Hantera godkännande av innehåll med hjälp av ett arbetsflöde

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda ett arbetsflöde för att hantera godkännande av innehåll (kallas även moderering) i bibliotek för vilket innehållsgodkännande krävs och huvud- och delversioner versionshantering är aktiverad. När du använder arbetsflöde för att hantera godkännande av innehåll förblir delversioner av ett dokument i en väntande tills de har godkänts eller avvisats via arbetsflödet. Om en delversion har godkänts genom ett arbetsflöde, dess status uppdateras från väntar till godkändoch den publiceras som en huvudversion och visas för alla som har behörighet att visa biblioteket. Om en delversion avvisas via ett arbetsflöde, dess status uppdateras från väntar till Avvisad och förblir en delversion som är bara synlig för personer som har behörighet att visa delversioner i biblioteket. Ett arbetsflöde för godkännande av innehåll startas automatiskt när författare checka in en delversion som en huvudversion eller när de väljer kommandot Publicera en huvudversion för ett dokument. Du kan också välja att tillåta användare med särskilda behörigheter för att starta arbetsflödet för godkännande av innehåll manuellt.

Länkar till mer information om både godkännande av innehåll och versionshantering finns i avsnittet Se även.

I de följande avsnitten förklaras de olika stegen vid konfigurering av ett arbetsflöde för hantering av godkännande av innehåll för ett bibliotek.

Artikelinnehåll

Steg 1: Aktivera godkännande av innehåll för biblioteket

Steg 2: Aktivera huvud- och delversioner versionshantering för biblioteket

Steg 3: Skapa ett arbetsflöde för att hantera godkännande av innehåll för ett bibliotek

Överst på sidan

Steg 1: Aktivera godkännande av innehåll och ange säkerhet för utkastobjekt för biblioteket

När du konfigurerar ett bibliotek kan du kräva godkännande för ändringar i dokumenten som sparas i biblioteket.

När innehållsgodkännande krävs för ett bibliotek, förblir ett dokument som har ändrats väntande tills den godkänns eller avvisas av någon som har behörighet att godkänna den. Om filen har godkänts, tilldelas den statusen godkänd i biblioteket och det visas för alla som har behörighet att visa biblioteket. Om filen avvisas visas dess status uppdateras till Avvisad och förblir synlig endast för dokumentets författare och för personer med behörighet att hantera listor.

Som standard är ett väntande dokument endast synligt för författaren och för personer med behörighet att hantera listor, men du kan ange om andra grupper av användare kan visa dokumentet eller inte.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket.

  1. I menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på inställningarna för den typ av bibliotek som du öppnar.

   I ett dokumentbibliotek klickar du exempelvis på Inställningar för dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Versionsinställningar under Allmänna inställningar.

 3. Klicka på Ja under Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt? i avsnittet Godkännande av innehåll.

 4. Välj Endast användare som kan godkänna objekt (och författaren av objektet) vid Säkerhet för utkastobjekt under Vilka kan visa utkastobjekt i denna/detta dokumentbibliotek.

  Obs!: Om du inte tidigare uppdaterat inställningarna för versionshantering för biblioteket väljs det här alternativet automatiskt när du väljer att kräva godkännande av innehåll.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Steg 2: Aktivera huvud- och delversioner för biblioteket

Du måste också aktivera huvud- och delversioner för biblioteket innan du kan använda ett arbetsflöde för att hantera godkännande av innehåll.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket.

  1. I menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på inställningarna för den typ av bibliotek som du öppnar.

   I ett dokumentbibliotek klickar du exempelvis på Inställningar för dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Versionsinställningar under Allmänna inställningar.

 3. Klicka på Skapa huvudversioner och delversioner (utkast) i avsnittet Versionshistorik för dokument.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Steg 3: Konfigurera ett arbetsflöde för att hantera godkännande av innehåll för ett bibliotek

Det fördefinierade arbetsflödet för godkännande som är tillgängligt i Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan användas för att hantera godkännande av innehåll för ett bibliotek. Organisationen kan även utveckla och distribuera ett anpassat arbetsflöde för att hantera godkännande av innehåll.

När du använder ett arbetsflöde för att hantera godkännande av innehåll i ett bibliotek, startar arbetsflödet för godkännande av innehåll när användare checka in ett dokument som en huvudversion eller när de väljer kommandot Publicera en huvudversion för ett dokument. När arbetsflödet pågår förblir dokumentet en delversion med statusen väntande. Om dokumentet har godkänts via arbetsflöde för godkännande av innehåll, dess status uppdateras till godkändoch publicera dokumentet som en huvudversion, vilket gör det visas för alla som har behörighet att visa dokument i biblioteket. Om dokumentet avvisas via arbetsflöde för godkännande av innehåll, dess status uppdateras till Avvisadoch förblir en delversion som är bara synlig för dokumentets författare och att de användare som har behörighet att hantera listor.

