Hantera innehållstyppublicering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet förklaras hanteringen av uppdateringar av publicerade innehållstyper om du arbetar på en navwebbplats som publicerar dess innehållstyper till andra webbplatser via ett Hanterade metadatatjänstprogram. Dessutom förklaras hur du kan avgöra vilka innehållstyper som din webbplats prenumererar på om du arbetar på en webbplats som prenumererar på innehållstyper som publicerats från en navwebbplats.

Vad vill du göra?

Hantera publicerade innehållstyper på en navwebbplats

Publicera, publicera eller avpublicera en enskild innehållstyp

Se publiceringshistoriken för en enskild innehållstyp

Hantera uppdateringar för publicerade innehållstyper från en prenumerera webbplats

Uppdatera en prenumeration innehållstyper

Visa NAV webbplatser och innehållstyper som beskriver en webbplats

Hantera publicerade innehållstyper på en navwebbplats

Om du arbetar på en navwebbplats som publicerar innehållstyper till andra webbplatssamlingar kan du göra följande:

 • Publicera innehållstyper för att göra dem tillgängliga för användning på prenumererande webbplatser.

 • Publicera innehållstyper på nytt så att prenumererande webbplatser kan ta emot uppdateringar.

 • Avpublicera innehållstyper.

  Obs!:  Du måste vara administratör för webbplatssamlingar för att hantera innehållstyp för publicering på en navwebbplats.

Publicera, publicera på nytt eller avpublicera en individuell innehållstyp

Innehållstyppublicering hanteras av ett tidsinställt jobb som kan konfigureras i central administration. Det kan finnas en fördröjning mellan när den uppdaterade innehållstypen publiceras och när prenumererande webbplatser tar emot uppdateringarna. Detta beror på hur ofta det tidsinställda jobbet är inställt på att köras.

 1. Gå till den webbplats på översta nivån i webbplatssamlingen som fungerar som nav för innehållstyppublicering.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill publicera uppdateringar för på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

 5. Klicka på Hantera publicering för den här innehållstypen under Inställningar.

Obs!: Om länken Hantera publicering för den här innehållstypen inte är tillgängligt, sedan är den här webbplatsen inte en navwebbplats för innehållstyp för publicering.

 1. Gör något av följande på sidan Innehållstyp för publicering:

  • Om du vill göra den här innehållstypen tillgänglig för användning i alla webbplatssamlingar som prenumererar på innehållstyper från detta nav klickar du på Publicera.

  • Om du vill använda alla ändringar av den här innehållstypen på alla webbplatssamlingar som prenumererar på innehållstyper från detta nav klickar du på Publicera på nytt.

 2. Om du vill avpublicera en innehållstyp så att den inte längre hanteras centralt från navwebbplatssamlingen klickar du på Avpublicera.

  När du avpublicerar en publicerad innehållstyp kommer alla kopior av innehållstypen som används på webbplatser som prenumererar på det här navet att låsas upp så att den inte längre är skrivskyddad och de kan hanteras lokalt på webbplatser där de används.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visa publiceringshistorik för en individuell innehållstyp

 1. Gå till den webbplats på översta nivån i webbplatssamlingen som fungerar som nav för innehållstyppublicering.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. På sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp klickar du på namnet på den innehållstyp som du vill visa publiceringshistoriken för.

 5. Klicka på Hantera publicering för den här innehållstypen under Inställningar. Om länken Hantera publicering för den här innehållstypen inte är tillgänglig är den här webbplatsen inte en navwebbplats för innehållstyppublicering.

 6. I avsnittet Publiceringshistorik visas datum- och tidsinformation för det senaste tillfället då denna innehållstyp senast publicerades framgångsrikt.

Överst på sidan

Hantera uppdateringar av publicerade innehållstyper från en prenumererande webbplats

Om du arbetar på en webbplats som prenumererar på innehållstyper från en eller flera navwebbplatser kan du välja att uppdatera de innehållstyper du prenumererar på så att du får de senaste uppdateringarna från navwebbplatsen. Du kan också visa de navwebbplatser och innehållstyper som du prenumererar på.

Obs!: Du måste vara en administratör för webbplatssamlingen att hantera innehållstyp för publicering på en prenumerera webbplats.

Uppdatera innehållstyper som prenumereras på

Om du arbetar på en webbplats som prenumererar på innehållstyper som publiceras från en eller flera navwebbplatser kan du välja att automatiskt få uppdateringar av dina innehållstyper när de uppdateringarna publiceras från navwebbplatsen. Om dina innehållstyper av någon anledning förlorar synkroniseringen med de publicerade innehållstyperna från navwebbplatsen kan du välja att uppdatera dem och hämta de senaste uppdateringarna.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. På sidan Webbplatsinställningar under Administration av webbplatssamling klickar du på Innehållstyp för publicering.

 3. Markera kryssrutan intill Uppdatera alla publicerade innehållstyper vid nästa uppdatering i avsnittet Uppdatera alla publicerade innehållstyper.

Överst på sidan

Visa de navwebbplatser och innehållstyper som en webbplats prenumererar på

Om du arbetar på en webbplats som prenumererar på innehållstyper som publiceras från en eller flera navwebbplatser kan du avgöra vilka Hanterade metadatatjänstprogram (och motsvarande navwebbplatser) som din webbplats prenumererar på.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. På sidan Webbplatsinställningar under Administration av webbplatssamling klickar du på Innehållstyp för publicering.

 3. I avsnittet Nav visas namnen på alla Hanterade metadatatjänstprogram som publicerar innehållstyper till den här webbplatssamlingen, i fet stil i en lista. Efter namnen ser du webbadresserna för navwebbplatserna för dessa tjänster och en lista över de innehållstyper som prenumereras på.

Obs!: Ingår i prenumerationen innehållstyper är skrivskyddade på Prenumerera webbplatser. Om du vill göra ändringar i en innehållstyp som har publicerats på webbplatsen väljer du URL-Adressen för navwebbplats att gå till webbplatsen galleriet för innehållstyper för navwebbplats. Beroende på hur din organisation har bestämt dig för att hantera innehållstyp för publicering, kanske du inte har behörighet att redigera publicerade innehållstyper på webbplatsen hubben. Du kan behöva arbeta med personer som hanterar innehållstyp för publicering på navwebbplats och samordna uppdateringar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×