Hantera dina potentiella kunder eller leads i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan hålla reda på potentiella kunder och kontrollera förloppet mot vinnande dagliga verksamheten med Business Contact Manager för Outlook.

Ett Lead är en person, företag eller organisation som kan vara intresserad av produkterna eller services företag erbjudanden. Du kan använda Business Contact Manager för Outlook för att hantera Leads eller potentiella kunder genom att hålla reda på information om enskilda Leads. Använda vilka kriterier för att klassificera kvaliteten på Leads så att du har en bättre överblick av var att fokusera din försäljningsaktiviteter. Du kan också använda Business Contact Manager för Outlook för att övervaka förloppet eller teamets framsteg mot att stänga Leads till försäljning.

Vad vill du göra?

Skapa Leads

Skapa Leads

Lead kan den komma från var som helst – från en marknadsföringsaktivitet, en hänvisning från aktuell kund eller personliga rekommendationer. Som en small business-ägare är det viktigt för dig att capture och uppföljning av varje lead. Om du är tur finns ett stort antal leads, vill du ha en process för att samla in och spåra information om lead och om lead omvandlas till en försäljning. Du kanske till exempel vill du:

 • Samla in information om potentiella kunden i en Lead-post, inklusive information som kvalificerat ett lead.

 • Spela in information om produkter och tjänster som är av intresse Lead i ett affärsmöjlighetsformulär.

 • Följa upp med person och spåra Lead som den utvecklas till en affärskontakt.

Leads visas i en flik på arbetsytan Försäljning. Du kan visa enskilda leads och affärsmöjligheter poster från försäljning arbetsyta.

I det här avsnittet

Skapa en ny leadpost

Skapa leads från e-postmeddelanden eller genom att importera

Skapa ett lead från ett e-postmeddelande

Importera och exportera Lead-poster

Skapa en ny leadpost

Inledande information om någon som kan göra affärer med dig kan vara begränsad, men det är fortfarande är värda att hämta in vad du känner till i en Lead-post.

Du kan ange omfattande information om en lead, länka andra poster och kommunikationshistorikobjekt och lägga till anpassade fält. All den här informationen lagras som ett led post.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Klicka på Lead- menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Ny.

 3. Skriv namnet på första bokstaven i avsnittet Lead i rutan Fullständigt namn.

  Tips: Fullständigt namn är den enda information som krävs på leadformuläret.

 4. Ange eventuell annan information som du har om Lead.

  En Lead-post har en allmän sida och en historiksida.

Sidan Allmänt

Sidan Allmänt på en Lead-post är uppdelat i avsnitt på följande sätt:

Lead-    Skriv befattning på kontakten och klicka på alternativet arkivering som önskas i fältet Spara som. Om du vill tilldela en medarbetare som ska följas upp med lead klickar du på en anställds namn i listan tilldelad. Endast personer som du delar databasen visas i listan. Om du vill kan du klicka på ikonen fotot om du vill lägga till en bild för Lead genom att klicka på knappen bild.

Lead-formulär med avsnittet Lead-namn

Företagsinformation    Skriv namnet på det företag som representerar lead.

Länkat konto    Om du vill associera lead med ett av dina konton klickar du på knappen konto och välj ett konto i listan.

Internet, telefonnummer, och adresser    Ange den lead kontaktinformation i dessa avsnitt. Du kan ange flera objekt i fält som innehåller en pil. Du kan till exempel ange adresser för företag, Home och andra i avsnittet adresser och markerar kryssrutan för adressen som ska användas för utskick.

Information om källan    Registrera hur du får veta om den här lead med hjälp av det här avsnittet. Du kan välja ett objekt från källistan eller ange en ny källa. Klicka på # #initierad av om du vill ange exakt källan. Om du väljer Word munnen som källa, till exempel och klicka sedan på # #initierad av, dialogrutan som öppnas visas en lista över alla affärskontakter och du kan välja namn på anställd eller kund som avses du lead.

Kundämnespost där avsnittet Källa visas

Lead-poäng    Poäng eller klassificera lead av hur troligt han eller hon är att köpa dina produkter och tjänster. Du kan manuellt ange ett resultat genom att klicka på antalet stjärnor som du vill använda Lead ska ha eller välj en automatisk poängsättningstyp. Automatisk poängen baseras på beräkning villkor som du kan anpassa, eller bara använda standardposter.

