Hantera dina Yammer-användare i det interna nätverket (administratörsguiden för Yammer)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som administratör kan du hantera standardinställningarna för användare i ditt nätverk, distribuera och deprovision användare och bestämma vilka fält som användare kan utföra. Varje användare kan ytterligare anpassa sina enskilda e-post meddelande inställningar genom att klicka på de tre punkterna i det övre navigeringsfältet och klicka på Redigera profil > meddelanden. De kan också välja Redigera profil > Inställningar för att justera meddelande och tidszon.

Du kan komma åt ett antal inställningar för att hjälpa dig att hantera användarna i Nätverksadministratörunder användare.

Den här artikeln är en del av Yammer-administratörsguiden

Konfigurera Yammer-nätverket

Hantera Yammer-användarna    

Övervaka Yammer-data

Ytterligare Yammer-funktioner

Vanliga frågor och svar om säkerhet i Yammer

Checklista för tekniska förutsättningar för Yammer

Bjuda in användare

Använd det här avsnittet om du vill bjuda in anställda som ännu inte har anslutit nätverket Yammer. Endast anställda med en företags-e-postadress kan bli inbjuden från den här skärmen. Verifierade administratörer kan lägga till användare i grupp genom att klicka på Importera en adressbok och sedan navigera till en fil e-postprogram, till exempel Outlook eller Apple Mail.

Om organisationen använder flera Internetdomäner för e-postadresser och du vill lägga till dem i ditt nätverk bör du överväga att göra en nätverkssammanfogning. Du hittar mer information i avsnittet Interna och externa nätverk i den här handboken.

Väntande användare

En ”väntande användare” är någon som har bjudits in till ett yammer-nätverk men inte inloggad. Väntar på att användare kan läggas till i grupper även innan de ansluter till nätverket.

Väntar på att användaren får meddelande avisering e-postmeddelanden från gruppen Administratörer. Om du inte vill att användare ska ta emot meddelanden från en viss grupp de logga in på Yammer-konto och lämna gruppen eller följ länken Avbryt prenumeration i e-postmeddelandet till Avbryt prenumeration från alla Yammer e-postmeddelanden.

Som i alla Office syns-produkter, väntar på att användare i listan över gruppmedlemmar även om de inte har loggat in.

Nätverk som aktiverar Yammer licenser

Om du bjuder in en användare till en grupp som inte är licensierat för att använda Yammer och har licenser tvingas för Yammer-nätverket tillfälligt användaren och tas bort från listan över gruppmedlemmar. Vi har fått e-postmeddelanden visas inte.

Bjuda in gäster

Bjud in externa kontakter med e-postadresser utanför domänen (t.ex. konsulter, leverantörer eller partners). Gäst-e-postdomäner läggs inte till i listan med godkända domäner för ditt nätverk. Gästanvändare, inklusive aktiva och väntande (de som har ännu inte svarat på sin inbjudan), finns på den här sidan. Liksom med andra användare förblir gästanvändares namn och profiler tomma tills de accepterar sina inbjudningar och slutför registreringen. Gästanvändarkonton kan tas bort när som helst men deras bidrag i nätverket finns kvar.

Ta bort användare

Du kan inaktivera användare eller ta bort dem permanent. När du börjar skriva namnet på en användare fyller Yammer i automatiskt och visar en lista med liknande användarnamn. När du har valt en användare får du tre alternativ:

 • Inaktivera den här användaren:    Om du inaktiverar en användare blockeras användaren från att logga in tills han eller hon verifierar e-postadressen igen. Utan åtkomst till ett bekräftat e-postkonto kan användaren inte logga in på Yammer. Användarens profilinformation, meddelanden och/eller filuppladdningar finns kvar. Alternativet kan vara användbart för projektanställda som har slutfört sitt projekt eftersom avtalet kan förnyas igen senare. Inaktiverade användare kan aktivera sitt konto inom 90 dagar genom att aktivera sitt e-postkonto och logga in på Yammer, där de får ett e-postmeddelande med återaktiveringslänkar. Efter 90 dagar tas kontot bort permanent.

 • Ta bort den här användaren och behåll meddelandena:    Här tar du bort användaren men behåller meddelanden och innehåll som de publicerat.

 • Ta bort den här användaren och meddelandena:    Här tar du bort användaren och alla meddelanden som de publicerat. Åtgärden kan inte ångras.

Kontoaktivitet

Med Yammer kan du hantera sessioner för användarna och deras enheter. Sök efter användare så kan du se vilka enheter de är inloggade på, när de loggade in på varje enhet och vilken IP-adress som användes. Administratörer har också möjlighet att logga ut användare från de olika enheterna.

