Hantera crawlningsregler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till en crawlningsregel för att inkludera eller undanta vissa sökvägar när du crawlar innehåll. När du inkluderar en sökväg kan du välja att uppge alternativa kontoautentiseringsuppgifter för att crawla den. Förutom att lägga till nya crawlningsregler kan du testa, redigera, ta bort eller ändra ordning på befintliga crawlningsregler.

Crawlningsregler används i den ordning de listas.

Obs!: För att kunna hantera crawlningsregler måste du först öppna sidan Hantera crawlningsregler. Klicka på Crawlningsregler under Crawlning på sidan Sökadministration.

Vad vill du göra?

Lägga till en crawlningsregel för

Testa crawlningsregler på en URL

Redigera en crawlningsregel för

Ta bort en crawlningsregel för

Ändra ordning på crawlningsregler

Lägga till en crawlningsregel

 1. Klicka på Ny crawlningsregel på sidan Hantera crawlningsregler.

 2. Skriv den sökväg som påverkas av regeln i rutan Sökväg i avsnittet Sökväg på sidan Lägg till crawlningsregel. Du kan använda standardjokertecken i sökvägen som i följande exempel:

  • http://server1/Folder * innehåller alla webbresurser med en Webbadress som börjar med http://server1/folder.

  • *://*.txt innehåller alla dokument med filtillägget .txt.

 3. Välj något av följande i avsnittet Crawlkonfiguration:

  • Undanta alla objekt i den här sökvägen. Markera det här alternativet om du vill att alla objekt i den angivna sökvägen ska undantas från crawlningen. Om du markerar det här alternativet kan du förfina urvalet ytterligare genom att välja följande:

   • Ta med komplexa URL-adresser (som innehåller frågetecken (?)). Markera det här alternativet om du vill inkludera URL:er som innehåller parametrar med frågeteckennotation (?).

  • Ta med alla objekt i den här sökvägen. Välj det här alternativet om du vill att alla element i sökvägen ska crawlas. Om du väljer det här alternativet kan du göra ytterligare justeringar genom att välja någon av följande kombinationer:

   • Följ länkar i URL:en utan att crawla själva URL:en. Markera det här alternativet om du vill crawla länkar som finns inom URL:en, men inte själva URL:en.

   • Crawla komplexa URL-adresser (som innehåller frågetecken (?)). Markera det här alternativet om du vill crawla URL:er som innehåller parametrar med frågeteckennotation (?).

   • Crawla SharePoint-innehåll som http-sidor.. Normalt sett crawlas SharePoint-webbplatser med ett speciellt protokoll. Markera det här alternativet om du vill att SharePoint-webbplatser ska crawlas som HTTP-sidor i stället. När innehållet crawlas genom att HTTP-protokollet används lagras inte objektbehörigheter.

 4. Gör något av följande i området Ange autentisering:

  • Markera Använd standardkontot för innehållsåtkomst om du vill använda standardkontot för innehållsåtkomst.

  • Om du vill använda ett annat konto klickar du på Ange ett annat konto för innehållsåtkomst och gör något av följande:

   1. Skriv namnet på kontot som kan få åtkomst till sökvägarna som definieras av den här crawlningsregeln i rutan Konto.

   2. Ange lösenordet för kontot i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord.

   3. Markera kryssrutan Tillåt inte grundläggande autentisering om du inte vill tillåta att grundläggande autentisering används.

    Servern försöker använda Windows NTLM-autentisering. Om NTLM-autentisering misslyckas försöker servern använda Grundläggande autentisering om inte kryssrutan Tillåt inte grundläggande autentisering är markerad.

  • Om du vill använda ett klientcertifikat för autentisering markerar du Ange klientcertifikat och klickar sedan på ett certifikat på Certifikat-menyn.

  • Om du vill använda formulärautentiseringsuppgifter för autentisering markerar du Ange formulärautentiseringsuppgifter och anger sedan formulärets URL (platsen för sidan som godkänner autentiseringsuppgifter) i rutan Formulär-URL och klickar på Ange autentiseringsuppgifter.

   1. När inloggningsprompten från fjärrservern öppnas i ett nytt fönster anger du formulärautentiseringsuppgifterna och loggar in.

   2. Du kommer att tillfrågas om inloggningen lyckades. Om den gjorde det lagras de autentiseringsuppgifter som krävs för autentisering på fjärrwebbplatsen.

  • Markera Använd cookie för crawlning om du vill använda autentisering med cookie och gör sedan något av följande:

   1. Klicka på Hämta cookie från en URL om du vill hämta en cookie från en webbplats eller server.

   2. Klicka på Ange cookie för crawlning om du vill importera en cookie från ditt lokala filsystem eller en filresurs. Alternativt kan du ange felsidorna i rutan Felsidor (semikolonavgränsade).

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Testa crawlningsregler för en URL

Du kan testa crawlningsregler på en URL för att avgöra vilka regler som ska användas när URL:en crawlas och vad resultatet av tillämpningen av dessa regler blir (antingen att innehållet tas med eller utelämnas). Var medveten om att när en crawlningsregel testas på en URL innebär inte det att URL:en faktiskt crawlas.

 1. Skriv den URL som du vill testa i rutan Ange en URL och klicka på Test för att kontrollera om den matchar en regel på sidan Hantera crawlningsregler.

 2. Klicka på Test.

 3. Resultatet av testet visas under rutan Ange en URL och klicka på Test för att kontrollera om den matchar en regel.

Överst på sidan

Redigera en crawlningsregel

Om du redigerar en crawlningsregel får ändringarna inte effekt förrän nästa fullständiga crawlning startar.

 • Klicka på Redigera på menyn för den crawlningsregel som du vill redigera i listan med crawlningsregler på sidan Hantera crawlningsregler.

  Du hittar information om inställningar för crawlningsregler i avsnittet Lägg till en crawlningsregel för .

Överst på sidan

Ta bort en crawlningsregel

Om du tar bort en crawlningsregel återspeglas inte borttagningen förrän nästa fullständiga crawlning påbörjas.

 1. Klicka på Ta bort på menyn för den crawlningsregel som du vill ta bort i listan med crawlningsregler på sidan Hantera crawlningsregler.

 2. Klicka på OK i meddelanderutan om du vill bekräfta att du vill radera crawlningsregeln.

Överst på sidan

Ändra ordning på crawlningsregler

 • Markera ett värde i listrutan som anger den plats som du vill att regeln ska ha i kolumnen Ordning i listan över crawlningsregler på sidan Hantera crawlningsregler. Övriga värden flyttas i enlighet med detta.

  Crawlningsregler tillämpas i den ordning de listas. Om två regler täcker samma eller överlappande innehåll tillämpas därför den första regel som listas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×