Lead-post med leadbedömning

Kommentarer    Lägg till eventuell ytterligare information om Lead i fältet Anteckningar. Klicka på Lägg till tidsstämpel om du vill bifoga datum och tid för att du har angett informationen.

Sidan Historik

Om du vill öppna sidan Historik i menyfliksområdet klickar du på Visa och klicka sedan på Historik. Den här sidan innehåller alla kommunikationshistorikobjekt kopplad till den här post.

Om du vill skapa en mer detaljerad historik om Lead, klicka på Nytt och länka ett objekt, till exempel en affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet till posten. Mer information om kommunikationshistorik finns i Spåra kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

 1. Klicka på Spara och Stäng eller om du har flera leadposter att skapa klickar du på Spara och ny om du vill öppna ett tomt leadformulär.

Överst på sidan

Skapa leads från e-postmeddelanden eller genom att importera

Du kan också skapa en Lead-post från ett e-postmeddelande eller genom att importera poster.

Skapa ett lead från ett e-postmeddelande

Du kan samla in namn och e-postadress för Lead direkt från ett e-postmeddelande.

 1. Dubbelklicka på e-postmeddelande från kontakten i Microsoft Outlook.

 2. Klicka på Skapa post i menyfliksområdet på fliken meddelande i gruppen företag.

 3. Välj Lead i listan. Ett nytt leadformulär öppnas med personens namn, om denna är känd och e-postadress som redan har angett.

 4. Fyll i formuläret och klicka sedan på Spara och Stäng.

Överst på sidan

Importera och exportera Lead-poster

Du kan importera Lead-information från andra program, till exempel ACT! och Microsoft Excel. Information om hur du importerar Lead-poster och andra data finns i importera dina data till Business Contact Manager.

Eftersom Leads är en typ av affärskontaktpost, kan du exportera dem med dina Business Contact Manager för Outlook data. Mer information om hur du exporterar Lead-poster och andra data finns i Exportera affärsposter i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Kvalificera eller poäng, Leads

När du är berättigad Lead anger du att det är någon som har en användning eller behöver för produkten eller tjänsten. Till exempel om företaget säljer yard vård services, skulle första bokstaven behöva har en yard.

Flera standardkriterier finns på leadformuläret. Du kan använda dessa villkor för att automatiskt beräkna ett Lead poängen, anpassa dem för ditt företag eller ta bort dem och ange dina egna villkor.

Använd poäng informationen för att få alla dina affärskontaktposter eller eventuella anpassade poster baserat på posttypen affärskontakt. Kom ihåg att alla kriterier påverkar Lead eller kontaktens poängen. Markerade kryssrutorna öka en kontakts beräknas automatiskt poängen medan omarkerade kryssrutorna sänka kontaktens poängen.

I det här avsnittet

Poäng eller klassificera leads

Anpassa poängsättningsvillkor

Poäng eller klassificera leads

Använda vilka kriterier för att klassificera Leads på sannolikheten för att de ska göra inköp.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Klicka på fliken Leads och dubbelklicka sedan på en post för att öppna den.

 3. Markera en kryssruta som indikerar att Lead uppfyller villkoret i avsnittet Lead-poäng på Lead-post. Eftersom varje villkor som ingår i automatiska poäng beräkningar, en markerad kryssruta höja den Lead poängen och avmarkera kryssrutan sänker den.

 4. Om du vill kan ändra du grund för en poäng genom att klicka på Poängsättning villkor. Vilka kriterier har tilldelats en tjocklek på låg, normal eller hög. Genom att ändra tjockleken för varje villkor kan ändra du den utsträckning som påverkar den totala poängen.

  Baserat på antalet slutförda villkor och relativ betydelse som tillmäts var och en Business Contact Manager för Outlook beräknar poängen som visas i rutan Antal gula stjärnor i avsnittet Lead-poäng.

 5. Om du vill åsidosätta automatiska poäng processen kan du tilldela en fast poängen till Lead. Från listan poängen filformat klickar du på Manuell och klicka sedan på antalet stjärnor som du vill tilldela.

Överst på sidan

Anpassa poängsättningsvillkor

Business Contact Manager för Outlook innehåller standard poängsättning villkor, men du kan ändra villkor för att bättre matcha säljprocesser.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Business Contact Manager.

 3. Klicka på Anpassa och klickar sedan på Ändra poängsättning villkor.

  Tips: Du kan också anpassa vilka Lead kriterier genom att öppna en Lead-post och i avsnittet Lead-poäng att klicka på beräkning villkor.

