Hantera eller ta bort dubblerade kontakter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ibland har du dubbletter i mappen Kontakter. Dubbletter kan skapas när du importerar många nya kontakter i Outlook, och du redan har befintliga kontakter med samma namn eller e-postadress.

Ta bort dubblerade kontakter

 1. Klicka på Kontakter.

  Klicka på kontakter

 2. Gå till fliken Start och klicka i det nedre högra hörnet av rutan Vyer i gruppen Aktuell vy och klicka sedan på Telefon. Det här är den bästa vyn om du vill ögna igenom kontaktlistan och hitta dubbletter.

  Gruppen Aktuell vy på fliken Start

 3. Tryck och håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på de kontakter du vill ta bort i kontaktlistan.

  Håll ned CTRL och klicka på varje kontakt som du vill ta bort.

 4. När du har markerat alla dubbletter trycker du på Delete eller Ctrl+D.

Inaktivera dubblettsökningsfunktionen

Outlook har en dubblettsökningsfunktion, men om du sparar många kontakter i Outlook kan det gå snabbare om du inaktiverar den funktionen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kontakter.

 4. Avmarkera kryssrutan Sök efter dubbletter när nya kontakter sparas under Namn och arkivering.

Obs!: Om du importerar nya kontakter till Outlook, och du använder av Import-/ exportguiden (Arkiv > Öppna och exportera > Importera/exportera), du kan förhindra dubbletter av kontakter genom att välja Importera inte dubbletter av objekt eller Ersätt dubbletter med importerade objekt under importen.

Du kan välja mellan två alternativ för att åtgärda dubbletter i dialogrutan Kontakt med samma namn har påträffats:

 • Lägga till som en ny kontakt     Den nya kontakten läggs till i mappen Kontakter. Om du till exempel skapar en kontakt med namnet Judy Lew, och det redan finns en kontakt med det namnet i mappen Kontakter, kommer mappen att innehålla två kontakter med namnet Judy Lew. För att skilja mellan de båda kontakterna kan du lägga till en mellaninitial i ett av namnen.

  Tips: Visa dina kontakter som elektroniska visitkort är ett bra val av vyer där finns tillräckligt med information för att skilja kontakter med samma namn.

 • Uppdatera den befintliga kontakten nedan med den nya informationen    Samtliga innehållsfält jämförs och ny eller ändrad information från den nya kontakten läggs till i den befintliga kontakten. Endast den befintliga kontakten sparas.

  Färgkategorier och text i brödtexten i den nya kontakten kopieras inte till den befintliga kontakten. Om du vill kopiera informationen till en befintlig kontakt måste du göra det manuellt. Certifikat och länkar till kontakter på fliken aktiviteter ska kopieras från Dubbletten och läggs till den befintliga kontakten utan att ersätta den ursprungliga informationen. Länkar på fliken aktiviteter till andra objekt än kontakter, till exempel uppgifter och avtalade tider, kommer inte att kopieras.

  När informationen i en kontakt uppdateras i Outlook lagras ett exemplar av den ursprungliga kontakten i mappen Borttaget. Du kan använda det här exemplaret om du behöver återställa informationen i den ursprungliga kontakten.

Ta bort dubbletterna är en manuell process. Följande är det bästa sättet att ta bort dubbletter.

 1. Markera den kontaktmapp som innehåller dubbletter i Kontakter.

 2. Klicka på Ändra vy i gruppen Aktuell vy på fliken Visa. Klicka sedan på Telefonnummer. Den här vyn ger en bra överblick över kontaktlistan och gör det lätt att upptäcka dubbletterna. Nu kan du sortera listan efter ändringsdatum så att dubbletterna grupperas tillsammans.

  Det kan vara enklare att sortera listan efter ändringsdatum och gruppera dubbletterna:

  1. Klicka på Vyinställningar i gruppen Aktuell vy på fliken Visa.

   Kommandot Vyinställningar i menyfliksområdet

  2. Klicka på Kolumner och sedan på Standardfält i listan Välj tillgängliga kolumner från.

  3. Klicka på Ändrat i listan Tillgängliga fält, och klicka på Lägg till.

  4. Klicka på Flytta upp tills Ändrat finns högst upp i listan Visa fälten i följande ordning.

  5. Klicka två gånger på OK.

 3. Tryck på och håll ned CTRL i listan med kontakter samtidigt som du klickar på dubbletterna.

 4. När du har markerat alla dubblerade kontaktobjekt trycker du på DEL.

Obs!: Om du vill undvika att dubbletter av kontakter skapas när du importerar kontakter markerar du Importera inte dubbletter eller Ersätt dubbletter med importerade objekt i Import-/exportguiden.