Blockera användare

Om det behövs kan du blockera användare från nätverket genom att ange e-postadresser. Användare med blockerade e-postadresser kan ansluta till Yammer-nätverket endast om du eller någon annan administratör häver blockeringen för de adresserna. Om det finns flera e-postadresser avgränsar du dem med kommatecken eller radbrytningar.

Obs: Om användaren du vill blockera är inaktiverad i Yammer blockerar e-postadressen placeras användaren i ett borttagna tillstånd.

Tips: Yammer är mest effektivt när varje inlägg görs av en enskild användare. Därför kanske du vill blockera grupp-e-postadresser.

E-postmeddelanden som studsar

Ibland skickar Yammer e-postuppdateringar till användarna. När en anställds e-postadress har inaktiverats studsar de e-postmeddelanden vi skickar tillbaka. Du kan visa en lista med användare vars e-post har studsat och inaktivera dem om de inte längre är anställda.

Katalogintegrering

Du kan synkronisera Yammer med företagets katalog. Mer information finns i avsnittet om företagsintegrationer under Ytterligare Funktioner > Företagsintegrationer i den här guiden.

Exportera användare

Exportera en lista över användare till en CSV-fil för att övervaka och uppdatera efter behov. Fälten är bland annat: Användar-ID, E-postadress, Namn, Befattning, Plats och Gick med (det datum då användaren gick med i nätverket).

Profilfält

Anpassa fälten som användarna kan visa i sina profiler genom att markera och avmarkera alternativen. Fälten är sökbara för att användarna ska kunna hitta varandra när de söker efter viss information, bakgrund eller kunskaper.

Massuppdatera användare

* Endast för verifierade administratörer    Hantera nätverksmedlemskap med hjälp av en CSV-fil. Som anges på sidan Massuppdatera användare kan du lägga till, uppdatera, inaktivera eller ta bort användare. Du måste formatera CSV-filen som en tabell och ta med en rubrik eller första raden som definierar fälten i tabellen. Namnen i rubrikkolumnen ska vara i följande ordning från vänster till höger: Åtgärd, E-postadress, Fullständigt namn, Befattning, Lösenord och Ny e-post. Värdet i kolumnen Åtgärd anger vad Yammer ska göra:

 • Ny:    Om du anger åtgärden "ny" och lämnar lösenordsfältet tomt, skapas användaren som "väntande". Om du anger åtgärden "ny" och anger ett lösenord skapas användaren som aktiv och visas direkt i medlemskatalogen.

 • Uppdatera:    Om du anger ”uppdatera” som åtgärd finns det befintliga Yammer-kontot kvar. De andra fälten (namn, befattning, lösenord, e-postadress) ändras så att de överensstämmer med värdena i CSV-filen. Uppdateringar av e-postadresser kan endast göras till domäner som ingår i Yammer-nätverket. Om du i uppdateringen anger en e-postadress som redan finns på Yammer kommer vi dessutom att stänga av användaren som är kopplad till den e-postadressen.

 • Stäng av:    Om du anger "stäng av" som åtgärd stängs användarkontot av tills användaren verifierar sin status via ett e-postmeddelande.

 • Ta bort:    Om du anger "ta bort" tas användarkontot bort, men användarens meddelanden och bifogade filer finns kvar i nätverket.

Om du vill massuppdatera användare med icke-engelska tecken i användarnamnen behöver du en UTF-8-kodad CSV-fil

Icke-engelska tecken i CSV-filer hanteras inte på rätt sätt i Excel. Om användarnamnen innehåller sådana tecken kan du skapa en UTF-8-kodad CSV-fil i Anteckningar för användning med massuppdateringar.

Använd anteckningar för att skapa en UTF-8 CSV-fil från ett Excel-kalkylblad

 1. Öppna filen i Excel och välj Arkiv > Spara som. Välj Unicode-Text (*.txt)i rutan Filformat .

 2. Öppna filen i Anteckningar.

 3. Du måste kontrollera att fälten i filen är deliminated med kommatecken, så du behöver söka och ersätta alla flikar med ett kommatecken ””,. Kopiera tabbtecknet från texten och välj sedan Redigera > Ersätt. I rutan Sök efter . Klistra in på fliken tecken, och i rutan Ersätt vad . Ange ett kommatecken och väljer du Ersätt alla.

 4. Välj Arkiv > Spara som i rutan kodningUTF-8 och välj Ändra filtillägg till .csv i stället för .txt i rutan filnamn .

Nästa artikel: Övervaka Yammer-data (Yammer-administratörsguiden).

Närliggande avsnitt

Administratörsguide för Yammer
Administrationscentret i Yammer

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×