Hantera delning i OneDrive och SharePoint

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som global administratör eller SharePoint-administratör i Office 365 kan du kontrollera hur delning fungerar på innehavarnivå i OneDrive och SharePoint Online i administrationscentret för OneDrive. Eftersom varje OneDrive är en webbplatssamling i SharePoint är organisationens SharePoint-inställningar och OneDrive-inställningar relaterade.

Om du vill ha mer information om hur du delar en fil eller mapp i OneDrive går du till Dela filer och mappar i OneDrive.

Meddelanden: Vissa delningsinställningar finns i flera administrationscenter. När du ändrar dem på ett ställe avspeglas ändringen i andra administrationscenter. Om du har flera administratörer i organisationen bör du vara noga med att meddela de ändringar du gör. Se följande artiklar för mer information om andra delningsinställningar.

 • I Office 365 Administrationscenter under Inställningar > tjänster och tillägg, på webbplatser extern delning inställningen är det samma som SharePoint extern delning inställningen i administrationscentret i OneDrive.

 • Sidan delning i administrationscentret i OneDrive och Dela sida i administrationscentret för SharePoint styra samma inställningar.

Ändra inställningarna för delningslänkar

Om du ännu inte har angett vilka inställningar för extern delning du tillåter gör du det först: Styra extern delning för OneDrive och SharePoint. Följ sedan de här anvisningarna för att hjälpa användarna att skapa den typ av delningslänk du föredrar.

 1. Öppna administrationscentret för OneDrive och klicka på fliken Delning.

 2. Under Standardlänktyp väljer du den typ av länk som är markerad som standard när användarna delar objekt:

  VIKTIGT! Följande inställning gäller för både SharePoint och OneDrive. Den synkroniseras med inställningen i administrationscentret för SharePoint. Mer information om den här inställningen i administrationscentret för SharePoint finns i Ändra standardtypen för länkar när användare hämtar länkar för delning.

  • Delningsbara länkar (åtkomst för alla som har länken). Det här alternativet är bara tillgängligt om inställningen för extern delning för SharePoint är inställd på Alla. Om inställningen för extern delning för OneDrive eller en specifik webbplatssamling inte är inställd på Alla blir standardlänktypen för OneDrive eller webbplatssamlingen Intern.

  • Interna länkar (åtkomst endast för användare inom organisationen, kan delas internt)

  • Direktlänkar (åtkomst endast för användare som redan har behörighet till objektet)

 3. Klicka på Spara.

Länkinställningar på sidan Delning i administrationscentret för OneDrive

Avancerade inställningar för delningsbara länkar   

Om inställningen för extern delning för SharePoint är inställd på att tillåta delningsbara länkar (även om extern delning för närvarande är inaktiverat), kan du ställa in en förfallotid för dessa länkar genom att välja ett värde i listrutan Länkar upphör att gälla inom. Du kan också välja om delningsbara länkar ska ge andra behörighet att redigera delade filer och mappar.

Styra extern delning för OneDrive och SharePoint

Som standard tillåts användare att dela filer i OneDrive och SharePoint med alla som använder länkar som inte kräver inloggning. Om du vill ändra det bör du göra det innan du anpassar länkinställningarna. Tänk på följande när du konfigurerar delning för OneDrive.

 • Inställningen för extern delning för SharePoint kan vara mer tillåtande än vad du tillåter i OneDrive, men inte mindre tillåtande. Om du inaktiverar extern delning för SharePoint i organisationen kan du inte aktivera det för OneDrive.

 • Om du vill tillåta extern fildelning på några webbplatser måste du aktivera det globalt (på innehavarnivå). Sedan kan du inaktivera det för alla andra webbplatssamlingar.

 • Om du inaktiverar extern delning slutar länkar som delas externt att fungera. Om du aktiverar det senare fungerar länkarna igen.

Så här konfigurerar du delning för OneDrive

 1. Öppna administrationscentret för OneDrive och klicka på fliken Delning.

 2. Under extern delning kan du dra skjutreglagen till önskade inställningar för SharePoint och OneDrive, enligt beskrivningen i tabellen nedan.

  Inställningarna i Extern delning på sidan Delning i administrationscentret för OneDrive

  Om du vill:

  Välj det här alternativet:

  För det här resultatet:

  Låta användarna skapa länkar som inte kräver inloggning (kallades tidigare ”länkar för anonym åtkomst”)

  Alla

  Användarna kan skapa länkar som kan delas fritt. De kan också välja att kräva inloggning när de delar objekt.

  Kräva att externa användare ska logga in med ett Microsoft-konto eller ett arbets- eller skolkonto innan de kan komma åt delade filer.

  Nya och befintliga externa användare

  Användarna kan skicka inbjudningar till alla (om du inte väljer att begränsa domäner). Inbjudningar att komma åt filer kan endast lösas in en gång. När de har lösts in kan de inte användas av andra för att få åtkomst. Nya externa användare läggs till i Azure Active Directory när de loggar in för att visa det delade objektet.

  Tillåta delning endast för externa användare som redan finns i Azure Active Directory.

  Befintliga externa användare

  Användarna kan skicka delningsinbjudningar till alla externa användare som har lagts till i Azure Active Directory. Inbjudningar att komma åt filer kan endast lösas in en gång. När de har lösts in kan de inte användas av andra för att få åtkomst.

  Inaktivera extern delning.

  Endast personer i organisationen

  Extern delning är inte tillåten.

  Om du inaktiverar extern delning för SharePoint kan du fortfarande ändra de avancerade inställningarna för extern delning i nästa steg. Ändringarna gälla inte förrän du aktivera extern delning.

 3. Ange avancerade inställningar för extern delning.

  Viktigt: de här inställningarna gäller för både SharePoint och OneDrive. De inställningar du ändra OneDrive Administrationscenter synkroniserad med dina inställningar i administrationscentret i SharePoint.

  • Tillåt eller blockera delning med personer på specifika domäner. Du anger en lista med tillåtna eller blockerade domäner. Observera att om du tillåter delningsbara länkar (som inte kräver inloggning) kan användare som delar objekt med de här länkarna dela med alla, även personer som har konton på begränsade domäner. Den här inställningen är densamma som inställningen på delningssidan i administrationscentret för SharePoint. Mer information finns i Begränsad delning av domäner i SharePoint Online och OneDrive för företag

  • Externa användare måste använda det konto som inbjudningarna skickades till när de ska acceptera delningsinbjudningar. På så sätt kan du styra vilka konton externa användare använder för att komma åt delade objekt.

  • Låt externa användare dela objekt som de inte äger. Den här inställningen är markerad som standard.

 4. Klicka på Spara.

Andra inställningar

 1. Öppna administrationscentret för OneDrive och klicka på fliken Delning.

 2. Markera eller avmarkera Visa till ägare namnen på personer som har visat sina filer under andra inställningar.

  Inställningar i administrationscentret för OneDrive för delning

  Den här inställningen kan du kontrollera om ägaren av en delad fil kan se de personer som endast visa (och inte redigera) filen OneDrive fil access statistik. Filen access statistik visas på ett kort när användare hovrar över ett filnamn eller miniatyr i OneDrive. Statistik innehåller många vyer på filen, antalet personer som har visat det och listan med personer som har visat det.

  Obs!: Den här inställningen är markerad som standard. Om du avmarkerar den är fil viewer info fortfarande registrerade och som du kan granska som administratör. OneDrive ägare kommer fortfarande att kunna se visa dina delade Office-filer med hjälp av Office Online eller Office-program.

 3. Klicka på Spara.

Se även

Använda det nya administrationscentret för OneDrive

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×