 • Importera inte dubbletter  Befintliga data bevaras och dubbletterna i Outlook-datafil (.pst) kopieras inte till mappen kontakter.

 • Ersätt dubbletter med importerade objekt  Befintliga data i mappen kontakter ersätts med informationen i Outlook-datafilen (.pst) som importeras.

Outlook har en dubblettsökningsfunktion, men om du sparar många kontakter i Outlook kan det gå snabbare om du inaktiverar den funktionen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kontakter.

 4. Avmarkera kryssrutan Sök efter dubbletter när nya kontakter sparas under Namn och arkivering.

Du kan välja mellan två alternativ för att åtgärda dubbletter i dialogrutan Kontakt med samma namn har påträffats:

Lägga till som en ny kontakt     Den nya kontakten läggs till i mappen Kontakter. Om du till exempel skapar en kontakt med namnet Judy Lew, och det redan finns en kontakt med det namnet i mappen Kontakter, kommer mappen att innehålla två kontakter med namnet Judy Lew. För att skilja mellan de båda kontakterna kan du lägga till en mellaninitial i ett av namnen.

Tips: Visa dina kontakter som elektroniska visitkort är ett bra val av vyer där finns tillräckligt med information för att skilja kontakter med samma namn.

Uppdatera den befintliga kontakten nedan med den nya informationen    Alla fält som innehåller information i dubbletten och den befintliga kontakten jämförs med varandra, varefter informationen från dubbletten kopieras till alla fält i den befintliga kontakten som innehåller dubblettinformation. Om det till exempel finns en kontakt med namnet Judy Lew och telefonnumret 555 01 12, och dubbletten med samma namn innehåller ett annat telefonnummer, så kopieras det nya numret till lämpligt fält i den befintliga kontakten, medan övriga fält lämnas oförändrade.

Färgkategorier som du tilldelar till den nya kontakten och texten i meddelandet från den nya kontakten kommer inte att kopieras till den befintliga kontakten. Om du vill kopiera den här informationen måste du göra det manuellt. Certifikat och länkar till kontakter på fliken aktiviteter ska kopieras från Dubbletten och läggs till den befintliga kontakten utan att ersätta den ursprungliga informationen. Länkar på fliken aktiviteter till andra objekt än kontakter, till exempel uppgifter och avtalade tider, kommer inte att kopieras.

När informationen i en kontakt uppdateras i Outlook lagras en kopia av den ursprungliga kontakten i mappen Borttaget. Du kan använda den här kopian om du behöver återställa informationen i den ursprungliga kontakten.

Om du markerar alternativet Tillåt att dubbletter skapas i Import-/exportguiden när du importerar kontakter till Outlook som har namn eller e-postadress som redan finns i mappen Kontakter, kan detta resultera i dubbletter av flera eller alla kontakter som importeras.

Ta bort dubbletterna är en manuell process, men följande är det enklaste sättet att göra jobbet.

 1. Markera den kontaktmapp som innehåller dubbletter i Kontakter.

 2. Klicka på Telefonlista under Aktuell vy i Navigeringsfönstret. Den här vyn ger en bra överblick över kontaktlistan och gör det lätt att upptäcka dubbletterna. Nu kan du sortera listan efter ändringsdatum så att dubbletterna grupperas tillsammans.

 3. Peka på Aktuell vyVisa-menyn och klicka sedan på Anpassa aktuell vy.

 4. Klicka på Fält, klicka på Ändrat i listan Tillgängliga fält och klicka på Lägg till.

 5. Klicka på Flytta upp tills Ändrat finns högst upp i listan Visa fälten i följande ordning.

 6. Klicka två gånger på OK.

 7. Tryck på och håll ned CTRL i listan med kontakter samtidigt som du klickar på dubbletterna.

 8. När du har markerat alla dubblerade kontaktobjekt trycker du på DEL.

Obs!: Om du inte vill tillåta dubbletter när du importerar kontakter till Outlook, markerar du alternativet Importera inte dubbletter eller Ersätt dubbletter med importerade objekt i Import-/exportguiden.

 • Importera inte dubbletter  Befintliga data bevaras och dubbletterna i Personlig mappfil (.pst) kopieras inte till mappen kontakter.

 • Ersätt dubbletter med importerade objekt  Befintliga data i mappen kontakter ersätts med informationen i PST-filen som importeras.

Om du sparar många kontakter till Outlook processen kan det gå snabbare om du inte använder funktionen identifiering av dubbletter. Om du vill inaktivera den här funktionen gör du följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Kontaktalternativ, och avmarkera sedan kryssrutan Sök efter dubbletter av kontakter.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×