Hantera en community i Yammer

Som community-administratör är din roll att göra communityn så användbar som möjligt för community-medlemmar.

 • För uppgifter som att definiera communityns utseende och beskrivning, ändra sekretess inställningar och hantera medlemmar och administratörer klickar du på ikonen för Community-inställningar Ikonen för grupp inställningar för Yammer i det övre högra hörnet i Community-rubriken.

  Grupp rubrik med inställningar

 • Andra hanterings uppgifter som att skicka meddelanden, ta bort samtal och filer och göra filer officiellt gjorda på huvud sidan för communityn.

 • Om din community är en Microsoft 365 ansluten community kan du hantera många delar av din community via Microsoft 365 Admin Center, förutom att hantera dem via Yammer enligt beskrivningen ovan. Alla användare från Yammer-nätverk som är i enhetligt läge kan hanteras via dessa administratörs Center. Här är några av de hanterings funktioner som kan utföras via administrations centret för Microsoft 365:

  • Lägga till eller ta bort community-medlemmar

  • Hantera gemenskaps ägande

  • Ta bort en community

  • Återställa en borttagen community

  • Byt namn på communityn

  • Uppdatera community-beskrivningen

  • Ändra sekretess inställningarna för communityn

Definiera gruppens utseende

Du kan lägga till en bild, ändra beskrivningen, hantera medlemmar, skapa ytterligare community-administratörer och mycket mer.

 1. På en community-sida klickar du på ikonen för Community-inställningar i det övre högra hörnet Ikonen för grupp inställningar för Yammer .

 2. Ändra inställningarna efter behov. När du är klar klickar du på Spara ändringar längst ned på sidan.

  • Community-namn:   Ändra namnet på din community.

   Tips: 

   • Använd ett kort namn så att det är enkelt för andra att söka igenom listan med communites. Ditt företag kanske följer namn konventioner för användare. Titta på andra community-namn i organisationen för att se namnen som andra har använt.

   • Om din organisation har en namngivnings princip för gemenskapen läggs ett prefix eller suffix till i community-namnet. Om det behövs kan en administratör för Yammer-nätverk åsidosätta community namn policyn. Mer information finns i namn policy för Office 365-grupp.

  • Community-Beskrivning:   Ändra beskrivningen av din community som ska visas för resten av nätverket.

   Community-beskrivningen genomsöks när en person söker efter en community, så innehåller viktiga nyckelord som hjälper en användare att hitta communityn.

  • Community-bild:   Ladda upp en bild som ska visas i Community-rubriken. Bilden ska vara fyrkant och storleken ändras till 85 x 85 bild punkter.

  • Färg på communityn:   Välj bakgrunds färg för Community-rubriken från alternativen eller klicka på + för att lägga till en annan färg.

  • Community-mönster:   Välj det mönster som ska visas längst upp i Community-rubriken.

Lägga till community-medlemmar genom att söka efter vissa personer

Välj ikonen Lägg till personer på Start sidan för communityn och välj sedan de personer du vill lägga till i communityn. Alla community-medlemmar kan lägga till Yammer-användare i communityn.

Lägga till personer i en Yammer-grupp

Lägg till community-medlemmar från a. CSV-fil

 1. Skapa kommaavgränsade värden (. CSV). Du kan exportera data från Outlook eller andra e-postprogram eller komma från någon annan lista med e-postadresser.

  Filen. CSV-filen måste innehålla:

  • En rubrik rad. Rubriken på den kolumn som innehåller e-postadresser måste innehålla e-post i Word eller e-post.

  • En rad per e-postadress. Alla e-postadresser måste finnas i din Yammer-domän. Om ditt Yammer-nätverk till exempel är för contoso.com måste alla e-postadresser innehålla contoso.com.

  Här är ett exempel på en enkel. csv-fil med en rubrik rad som innehåller två e-postadresser:

  Email
  
  mbowen@contoso.com
  
  lucys@contoso.com
  

  Det kan finnas ytterligare kolumner i din. CSV-fil. Om det finns flera kolumner använder du ett kommatecken för att avgränsa kolumnernas värden.

