Hantera ett Datauppdateringsschema

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Klicka på PowerPivot-datauppdatering för att visa den senaste informationen om ämnet på Microsofts webbplats.

Du kan schemalägga datauppdatering att få automatiska uppdateringar till PowerPivot-data i en Excel-arbetsbok som du publicerar på en SharePoint-webbplats.

Vad vill du göra?

Mer information om kraven för uppdatering av data

Översikt över datauppdatering

Konfigurera schemat

Kontrollera uppdatering av data

Mer information om kraven för uppdatering av data

 1. Du måste ha delta nivå av behörighet eller större för arbetsboken för att skapa ett datauppdateringsschema.

 2. Externa datakällor som används vid datauppdateringar måste vara tillgänglig och autentiseringsuppgifterna som du anger i schemat måste ha behörighet att komma åt de datakällorna.

 3. Arbetsboken måste checkas in när uppdateringen är klar. Servern låser inte arbetsboken när det inte att uppdateringen data pågår. Om arbetsboken har checkats ut i början av uppdatering av data, får den senaste versionen på servern. Om filen är fortfarande utcheckade när servern försöker spara ändringarna, uppkomma uppdaterade data. Om filen checkas in, och det är skiljer sig från den kopia som hämtas av servern, ignoreras alla uppdaterade data.

Överst på sidan

Översikt över datauppdatering

En PowerPivot-datakälla i en Excel-arbetsbok kan kommer från flera externa datakällor. Dessa datakällor kan vara lokala filer, andra Excel-arbetsböcker eller externa databaser eller data-filer som du kommer åt från fjärranslutna servrar eller hemnätverk filresurser. Du kan konfigurera uppdatering av data när du ska schemalägga en automatisk import av uppdaterade data från de ursprungliga källorna för PowerPivot datakällor som innehåller importerade data från anslutna eller externa datakällor. Endast en datauppdateringsschema kan skapas för varje PowerPivot-arbetsbok. Vanligtvis definierar den person som skapade arbetsboken schemat.

Som arbetsboksägaren, definiera schemat, ange autentiseringsuppgifterna som används för att ansluta till externa datakällor och välj vilka datakällor som ska ingå i uppdateringen. Om du vill kan du ange enskilda scheman och autentiseringsuppgifter för varje datakälla som bidrar med data till PowerPivot-datakälla. Precision schemaläggning för enskilda datakällor kan du matcha uppdateringsschema till variationer i de externa datakällorna. Om en extern datakälla innehåller transaktionsinformation som genereras under dagen kan skapa du en enskild datauppdateringsschema för datakällan och få dess uppdaterad information rensning.

Överst på sidan

Konfigurera schemat

 1. Välj arbetsboken i det bibliotek som innehåller arbetsboken och klicka sedan på nedpilen om du vill visa en lista med kommandon.

 2. Klicka på Hantera uppdatering av Data. Om ett datauppdateringsschema redan har angetts visas sidan Visa datauppdatering historik i stället. Du kan klicka på Konfigurera datauppdatering om du vill öppna sidan Schemalägg definition.

 3. På sidan schema definition i avsnittet Aktivera schemalagd datauppdatering, markerar du kryssrutan aktiverad.

 4. Ange ett namn och lösenord för ett SharePoint-användarkonto som också är ett giltigt Windows-användarkonto i autentiseringsuppgifter. Ange kontoinformation nvändare.

  Alternativt kan du ange det obevakade data uppdatera kontot. Det här kontot måste definieras i systemet innan du kan använda den. Det konto som du anger används för att öppna arbetsboken för data Uppdatera bearbetning. Kontot måste ha behörigheten på arbetsboken. Det måste vara ett användarkonto för Windows-domänen.

 5. Om Windows-användarkonto är också en giltig e-postkonto, kan du välja kryssrutan om du vill få e-postaviseringar om ett fel.

 6. Ange vilken typ av schema i schemainformation, och ger ytterligare information för att skapa ett mer detaljerat schema.

 7. Tidigaste starttid, ange något av följande:

  • Anger en låg belastning på nätverket bearbetning period när databas servrar är troligt att ha aktuella data som har skapats under arbetsdagen efter kontorstid.

  • Uppdatera begäran om att läggas till i en process kö exakt timmar och minuter som du vill att data. Du anger minuter i 15-minuters intervall.

   Tidigaste starttid definierar när en begäran läggs till i kön processen. Verkligt bearbetning inträffar när servern har tillräcklig resurser ska börja bearbetning av data. Faktiska tid registreras i uppdateringshistorik när bearbetning har slutförts.

 8. Markera kryssrutan för alla datakällor i datakällor, om du vill att uppdatering av data till att fråga alla ursprungliga datakällor. Om du väljer det här alternativet inkluderas alla externa datakällor som tillhandahåller data till datakällan PowerPivot automatiskt i uppdateringen, även om listan över datakällor ändras med tiden som du lägger till eller ta bort datakällor som används i PowerPivot-arbetsytan.