Obs!: Det kan finnas endast ett specificerat arbetsflöde för godkännande av innehåll som startar automatiskt när redigerare checkar in dokument som huvudversioner eller när de väljer kommandot Publicera en huvudversion för ett dokument.

 1. Öppna det bibliotek som du vill lägga till ett arbetsflöde för.

  1. I menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på inställningarna för den typ av bibliotek som du öppnar.

   I ett dokumentbibliotek klickar du till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Arbetsflödesinställningar under Behörigheter och hantering.

  Meddelanden: 

  • Kommandot Arbetsflödesinställningar visas endast om arbetsflöden har aktiverats för webbplatssamlingen.

  • Om arbetsflöden redan har lagts till för biblioteket dirigeras du direkt till sidan Ändra arbetsflödesinställningar, och där ska du klicka på Lägg till arbetsflöde för att gå till sidan Lägg till arbetsflöde. Om inga arbetsflöden har lagts till för listan, biblioteket eller innehållstypen dirigeras du direkt till sidan Lägg till arbetsflöde.

 3. Klicka på namnet på den arbetsflödesmall som du vill använda för att hantera godkännande av innehåll i avsnittet Arbetsflöde på sidan Lägg till arbetsflöde .

  Om du tänker använda det fördefinierade arbetsflödet för godkännande som är tillgängligt i Office SharePoint Server 2007, klickar du på arbetsflödesmallen Godkännande.

 4. Skriv ett unikt namn för arbetsflödet i avsnittet Namn.

  1. Ange en uppgiftslista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Uppgiftslista.

   Meddelanden: 

   • Du kan använda den standardinställda Uppgifter-listan eller skapa en ny lista. Om du använder den standardinställda Uppgifter-listan, kommer arbetsflödesdeltagare enkelt att kunna hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda Mina uppgifter-vyn över Uppgifter-listan.

   • Om uppgifterna för detta arbetsflöde medger insyn i känslig eller konfidentiell information som du vill hålla separat från den allmänna Uppgifter-listan, ska du skapa en ny uppgiftslista.

   • Om ditt företag planerar att skapa många arbetsflöden eller om arbetsflödena omfattar många uppgifter bör du skapa en ny uppgiftslista. I detta fall kan det vara lämpligt att skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 5. I avsnittet Historiklista väljer du en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Obs!: Du kan använda den standardinställda Historik-listan eller skapa en ny. Om din organisation kommer att ha många arbetsflöden kan det vara lämpligt att skapa en separat historiklista för respektive arbetsflöde.

 6. Markera kryssrutan Starta det här arbetsflödet om du vill godkänna publiceringen av en huvudversion av ett objekt vid Startalternativ.

  Obs!: Det här alternativet är endast tillgängligt om stöd för huvud- och delversionshantering aktiverats för biblioteket och om arbetsflödesmallen du valt kan användas för godkännande av innehåll.

 7. Om du vill tillåta att arbetsflödet ska startas manuellt, markerar du kryssrutan Tillåt det här arbetsflödet startas manuellt av en autentiserad användare med behörigheten Redigera objekt. Markera den Kräv behörigheten Hantera listor för att starta arbetsflödet markerar du kryssrutan om du vill kräva ytterligare behörigheter för att starta arbetsflödet.

 8. Om ytterligare anpassningsalternativ är tillgängliga för ditt arbetsflöde klickar du på Nästa och anger sedan önskade alternativ på sidan Anpassa för arbetsflödet.

  Om du använder fördefinierade arbetsflödet för godkännande som finns tillgänglig i Office SharePoint Server 2007 finns i använda ett arbetsflöde för godkännande för information om hur du anpassar arbetsflödet.

 9. Om det inte finns några ytterligare anpassningsalternativ tillgängliga för arbetsflödet klickar du på OK.

  Meddelanden: 

  • Arbetsflödet för godkännande av innehåll startas automatiskt när en författare checkar in ett utkast som en huvudversion eller när en författare väljer kommandot Publicera en huvudversion för ett dokument.

  • Personer som har behörighet att godkänna ett dokument direkt kan göra detta genom att ändra egenskaperna för dokumentet direkt i biblioteket. Om ett dokument godkänns eller avvisas på det här sättet avslutas arbetsflödet automatiskt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×