Hantera en wiki

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

För att kunna hantera de flesta inställningarna för en wiki-webbplats måste du ha behörighet att hantera en webbplats. Oftast betyder det att du måste vara medlem i webbplatsägargruppen eller ha fullständig behörighet.

I den här artikeln

Översikt

Ange unika behörigheter

Arbeta med SharePoint-grupper

Lägga till användare i en Wiki-sida

Sluta ärva behörigheter från en överordnad webbplats

Ange unika behörigheter för en wiki-sida

Visa alla sidor i en Wiki-sida

Återställa en tidigare version av en wiki-sida

Se vilka sidor som länkar till den aktuella sidan

Ta bort onödiga sidor

Översikt

För att andra ska kunna visa och bidra till wiki-webbplatsen måste du ge dem åtkomst till biblioteket som wiki-sidorna lagras i. Du bör också bestämma vem som ska kunna lägga till innehåll på wiki-webbplatsen och vem som ska kunna redigera den. Du kan till exempel behöva ge bredare åtkomst till wiki-webbplatsen än till resten av webbplatsen. Alternativt kanske du vill begränsa åtkomsten till wiki-webbplatsen till några få personer.

Om wiki-webbplatsen är ett wiki-sidbibliotek på gruppwebbplatsen kan du välja att behörigheterna ska ärvas om samma grupp personer ska arbeta med wiki-webbplatsen. Om du behöver ge åtkomst till en större, mindre eller annan grupp användare än för webbplatsen använder du unika behörigheter. SharePoint-grupper är ett effektivt sätt att hantera behörigheter för flera användare.

Obs!: I den här artikeln förutsätter att din wiki är en wiki-sidbibliotek. Om din wiki har skapats på en gruppwebbplats kan vara wiki-sidor i biblioteket webbplatssidor om ett separat wiki-sidbibliotek aldrig har skapats. I det här fallet din wiki är effektivt hela gruppwebbplatsen och procedurer för att hantera behörigheter ska starta från menyn Webbplatsåtgärder på webbplatsen.

Ange unika behörigheter

Om du vill ange unika behörigheter bryter du arvsrelationen till webbplatsen. Du kontrollerar hur behörigheter för wiki-webbplatsen ärvs genom att gå till biblioteket där wiki-sidorna lagras, klicka på fliken Sida och sedan på Biblioteksbehörigheter. Ett gult fält visas nedanför menyfliksområdet som anger om sidan ärver behörigheter från dess överordnade sida. Du kan hantera hur behörigheter ärvs från den här behörighetssidan.

Om du är osäker på hur din webbplats är konfigurerad kontaktar du den person som har konfigurerat eller som hanterar webbplatsen. En administratör, t.ex. någon som konfigurerar och hanterar servern, kan ha angett ytterligare begränsningar för webbplatsen.

Arbeta med SharePoint-grupper

Med SharePoint-grupper kan du effektivt hantera behörighetsnivåer för flera användare. Du kan använda SharePoint-grupper för att tilldela lämpliga behörighetsnivåer (förutom behörighetsnivån Begränsad åtkomst). Du kan också skapa anpassade behörighetsnivåer som du sedan kan koppla till SharePoint-grupperna.

Om din organisation har anställda som ska ha samma behörigheter till ett eller flera skyddbara objekt, t.ex. webbplatser eller bibliotek, bör administratören överväga att skapa en SharePoint-grupp (eller anpassa en befintlig grupp) för dem. Du kan exempelvis skapa en SharePoint-grupp för leads med namnet SharePoint-leads, och en annan för analytiker med namnet SharePoint-analytiker o.s.v.

Du kan också lägga till en enskild användare till en webbplats om användaren har unika behov och flera personer inte behöver beviljas en liknande behörighetsnivå.

Överst på sidan

Lägga till användare till en wiki

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till användare i en grupp eller enskilt till ett wiki-sidbibliotek. Om wiki-webbplatsen ärver behörigheter från en överordnad webbplats måste du antingen lägga till användaren till webbplatsen eller inaktivera arv av behörigheter (mer information finns i avsnittet Inaktivera arv av behörigeter från en överordnad webbplats längre fram i den här artikeln).

 1. Klicka på fliken Sida från wiki-webbplatsen i menyfliksområdet och sedan på Biblioteksbehörigheter.

 2. Klicka på Tilldela behörigheter om du vill lägga till personer i en grupp eller bevilja behörigheter direkt till personer på wiki.

  Obs!: Om wikin ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen, visas inte alternativet Tilldela behörigheter. Klicka på namnet på platsen i det gula meddelandefältet under menyfliksområdet om du vill lägga till användaren i den överordnade webbplatsen.

 3. Skriv användarnamnet eller gruppen som du vill lägga till på wiki-webbplatsen i rutan Användare/grupper i dialogrutan Tilldela behörigheter.

  Om du vill bläddra till en användare eller gruppnamn, klickar du på Bläddra ikonen som ser ut som en bok.

 4. Kontrollera användaren eller gruppen genom att klicka på ikonen Kontrollera namn.

 5. Gör något av följande:

 6. Om du vill bevilja behörigheter till en användare direkt markerar du kryssrutan för den behörighetsnivå som du vill tilldela.

 7. Om du vill lägga till användaren i en grupp väljer du Lägg till användare i en SharePoint-grupp (rekommenderas) och väljer sedan namnet på gruppen i listan.

