inte ser det som visas här. Mer information finns i SharePoint administratör.

Meddelanden: 

Så här ändrar du logo typ, rubrik och andra inställningar för SharePoint Online grupp-eller kommunikations webbplatser. Om du vill SharePoint Online Classic eller SharePoint Server 2016, 2013 och 2010 läser du fliken 2016, 2013 och 2010 . Om användar gränssnittet inte stämmer överens med det du ser finns mer information i Felsöka inställningar.

Viktigt!: Om du vill göra ändringar i logo typen, rubriken, beskrivningen och andra inställningar måste du ha ägar-eller designer-behörigheter på SharePoint-webbplatsen. Mer information finns i Hantera webbplats behörigheter.

Ändra logo typen för SharePoint grupp-eller kommunikations webbplats

SharePoint Online grupp webbplatser som är anslutna till en Office 365 grupp använder samma logo typ som den Office 365-grupp som de är anslutna till. När du ändrar logotyp för din gruppanslutna gruppwebbplats i SharePoint ändras även logotypen för motsvarande Office 365-grupp. Processen för att ändra logo typen för en SharePoint Online kommunikations webbplatser eller SharePoint Online grupp webbplatser som inte är anslutna till en Office 365 grupp är samma. I det här fallet ändras bara platsens logo typ.

SharePoint Server 2019 grupp webbplatser och kommunikations webbplatser har inte grupper anslutna till dem, men de använder samma metod för att ändra webbplatsens logo typ.

Om ditt användar gränssnitt inte matchar det här kan du vara i SharePoint Classic eller en tidigare version. Se fliken 2016, 2013, 2010 för anvisningar om hur du ändrar inställningar.

Viktigt!: Om du vill ändra logo typen, rubriken, beskrivningen och andra inställningar måste du ha ägar-eller designer-behörigheter på SharePoint-webbplatsen. Mer information finns i Hantera webbplats behörigheter.

 1. Gå till din SharePoint grupp-eller kommunikations webbplats.

 2. I det övre högra hörnet klickar du på inställningar Ikon för Inställningar och sedan på webbplatsinformation.

  Webbplatsinformation

 3. Under webbplatsens logotyp klickar du på Ändra.

  Ändra en logo typ för ett grupp-eller kommunikations webbplats

 4. Bläddra och välj den nya logo typen, klicka på Öppna.

  Välja en logo typ i Utforskaren

  och klicka sedan på Spara.

  Spara en ändrad logo typ

Ändra namn, beskrivning, sekretessnivå och webbplatsklassificering

Viktigt!: För att ändra de här inställningarna måste du ha ägar-eller designer-behörigheter på SharePoint-webbplatsen. Mer information finns i Hantera webbplats behörigheter.

De här inställningarna gäller bara för gruppanslutna grupp webbplatser.

 1. Gå till SharePoint grupp webbplatsen.

 2. I det övre högra hörnet klickar du på inställningar Ikon för Inställningar och sedan på webbplatsinformation.

  Webbplatsinformation

 3. Ändra önskade fält:

  • Namn på gruppwebbplats (obligatoriskt)

  • Beskrivning (valfritt)

  • Sekretess inställningar (valfritt): offentliga innebär att alla i organisationen kan se innehållet och bli medlem. Privat innebär att medlemskap kräver godkännande av webbplatsägaren och att endast medlemmar kan visa innehållet. Detta visas inte på en kommunikations webbplats.

  • Grupp webbplats klassificering (valfritt): används för att klassificera en webbplats med hjälp av värden som intern, konfidentiell, högpresterande påverkan, dålig affärs påverkan etc. Dessa värden kan gälla känsligheten hos informationen eller livs cykeln för information. De bestäms och skapas av administratören. Mer information finns i Hantera webbplats skapande i SharePoint Online. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt på webbplatsen.

  Informationspanel för SharePoint-webbplats

Det här är de vanligaste inställningarna för webbplatser. Om du vill ändra andra inställningar och alternativ för webbplatsen klickar du på Visa alla webbplatsinställningar. När du gör det visas sidan Inställningar för klassisk SharePoint webbplats.

Använda en webbplats design

Välj en webbplats design om du vill använda en enhetlig uppsättning åtgärder eller konfigurationer som att ange ett tema, lägga till länkar till webbplats navigering eller skapa en lista med en viss uppsättning kolumner och inställningar till en webbplats.

 • Gå till SharePoint grupp webbplatsen.

 • I det övre högra hörnet klickar du på inställningar Ikon för Inställningar > webbdesignning.

