Hantera dina produkter och tjänster i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Business Contact Manager för Outlook 2010 som hjälper dig att hålla reda på produkt- och tjänstposter som du använder i ditt företag. Du kan också lagra beskrivningar av objektet, enhetskostnader och priser för varje objekt.

Du kan importera en lista över produktartiklar och tjänster från ett annat program eller du kan lägga till enskilda produkter och tjänster. Du kan också ändra den objekt informationen, till exempel standard quantities eller priser, för varje specifik kund när du lägger till produktartiklar och tjänster i möjlighetsposter.

I den här artikeln beskrivs hur du importerar en lista över produkter och tjänster, hur du redigerar en lista eller ett enskilt objekt i listan, hur du tar bort objekt i listan och hur du ändrar valutainställningar används av listan.

Vad vill du göra?

Skapa och importera en lista över produkter och tjänster

Lägga till en produkt eller tjänst i listan

Redigera en produkt eller tjänst objekt

Ta bort ett produkt eller tjänst

Lägga till en produkt eller tjänst i en affärsmöjlighetspost

Ändra produktartiklar och tjänster objekt i en affärsmöjlighetspost

Ändra den valuta i listan objekt

Skapa och importera en lista över produkter och tjänster

Om du vill importera en lista över produkter och tjänster till Business Contact Manager för Outlook, skapa en lista över objekt och spara den som en fil med kommaavgränsade värden (.csv). Den första raden eller raden i .csv-filen måste vara kolumnrubrikerna i listan, så du bör kontrollera att den första raden i listan består av kolumnrubrikerna.

Följande villkor måste uppfyllas för att kunna importera en lista över produktartiklar och tjänster i CSV-format:

 • Du måste skapa en separat rad i filen för varje objekt som du importerar.

 • Varje post måste innehålla dessa tre fält: artikelnamn, beskrivning och Enhetspris.

 • Fälten måste vara avgränsade med kommatecken, utan blanksteg före eller efter kommatecken.

Du kan använda någon av flera åtgärder som kolumn i CSV-filen.

Ordning vid tre kolumner

NameDescriptionUnit pris

Skriv namn, beskrivning och enhet priset för objekt som du vanligtvis skulle med blanksteg, men infoga inte blanksteg mellan kolumnrubrikerna. Här är ett exempel på hur informationen ska se ut:

Artikelnamn 1 objektbeskrivning 1, Enhetspris 1

Artikelnamn 2, Beskrivning 2, Enhetspris 2

Du kan också lägga till ett valfritt fjärde fält för antal objekt och en femte fältet för enhetskostnad.

Ordning vid fyra kolumner

Objektet NameDescriptionUnit PriceQuantity

Skriv namn, beskrivning och enhet priset för objekt som du vanligtvis skulle med blanksteg, men infoga inte blanksteg mellan kolumnrubrikerna. Här är ett exempel på hur informationen ska se ut:

Artikelnamn 1, beskrivning 1, Enhetspris 1, antal 1

Ordning vid fem kolumner

Objektet NameDescriptionUnit PriceQuantity enhetskostnad

Skriv namn, beskrivning och enhet priset för objekt som du vanligtvis skulle med blanksteg, men infoga inte blanksteg mellan kolumnrubrikerna. Här är ett exempel på hur informationen ska se ut:

Artikelnamn 1, beskrivning 1, Enhetspris 1, antal 1, enhetskostnad 1

Exempel för Excel

Här är ett exempel på hur en lista med två artiklar kan se ut i Excel. Den består av en rubrikrad följt av en rad för varje artikel.

Artikelnamn

Beskrivning

Enhetspris

Cykelkedja

Titan 48 tum

56,50

Vattenflaska

Klarblå

11,75

Exempel för Anteckningar

Om du redigerar filen i en textredigerare som anteckningar, skapa en separat rad i filen för varje objekt som du importerar och separera objekt i varje rad med kommatecken, utan blanksteg före eller efter kommatecken. Kom ihåg att den första raden antas de vara rubriktext.

Artikelnamn,Beskrivning,Enhetspris
Cykelkedja,Titan 48 tum,56,50
Vattenflaska,Klarblå,11,75

Riktlinjer gällande skiljetecken och belopp

Produktpriser och quantities får inte innehålla valutasymboler eller interna skiljetecken. Det enda undantaget är att du kan använda decimalkomma för valuta. Till exempel:

 • För ett belopp i heltal, skriver du 10000representerar en mängd tio tusen.

 • Ett belopp som innehåller ett bråk, till exempel priser, tar du med decimaltecknet. Skriv 10,50 som representerar ett pris som är tio kronor och femtio öre.

Importera listan med produkter och tjänster

När du har förberett .csv-filen kan du importera den. Du kan välja att lägga till nya objekt i en befintlig lista över produkter och tjänster eller ersätta den befintliga listan med den nya listan under importen.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och klicka på Produkter och tjänster i gruppen Anpassa.

