Hantera gruppwebbplatser och kommunikationswebbplatser med hjälp av PowerShell

Den här artikeln beskriver hur globala administratörer och SharePoint Online-administratörer kan använda Microsoft PowerShell-cmdletar för att hantera kommunikationswebbplatser och gruppwebbplatser som ingår i Office 365-grupper. De här nya typerna av webbplatser kan inte hanteras i administrationscentret för SharePoint. Mer information om hur du använder SharePoint Online Management Shell finns i Introduktion till SharePoint Online Management Shell.

Som standard har kommunikationswebbplatser och gruppwebbplatser som ingår i Office 365-grupper delningsinställningen inställd på Tillåt externa användare som accepterar att dela inbjudningar och att logga in som autentiserade användare. Om du vill ändra den här inställningen kan du använda PowerShell-cmdleten Set-SPOSite.

Exempel:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

Det här exemplet uppdaterar den externa delningsfunktionen för webbplatssamlingen "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1" så att delning tillåts med autentiserade externa användare. Denna cmdlet körs omedelbart.

Om du vill visa den befintliga delningsinställningen använder du PowerShell-cmdleten Get-SPOSite.

Exempel:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Detaljerad information om dessa cmdletar och deras parametrar i PowerShell finns i Set-SPOSite och Get-SPOSite.

Om du vill ange lagringsutrymme som tilldelats till en kommunikationswebbplats eller en gruppwebbplats som ingår i Office 365-grupper använder du cmdleten Get-SPOSite. I följande exempel hämtas och anges lagringskvoten för en webbplats i Contoso-domänen.

 1. Kör följande kommando för att hämta information om lagringsutrymme för webbplatsen:

  Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<name> -detailed |fl

  (Där <namn> är namnet på gruppen eller webbplatsen)

 2. Kör följande kommando för att ange lagringsutrymmet för webbplatsen:

  Obs!: Innan du kan använda kommandot Set-SPOSite måste lagringshantering för webbplatssamlingen ställas in på Manuell. Mer information om hur du ändrar den här inställningen finns i Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar.

  Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<name> -StorageQuota 3000 -StorageQuotaWarningLevel 2000

  (Där <namn> är namnet på gruppen eller webbplatsen)

Verifiera att den angivna åtgärden har fungerat genom att köra cmdleten Get-SPOSite igen och kontrollera att lagringsutrymmet har uppdaterats. Om du har ändrat lagringshanteringsinställningen för webbplatssamlingen kan du ändra tillbaka den till Automatisk när du har angett lagringsutrymmet för webbplatsen.

Detaljerad information om dessa cmdletar och deras parametrar i PowerShell finns i Set-SPOSite och Get-SPOSite.

Använd cmdleten Get-SPOSite för att få en lista över alla kommunikationswebbplatser och gruppwebbplatser som ingår i Office 365-grupper i din organisation.

 1. Kör följande kommando för att hämta en lista med gruppwebbplatser som har Office 365-grupper:

  Get-SPOSite -Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false
  

  Eller följande kommando för att hämta en lista med kommunikationswebbplatser:

  Get-SPOSite -Template SITEPAGEPUBLISHING#0 

Detaljerad information om denna cmdlet och dess parametrar i PowerShell finns i Get-SPOSite.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×