Överst på sidan

Inaktivera arv av behörigeter från en överordnad webbplats

Om du inaktiverar arv av behörigheter från en överordnad webbplats kopieras SharePoint-grupperna och relaterade behörigheter från den överordnade webbplatsen till din webbplats. Därefter kan du lägga till, ta bort eller ändra behörigheterna för wiki-sidbiblioteket. Om du är osäker på hur den överordnade webbplatsen eller behörighetsstrukturen är konfigurerad kontaktar den överordnade webbplatsens ägare eller administratör.

Viktigt!: När du sluta ärva behörigheter påverkar inte längre wiki-sidbibliotek ändringar behörigheter för den överordnade webbplatsen.

 1. Klicka på fliken Sida från wiki-webbplatsen i menyfliksområdet och sedan på Biblioteksbehörigheter.

 2. Klicka på knappen Inaktivera arv av behörigheter.

Nu visas följande text i meddelandefältet nedanför menyfliksområdet: Det här biblioteket har unika behörigheter.

Överst på sidan

Ange unika behörigheter för en wiki-sida

Om du vill begränsa behörigheter för en wiki-sida så att färre personer kan redigera den kan du ange unika behörigheter för sidan.

 1. Klicka på fliken Sida i menyfliksområdet från den sida som du vill ange behörigheter för och klicka på knappen Sidbehörigheter.

 2. Klicka på knappen Inaktivera arv av behörigheter.

  Obs!: När du stoppar ärva behörigheter, påverkar inte längre ändringar av behörigheterna för det överordnade wiki-sidbiblioteket wiki-sida.

 3. Om du vill redigera eller ta bort användarbehörigheter väljer du namnet på användaren eller gruppen och klickar på Redigera användarbehörigheter eller på Ta bort användarbehörigheter.

 4. Klicka på Tilldela behörigheter om du vill lägga till personer i en grupp eller bevilja behörigheter direkt till personer på wiki-sida.

 5. Skriv användarnamnet eller gruppen som du vill lägga till på wiki-sidan i rutan Användare/grupper i dialogrutan Tilldela behörigheter.

  Om du vill bläddra till en användare eller gruppnamn, klickar du på Bläddra ikonen som ser ut som en bok.

 6. Kontrollera användaren eller gruppen genom att klicka på ikonen Kontrollera namn.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill bevilja behörigheter till en användare direkt markerar du kryssrutan för den behörighetsnivå som du vill tilldela.

  • Om du vill lägga till användaren i en grupp väljer du Lägg till användare i en SharePoint-grupp (rekommenderas) och väljer sedan namnet på gruppen i listan.

Klicka på knappen Navigera upp (bredvid fliken Bläddra i menyfliksområdet) om du vill gå tillbaka till sidan wiki du ange behörigheter för och klicka sedan på namnet på din sida.

Överst på sidan

Visa alla sidor på en wiki-webbplats

Du kan visa alla sidorna på en wiki-webbplats på samma ställe, i stället för att navigera till de enskilda sidorna i en wiki-struktur. Wiki-sidorna lagras i ett wiki-sidbibliotek, där du kan redigera dem på samma sätt som du ändrar dokument i ett vanligt dokumentbibliotek.

Klicka på fliken Sida från valfri sida på wiki-webbplatsen och klicka på knappen Visa alla sidor.

Om du vill gå tillbaka till wiki-webbplatsens startsida klickar du på namnet på wiki-sidan i navigeringssökvägen.

Överst på sidan

Återställa en tidigare version av en wiki-sida

 1. Klicka på fliken Sida i menyfliksområdet från den wiki-sida som du vill återställa och sedan på Sidhistorik.

 2. Klicka på önskat antal versioner som du vill visa under Versioner.

  Tips: Om du inte är säker på vilken version du vill använda du listan Jämför med version för att jämföra sidan visas med en tidigare version av sidan.

 3. När du hittar den version som du vill återställa klickar du på Återställ denna version .

Överst på sidan

Se vilka sidor som länkar till den aktuella sidan

Om du felsöker ett länkrelaterat problem eller om du försöker avgöra om en sida kan tas bort, kanske du vill se vilka sidor som länkar till den aktuella wiki-sidan.

Klicka på fliken Sida från valfri sida på wiki-webbplatsen och klicka på knappen Inkommande länkar.

Om du vill återgå till sidan som visades, klicka på knappen Navigera upp (bredvid fliken Bläddra i menyfliksområdet) och klicka sedan på namnet på din sida

Överst på sidan

Ta bort oönskade sidor

I takt med att teamets wiki-webbplats växer kan det hända att den innehåller sidor som inte längre behövs. Genom att ta bort oönskade sidor kan du frigöra utrymme på servern och förhindra att användarna oavsiktligt använder inaktuell information.

Viktigt!: Som alltid när du tar bor innehåll bör du försäkra dig om att sidorna inte längre behövs av teamet.

 1. Klicka på fliken Sida från valfri sida på wiki-webbplatsen och klicka på knappen Visa alla sidor.

 2. Peka på namnet på den wiki-sida som du vill redigera, markera kryssrutan som visas bredvid namnet på sidan och klicka på Ta bort dokument.

 3. Upprepa stegen om du vill ta bort fler sidor.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×