  Avmarkera kryssrutan alla datakällor om du vill manuellt välja vilka datakällor som ska ingå. Om du senare ändrar arbetsboken genom att lägga till en ny datakälla, måste du uppdatera listan med datakällor i schemat. I annat fall inkluderas inte nyare datakällor i uppdateringen.

  Lista över datakällor som du kan välja mellan hämtas från PowerPivot-datakälla när du öppnar du sidan Hantera datauppdatering för arbetsboken.

  Se till att markera de datakällor som uppfyller följande villkor:

  • Datakällan måste vara tillgängliga vid tidpunkten som datauppdatering inträffar och tillgängliga på den angivna platsen. Om den ursprungliga datakällan finns på en lokal diskenhet på den användare som skapat arbetsboken, måste du antingen utesluta datakällan från uppdatering data eller hitta ett sätt att publicera den datakällan till en plats som kan nås via en nätverksanslutning. Om du flyttar en datakälla till en nätverksplats bör du öppna arbetsboken i klientprogrammet PowerPivot och upprepar sedan steg för hämtning av data. Detta är nödvändigt att återupprätta anslutningsinformationen som lagras i PowerPivot-datakälla.

  • Datakällan måste användas med autentiseringsuppgifterna som bäddats in i PowerPivot-datakälla eller som har angetts i schemat. Inbäddade autentiseringsuppgifter skapas i PowerPivot-datakälla när du ansluter till den externa datakällan från klientprogrammet PowerPivot. Om du vill åsidosätta autentiseringsuppgifterna anger du ett annat användarkonto i schemat så länge som servern är kunna lagra dem.

  • Uppdatering av data krävs för alla datakällor som du anger. I annat fall ignoreras alla uppdaterade data, vilket ger den senast sparade versionen av arbetsboken. Undanta alla datakällor som du inte är säker på om.

  • Uppdatering av data måste inte påverkar andra data i din arbetsbok. När du uppdaterar en delmängd av dina data är det viktigt att du förstår om arbetsboken är fortfarande giltig när nya data aggregeras med statiska data som inte är från samma tidsperiod. Som en arbetsbok författare är det att veta databeroenden och se till att uppdatering av data är lämpligt för själva arbetsboken.

   En extern datakälla är tillgänglig via en inbäddad anslutningssträng, URL eller UNC-sökväg som du angav när du har importerat ursprungliga data i arbetsboken med hjälp av klientprogrammet PowerPivot. Ursprungliga anslutningsinformation som lagras i datakällan PowerPivot återanvänds för efterföljande uppdatera data. Det finns ingen separat anslutningsinformation som skapas och hanteras för data uppdatering ändamål. endast befintliga anslutningsinformationen används.

 9. Du kan också definiera enskilda scheman för specifika datakällor. Detta är användbart om du har ursprungliga datakällor som själva uppdateras på ett schema. Om en PowerPivot-datakälla använder data från en datamarknaden uppdateras varje måndag 02:00 timmar, kan du definiera ett infogat schema för dataarkivet att hämta uppdaterade data varje måndag 04:00 timmar.

 10. Klicka på OK om du vill spara ditt schema.

Överst på sidan

Kontrollera uppdatering av data

Du kan visa tidigare och aktuella inspelning av uppdatera data i sidan Data Uppdatera historik för arbetsboken. Den här sidan visas endast om uppdatering av data har schemalagts för en arbetsbok. Om det finns inga datauppdateringsschema sidan Schemalägg definition visas i stället.

Du måste ha behörigheten eller senare för att visa uppdateringshistorik.

 1. Öppna det bibliotek som innehåller en Excel-arbetsbok med inbäddade PowerPivot-data på en SharePoint-webbplats.

  Det finns ingen visuell indikator som identifierar vilka arbetsböcker i ett SharePoint-bibliotek innehåller PowerPivot-data. Du måste i förväg veta vilka arbetsböcker innehåller uppdateras PowerPivot-data.

 2. Markera dokumentet och klicka sedan på nedpilen som visas till höger.

 3. Välj Hantera datauppdatering.

Historiksidan visas med en hel post för alla uppdatera aktiviteter för PowerPivot-data i den aktuella Excel-arbetsboken, inklusive status för aktuell information uppdatera åtgärden.

I vissa fall kan det hända att verkligt bearbetning gånger som skiljer sig från den angivna. Det här inträffar om det finns en aktiverat bearbeta belastning på servern. Under hög belastning ska PowerPivot service instans vänta tills tillräckligt systemresurser är gratis innan det börjar en uppdatering av data.

Arbetsboken måste checkas in när uppdateringen är klar. Arbetsboken sparas med alla uppdaterade data vid den tidpunkten. Om filen är utcheckad hoppas uppdatering av data över tills nästa schemalagda tid.

Om du ser ett meddelande som är oväntade (till exempel en uppdatering misslyckades eller avbröts), kan du undersöka problemet genom att kontrollera behörigheter och servertillgänglighet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×