Hantera filer i SharePoint Workspace 2010

I allmänhet kan du hantera filer i filverktyget precis som du skulle ha gjort i Utforskaren i Windows. Observera att vissa filhanteringsaktiviteter, till exempel att byta namn på eller radera en fil kan styras av de verktygsbehörigheter som finns för din roll. Du kan utföra följande följande administrativa aktiviteter för filer i filverktyget:

Vad vill du göra?

Kopiera eller flytta filer

Radera filer

Byta namn på filer

Sortera filer

Visa filegenskaper

Skapa nya filmappar

Kopiera eller flytta filer

Om du vill kopiera en fil till en annan mapp (antingen i filverktyget eller till en mapp i Utforskaren i Windows) använder du kommandona Kopiera och Klistra in på högerklicksmenyn, eller håll nere CTRL-tangenten och dra filen. Om du vill flytta filen till en annan mapp använder du dra och släpp-tekniken.

I tabellen nedan beskrivs dra och släpp-tekniken.

Om du vill

Gör så här

Kopiera en fil till en undermapp i samma filverktyg.

Hål ned CTRL och dra filen från den överordnade mappen till undermappen. Du kan även CTRL-dra filen till alla mappar som är placerade längre ned i mapphierarkin.

Kopiera en fil till en mapp på en högre nivå i mapphierarkin i samma filverktyg.

Det finns inget stöd för dra och släpp-metoden för denna åtgärd. Använd Kopiera och Klistra in på högerklicksmenyn.

Kopiera en fil till en mapp i ett annat filverktyg eller till en Windows-mapp utanför Groove-arbetsytan.

Dra och släpp filen.

Flytta en fil till en undermapp i samma filverktyg

Dra filen från den överordnade mappen till undermappen. Du kan även dra filen till alla mappar som är placerade längre ned i mapphierarkin.

Flytta en fil till en mapp på en högre nivå i mapphierarkin i samma filverktyg.

Det finns inget stöd för dra och släpp-metoden för denna åtgärd. Använd Klipp ut och Klistra in på högerklicksmenyn.

Flytta en fil till en mapp i ett annat filverktyg eller till en Windows-mapp utanför Groove-arbetsytan.

Håll ned SKIFT-tangenten och dra filen.

Tips: Om du drar en fil till Microsoft Outlook påbörjas automatiskt ett nytt Outlook-meddelande med filen som bilaga.

Överst på sidan

Radera filer

Om du vill radera en fil högerklickar du på den och klickar sedan på Radera.

Överst på sidan

Byta namn på filer

Om du vill byta namn på en fil högerklickar du på den och klickar sedan på Byt namn.

Överst på sidan

Sortera filer

Så här ändrar du filernas ordning i fillistan:

  1. Klicka på Ordna på fliken Start.

  2. Klicka på ett sorteringsalternativ i listan.

Överst på sidan

Visa filegenskaper

Om du vill visa en fils egenskaper (till exempel filstorlek eller datum filen skapades) högerklickar du på den och klickar sedan på Egenskaper.

Överst på sidan

Skapa nya filmappar

Du kan skapa och ordna filmappar i en trädstruktur precis som i Utforskaren. Filverktyget innefattar från början en mapp som har det permanenta namnet "Filer". Mappen är alltid på den högsta nivån i listan (precis som mappar för diskenheter, som (C:\) på datorn). Alla mappar som du lägger till visas hierarkiskt under "Filer".

Skapa en ny mapp

Nya mappar är alltid hierarkiskt placerade under den markerade mappen.

  1. Markera mappen som du vill placera den nya mappen i.

  2. Klicka på Ny och klicka sedan på Mapp på fliken Start.

  3. Ange ett namn för den nya mappen och tryck på RETUR.

Byta namn på en mapp

Du byter namn på mappar i filverktyget på samma sätt som i Utforskaren i Windows.

  1. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Byt namn.

  2. Ange ett nytt namn för den nya mappen och tryck på RETUR.

Visa mappegenskaper

Om du vill visa en mapps egenskaper högerklickar du på mappen och klickar på Egenskaper. Dialogrutan Mappegenskaper har fyra flikar, Allmänt, Aviseringar, Behörigheter och Hämta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×