Hantera ett konto på flera datorer

Du kan visa en lista över de datorer där du synkroniserar kontot, samt status för kontot på varje dator. Om du vill visa informationen klickar du på Information på fliken Fil. Klicka på Hantera konto, klicka på Kontoinställningar och klicka sedan på fliken Konto i dialogrutan Inställningar.

Vad vill du göra?

Byta namn på en dator

Ta bort en dator med en synkroniseringsavisering

Åtgärda synkroniseringsproblem

Byta namn på en dator

En lista över namnen på de datorer där du har kontot visas i SharePoint Workspace. Du kan ändra namnen som visas för datorerna. De nya namnen visas i det här fönstret för alla datorer som innehåller ditt konto.

  1. Markera datorn och klicka på Byt namn på dator.

  2. Ange ett nytt namn och klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en dator med en synkroniseringsavisering

Om en dator som innehåller kontot visar en synkroniseringsavisering innebär det att arbetsytedata på den datorn inte längre synkroniseras. I så fall är det bäst att ta bort datorn och sedan gå igenom stegen för att lägga till kontot på en annan dator (om du fortfarande vill använda kontot på den här datorn).

Om du vill ta bort en dator markerar du den listan och klickar på Ta bort.

Överst på sidan

Åtgärda synkroniseringsproblem

Om du lägger till kontot på flera datorer synkroniseras arbetsytedata av SharePoint Workspace, under förutsättning att du ansluter till Internet på alla datorer relativt regelbundet (minst cirka en gång var tredje vecka). Om du inte ansluter till Internet på någon av datorerna som synkroniserar kontot under en längre tid avslutas synkroniseringen av data för den här datorn och en synkroniseringsavisering visas i SharePoint Workspace.

Gör följande om en synkroniseringsavisering visas:

  1. Ta bort den osynkroniserade kopian av kontot från datorn där den finns.

  2. Lägg till det borttagna kontot igen genom att köra processen för att använda ett befintligt konto på en annan dator.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×