Hantera deltagare på en mötesarbetsyta

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Listan Deltagare på en mötesarbetsyta anger vilka personer som har bjudits in till mötet, om de kommer att delta, samt eventuella anteckningar om hur de ska delta (till exempel en påminnelse till mötesorganisatören om att någon kommer senare). Under och efter mötet kan du uppdatera listan så att den visar vem som faktiskt deltar i mötet.

Obs!: Deltagarna tilldelas automatiskt medlemskap i gruppen Medlemmar för mötesarbetsytan, vilket ger dem behörighet att visa och delta på webbplatsen, såvida inte webbplatsägaren har anpassat behörighetsnivåerna på webbplatsen. För att du ska kunna lägga till eller ändra andra deltagare måste du vara ägare till mötesarbetsytan eller mötesorganisatör. Om du vill ha mer information kontaktar du personen som konfigurerade eller som sköter webbplatsen.

I den här artikeln

Hur listan Deltagare skapas

Använda en webbplats för mötesarbetsytor för att lägga till mötesdeltagare

Redigera mötesdeltagare

Ta bort mötesdeltagare

Hur listan Deltagare skapas

Hur listan Deltagare skapas varierar utifrån hur du har konfigurerat mötesarbetsytan.

Vissa kalender- och e-postprogram som är kompatibla med webbplatser för mötesarbetsytor uppdaterar automatiskt listan Deltagare på mötesarbetsytan när du har skickat en mötesförfrågan. Deltagarnas namn hämtas från raden Till i din mötesförfrågan.

Om deltagarna konfigureras automatiskt med kalender- eller e-postprogrammet, får de behörigheten Delta så att de kan visa sidor och redigera listobjekt och dokument. Behörighetsnivån och vilka åtgärder användaren kan utföra ärvs från den överordnade webbplatsen, men du kan tillämpa unika behörigheter. Det gör du genom att ändra de avancerade användarrättigheterna i inställningarna för mötesarbetsytan. Under Se även finns länkar till mer information om hur du ändrar behörighetsnivåer.

Om det uppstår problem med att bevilja behörighet automatiskt, visas ett meddelande om var på mötesarbetsytan du kan lägga till deltagaren som en användare.

Du ser om deltagarna har konfigurerats automatiskt eftersom de visas i listan Deltagare på mötesarbetsytan. Mer information om hur du konfigurerar en mötesarbetsyta i kalender- eller e-postprogram som är kompatibla med webbplatser för mötesarbetsytor finns i hjälpen till respektive program.

Om du konfigurerar deltagare från kalender- eller e-postprogrammet och senare redigerar deltagarna på mötesarbetsytan, måste du eventuellt uppdatera informationen i kalender- eller e-postprogrammet.

Om du konfigurerar mötesarbetsytan genom att använda en webbplats eller om kalender- eller e-postprogrammet inte automatiskt lägger till deltagarna, måste du uppdatera deltagarna med hjälp av listan Deltagare på en webbplats.

Meddelanden: 

 • Du kan bara ha en deltagarlista på en mötesarbetsyta. Om du lägger till ytterligare en deltagarwebbdel på mötesarbetsytan visas en vy av den ursprungliga deltagarlistan i stället för en ny deltagarlista.

 • När du konfigurerar en mötesarbetsyta från en webbläsare kommer du och de andra deltagarna som redan har behörighet till den överordnade webbplatsen att få behörighet till mötesarbetsytan om ni ärver behörigheterna. För att det här ska fungera måste du ange en giltig e-postadress (till exempel namn@example.com) eller ett användarnamn (DOMÄN\namn) i deltagarlistan. Deltagare som inte har behörighet till webbplatsen måste först beviljas behörighet av en administratör eller webbplatsägare.

Överst på sidan

Använda en webbplats för mötesarbetsytor för att lägga till mötesdeltagare

 1. Klicka på Hantera deltagare längst ned på startsidan i listan Deltagare .

 2. Klicka på Objekt under Listverktyg.

 3. Klicka på Nytt objekt.

 4. I rutan namn skriver du personens namn klickar du på Kontrollera namn Bild av knapp att avgöra om personens namn hittas i katalogtjänsten som används för webbplatsen. Klicka på Bläddra Bläddra om du vill söka efter personer som du vill arbeta med aktiviteten.

 5. Du kan också lägga till en valfri kommentar i rutan Kommentar, t.ex. att personen tar med något till mötet eller aktuell statusinformation.

 6. I rutan Svar anger du om personen har accepterat, avböjt eller svarat preliminärt på förfrågan.

 7. I dennärvaro anger du om någon är obligatoriska eller valfria deltagare eller är mötesorganisatör.

 8. Klicka på Spara.

 9. Gå tillbaka till mötesarbetsytan genom att klicka på namnet i det översta navigeringsfältet.

  Meddelanden: 

  • Om du eller de andra deltagarna automatiskt får behörighet till mötesarbetsytan när ni har lagts till i deltagarlistan beror på vilka behörighetsinställningar som användes när mötesarbetsytan skapades.

  • Det är bara mötesorganisatören och webbplatsägaren som kan lägga till andra deltagare.

Överst på sidan

Redigera mötesdeltagare

 1. Klicka på Hantera deltagare längst ned i listan Deltagare.

 2. Peka på deltagarens namn så att nedpilen visas.

 3. Klicka på nedpilen som visas och sedan på Redigera objekt.

 4. Ändra informationen och klicka på Spara.

Obs!: Det är bara mötesorganisatörer, webbplatsägare eller deltagaren som kan ändra svar och annan information.

Överst på sidan

Ta bort mötesdeltagare

 1. Klicka på Hantera deltagare längst ned i listan Deltagare.

 2. Peka på deltagarens namn så att nedpilen visas.

 3. Klicka på nedpilen som visas och sedan på Ta bort objekt.

 4. När du får en fråga om du vill skicka objektet till Papperskorgen klickar du på OK.

  Meddelanden: 

  • Det är bara mötesorganisatören och webbplatsägaren som kan ta bort andra deltagare.

  • Du kan inte ta bort själva listan Deltagare från en mötesarbetsyta. Däremot kan du dölja listan så att den inte visas. Mer information om hur du anpassar en mötesarbetsyta finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×