Office
Logga in

Hantera frågeklienttyper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs mer om hur frågeklienttyper styr i vilken ordning frågor körs.

En frågeklienttyp är den information om typ av klient som överförs till systemet från klienten som används för att köra en fråga. Det kan t.ex. vara att klienten är ett användargränssnitt eller en automatisk fråga. Användningen av resurser övervakas med frågebegränsningen som skyddar söksystemet. Administratörer kan använda klienttypsinformationen i begränsningssyfte så att inte lågt prioriterade klienter som automatiska frågor konkurrerar ut högre klienter med högre prioritet, t.ex. användargränssnitt. Frågeklienttyper används även för loggning, rapporter och för att fastställa relevans.

Klienttypen anges som en etikett i frågan i klienten. Administratören konfigurerar giltiga klienttyper (vissa är dock standard och obligatoriska) och sedan väljs en typ för varje fråga i klienten.

Obs!: Det går inte att aktivera eller inaktivera frågebegränsning.

Lägga till en frågeklienttyp

Obs: Du kan ändra namnet på Klienttypen som har skapats för din klient.

 1. Logga in i administrationscentret för Office 365 som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Nu befinner du dig i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Hantera klientfrågetyper på sökadministrationssidan.

 5. Om du vill lägga till en klienttyp klickar du på Ny klienttyp.

 6. Ange ett namn för klienttypen i fältet Frågeklienttyp på sidan Redigera en klienttyp.

 7. Välj Övre, Mellan eller Nedre i listan Begränsningsnivå.

Obs!:  Frågor med lägre prioritet begränsas först. I söksystemet bearbetas frågor från den övre nivån till den nedre.

 1. Klicka på OK.

Överst på sidan

Prioritera en klientfrågetyp

Du kan använda begränsningsnivåer om du vill prioritera frågebearbetningen. Om resursgränsen aktiveras frågebegränsningen och frågorna bearbetas i frågesystemen med början på den övre nivån nedåt till den nedre nivån.

 1. Logga in i administrationscentret för Office 365 som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Nu befinner du dig i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Hantera klientfrågetyper på sökadministrationssidan.

 5. Gå till avsnittet Klienttyp och klicka på den systemtyp som du vill ändra.

 6. Välj Övre, Mellan eller Nedre i listan Begränsningsnivå.

Obs!:  Frågor med lägre prioritet begränsas först. I söksystemet bearbetas frågor från den övre nivån till den nedre.

 1. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×