Hantera en prenumeration

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa, ändra och ta bort prenumerationer som används för att tillhandahålla Reporting Services-rapporter. Du kan hantera alla prenumerationer som du själv har skapat. Om du har Hantera aviseringar-behörigheter kan du visa, ändra eller ta bort alla prenumerationer på webbplatsen. Du kan bara hantera en prenumeration åt gången, och du har bara åtkomst till prenumerationsegenskaper via sidan Hantera prenumerationer i rapporten.

Vad vill du göra?

Visa och ändra en prenumeration

Ta bort en prenumeration

Visa status för prenumerationen

Visa och ändra en prenumeration

 1. Om biblioteket inte är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart. Om bibliotekets namn inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll. Klicka sedan på bibliotekets namn.

 2. Peka på rapporten.

 3. Klicka på nedpilen och klicka sedan på Hantera prenumerationer.

 4. Varje enskilt abonnemang identifieras av vilken typ av leverans. Klicka på den typ av prenumeration om du vill visa och ändra befintliga egenskaper.

Överst på sidan

Ta bort en prenumeration

 1. Peka på rapporten.

 2. Klicka på nedpilen och klicka sedan på Hantera prenumerationer.

 3. Klicka i kryssrutan bredvid prenumerationen och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Visa status för prenumerationen

Prenumerationsstatus visas på sidan Hantera prenumerationer. Du kan också titta i rapportserverns loggfiler för att få mer information om rapportleveransfel. På sidan Hantera prenumerationer visas händelsen som utlöser prenumerationsbearbetningen (antingen en uppdatering av ögonblicksbilden eller ett schema), när prenumerationen senast kördes och om den lyckades.

Följande tabell innehåller en lista med statusindikatorer och en beskrivning av innebörden.

Ny prenumeration

Visas när du skapar prenumerationen första gången.

Inaktiv

Visas när en prenumeration inte går att bearbeta.

Det uppstod ett fel när e-postmeddelandet skulle skickas: transporten lyckades inte ansluta till servern.

Anger att rapportservern inte kunde ansluta till e-postservern. Det här meddelandet kommer från e-postmeddelandets leveranstillägg.

Filen <filnamn> skrevs till <sökväg>.

Anger att leveransen till filresursplatsen lyckades. Det här meddelandet kommer från filresursens leveranstillägg.

Ett okänt fel uppstod när filen skrevs.

Anger att leveransen till filresursplatsen inte lyckades. Det här meddelandet kommer från filresursens leveranstillägg.

Det gick inte att ansluta till målmappen, <sökväg>. Kontrollera att målmappen eller filresursen finns.

Anger att den angivna mappen inte hittades. Det här meddelandet kommer från filresursens leveranstillägg.

Det gick inte att skriva filen <filnamn> till <sökväg>. Försöker igen.

Anger att filen inte kunde uppdateras med en nyare version. Det här meddelandet kommer från filresursens leveranstillägg.

Fel när filen <filnamn> skrevs: <meddelande>

Anger att leveransen till filresursplatsen inte lyckades. Det här meddelandet kommer från filresursens leveranstillägg.

<anpassade statusmeddelanden>

Statusmeddelanden om leveranser som slutförts eller inte slutförts, som tillhandahålls av leveranstillägg. Om du använder ett leveranstillägg från tredje part eller ett anpassat leveranstillägg visas eventuellt ytterligare statusmeddelanden.

Statusmeddelanden uppdateras när prenumerationen är schemalagd för att bearbetas. Om prenumerationen aldrig inträffar (t.ex. att schemat aldrig körs) uppdateras inte statusmeddelandet. Rapportserveradministratörer kan granska filerna reportserverservice_*.log för att avgöra leveransstatus för prenumerationen. För e-postleverans innehåller rapportserverns loggfiler en post om bearbetning och leveranser till specifika e-postkonton. Loggfilen innehåller inte information om huruvida rapporten har öppnats eller om leveransen faktiskt lyckades.

Om en prenumeration inte kan levereras (t.ex. om e-postservern inte är tillgänglig) försöker leveranstillägget att leverera igen. En konfigurationsinställning anger hur många försök som ska göras. Standardvärdet är tre försök. I vissa fall kan rapporten ha bearbetats utan data (t.ex om datakällan är offline) och då kan rapporten levereras utan data.

För rapportserver-e-post innebär en lyckad leverans att inga fel uppstod under bearbetningen och att rapportservern anslöt till e-postservern. Om e-postmeddelandet resulterade i ett fel gällande olevererbart meddelande i användarens postlåda, tas den informationen inte med i loggfilen. Om du vill ha mer information om loggfiler kan du söka efter "Reporting Services-loggfiler" i SQL Server-onlinedokumentation eller på MSDN.

Hantera inaktiva sessioner

Om en prenumeration blir inaktiv bör du antingen ta bort den eller återaktivera den genom att lösa de underliggande villkor som förhindrar att den bearbetas. Prenumerationer kan inaktiveras om villkor uppstår som förhindrar bearbetning. Sådana villkor innefattar till exempel:

 • Borttagning eller avinstallation av leveranstillägget som anges i prenumerationen.

 • Ändring av inställningar för autentiseringsuppgifter från sparade till integrerade eller efterfrågade värden.

 • Ändra typen av parametern namn eller data i rapportdefinitionen och sedan publicera en rapport. Om en prenumeration innehåller en parameter som inte längre är giltig kan inaktiveras prenumerationen.

 • Du har ändrat en modelldriven rapport genom att lägga till skyddande enskilda objekt i modellen. Om en modell innehåller modellobjektsäkerhet kan du inte prenumerera på en rapport som använder den modellen som datakälla.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×