  Information om hur du exporterar data från Outlook finns i Exportera kontakter från Outlook.

 2. I Yammer klickar du på ikonen för Community-inställningar Ikonen för grupp inställningar för Yammer och i avsnittet medlemmar väljer du Lägg till från adress bok (CSV)och anger fil namnet.

 3. Om du vill förhandsgranska importen väljer du Förhandsgranska. Markera de personer som du vill skicka inbjudningar till direkt från förhands granskningen.

Ta bort en community-medlem

 1. Klicka på ikonen Inställningar för Community Ikonen för grupp inställningar för Yammer och välj Hantera medlemmar och administratöreri avsnittet medlemmar .

 2. Sök efter personens namn eller e-postadress.

 3. Klicka på ikonen användar inställningar Ikonen Yammer-inställningar bredvid personens namn och klicka sedan på ta bort från community.

Lägg till en ny community-administratör

Webb grupper kan ha upp till 100 administratörer.

 1. Klicka på ikonen Inställningar för Community Ikonen för grupp inställningar för Yammer och välj Hantera medlemmar och administratöreri avsnittet medlemmar .

 2. Sök efter personens namn eller e-postadress.

 3. Klicka på ikonen användar inställningar Ikonen Yammer-inställningar bredvid personens namn och klicka sedan på skapa administratör.

  Administratörer har en blå stjärna som visas under medlemmar.

  Medlems lista som visar en blå stjärna för en administratör

Ange om communityn är offentlig eller privat

 1. Klicka på ikonen Inställningar för Community Ikonen för grupp inställningar för Yammer .

 2. Välj offentlig åtkomst eller privat åtkomsti avsnittet vem kan se konversationer och publicera meddelanden .

Ta bort en konversation eller ett meddelande

 • Ovanför konversationen eller meddelandet klickar du på ...och väljer sedan ta bort.

Göra ett anslag

 • På Start sidan för communityn klickar du på meddelande och lägger till ett ämne och innehåll.

  Meddelandet fästes på community-fodret och en avisering skickas till alla community-medlemmar.

Hantera filer som publicerats i gemenskapen

Som community-administratör kan du göra en fil offentlig och ta bort filer. Göra en fil tjänsteman signaler till andra användare att det är den godkända versionen av dokumentet. Dessutom låses innehållet så att bara administratörer (community eller nätverk) och dokumentets ägare kan redigera innehållet. Officiellt innehåll markeras med en gul stjärna på sidan filer och rangordnas högre upp i Sök resultaten.

En gul stjärna bredvid fil namnet indikerar att den är offentlig

Gör en fil offentlig   

Obs!: Du kan bara markera en fil som officiell om filen är lagrad i Yammer-molnet. Den är inte tillgänglig för filer som lagras i SharePoint. Hur tar jag reda på var Yammer-filerna lagras?

 1. Klicka på filer i Community-rubriken och klicka sedan på en fil för att öppna den.

 2. Om du vill låsa ändringar väljer du Markera officiella och lås ändringar.

  Lista över åtgärder som grupp administratörer kan använda med en fil

  Om du vill ta bort den officiella statusen för en fil klickar du på filen och väljer ta bort markering.

Ta bort en fil

 1. Klicka på filer och klicka sedan på filen för att öppna den.

 2. Välj ta bort filen.

Fäst en fil på Start sidan för communityn

Alla community-medlemmar kan fästa en fil på Start sidan. Som community-administratör kan du ta en titt på de fästa filerna och hålla ordning på dem.

 1. Klicka på Lägg tilli avsnittet Fäst på Start sidan för communityn.

 2. Välj filen.

 3. Dra och släpp för att ordna om filer i listan.

Obs!: Endast användare som har åtkomst till filen kan komma åt den fasta filen.

Övervaka aktivitet för din community

På sidan community väljer du Visa community Insights. Information om hur du väljer en tids period och använder community Insights finns i Visa community-insikter i Yammer.

Vanliga frågor och svar

S. Hur lämnar jag en community?

A. Gå till communityn och i gemenskaps huvudet hovrar du över en ansluten. Knappens namn ändras till lämna.

S. Hur lägger jag till appar till min community?

A. Appar kan läggas till i Microsoft 365 anslutna grupper. Mer information finns i lägga till program till Yammer och är min community i Yammer som är ansluten till Office 365?.

