Hantera en wiki

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

För att kunna hantera de flesta inställningarna för en wiki-webbplats måste du ha behörighet att hantera en webbplats. Oftast betyder det att du måste vara medlem i webbplatsägargruppen eller ha fullständig behörighet.

I den här artikeln

Översikt

Ange unika behörigheter

Arbeta med SharePoint-grupper

Lägga till användare till en wiki

Inaktivera arv av behörigeter från en överordnad webbplats

Ange unika behörigheter för en wiki-sida

Visa alla sidor på en wiki-webbplats

Återställa en tidigare version av en wiki-sida

Se vilka sidor som länkar till den aktuella sidan

Ta bort oönskade sidor

Översikt

För att andra ska kunna visa och bidra till wiki-webbplatsen måste du ge dem åtkomst till webbplatsen eller biblioteket som wiki-sidorna lagras i. Du bör också bestämma vem som ska kunna lägga till innehåll på wiki-webbplatsen och vem som ska kunna redigera den. Du kan till exempel behöva ge bredare åtkomst till wiki-webbplatsen än till resten av webbplatsen. Alternativt kanske du vill begränsa åtkomsten till wiki-webbplatsen till några få personer.

Om wiki-webbplatsen är ett wiki-sidbibliotek på gruppwebbplatsen kan du välja att behörigheterna ska ärvas om samma grupp personer ska arbeta med wiki-webbplatsen. Om du behöver ge åtkomst till en större, mindre eller annan grupp användare än för webbplatsen använder du unika behörigheter. SharePoint-grupper är ett effektivt sätt att hantera behörigheter för flera användare.

Obs!:  I den här artikeln antar vi att wiki-webbplatsen är ett wiki-sidbibliotek eller en wiki-företagswebbplats. Om wiki-webbplatsen skapades på en gruppwebbplats kan wiki-sidorna finnas i webbplatsens sidbibliotek om ingen separat wiki-sida har skapats. I så fall är wiki-webbplatsen hela gruppwebbplatsen och du börjar hantera behörigheter från Webbplatsåtgärder-menyn för webbplatsen.

Ange unika behörigheter

Om du vill ange unika behörigheter bryter du arvsrelationen till webbplatsen. Du kontrollerar hur behörigheter för wiki-sidbiblioteket ärvs genom att gå till biblioteket där wiki-sidorna lagras, klicka på fliken Sida och sedan på Biblioteksbehörigheter. Ett gult fält visas nedanför menyfliksområdet som anger om sidan ärver behörigheter från dess överordnade sida. Du kan hantera hur behörigheter ärvs från den här behörighetssidan. Om du vill kontrollera behörigheterna för en wiki-företagswebbplats använder du sidan Webbplatsbehörigheter som är tillgänglig från Webbplatsinställningar.

Om du är osäker på hur din webbplats är konfigurerad kontaktar du den person som har konfigurerat eller som hanterar webbplatsen. En administratör, t.ex. någon som konfigurerar och hanterar servern, kan ha angett ytterligare begränsningar för webbplatsen.

Arbeta med SharePoint-grupper

Med SharePoint-grupper kan du effektivt hantera behörighetsnivåer för flera användare. Du kan använda SharePoint-grupper för att tilldela lämpliga behörighetsnivåer (förutom behörighetsnivån Begränsad åtkomst). Du kan också skapa anpassade behörighetsnivåer som du sedan kan koppla till SharePoint-grupperna.

Om din organisation har anställda som ska ha samma behörigheter till ett eller flera skyddbara objekt, t.ex. webbplatser eller bibliotek, bör administratören överväga att skapa en SharePoint-grupp (eller anpassa en befintlig grupp) för dem. Du kan exempelvis skapa en SharePoint-grupp för leads med namnet SharePoint-leads, och en annan för analytiker med namnet SharePoint-analytiker o.s.v.