 3. Klicka på Importera i dialogrutan produkter och tjänster och följ sedan anvisningarna i guiden Importera produktartiklar och tjänster.

  Obs!: Om ett felmeddelande i loggfilen står det att objekt redan finns i Business Contact Manager för Outlook och du vill att objekt i din fil för att skriva över befintliga objekt, starta importen igen och klicka på Ersätt den befintliga listan med objekt i den här filen i det Dialogrutan Importera produktartiklar och tjänster.

  Mer information om hur du importerar en .csv-fil till Business Contact Manager för Outlook finns i Importera data till Business Contact Manager.

Överst på sidan

Lägga till en produkt eller tjänst i listan

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och klicka på Produkter och tjänster i gruppen Anpassa.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan produkter och tjänster.

 4. Skriv Artikelnamn, Beskrivning, Standard kvantitet, enhetskostnad och Enhetspris i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst.

  Fältet markering beräknas automatiskt.

  Mer information om information som du kan lägga till produkter och tjänstposter i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst

  Fält

  Beskrivning

  Artikelnamn

  Skriv in namnet på det produkt eller tjänst objektet.

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning av produkten eller tjänsten.

  Standardantal

  Ange hur många produkter och tjänster som du vanligtvis säljer på samma gång. Standardantal är 1.

  Enhetskostnad

  Skriv kostnaden för en enhet av produkten eller tjänsten.

  Markering

  Skillnaden mellan kostnad och pris för en enhet beräknas automatiskt och visas i fältet markering.

  Enhetspris

  Ange pris för en enskild enhet av produkten eller tjänsten.

  Moms

  Välj beskattningsbart som indikerar att moms krävs för ett objekt.

 5. Markera kryssrutan beskattningsbart om moms bedöms på produkten eller tjänsten.

  Tips: Många andra, regioner och städer har moms som måste läggas till i priset på varor och tjänster som säljs. Se din status departementet intäkt webbplats att ta reda på vilken moms är tillämpligt i ditt område.

 6. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till nästa om du vill spara objektet i listan och lägga till en annan produkt eller tjänst objekt.

  • Klicka på Spara om du vill lägga till objektet i listan och stänga dialogrutan.

Överst på sidan

Redigera en produkt eller tjänst objekt

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och klicka på Produkter och tjänster i gruppen Anpassa.

 3. Klicka på objektet i dialogrutan produkter och tjänster och klicka sedan på Redigera.

 4. Ändra någon av följande information i dialogrutan Redigera produkt eller tjänst : Artikelnamn, Beskrivning, Standard kvantitet, enhetskostnad eller Enhetspris.

  Mer information om de fält som du kan uppdatera i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst finns i Lägg till en produkt eller tjänst i listan

 5. Klicka på Spara.

 6. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan produkter och tjänster eller genom att klicka på ett annat objekt i listan och klicka sedan på Redigera om du vill redigera den.

Överst på sidan

Ta bort ett produkt eller tjänst

Tar bort produkter och tjänster raderas dem från databasen.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och klicka på Produkter och tjänster i gruppen Anpassa.

 3. Klicka på ett objekt i listan i dialogrutan produkter och tjänster och klicka sedan på Ta bort.

 4. När du blir ombedd klickar du på Ja om du vill ta bort objektet.

 5. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan produkter och tjänster eller genom att klicka på ett annat objekt i listan och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort den.

Överst på sidan

Lägga till en produkt eller tjänst i en affärsmöjlighetspost

Som hjälper dig att hålla reda på vilka av dina produkter och tjänster intresserad av kontakt för en affärsmöjlighet kan du associera produkter och tjänster med en affärsmöjlighetspost. Lägg till produkt eller tjänst från din befintliga produkter och tjänstlistan eller lägga till en ny produkt eller tjänst objekt helt.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Dubbelklicka på den post som du vill öppna på fliken affärsmöjligheter.

 3. Klicka på Lägg till i avsnittet information om produkter och tjänster.

 4. Gör något av följande i rutan objektnamn:

  • Klicka på det objekt som du vill lägga till i listan produktartiklar och tjänster objekt.

   Resten av informationen läggs automatiskt till i formuläret. Ändra informationen efter behov. Ändringarna gäller endast för objekt som du lägger till den valda affärsmöjlighetsposten.

  • Skriv ett namn för den nya posten som du vill skapa och lägga till affärsmöjlighetsposten.

   Obs!: Nya objekt som du skapar direkt i en affärsmöjlighetspost läggs inte till din produktartiklar och tjänster lista. De har lagts till den valda affärsmöjlighetsposten endast.

  • Klicka på Redigera den här listan om du vill lägga till ett nytt objekt i produktartiklar och tjänster.