  Lead-post med leadbedömning

 4. Om du vill redigera ett villkor, markerar du den och klicka sedan på Redigera. Ändra artikelns beskrivning, prioritet eller både och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Lägg till om du vill skapa ett nytt villkor. Skriv en beskrivning och Välj prioritet.

 6. Om du vill ta bort ett villkor, markerar du den och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Tilldela Leads

Business Contact Manager för Outlook lagras dina affärsdata i en databas. Du kan dela den affärsdata med dina medarbetare så att de har nödvändig information till dina kunder kan skriva. Du kan tilldela ett Lead till någon som du har delat databasen.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Klicka på fliken Leads och välj sedan Lead eller Leads som du vill tilldela.

Hur markerar jag fler än en post?

Om du vill välja poster som befinner sig intill varandra, tryck på SKIFT-tangenten och klicka på första och sista poster på den grupp som du vill lägga till. Om du vill markera icke angränsande poster, tryck på CTRL-tangenten och klicka på de enskilda posterna. Om du vill markera alla poster, klicka på en och tryck sedan på CTRL + A

 1. Klicka på tilldela och sedan väljer du den person som du vill arbeta med Lead i menyfliksområdet i gruppen åtgärder.

Överst på sidan

Redigera flera Lead i taget

Det är enkelt samtidig redigering av flera leadposter, till exempel, uppdatera flera manuell resultat eller identifiera alla Leads från en specifik källa.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Klicka på fliken Leads och klicka sedan på de poster som du vill ändra.

Hur markerar jag fler än en post?

Om du vill markera intilliggande poster trycker du på SKIFT och klickar på den första och den sista posten i den grupp du vill lägga till. Om du vill markera icke intilliggande poster trycker du på CTRL och klickar på de enskilda posterna. Om du vill markera alla poster klickar du på en och trycker sedan på CTRL+A.

 1. Gå till fliken Start i menyfliksområdet och klicka på Massredigering i gruppen Redigera.

  Knappen Massredigera i menyfliksområdet

 2. Klicka på det fält som du vill redigera i listan väljer du fältet.

 3. Ange det nya värdet som du vill använda i fältet eller klicka på Rensa värdet för att ta bort fältets post i var och en av de markerade posterna.

 4. Klicka på OK för att slutföra massredigering och stänga dialogrutan.

Överst på sidan

Konvertera ett Lead till en affärskontakt

Några resulterar inte i försäljning i en uppsättning Leads och kommer att tas bort; andra bevisa vara värdefull. Du kan konvertera dessa värdefulla Leads till affärskontakter. Företag kontaktposter används för kontakter som du har en pågående företag relation.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Välj fliken Leads arbetsytan och dubbelklicka sedan på en Lead-post för att öppna den.

 3. Klicka på Konvertera till i menyfliksområdet i gruppen Redigera och sedan på Affärskontakt.

 4. Redigera kontaktpost efter behov och klicka sedan på Spara och Stäng.

Obs!: Kontakt affärsformulär påminner mycket om Lead-formulär, men de har ytterligare sidor: information och användardefinierade fält. Mer information om hur du fyller i en affärskontakt formulär finns i Använda affärskontakter i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Skapa rapporter från Lead-poster

Leads rapporter är inbyggda i Business Contact Manager för Outlook och de ändras enkelt efter dina behov.

 1. I navigeringsfönstret under Business Contact Manager, klickar du på någon av följande mappar för att visa arbetsytan:

  • Kontakthantering.

  • Försäljning.

  • Marknadsföring.

  • Projekthantering.

 2. Klicka på fliken rapporter om du vill visa en standard Lead-rapporter i menyfliksområdet. Kontakthantering pågruppera, klicka på Leads och välj sedan en rapport:

  • Leads efter tilldelning .

  • Leads efter tilldelats och bedömning av sökande .

  • Leads efter poäng.

 3. Öppna en standardrapport om du vill skapa en ny rapport. Klicka på alternativ i gruppen Layout eller Sortera och filtrera för att ändra rapportens utseende och de data som visas.

 4. Klicka på Spara som och Skriv ett namn för rapporten. Rapporten sparas i kategorin Leads. Kan öppna den, klicka på Sparade rapporter, klicka på Leads i listan, klicka på rapportnamnet på i dialogrutan och klicka sedan på Öppna.

Mer information om hur du skapar och anpassar rapporter finns i använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×