Du kan också lägga till en enskild användare till en webbplats om användaren har unika behov och flera personer inte behöver beviljas en liknande behörighetsnivå.

Överst på sidan

Lägga till användare till en wiki

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till användare i en grupp eller enskilt till en wiki-webbplats. Om wiki-webbplatsen ärver behörigheter från en överordnad webbplats måste du antingen lägga till användaren till den överordnade webbplatsen eller inaktivera arv av behörigheter (mer information finns i avsnittet Inaktivera arv av behörigeter från en överordnad webbplats längre fram i den här artikeln).

 1. Gör något av följande från wiki-webbplatsen:

  • Om du vill lägga till användare i det bibliotek där wiki-sidor är lagrad, klickar du på den sidan med TABB-tangenten i menyfliksområdet och klicka sedan på Behörigheter för dokumentbibliotek.

  • Om du vill lägga till användare i wiki-webbplats klickar du på Webbplatsåtgärder klickar du på Webbplatsinställningar och sedan under användare och behörigheter, klicka på Webbplatsbehörigheter.

 2. Om du vill lägga till personer i en grupp eller direkt ge behörigheter till personer på wiki-webbplatsen klickar du på Tilldela behörigheter.

  Obs!:  Alternativet Tilldela behörigheter visas inte om wiki-webbplatsen ärver behörigheter från dess överordnade webbplats. Om du vill lägga till användaren till den överordnade webbplatsen klickar du på namnet på webbplatsen som visas i det gula meddelandefältet nedanför menyfliksområdet.

 3. Skriv användarnamnet eller gruppen som du vill lägga till på wiki-webbplatsen i rutan Användare/grupper i dialogrutan Tilldela behörigheter.

  Om du vill bläddra till ett användar- eller gruppnamn klickar du på ikonen Bläddra, som ser ut som en bok.

 4. Kontrollera användaren eller gruppen genom att klicka på ikonen Kontrollera namn.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill bevilja behörigheter till en användare direkt markerar du kryssrutan för den behörighetsnivå som du vill tilldela.

  • Om du vill lägga till användaren i en grupp, Välj lägga till användare i en SharePoint-grupp (rekommenderas) och välj sedan namnet på gruppen i listan.

Överst på sidan

Inaktivera arv av behörigeter från en överordnad webbplats

Om du inaktiverar arv av behörigheter från en överordnad webbplats kopieras SharePoint-grupperna och relaterade behörigheter från den överordnade webbplatsen till din webbplats. Därefter kan du lägga till, ta bort eller ändra behörigheterna på wiki-webbplatsen. Om du är osäker på hur den överordnade webbplatsen eller behörighetsstrukturen är konfigurerad kontaktar du den överordnade webbplatsens ägare eller administratör.

Viktigt!: När du har inaktiverat arv av behörigheter påverkas inte wiki-webbplatsen av eventuella behörighetsändringar på den överordnade webbplatsen.

 1. Gör något av följande från wiki-webbplatsen:

  • Om du inte vill att wiki-sidbiblioteket ska ärva behörigheter från dess överordnade webbplats klickar du på fliken Sida i menyfliksområdet och sedan på Biblioteksbehörigheter.

  • Om du inte vill att wiki-webbplatsen ska ärva behörigheter från dess överordnade webbplats klickar du på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsbehörigheter.

 2. Klicka på knappen Inaktivera arv av behörigheter.

En text som anger att biblioteket eller webbplatsen har unika behörigheter visas i det gula meddelandefältet under menyfliksområdet.

Överst på sidan

Ange unika behörigheter för en wiki-sida

Om du vill begränsa behörigheter för en wiki-sida så att färre personer kan redigera den kan du ange unika behörigheter för sidan.

 1. Klicka på fliken Sida i menyfliksområdet från den sida som du vill ange behörigheter för och klicka på knappen Sidbehörigheter.

