Hantera ditt projekts kritiska linje

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kanske undrar ”Vad är det egentligen som avgör hur långt projektet blir?” Svaret är kritisk linje, vilket är den serie aktiviteter som avgör avslutsdatumet för projektet. Om en aktivitet på den kritiska linjen flyttas, flyttas även avslutsdatum för projektet.

I den här artikeln

Vad visar den kritiska linjen om projektet?

Vad är en kritisk aktivitet?

Hur beräknar Project den kritiska linjen?

Hur gör jag för att förkorta den kritiska linjen?

Kan jag se flera kritiska linjer?

Kan jag se den kritiska linjen över flera projekt?

Vad visar den kritiska linjen om projektet?

Genom att känna till och följa den kritiska linjen för projektet och de resurser som är tilldelade till kritiska aktiviteter, kan du se vilka aktiviteter som kan komma att påverka projektets avslutsdatum och om projektet kan slutföras i tid.

Kritisk linje och slack

Bild av knapp Den översta serien med aktiviteter har inget slack (kallas även "flyt") och därför avsluts projektets slutdatum. Alla aktiviteter i den här sekvensen finns på den kritiska linjen och kallas för kritiska aktiviteter. I vyn Detalj-Gantt visas kritiska aktiviteter i rött.

Bild av knapp Den nedre aktivitetssekvensen för aktiviteter bevarar inte projektets slutdatum och aktiviteterna är därför inte kritiska. I vyn Detalj-Gantt i visas icke-kritiska aktiviteter i blått.

Bild av knapp Totalt slack (eller flytande) är den tid som denna sekvens med uppgifter kan försenas innan projektets slutdatum påverkas. I vyn Detalj-Gantt visas totalt slack som en tunn blågrön linje.

Om det är viktigt att projektet slutförs i tid, måste du vara uppmärksam på aktiviteterna på den kritiska linjen och de resurser som är tilldelade till dem. Om en kritisk aktivitet tar längre tid än förväntat eller en resurs plötsligt inte är tillgänglig för en kritisk aktivitet, kan projektet inte slutföras på sitt ursprungliga avslutsdatum.

En serie aktiviteter är oftast relaterade med aktivitetssamband. Även om det förmodligen finns många serier med relaterade aktiviteter i projektplanen, utgör den serie med aktiviteter som kommer att bli klar sist projektets kritiska linje.

Obs!: Den kritiska linjen kan ändras allteftersom kritiska aktiviteter slutförs, eller när aktiviteter i en annan serie med aktiviteter försenas.

Läs mer

Vad är en kritisk aktivitet?

Aktiviteter som inte kan bli försenade utan att påverka projektets avslutsdatum kallas för kritiska aktiviteter. I ett vanligt projekt har många aktiviteter ett visst slack och kan därför bli lite försenade utan att fördröja andra aktiviteter, eller påverka projektets avslutsdatum.

När du ändrar aktiviteter för att lösa överbeläggningar, justera kostnader eller ändra omfattning, bör du vara uppmärksam på de kritiska aktiviteterna och att ändringar i dem påverkar projektets avslutsdatum. Kritiska aktiviteter utgör schemats kritiska linje.

En aktivitet är kritisk om den uppfyller något av följande villkor:

 • Den har inget slack (eller rörlighet).

 • Den har ett MSO-datum (Must Start On) eller ett MFO-datum (Must Finish On) villkor.

 • Den har en ALAP-begränsning (As Late As Possible) i ett projekt som schemalagts från ett startdatum.

 • Den har en ASAP-begränsning (As Soon As Possible) i ett projekt som schemalagts från ett avslutsdatum.

 • Den har ett avslutsdatum som är samma som eller senare än dess tidsgräns-datum.

En aktivitet slutar att vara kritisk när den är slutförd, eftersom den inte längre kan påverka slutförandet av efterföljande aktiviteter eller projektets avslutsdatum.

Hur beräknar Project den kritiska linjen?

Project definierar kritiska aktiviteter som inte har något slack (flyt). Du kan dock ändra när en aktivitet ska vara kritisk. Till exempel kan du göra en aktivitet kritisk om den har en eller två dagars slack. Det här är användbart om du vill bli aviserad om aktiviteter som blir kritiska när du fortfarande har en dag eller två i buffert.

Slacket bestäms av det tidiga avslutsdatumet och sena avslutsdatumet för aktiviteterna i ditt schema. Ett tidigt avslutsdatum är det tidigaste datum som aktiviteten kan slutföras på, baserat på dess startdatum och schemalagda varaktighet. Ett sent avslutsdatum är det senaste datum som aktiviteten kan slutföras på utan att fördröja projektets avslut.

Skillnaden mellan tidiga avslutsdatum och sena avslutsdatum avgör hur mycket slack det blir. För kritiska linjeaktiviteter (aktiviteter utan slack), är tidiga avslutsdatum och sena avslutsdatum identiska.

Hur förkortar jag den kritiska linjen?

Om du vill att projektet ska ha ett tidigare slutdatum, måste du ta med datumen för dina kritiska linjeaktiviteter. Det här kallas också att krascha ett projekt. För att göra detta kan du:

 • Förkorta varaktigheten eller arbetet med en aktivitet på den kritiska linjen.

 • Ändra en aktivitetsbegränsning för att ge mer flexibilitet i schemaläggningen.

 • Dela upp en kritisk aktivitet i mindre aktiviteter som kan utföras samtidigt av olika resurser.

 • Ändra aktivitetssamband för att få större flexibilitet i schemaläggningen.

 • Ange ledtiden mellan beroende aktiviteter i tillämpliga fall.

 • Schemalägga övertid.

 • Tilldela ytterligare resurser till kritiska linjeaktiviteter.

Obs!: Om du tar med datumen för den kritiska linjen, kan en annan serie aktiviteter blir den nya kritiska linjen.

Det finns alltid en övergripande kritisk linje för projektschemat. Den nya kritiska linjen blir då den serie aktiviteter som du följer upp närmare för att du ska få rätt avslutsdatum.

Tips: Om du tar med avslutsdatumen för den kritiska linjen och en annan serie aktiviteter inte tar över den, kan du få med avslutsdatumet för projektet.

Läs mer

Överst på sidan

Kan jag se flera kritiska linjer?

Som standard visar Project bara en kritisk linje, sökvägen som påverkar planets slutdatum. Du kan konfigurera projektplanen till att visa flera kritiska linjer för varje fristående nätverk eller serie med aktiviteter. Detta kan vara bra om du arbetar med ett huvudprojekt och du vill se den kritiska linjen för varje underprojekt. Det här är också användbart om projektet är uppdelat i flera faser och du vill se den kritiska linjen för olika faser eller milstolpar.

Kom ihåg när du visar flera kritiska linjer att det fortfarande finns en övergripande kritisk linje vars avslutsdatum påverkar projektets avslutsdatum.

Tips: Om avslutsdatum ändras för någon av de sekundära kritiska linjerna, kommer förmodligen projektets avslutsdatum inte att ändras.

Läs mer genom att läsa Beräkna flera kritiska linjer.

Kan jag se den kritiska linjen över flera projekt?

Om du arbetar med flera projekt, länkning mellan projekt, eller underprojekt kan du se den övergripande kritiska linjen. Under projekt kan behandlas som sammanfattnings aktiviteter för Project för att beräkna den övergripande kritiska linjen. Lär dig mer genom att läsa länka projekt och skapa ett huvud projekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×