Office
Logga in

Hantera distribution av Office 365-tillägg i administrationscentret för Office 365

Office-tillägg hjälper dig att anpassa dina dokument och förenkla åtkomsten till information på webben (läs Börja använda dina Office-tillägg). Som Office 365-administratör kan du distribuera Office-tillägg åt användare i organisationen. Du kan göra det med funktionen för centraliserad distribution i Administrationscenter för Office 365.

Centraliserad distribution är den rekommenderade och mest funktionsrika metoden för de flesta administratörer för att distribuera tillägg till användare och grupper inom en organisation. Mer information om hur du fastställer om organisationen kan stödja centraliserad distribution finns i Avgöra om centraliserad distribution av tillägg fungerar för din Office 365-organisation.

Centraliserad distribution har följande fördelar:

 • En global administratör kan tilldela ett tillägg direkt till en användare, till flera användare via en grupp eller till alla i klientorganisationen.

 • När det relevanta Office-programmet startas laddas tillägget automatiskt ned åt användaren. Om tillägget har stöd för tilläggskommandon visas det automatiskt i Office-programmets menyfliksområde.

 • Tillägg visas inte längre för användarna om administratören inaktiverar eller tar bort tillägget, eller om användaren tas bort från Azure Active Directory eller från en grupp som tillägget har tilldelats.

Meddelanden: 

 • För Word, Excel och PowerPoint använder du en SharePoint-programkatalog för att distribuera tillägg till användare i en lokal miljö utan att behöva ha en anslutning till Office 365 och/eller stöd för SharePoint-tillägg.

 • För Outlook använder du Exchange-kontrollpanelen när du vill distribuera i en lokal miljö utan anslutning till Office 365.

Rekommenderad metod för att distribuera Office-tillägg

Genom att distribuera tillägg stegvis kan du se till att distributionen går så smidigt som möjligt. Vi rekommenderar följande tillvägagångssätt:

 1. Distribuera tillägget till ett mindre antal personer i företaget och till medlemmar i IT-avdelningen. Utvärdera om distributionen är lyckad och gå i så fall vidare till steg 2.

 2. Distribuera tillägget till ett större antal personer inom företaget. Utvärdera resultatet på nytt och om allt gått bra går du vidare till nästa steg i en fullständig distribution.

 3. Fullständig distribution till en användarmålgrupp.

Beroende målgruppens storlek kanske du vill lägga till eller ta bort distributionssteg.

Distribuera ett Office-tillägg med administrationscentret för Office 365

Innan du börjar läser du Avgöra om centraliserad distribution av tillägg fungerar för din Office 365-organisation.

Obs!  

För tillägg för enkel inloggning delas även tilldelade användare och grupper med tillägg som delar samma Azure-program-ID. Alla ändringar i användaruppgifter gäller även för dessa tillägg. Relaterade tillägg visas på den här sidan.

Lista med tillämpningsområden

Obs! När den globala administratören klickar på Spara genomförs godkännande för alla användare i klientorganisationen, inte bara för de som har tilldelats tillägget.

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Appfönstret i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Tips: Admin visas bara för Office 365-administratörer.

 3. På navigeringsmenyn väljer du Inställningar > Tjänster och tillägg.

 4. Om du ser ett meddelande högst upp på sidan som presenterar det nya Administrationscenter för Office 365 klickar du på det. Då kommer du till förhandsversionen av administratörscentret (se Om administratörscentret för Office 365).

 5. Välj Ladda upp tillägg högst upp på sidan.

 6. Välj något av alternativen på sidan Centraliserad distribution:

  • Jag vill lägga till ett tillägg från Office Store

  • Jag har manifestfilen (.xml) på denna enhet: För det här alternativet väljer du Bläddra och söker efter manifestfilen (.xml) du vill använda.

  • Jag har en webbadress till manifestfilen: För det här alternativet skriver du webbadressen i fältet.

  Skärmbild av dialogrutan Nytt tillägg för centraliserad distribution. Tillgängliga alternativ är att lägga till ett tillägg via Office Store, bläddra efter en manifestfil eller ange webbadressen till manifestfilen.
 7. Välj Nästa.