 2. Klicka på knappen Inaktivera arv av behörigheter.

  Obs!:  När du har inaktiverat arv av behörigheter påverkas inte längre wiki-sidan av eventuella behörighetsändringar för det överordnade- wiki-sidbiblioteket.

 3. Om du vill redigera eller ta bort användarbehörigheter väljer du namnet på användaren eller gruppen och klickar på Redigera användarbehörigheter eller på Ta bort användarbehörigheter.

 4. Om du vill lägga till personer i en grupp eller direkt ge behörigheter till personer på wiki-sidan klickar du på Tilldela behörigheter.

 5. Skriv användarnamnet eller gruppen som du vill lägga till på wiki-sidan i rutan Användare/grupper i dialogrutan Tilldela behörigheter.

  Om du vill bläddra till ett användar- eller gruppnamn klickar du på ikonen Bläddra, som ser ut som en bok.

 6. Kontrollera användaren eller gruppen genom att klicka på ikonen Kontrollera namn.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill bevilja behörigheter till en användare direkt markerar du kryssrutan för den behörighetsnivå som du vill tilldela.

  • Om du vill lägga till användaren i en grupp väljer du Lägg till användare i en SharePoint-grupp (rekommenderas) och väljer sedan namnet på gruppen i listan.

Om du vill gå tillbaka till sidan för den wiki-webbplats som du anger behörigheter för klickar du på knappen Navigera upp (bredvid fliken Bläddra i menyfliksområdet) och klickar på namnet på sidan.

Överst på sidan

Visa alla sidor på en wiki-webbplats

Du kan visa alla sidorna på en wiki-webbplats på samma ställe, i stället för att navigera till de enskilda sidorna i en wiki-struktur. Wiki-sidorna lagras i ett bibliotek, där du kan redigera dem på samma sätt som du ändrar dokument i ett vanligt dokumentbibliotek.

Klicka på fliken Sida från valfri sida på wiki-webbplatsen och klicka på knappen Visa alla sidor.

Om du vill gå tillbaka till wiki-webbplatsens startsida klickar du på namnet på wiki-sidan i navigeringssökvägen.

.

Överst på sidan

Återställa en tidigare version av en wiki-sida

 1. Klicka på fliken Sida i menyfliksområdet från den wiki-sida som du vill återställa och sedan på Sidhistorik.

 2. Klicka på önskat antal versioner som du vill visa under Versioner.

  Tips: Om du inte är säker på vilken version som du vill använda kan du använda listan Jämför med version och jämföra den sida som du visar med en tidigare version av sidan.

 3. När du hittar den version som du vill återställa klickar du på Återställ denna version .

Överst på sidan

Se vilka sidor som länkar till den aktuella sidan

Om du felsöker ett länkrelaterat problem eller om du försöker avgöra om en sida kan tas bort, kanske du vill se vilka sidor som länkar till den aktuella wiki-sidan.

Klicka på fliken Sida från valfri sida på wiki-webbplatsen och klicka på knappen Inkommande länkar.

Om du vill gå tillbaka till sidan som du visade klickar du på knappen Navigera upp (bredvid fliken Bläddra i menyfliksområdet) och klickar på namnet på sidan.

Överst på sidan

Ta bort oönskade sidor

I takt med att teamets wiki-webbplats växer kan det hända att den innehåller sidor som inte längre behövs. Genom att ta bort oönskade sidor kan du frigöra utrymme på servern och förhindra att användarna oavsiktligt använder inaktuell information.

Viktigt!: Som alltid när du tar bor innehåll bör du försäkra dig om att sidorna inte längre behövs av teamet.

 1. Klicka på fliken Sida från valfri sida på wiki-webbplatsen och klicka på knappen Visa alla sidor.

 2. Peka på namnet på den wiki-sida som du vill ta bort, markera kryssrutan som visas bredvid namnet på sidan och klicka på Ta bort dokument.

 3. Upprepa stegen om du vill ta bort fler sidor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×