 • Välj den design du vill använda och klicka på Använd på webbplatsen.

  Använda en design på en SharePoint-webbplats

Hantera webbplatsbehörigheter

Behörighetsnivåer för webbplatser baseras på behörighetsgrupper i SharePoint. Medlemmar i en behörighetsgrupp i SharePoint kan antingen besöka webbplatsen utan att redigera den (besökare), redigera webbplatsen (medlemmar) eller har full kontroll över webbplatsen (webbplatsägare).

Viktigt!: För att ändra de här inställningarna måste du ha ägar behörigheter för SharePoint webbplatsen.

 1. Gå till SharePoint grupp webbplatsen.

 2. Klicka på Inställningar Ikon för Inställningar i det övre högra hörnet.

 3. Klicka på Webbplatsbehörigheter.

  Rutan Webbplatsbehörigheter

Bjuda in personer till din SharePoint grupp webbplats

Om du vill ge folk åtkomst till webbplatsen kan du antingen lägga till medlemmar i den Office 365-gruppen som är kopplad till webbplatsen eller dela webbplatsen med andra utan att lägga till dem i en Office 365 grupp. Mer information om webbplats behörigheter finns i förstå behörighets nivåer i SharePoint.

Om du vill ge personer åtkomst till webbplatsen i SharePoint Onlineklickar du på Bjud in personer och väljer något av följande:

 • Lägg till medlemmar i gruppen för att lägga till medlemmar i Office 365 gruppen som är kopplad till webbplatsen. Det här är den rekommenderade metoden. Klicka på Lägg till medlemmar, ange ett namn eller en e-postadress och klicka på Spara. Medlemmar som läggs till i Office 365-gruppen läggs till i SharePoint-behörighetsgruppen Webbplatsmedlemmar som standard och kan redigera webbplatsen. De har även full tillgång till Office 365-gruppens resurser som gruppkonversationer, kalender osv.

 • Dela bara webbplatsen om du vill dela webbplatsen med andra utan att lägga till dem i Office 365-gruppen som är kopplad till webbplatsen. Ange ett namn eller en e-postadress, klicka på nedåtpilen för att välja behörighetsnivå i SharePoint och klicka sedan på Lägg till. När du delar webbplatsen ger du användare åtkomst till webbplatsen, men de har inte åtkomst till Office 365-gruppens resurser som gruppkonversationer, kalender osv.

  Bjuda in personer till din SharePoint-webbplats

Klicka på dela webbplatsi SharePoint Server 2019. Ange namnet på de användare eller grupper som du vill dela webbplatsen med i panelen dela webbplats.

Panelen dela webbplats i SharePoint 2019

Ändra webbplatsbehörigheter

Om du vill ändra behörighetsnivå för en person eller grupp klickar du på nedåtpilen bredvid SharePoint-behörighetsnivån för personen eller gruppen och väljer Fullständig behörighet om du vill lägga till dem i gruppen Webbplatsägare, eller Läsa om du vill lägga till dem i gruppen Webbplatsbesökare.

Obs!: Om du vill visa alla medlemmar i Office 365-gruppen som är kopplad till din webbplats och deras SharePoint-behörighetsnivå klickar du på Medlemmar i det övre högra hörnet på webbplatsen.

Ta bort webbplatsbehörigheter

Om du vill ta bort någon som inte är medlem i gruppen Office 365 som är kopplad till din webbplats i SharePoint Online klickar du på nedpilen bredvid SharePoint behörighets nivå för gruppen och väljer ta bort.

Obs!: Alternativet Ta bort är bara tillgängligt för individer eller grupper som inte ingår i Office 365-gruppen.

Om du vill ta bort någon från Office 365-gruppen som är kopplad till din webbplats klickar du på Medlemmar i det övre högra hörnet av webbplatsen, klickar på nedåtpilen bredvid medlemmens behörighetsnivå och klickar på Ta bort från grupp.

Ta bort webbplatsbehörighet

Avancerade behörighetsinställningar

Om du är webbplatsägare ser du en länk till Avancerade behörighetsinställningar där du kan konfigurera ytterligare behörighetsinställningar för SharePoint. Mer information finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.

Ytterligare inställningar och begränsningar för SharePoint Online-webbplatsen

Felsöka inställningar

 • Det vanligaste problemet med att ändra inställningarna är inte rätt behörighet. Om du inte är säker på vad du har behörighet för kontaktar du din SharePoint-, nätverks-eller Office 365-administratör.