 8. Om du har valt alternativet att lägga till ett tillägg från Office Store kan du nu välja ditt tillägg i Välj ett tillägg. Obs! Du kan visa tillgängliga tillägg via kategorierna Förslag till dig, Omdöme eller Namn. Du kan bara lägga till kostnadsfria tillägg från Office Store. Betalda tillägg stöds inte just nu.

  Obs!: Med alternativet Office Store får användarna automatiskt tillgång till uppdateringar och förbättringar av tillägget utan att du behöver göra någonting.

  Skärmbild av dialogrutan Välj ett tillägg i Office Store. En listrutekontroll för att visa tillgängliga tillägg via kategorierna Rekommendationer för dig, Klassificering och Namn.
 9. Tillägget är aktiverat. På sidan för tillägget visas dess status som , som för tillägget Power BI-paneler i skärmbilden nedan. I Vem som har åtkomst väljer du Redigera och anger vem tillägget ska distribueras till.

  Obs!: Tillägget kan som standard inte distribueras förrän du angett personer eller grupper.

  Tips: Läs mer om andra tillstånd som gäller för ett tillägg. Läs Tilläggstillstånd senare i artikeln.

  Skärmbild av sidan Centraliserad distribution för tillägget Power BI-paneler. I fältet Vem som har åtkomst är värdet att det för närvarande inte är tilldelat och markören pekar mot Redigera.
 10. På sidan Redigera vem som har åtkomst väljer du antingen Alla eller Specifika användare/grupper. Använda sökrutan för att hitta de användare eller grupper du vill distribuera tillägget till.

  Skärmbild av sidan Redigera vem som har åtkomst för tillägget Power BI-paneler. Alternativen du kan välja mellan är Alla eller Specifika användare/grupper. Du anger användare eller grupper med hjälp av sökrutan.
 11. Endast för tillägg för enkel inloggning:
  På den här sidan visas listan över de diagramomfång som krävs för att tillägget ska fungera. 

 12. När du är klar väljer du Spara, granskar tilläggets inställningar och väljer sedan Stäng.

  Du ser tillägget tillsammans med andra program i Office 365.

  Administrationscenterdistribuerat Office 365-tillägg

Informera de användare och grupper du har distribuerat tillägget till om att det är tillgänglig. Du kan skicka ett e-postmeddelande till dem och förklara när och hur tillägget används och hur det kan hjälpa dem i arbetet. Inkludera eller länka till relevant hjälpinnehåll eller vanliga frågor som kan vara till hjälp om användare har problem med tillägget.

Administratörer kan tilldela ett tillägg till alla eller till vissa användare och grupper. Varje alternativ har sina konsekvenser:

 • Alla: Med det här alternativet tilldelas tillägget till alla i klientorganisationen. Använd det alternativet sparsamt och bara för tillägg som verkligen är till för hela organisationen.

 • Användare: Om du tilldelar ett tillägg till en enskild användare måste du sedan lägga till nya användare innan du distribuerar tillägget till dem. Detsamma gäller för att ta bort användare.

 • Grupper: Om du tilldelar ett tillägg till en grupp, tilldelas tillägget automatiskt till användare som läggs till i gruppen. Och när en användare tas bort från en grupp förlorar användaren åtkomsten till tillägget. I båda fallen krävs inga ytterligare åtgärder från dig som administratör.

Vilka alternativ som passar bäst för din organisation beror på dess konfiguration. Vi rekommenderar emellertid att tilldelningarna görs via grupper. Som administratör kan det vara enklare att hantera tillägg med hjälp av grupper och kontrollera medlemskapet i de grupperna istället för att ändra användare varje gång. Ibland kan du emellertid vilja begränsa åtkomsten till ett mycket litet antal användare och tilldela tillägget till bestämda användare. När du gör det måste du hantera de tilldelade användarna manuellt.

I följande tabell beskrivs de tillstånd som gäller för ett tillägg.

Tillstånd

Hur tillståndet uppstår

Påverkan

Aktivt

Administratören har laddat upp tillägget och tilldelat det till användare eller grupper.

Användare och grupper som tilldelats tillägget kan se det i relevanta klienter.

Inaktiverat

Administratören har inaktiverat tillägget.

