Hantera Docs.com-användning i organisationen

Viktigt!: Tjänsten Docs.com upphörde 15 december 2017. Mer information finns i Viktig information om Docs.com-tjänstens upphörande.


Docs.com är en Microsoft-onlineplattform där du kan publicera och hitta Word-, Excel-, PowerPoint-, OneNote-, Sway- och PDF-dokument, bland annat. Med Docs.com kan du skapa en onlineportfölj över din expertis, hitta, ladda ned eller bokmärka arbeten från andra författare samt bygga ditt varumärke med inbyggda funktioner för sökmotoroptimering, analys och delning via e-post och sociala medier. Docs.com levereras med flera sekretessinställningar där användarna kan välja att dela innehåll endast inom organisationen eller offentligt på Internet.

Vi har nyligen förbättrat tjänsten för att skapa bättre säkerhet och sekretess för din organisation. Docs.com har stöd för inloggning från Facebook, Microsoft-konton och arbets- eller skolkonton. Eftersom Docs.com inte ännu uppfyller alla krav för Office 365-efterlevnadsramverket, måste Office 365- och Azure-innehavaradministratörer ”välja till tjänsten” för att kunna tillåta användare med organisationskonton att använda tjänsten.

Följ anvisningarna i den här artikeln för att aktivera Docs.com-inloggning för organisationen.

Hantera och uppdatera Docs.com-inställningar i administrationscentret för Office 365

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. På startsidan för administratörer expanderar du Inställningar och väljer sedan Tjänster och tillägg.

  Expandera Inställningar och välj sedan Tjänster och tillägg
 4. På sidan Tjänster och tillägg väljer du Docs.com.

  På sidan Tjänster och tillägg väljer du Docs.com
 5. I panelen Docs.com flyttar du inställningen bredvid texten Låt användare i organisationen publicera dokument på Docs.com till positionen .

  Ställ reglaget i positionen På om du vill tillåta personer i organisationen att publicera på Docs.com
 6. Spara inställningarna genom att välja Spara.

Använda PowerShell för att hantera användaråtkomst till Docs.com

Följande versioner av Windows stöds för hantering med PowerShell:

 • Windows 10 (64-bitar)

 • Windows 8.1 Pro (64-bitar)

 • Windows 8.1 Enterprise (64-bitar)

 • Windows 7 SP1 (64-bitar)

 • Windows Server 2016 TP5 (64-bitar)

 • Windows Server 2012 R2 (64-bitar)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bitar)

Obs!: Följande metod kräver en 64-bitarsversion av Windows.

Om du vill aktivera Docs.com för organisationens autentiseringsuppgifter måste du först skapa ett tjänsthuvudnamn för Docs.com. När detta är klart behöver du inte gå igenom processen igen.

 1. Om du inte använder Windows 10 ska du först installera förhandsversionen av PackageManagement PowerShell-moduler på datorn.

 2. Starta Windows PowerShell-konsolen med administratörsbehörighet.

 3. Kör följande kommando för att ladda ned och installera Azure Active Directory V2 PowerShell-modulen:

  Install-Module -Name AzureAD -RequiredVersion 2.0.0.30

  • Skriv J om du ser "Är du säker på att du vill installera modulerna från "PSGallery"?"

  • Skriv J om du ser "Vill du att PowerShellGet ska installera och importera NuGet-providern nu?"

 4. Kör följande kommando för att ansluta till klientorganisationen:

  Connect-AzureAD
 5. Ange dina autentiseringsuppgifter för administratörskontot för Microsoft Online-tjänsten. För Office 365 ska du t.ex. ange dina autentiseringsuppgifter som global administratör. Det här ger dig behörighet att komma åt och administrera ditt Azure AD.

  Ange dina administratörsautentiseringsuppgifter för Azure Active Directory
 6. Kör följande kommandon för att skapa det nya tjänsthuvudnamnet för Docs.com:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Remove-AzureADServicePrincipal

  Följt av:

  New-AzureADServicePrincipal -AppId 16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89

Obs!: Följande metod kräver en 64-bitarsversion av Windows.

Följ stegen nedan om du har slutfört föregående procedur i den här artikeln och nu vill inaktivera inloggning med autentiseringsuppgifter för organisationskonton för användarna.

 1. Starta PowerShell-konsolen med administratörsbehörighet.

 2. Kör följande kommando för att ansluta till klientorganisationen:

  Connect-AzureAD
 3. Ange dina autentiseringsuppgifter för administratörskontot för Microsoft Online-tjänsten. För Office 365 ska du t.ex. ange dina autentiseringsuppgifter som global administratör. Det här ger dig behörighet att komma åt och administrera ditt Azure AD.

  Ange dina administratörsautentiseringsuppgifter för Azure Active Directory
 4. Kör följande kommando för att blockera alla användare från att logga in på Docs.com med organisationens autentiseringsuppgifter:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $false

  Du har nu blockerat åtkomst till Docs.com för alla användare. Men:

  • Användarna kan fortfarande visa tidigare publicerat innehåll.

  • Användarna kan inte ändra tidigare publicerat innehåll.

  • Användarna kan inte visa innehåll som publicerats tidigare med synlighetsinställningen Organisation.

 5. Om du åter vill aktivera inloggning till organisationskonton när du har kört kommandot i steg 4 kan du köra följande kommando:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $true

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×