Hantera dokument i ett dokumentverktyg i SharePoint Workspace 2010

Du kan oftast hantera dokument i ett 2010-dokumentverktyg på samma sätt som i Utforskaren i Windows. Observera att vissa filhanteringsaktiviteter, till exempel att byta namn på eller ta bort filer, kan styras av behörigheter på SharePoint-webbplatsen eller av verktygsbehörigheter som tilldelats din roll (om dokumentverktyget finns i en Groove-arbetsyta). Beroende på vilka behörigheter du har kan du hantera dokument på följande sätt:

Vad vill du göra?

Kopiera eller flytta dokument

Ta bort dokument

Byta namn på dokument

Byta vy

Sortera dokument

Visa dokumentegenskaper

Skapa nya dokumentmappar

Felsöka problem med hämtning

Kopiera eller flytta dokument

Om du vill kopiera ett dokument till en annan mapp (antingen inom ett dokumentverktyg eller till en mapp i Utforskaren i Windows) använder du kommandona Kopiera och Klistra in på snabbmenyn eller CTRL-DRAR filen. Om du vill flytta ett dokument till en annan mapp använder du dra och släpp.

I tabellen nedan beskrivs dra och släpp-tekniken.

Om du vill

Gör du så här

Kopiera ett dokument till en annan mapp i samma dokumentverktyg.

CTRL-DRA dokumentet eller kopiera och klistra in.

Kopiera ett dokument till en mapp i ett annat dokumentverktyg eller till en Windows-mapp utanför SharePoint-arbetsytan

Dra och släpp dokumentet eller kopiera och klistra in det.

Flytta ett dokument till en undermapp i samma dokumentverktyg

Klipp ut och klistra in dokumentet.

Flytta ett dokument till en mapp i ett annat dokumentverktyg eller till en Windows-mapp utanför SharePoint-arbetsytan.

Klipp ut och klistra in dokumentet.

Tips: Om du drar ett dokument till Microsoft Outlook påbörjas automatiskt ett nytt Outlook-meddelande med dokumentet som bilaga.

Överst på sidan

Ta bort dokument

Om du vill ta bort ett dokument högerklickar du på det och klickar sedan på Ta bort. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort dokumentet. Om dokumentet finns i ett SharePoint-dokumentbibliotek visas ett meddelande som varnar dig för att om du tar bort dokumentet tas det också bort från SharePoint-servern.

Överst på sidan

Byta namn på dokument

Om du vill byta namn på ett dokument högerklickar du på det och klickar sedan på Byt namn.

Överst på sidan

Byta vy

I en SharePoint-arbetsyta motsvarar tillgängliga vyer de vyerna som har definierats på SharePoint-webbplatsen. Beroende på vilka filter som har skapats för den valda vyn kan du visa olika uppsättningar med objekt genom att byta vy.

 1. Klicka på fliken Visa.

 2. Klicka på menyn Aktuell vy och klicka på önskad vy.

Överst på sidan

Sortera dokument

 1. Välj den mapp som du vill sortera dokument i.

 2. I en SharePoint-arbetsyta: Klicka på fliken Visa, klicka på Sortera dokument-menyn och klicka sedan på ett sorteringsalternativ.

  Innan du kan visa sorteringsalternativen kan du behöva ändra den aktuella vyn till Workspace-standard. Klicka på menyn Aktuell vy på fliken Visa och klicka på Workspace-standard.

 3. Öppna fliken Visa i Groove-arbetsytan, klicka på Sortera dokument och välj ett sorteringsalternativ.

Överst på sidan

Visa dokumentegenskaper

 1. Markera dokumentet.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Start.

  Om dokumentet finns i en SharePoint-arbetsyta öppnas fönstret Egenskaper från SharePoint-webbplatsen.

  Om dokumentet finns i en Groove-arbetsyta öppnas dialogrutan SharePoint Workspace-egenskaper.

Överst på sidan

Skapa nya dokumentmappar

Du kan skapa och ordna dokumentmappar i en trädliknande struktur, precis på samma sätt som i Utforskaren i Windows. Alla dokumentverktyg innehåller en "rotmapp" från början. Mappen är alltid på den högsta nivån i listan (precis som mappar för diskenheter, som (C:\) på datorn). Alla mappar som du lägger till visas hierarkiskt under "rotmappen".

Skapa en ny mapp

Nya mappar är alltid hierarkiskt placerade under den markerade mappen.

 1. Markera mappen som du vill placera den nya mappen i.

 2. Klicka på Ny mapp på fliken Start.

  Om du skapar en ny mapp i ett dokumentbibliotek i en SharePoint-arbetsyta öppnas fönstret Ny mapp, som hämtas från SharePoint-webbplatsen. Ange ett namn för den nya mappen och klicka sedan på Spara och stäng.

  Om du skapar en ny mapp i ett dokumentverktyg i en Groove-arbetsyta öppnas dialogrutan Ny mapp. Ange ett namn för den nya mappen och tryck på RETUR.

Byta namn på en mapp

 1. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Byt namn.

 2. Ange ett nytt namn för den nya mappen och tryck på RETUR.

Visa mappegenskaper

 1. Klicka på mappen.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Start.

  Om mappen finns i en SharePoint-arbetsyta öppnas fönstret Egenskaper från SharePoint-webbplatsen.

  Om mappen finns i en Groove-arbetsyta öppnas dialogrutan SharePoint Workspace-egenskaper.

Överst på sidan

Felsöka problem med hämtning

När andra medlemmar i arbetsytan lägger till nya dokument i ett dokumentverktyg hämtas dessa dokument automatiskt till din kopia av arbetsytan. En synkroniseringsikon visas vid dokument som fortfarande hämtas. Exempel:

Nytt eller uppdaterat innehåll är tillgängligt för hämtning för det här dokumentet

Om du försöker öppna ett dokument som fortfarande visas med en synkroniseringsikon visas meddelandet "Innehållet är inte tillgängligt", som indikation om att innehållet i dokumentet inte har hämtats ännu.

I en del fall kanske du bara behöver vänta en minut eller två på att dokumentet ska hämtas. Det kan däremot ta lite tid att hämta mycket stora dokument. Det här problemet kan emellertid också uppstå om arbetsytemedlemmen som lagt till dokumentet loggar ut innan dokumentet har överförts till din dator. I så fall måste du vänta tills den här personen loggar in igen innan du kan ta emot dokument.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×