Hantera dokument och uppgifter på Min webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den personliga webbplatsen Min webbplats är en central plats där du kan hantera de dokument du har skapat, öppnat, sparat eller visat på någon av Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatserna i din organisation. Du kan visa och arbeta med dokument privat eller dela dem på den gemensamma sidan. Du kan även använda Min webbplats för att visa och få åtkomst till uppgifter som du har blivit tilldelad på olika webbplatser i organisationen.

Artikelinnehåll

Översikt

Lägga till en ny webbplatsflik i fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser

Dölja eller visa en plats i fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser

Hantera dina uppgifter

Dela dokument med andra personer

Ta bort en webbplats från fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser

Översikt

I webbdelen SharePoint-webbplatser på Min webbplats visas en lista över de senaste 15 dokumenten du har skapat, öppnat, sparat eller visat på någon webbplats i organisationen. Förutom dokument visas även de uppgifter du har tilldelats på webbplatsen i avsnittet Uppgifter i webbdelen.

Du kan använda länkarna i webbdelen SharePoint-webbplatser för att få åtkomst till dokument, deras plats och egenskaper samt de uppgifter som du har blivit tilldelad.

Webbdelen för SharePoint-webbplatser visas automatiskt en lista med fem webbplatser som du är medlem. Webbplatser i listan baseras på det totala antalet medlemmar på webbplatsen. Om du vill vara medlem i en webbplats måste du stå i webbplats namnet SharePoint-gruppen medlemmar på webbplatsen. Du kan öka antalet webbplatser som visas automatiskt genom att ändra vyn för webbdelen.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Redigera sidaWebbplatsåtgärder -menyn Bild av knapp .

 2. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny i webbdelen för SharePoint-webbplatser och klicka sedan på Ändra delad webbdel.

 3. Värdet 5 visas som standard i rutan Antal flikar innan listrutan Mer under Visa i verktygsfönstret.

 4. Klicka på 5 och ange hur många SharePoint-webbplatser du vill ska visas automatiskt.

Du kan lägga till webbplatser på flikarna längst upp i webbdelen SharePoint-webbplatser. Med webbdelen för webbplatser kan du enkelt visa dokument och uppgifter på webbplatser du använder ofta. Du kan lägga till flikar för webbplatser oavsett om du är medlem i webbplatsen eller inte.

Dokumentwebbdelen på din offentliga sidan används för att dela dokument med andra. Alla dokument som du lägger till i bibliotek på en webbplats i din organisation visas i webbdelen dokument. Dessutom visas webbdelen dokument automatiskt på webbplatsen där du räknas webbplats namn medlemmar SharePoint-gruppen. Alla dokument som du lägger till bibliotek i dessa webbplatser visas automatiskt. Dokument som har sparats i biblioteket privata dokument visas inte.

Överst på sidan

Lägga till en ny webbplatsflik i webbdelsfältet SharePoint-webbplatser

Du kan enkelt få åtkomst till alla dina dokument och uppgifter på en enskild webbplats genom att definiera en webbplatsflik i webbdelsfältet SharePoint-webbplatser.

 1. Klicka på Ny webbplats-flik i webbdelen SharePoint-webbplatser på webbplatser menyn Webbplatser-menyn .

 2. Gör något av följande i dialogrutan Skapa en ny webbplatsflik.

Om du vill lägga till en webbplatsflik

Gör du så här

Om du är medlem i webbplatsen

 1. Klicka på listan Markera webbplatsen i listan Medlemskap.

 2. Klicka på webbplatsen på menyn.

 3. Klicka på Skapa.

Om du inte är medlem i webbplatsen

 1. Klicka på Ange URL och namn för SharePoint-webbplatsen.

 2. Under Webbplats-URL anger du URL till webbplatsen du vill lägga till.

 3. Under Webbplatsnamn anger du namnet du vill ska visas på fliken.

 4. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Dölja eller visa en webbplats i webbdelen SharePoint-webbplatser

Du kan visa så många platser i fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser som passar bekvämt över skärmen. Du kan behöva rulla för att visa webbplatser som du har lagt till beroende på din skärmupplösning. När en webbplats är i fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser kan du snabbt dölja eller visa det genom att använda menyerna bredvid webbplatsens namn och webbplatser menyn Webbplatser-menyn .

Gör något av följande om du vill visa eller dölja en webbplats i webbdelsfältet SharePoint-webbplatser.

Om du vill

Gör du så här

Dölja en webbplatsflik som visas i webbplatsfältet.

 1. Klicka på pilen bredvid webbplatsens namn.

 2. Klicka på Dölj.

Visa en webbplatsflik i webbplatsfältet.

 1. Klicka på pilen bredvid Webbplatser-menyn.

 2. Klicka på webbplatsen du vill lägga till i webbplatsfältet.

Överst på sidan

Hantera uppgifter

Välj plats i fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser eller på webbplatser menyn Webbplatser-menyn om du vill visa aktiviteterna på en webbplats. I webbdelen uppgifter kan du klicka på namnet på uppgiften eller Länk till objekt. Länken objekt är det objekt som är tilldelade till och aktivitetens namn är dokument management posten som markerar förloppet för aktiviteten.

Länkar till mer information om hur du arbetar med uppgifter finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Dela dokument med andra

Du kan använda webbdelen dokument på sidan Min webbplats offentliga för att dela dokument och webbplatser med andra. Liknar webbdelen för SharePoint-webbplatser, webbdelen dokument ger dig en överblick över dokument av webbplatsen. Du måste stå som tillhör webbplatsen i webbplatsens webbplats namnet SharePoint-gruppen medlemmar i ordning för en webbplats ska visas i webbdelen dokument. Det går inte att lägga till andra platser i listan.

Alla dokument och bilder du lägger till i bibliotek på webbplatser, inklusive Min webbplats, läggs till på den här platsen och är även tillgängliga för alla som har åtkomst till Min webbplats. Om du inte vill att ett dokument ska visas för andra kan du spara det i biblioteket Privata dokument eller ändra behörigheterna för objektet eller biblioteket.

Länkar till mer information om hur du ändrar behörigheter för listobjekt och bibliotek finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Ta bort en webbplats från webbdelsfältet SharePoint-webbplatser

Du kan ta bort en webbplats från fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser. Om du är medlem av webbplatsen flyttas webbplatsens namn i avsnittet medlemskap i webbplatser menyn Webbplatser-menyn . Om du inte är medlem i webbplatsen bort webbplatsen från fältet webbdelen för SharePoint-webbplatser.

 • Om du vill ta bort en webbplats från webbplatsfältet SharePoint-webbplatser klickar du på pilen bredvid webbplatsen och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×