   1. Klicka på Lägg till i dialogrutan produkter och tjänster.

   2. Fyll i informationen i dialogrutan och klicka sedan på OK.

   3. Klicka på det objekt som du just lagt till i dialogrutan Lägg till produkten eller tjänsten och klicka sedan på OK. Objekt-information läggs automatiskt till affärsmöjlighetsformuläret.

 5. Skriv informationen i rutorna Beskrivning, Standardantal, enhetskostnad, Enhetspris och rabatt i dialogrutan Lägg till produkter och tjänster. Markering och Radtotal (före rabatt) och Line Total fält beräknas automatiskt. Om du samla in och betala moms eller andra momsen för produkten eller tjänsten, markera kryssrutan beskattningsbart.

Mer information om information som du kan lägga till en affärsmöjlighetspost i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst.

Fält

Beskrivning

Artikelnamn

Skriv in namnet på den produkt eller tjänst.

Beskrivning

Skriv en beskrivning av produkten eller tjänsten.

Antal

Ange hur många produkter och tjänster för affärsmöjligheten.

Enhetskostnad

Skriv kostnaden för en enhet av produkten eller tjänsten.

Markering

Skillnaden mellan kostnad och pris för en enhet beräknas automatiskt och visas i fältet markering.

Enhetspris

Ange pris för en enskild enhet av produkten eller tjänsten.

Radtotal (före rabatt)

Totala priset av antalet artiklar. Antalet beräknas automatiskt.

Rabatt (%)

Om du tillhandahåller en rabatt ett procenttal som minskar du till priset av objektet.

Radtotalen

Totala priset i antalet objekt efter rabatten används. Antalet beräknas automatiskt.

Moms

Välj beskattningsbart som indikerar att moms krävs för ett objekt.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till nästa om du vill spara objektet i listan och lägga till en annan produkt eller tjänst objekt.

  • Klicka på OK om du vill lägga till objektet i listan och stänga dialogrutan.

  • Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst.

Överst på sidan

Ändra produktartiklar och tjänster objekt i en affärsmöjlighetspost

När du ger en offert till någon kan du erbjuda en rabatt, lägga till en produkt eller tjänst du inte ofta eller helt ta bort en av dina vanliga produkter och tjänster. Om du vill hålla reda på dessa ändringar klickar du lägga till, redigera eller ta bort objekt direkt från alla affärsmöjlighetspost. De ändringar du gör kommer gäller endast för den valda affärsmöjlighetsposten och påverkar inte listan produkter och tjänster i Business Contact Manager-databasen.

Klicka på Lägg till i avsnittet produkter och tjänster i den post du redigerar eller markera ett objekt i listan och sedan på Redigera eller Ta bort.

 • Om du klickade på Lägg till:

  1. Skriv Artikelnamn, Beskrivning, antal, enhetskostnad och Enhetspris i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst. Lägga till en rabatt procent om du vill.

  2. Uppdatera alla fält som du vill uppdatera, enligt beskrivningen i Lägg till en produkt eller tjänst i en affärsmöjlighetspost.

  3. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst eller klicka på Lägg till nästa om du vill lägga till ett annat objekt.

 • Om du klickade på Redigera:

  1. I den dialogrutan Redigera produkt eller tjänst, typ i Artikelnamn, Beskrivningkvantitetenhetskostnad och Enhetspris och inkludera en Rabatt procent om du vill.

  2. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Redigera produkt eller tjänst.

 • Klicka på Ja om du klickade på Ta bort.

Överst på sidan

Ändra den valuta i listan objekt

Valuta som baseras på kostnad och pris produktartiklar och tjänster objekt bestäms av de nationella inställningarna på datorn. Du kan inte använda valuta från flera områden i Business Contact Manager för Outlook.

Ändra de nationella inställningarna på datorn med Business Contact Manager för Outlook

Microsoft Windows XP

 1. Klicka på Kontrollpanelen i Start-menyn.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på nationella inställningar och språkinställningar i Klassiskt läge.

  • I Kategoriläget klickar du på datum, tid, språk och nationella inställningar och klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar.

 3. Klicka på Anpassa på fliken Nationella inställningar.

 4. Klicka på fliken valuta och klicka sedan på den symbol du vill använda i listan valutasymbol.

  PerformancePoint-tilläggsprogram för Excel

 5. Klicka på Start och klicka sedan på Control Panel.

 6. I Klassisk vy. Dubbelklicka på nationella inställningar och språkinställningar.

 7. Klicka på Anpassa detta format på fliken Format.

 8. Klicka på fliken valuta och klicka sedan på den symbol du vill använda i listan valutasymbol.

  Microsoft Intune

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

  2. Dubbelklicka på Klocka, språk och nationella inställningar.

  3. Klicka på Ändra datum, tid, eller talformat under nationella inställningar och språkinställningar.

  4. Klicka på Fler alternativ i dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar i formatlistan land med det format som du vill använda.

  5. Klicka på fliken valuta i dialogrutan Anpassa Format och klicka sedan på den symbol som du vill använda i listan valutasymbol.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×