Användare och grupper som tilldelats tillägget har inte längre åtkomst till det.

Om tilläggstillståndet ändras till Aktivt får användare och grupper åtkomst till det igen.

Borttaget

Administratören har tagit bort tillägget.

Användare och grupper som tilldelats tillägget har inte längre åtkomst till det.

Överväg att ta bort tillägg som ingen använder längre. Det kan vara en bra idé att inaktivera tillägg som bara används under vissa tider på året.

Office-tillägg kombinerar en XML-manifestfil som innehåller vissa metadata om tillägget, men det viktigaste är att de pekar på ett webbprogram som innehåller all kod och logik. Tillägg kan ha olika funktioner. Tillägg kan till exempel:

 • Visa data.

 • Läsa en användares dokument för att tillhandahålla sammanhangsberoende tjänster.

 • Läsa och skriva data till och från en användares dokument för att ge värdefull information för användaren.

Mer information om olika typer och funktioner i Office-tillägg finns i Plattformsöversikt för Office-tillägg, särskilt avsnittet "Beskrivning av ett Office-tillägg".

För att tillägget ska kunna interagera med användarens dokument måste det finnas en definition av vilken behörighet som behövs i manifestet. En JavaScript API-behörighetsmodell för åtkomst i fem nivåer utgör grunden för sekretess och säkerhet för användare av tillägg för åtgärdsfönster. Majoriteten av tilläggen i Office Store är på nivån ReadWriteDocument med nästan alla tillägg som stöder minst ReadDocument-nivå. Mer information om behörighetsnivåer finns i Begära behörigheter för API-användning i innehåll och tillägg för åtgärdsfönster.

När du uppdaterar ett manifest är det vanligtvis ändringar av ikon och text för ett tillägg. Ibland kan tilläggskommandon ändras. Tilläggets behörigheter ändras dock inte. Webbprogrammet där all kod och logik för tillägget körs kan ändras när som helst, vilket är kännetecknande för webbprogram.

Uppdateringar för tillägg sker enligt följande:

 • Verksamhetsspecifika tillägg: I detta fall, där en administratör specifikt har laddat upp ett manifest, kräver tillägget att administratören laddar upp ett nytt manifest för att ge stöd för metadataändringar. Nästa gång det relevanta Office-programmet startar, uppdateras tillägget. Webbprogrammet kan ändras när som helst.

 • Office Store-tillägget: När en administratör har valt ett tillägg från Office Store och tillägget uppdateras i Office Store uppdateras tillägget senare i den centraliserade distributionen. Nästa gång Office-programmet startar uppdateras tillägget. Webbprogrammet kan ändras när som helst.

För organisationen som helhet kanske du vill förhindra nedladdning av nya Office-tillägg från Office Store. Det kan användas tillsammans med centraliserad distribution för att säkerställa att endast av organisationen godkända tillägg distribueras till användare inom organisationen.

Så här inaktiverar du nedladdning av tillägg:

 1. Gå till Administrationscenter för Office 365.

 2. Klicka på Inställningar > Tjänster och tillägg.

 3. Klicka på Office Store.

 4. Klicka på växlingsknappen för alternativet att låta användare i organisationen gå till Office Store så att den står i läget Av.

Det förhindrar alla användare från att ladda ned följande tillägg från Office Store.

 • Tillägg för Word, Excel och PowerPoint 2016 från:

  • Windows

  • Mac

  • Office Online

  • iOS

 • Nedladdningar som startar i AppSource

 • Tillägg i Office 365

En användare som försöker komma åt Office Store får ett meddelande om att Office 365 har konfigurerats för att förhindra enskilda nedladdningar av Office Store-tillägg.

Möjligheten att inaktivera Office Store är tillgänglig i följande versioner:

 • Windows: 16.0.9001 – för närvarande tillgänglig i månatlig kanal. Tillgänglig i halvårsversionen för juli 2018.

 • Mac: 16.10.18011401 – tillgänglig.

 • iOS: 2.9.18010804 – tillgänglig.

 • Office Online – tillgänglig.

Det hindrar inte att en administratör använder centraliserad distribution till att tilldela ett tillägg från Office Store.