 • Om du har behörighet är det viktigt att du är säker på vilken version av SharePoint du använder. Mer information finns i vilken version av SharePoint använder jag? Om du har en webbplats som har skapats med en äldre version av SharePoint Online kanske den är i klassiskt utseende. Information om hur du ändrar logo typen, beskrivningen eller andra inställningar finns på fliken 2016, 2013, 2010 . Den klassiska SharePoint online-upplevelsen använder samma användar gränssnitt som SharePoint 2016.

Så här ändrar du logo typ, rubrik och andra inställningar på SharePoint servrar 2016, 2013 eller 2010. Om du vill SharePoint Online grupp-eller kommunikations webbplatser går du till fliken online, 2019 .

Ändra titel, beskrivning och logotyp för din SharePoint Server-webbplats

Som ägare eller användare med fullständig behörighet kan du ändra titel, beskrivning och logo typ för SharePoint-servern..

 1. Gå till din webbplats.

 2. Klicka på Inställningar Ikon för Inställningar uppe till höger eller på Webbplatsåtgärder Knappbild uppe till vänster.

 3. Klicka på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar under knappen Inställningar
 4. Under Utseende och känsla klickar du på Titel, beskrivning och logotyp. Webbplats inställningar med rubrik, beskrivning, logo typ markerad

 5. Uppdatera fältet Titel. Lägg till eller redigera den valfria beskrivningen för webbplatsen.

  Inställningar för titel, beskrivning och logotyp
 6. För SharePoint 2016 eller 2013 gör du något av följande under Logotyp och beskrivning:

  Klicka på Från datorn, bläddra efter en bild och klicka på Öppna.

  Klicka på Från SharePoint, bläddra efter en bild på SharePoint-webbplatsen och klicka på Infoga.

  För SharePoint 2010 infogar du en webbadress till en bild du vill använda som logotyp under Logotyp och beskrivning.

  Inställningar för titel, logotyp och beskrivning
 7. Fyll i en valfri beskrivning eller alternativtext. Spara genom att klicka på OK.

Hantera webbplatsbehörigheter

Behörighetsnivåer för webbplatser baseras på behörighetsgrupper i SharePoint. Medlemmar i en behörighetsgrupp kan antingen besöka webbplatsen utan att redigera den (besökare), redigera webbplatsen (medlemmar) eller har full kontroll över webbplatsen (webbplatsägare).

Om du vill ge personer åtkomst till din webbplats kan du antingen lägga till medlemmar i en grupp som är kopplad till webbplatsen (den rekommenderade metoden) eller så kan du dela webbplatsen med andra utan att lägga till dem i en grupp.

Om du vill bjuda in andra till din webbplatsbjuder du in andra via knappen webbplats delning . Mer information finns i Dela en webbplats.

Om du vill lägga till användare i en grupp kan du skapa en grupp eller använda en befintlig grupp och lägga till medlemmar i den. Grupper anger olika nivåer av behörigheter som alla i gruppen delar, så att det blir lättare att hantera ett större antal användare och deras åtkomst. Mer information finns i Skapa och hantera SharePoint-grupper.

Ändra webbplatsbehörigheter

Om du vill ändra behörighetsnivå för en person eller grupp klickar du på nedåtpilen bredvid behörighetsnivån för personen eller gruppen och väljer Fullständig behörighet om du vill lägga till dem i gruppen Webbplatsägare, eller Läsa om du vill lägga till dem i gruppen Webbplatsbesökare.

Obs!: Om du vill visa alla medlemmar i Office 365-gruppen som är kopplad till din webbplats och deras behörighetsnivå klickar du på Medlemmar i det övre högra hörnet av webbplatsen.

Ta bort webbplatsbehörigheter

Gör så här om du vill ta bort någon från en grupp som är kopplad till din webbplats:

 1. Gå till din webbplats.

 2. Klicka på Inställningar Ikon för Inställningar uppe till höger eller på Webbplatsåtgärder Knappbild uppe till vänster.

 3. Klicka på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar under knappen Inställningar
 4. Klicka på Webbplatsbehörigheter under Användare och behörigheter.

  Menyalternativet Användare och behörigheter
 5. I Webbplatsbehörigheter klickar du på den grupp som du vill ta bort en medlem från.

 6. Markera den användare du vill ta bort.

 7. Klicka på Åtgärder och sedan på Ta bort användare från grupp.

 8. Klicka på OK.

Avancerade behörighetsinställningar

Mer information om hur behörigheter fungerar och de inställningar du kan använda finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×