S. Vad är företags communityn och kan jag ta bort det?

A. Alla företags deltagare skapas automatiskt och inkluderar alla Yammer-användare i ditt nätverk. Det går inte att ta bort eller byta namn på den, och du kan inte ändra några inställningar för communityn.

Om du har ett externt nätverk finns det en nätverks community som också skapas automatiskt. Det går inte att ta bort eller byta namn på det, och du kan inte ändra några inställningar för communityn..

S. Vem kan jag göra mig till en administratör för en community?

A. När du skapar en community blir du automatiskt community-administratör för communityn. En annan administratör för administratörer eller en verifierad Yammer-administratör kan också ge dig rollen som administratör för community.

En administratör för Yammer-nätverk kan göra dig till en community-administratör hos en offentlig community, men du kan bara göra dig till en community-administratör hos en privat community om de tillhör den gemenskapen.

Om du vill hitta Yammer-administratörer för din organisation klickar du på ikonen Inställningar för Yammer Ikonen Yammer-inställningar , klickar på kontakteroch sedan på Visa nätverks administratörer.

S. Community-administratören har lämnat företaget. Hur kan jag bli administratör?

A. En verifierad administratör för Yammer kan ge dig community-administratörs behörigheter till alla användare. Så här hittar du verifierade administratörer:

 1. Klicka på ikonen Inställningar för Yammer Ikonen Yammer-inställningar till vänster på Start sidan i Yammer.

  Navigera i Yammer, inklusive inställnings ikonen

 2. Klicka på kontakteroch sedan på Visa nätverks administratörer.

S. Hur tar jag reda på vem nätverks-och verifierade administratörer har för vårt nätverk?

A. Icke ‐ administratörs användare kan se alla administratörer i medlems listan i hela företags communityn. Administratörer har en blå stjärna bredvid namnet.

S. Kan jag exportera information om community-medlemskap till en CSV-fil?

A. Alla community-medlemmar kan skapa en. csv-fil med namn och e-postadresser för community-medlemmar. Mer information finns i Exportera community-medlemmar till en. csv-fil.

S. Hur kan jag få information om alla communities i mitt nätverk?

För att få information om alla communities, till exempel antal medlemmar, tillkomst datum, senaste datum för inlägg eller grupper utan ägare, kan du skapa och köra ett skript. För att få information om de communities du äger behöver du bara vara ägare till en användare. För att få information om alla communities måste du vara en verifierad administratör i Yammer.

Den tekniska communityn innehåller exempel på skript. Se till exempel Hämta antal medlemmar, skapa datum och datum för senaste inlägg för alla communities i ditt nätverk

S. Kan jag ordna om visningen av communities på Start Sidan?

A. Nej. Communites på Start sidan visas med de grupper som du är mest aktiva i.

Om du vill se alla communities som du är medlem i klickar du på ikonen Inställningar för Yammer Ikonen Yammer-inställningar och sedan på ditt namn. I det vänstra fönstret klickar du på communitiesoch du kan bläddra igenom alla dina grupper.

S. Hur vet jag när någon ringer för att gå med i en community-administratör?

A. Du får ett meddelande i Yammer. Om du i dina inställningar för e-postaviseringar väljer att delta i en privat community-administratörfår du också ett e-postmeddelande. Anvisningar finns i Aktivera eller inaktivera e-post-och telefon aviseringar.

S. Hur får jag aviseringar när någon gör inlägg i communityn?

A. I dina inställningar för e-postaviseringar kan du välja vilka webb grupper du vill få e-postaviseringar för. För mobil telefoner kan du ställa in det på din enhet i Yammer-inställningarna. Anvisningar finns i Aktivera eller inaktivera e-post-och telefon aviseringar.

Se även

Skapa en community

Ta bort en community

Exportera community-medlemmar till en CSV-fil

Visa community Insights

Är min community i Yammer ansluten till Office 365?

Skapa och hantera en extern community

Guide för Community-ägare och metod tips

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×