Du kan förhindra att en användare loggar in med ett Microsoft-konto genom att begränsa inloggning till organisationskontot. Mer information finns här.

Obs!: Installation av Outlook-tillägg hanteras av en annan process.

Minderåriga och hämtning av tillägg från Store

Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-bestämmelse som träder i kraft den 25 maj 2018. Det ger användare rättigheter till och skydd av sina data. En av GDPR:s funktioner är att minderåriga inte kan få sina personliga data skickade till parter som deras föräldrar eller förmyndare inte har godkänt. Vilken ålder som definierar en minderårig beror på var personen bor.

Regioner som har lagstadgade föreskrifter om målsmans medgivande är bland annat USA, Sydkorea, Storbritannien och EU. En minderårig i sådana regioner kommer att blockeras (via Azure Active Directory) från att få nya Office-tillägg från Office Store samt att köra tillägg som har förvärvats tidigare. För länder utan lagstadgade föreskrifter kommer det inte att finnas några begränsningar för nedladdning.

En användare bedöms som minderårig baserat på data som angetts i Azure Active Directory. Administratören för klientorganisationen är ansvarig för att uppge myndighetsålder samt målsmans medgivande för användaren.

Om föräldern/målsman samtycker till att en minderårig använder ett specifikt tillägg kan sedan administratören för klientorganisationen använda centraliserad distribution för att distribuera tillägget till alla minderåriga som har medgivande.

För att leva upp till kraven i GDPR för minderåriga måste du se till att en av följande versioner av Office har installerats i skolan/organisationen.

I Word, Excel, PowerPoint och Project:

Plattform

Versionsnummer

Office 2016 ProPlus månatlig för Windows

9001.2138

Office 2016 ProPlus halvårsvis

8431.2159

Office 2016 för Windows

16.0.4672.1000

Office 2013 för Windows

15.0.5023.1000

Office 2016 för Mac

16.11.18020200

Office 2016 för iOS

2.12.18032600

Office Online

För Outlook:

Plattform

Versionsnummer

Outlook 2016 för Windows (MSI)

Versionsnummer kommer snart

Outlook 2016 för Windows (C2R)

16.0.9323.1000

Office 2016 för Mac

16.0.9318.1000

Outlook Mobile för iOS

2.75.0

Office Mobile för Android

2.2.145

Outlook Online

Ej tillämpligt

Krav för Office 2013

Word, Excel och PowerPoint 2013 för Windows stöder samma kontroller för minderåriga om Active Directory Authentication Library (ADAL) är aktiverat. Det finns två alternativ för efterlevnad, som beskrivs härnäst.

Slutanvändarupplevelse med tillägg

Nu när du har distribuerat tillägget kan slutanvändarna börja använda det i Office-programmen (se Börja använda ditt Office-tillägg). Tillägget visas på alla plattformar som har stöd för det.

Om tillägget har stöd för tilläggskommandon visas de i Office menyfliksområde. I exemplet nedan visas kommandot Sök källhänvisning för tillägget Källhänvisningar.

Skärmbild av en del av menyfliksområdet i Office med kommandot för att söka källhänvisningar markerat i tillägget Källhänvisningar.

Om det distribuerade tillägget inte har stöd för tilläggskommandon eller om du vill visa alla distribuerade tillägg kan du visa dem via Mina tillägg.

I Word 2016, Excel 2016 och PowerPoint 2016

 1. Välj Infoga > Mina tillägg.

 2. Välj fliken Administratörshanterat i fönstret för Office-tillägg.

 3. Dubbelklicka på tillägget du distribuerat tidigare (i det här exemplet Källhänvisningar).

  Skärmbild av fliken Administratörshanterat på sidan för Office-tillägg i ett Office-program. Tillägget Källhänvisningar visas på fliken.

I Outlook

 1. Start-menyfliksområdet väljer du Store.

  Knappen Store i Outlook
 2. Välj Mina tillägg i den vänstra navigeringen.

 3. Leta efter ett tillägg som har statusen inställd på Installerad av din administratör.

  Ett administratörsinstallerat tillägg i Outlook Store.

Läs mer

Mer information om hur du skapar och bygger Office-tillägg.

Använda PowerShell-cmdlets för centraliserad distribution för att hantera tillägg.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×