Hantera Business Contact Manager-databasen på en server

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det nya Business Contact Manager-databasverktyget för Outlook 2013 fungerar endast med installationer av Microsoft Outlook 2013. Om du använder Outlook 2010 ska du använda Business Contact Manager-databasverktyget för Outlook 2010.

Om du vill köra en Business Contact Manager-databasen på en server och du är administratör för servern, kan du använda Business Contact Manager för Outlook-databasverktyget. Servern behöver inte ha Microsoft Office eller Business Contact Manager för Outlook installerat, men den måste ha en understödd version av Microsoft SQL Server installerad.

Verktyget öppnar de nödvändiga brandväggsportarna, ger användare åtkomst till databasen, och konfigurerar SQL Server-instansen för att tillåta externa anslutningar. När verktyget är installerat kan du använda det för att hantera databasen på servern.

I den här artikeln förklaras hur du skapar, migrerar, delar, säkerhetskopierar och återställer Business Contact Manager-databaser på em server med databasverktyget Business Contact Manager för Outlook.

Vad vill du göra?

Installera databasverktyget Business Contact Manager för Outlook

Öppna databasverktyget.

Skapa en databas med databasverktyget

Migrera en databas med databasverktyget

Dela ut en databas med databasverktyget

Säkerhetskopiera en databas med databasverktyget

Återställa en databas med databasverktyget

Ta bort databasverktyget

Installera databasverktyget Business Contact Manager för Outlook

Om du vill köra en Business Contact Manager-databas på en server måste du först hämta och installera databasverktyget Business Contact Manager för Outlook på servern.

Meddelanden: 

 • Du måste vara administratör för att installera verktyget.

 • Microsoft Office och Business Contact Manager för Outlook behöver inte vara installerade på servern.

 • Kontrollera systemkraven på hämtningssidan för databasverktyget 2010 eller hämtningssidan för 2013-databasverktyget för att verifiera att servern som du vill använda har ett operativsystem som stöds och förberedande är installerat. Det omfattar Microsoft SQL Server 2008 SP2 och Microsoft SQL Server 2005 SP3.

 1. Hämta databasverktyget 2010 eller Hämta databasverktyget 2013 till din server.

 2. Följ stegen i InstallShield-guiden för att installera databasverktyget.

Överst på sidan

Öppna databasverktyget

Obs!: Du måste vara administratör för att använda Business Contact Manager för Outlook-databasverktyget.

Microsoft-konto

 1. Klicka på Start och sedan på Alla program .

 2. Peka på Microsoft Small Business, peka sedan på Business Contact Manager for Outlook-databasverktyget och klicka sedan på Business Contact Manager for Outlook-databasverktyget.

  Windows Vista eller Windows 7

 3. Klicka på Start och sedan på Alla program .

 4. Klicka på Microsoft Small Business-mappen, klicka sedan på Business Contact Manager for Outlook-databasverktyget-mappen och klicka sedan på Business Contact Manager for Outlook-databasverktyget.

 5. Om du får ett UAC-meddelande (User Account Control) när du öppnar databasverktyget klickar du på Ja eller Tillåt.

Överst på sidan

Skapa en databas med databasverktyget

Om du vill skapa en ny databas på en server och dela den med dina användare kan du använda Business Contact Manager för Outlook 2013-databasverktyget för att skapa den.

 1. Öppna databasverktyget.

 2. Klicka på alternativet Skapa en ny databas och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj den SQL Server-instans i listan Databasserverinstans där du vill skapa databasen och klicka sedan på Nästa.

 4. Skriv ett namn på den nya databasen i rutan Databasnamn och klicka på Nästa.

 5. När meddelandet Uppgiften slutfördes visas klickar du på Nästa.

 6. Klicka på Slutför om du vill återgå till Välkomstsidan i guiden och utföra andra uppgifter. Klicka annars på knappen Stäng.

Tips: Om du är databasägare kan du importera data till databasen med hjälp av Business Contact Manager för Outlook. När du har delat ut databasen på servern öppnar du Business Contact Manager för Outlook på datorn, ansluter till databasen och importerar sedan dina data. Mer information finns under Ansluta till en delad Business Contact Manager-databas och Importera dina data till Business Contact Manager.

Överst på sidan

Migrera en databas med databasverktyget

Om du har en Business Contact Manager-databas som skapats med en tidigare version av databasverktyget kan du använda Business Contact Manager för Outlook 2013-databasverktyget för att migrera databasen så att den är kompatibel med Business Contact Manager för Outlook 2013. Om du till exempel skapat en databas i Business Contact Manager för Outlook 2010 kan du använda Business Contact Manager för Outlook 2013-databasverktyget för att migrera databasen.

 1. Öppna databasverktyget.

 2. Klicka på alternativet Migrera en databas och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj den SQL Server-instans i listan Databasserverinstans som du vill migrera databasen till och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på namnet på den databas som du vill migrera i listan Databasnamn och klicka sedan på Nästa .

 5. När meddelandet Uppgiften slutfördes visas klickar du på Nästa.

 6. Klicka på Slutför om du vill återgå till Välkomstsidan i guiden och utföra andra uppgifter. Klicka annars på knappen Stäng.

Överst på sidan

Dela ut en databas med databasverktyget

Användare kan bara komma åt databasen om du har delat ut den till dem. Om du vill dela ut databasen från en server använder du databasverktyget. Mer information om delning av databasen från en dator finns under Dela dina Business Contact Manager-data med andra användare. Mer information om anslutning till en delad databas finns under Ansluta till en delad Business Contact Manager-databas.

Viktigt!: Om du vill ansluta till en delad databas som är skapad eller migrerad med Business Contact Manager för Outlook 2013-databasverktyget behöver servern inte ha Business Contact Manager för Outlook installerat, men alla datorer som ansluter till den delade databasen måste ha Business Contact Manager för Outlook 2013 installerat.

 1. Öppna databasverktyget.

 2. Klicka på alternativet Dela en databas och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj den SQL Server-instans i listan Databasserverinstans som du vill använda för att dela ut databasen och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på namnet på den databas som du vill dela ut i listan Databasnamn och klicka sedan på Nästa .

 5. Markera kryssrutan intill de användare som du vill dela ut databasen till i kolumnen Dela.

 6. Om du behöver lägga till en användare som inte finns med i listan klickar du på Lägg till ny användare.

  I dialogrutan Lägg till användare gör du något av följande:

  • Om servern ingår i en arbetsgrupp   

   1. I rutan Tillfälligt lösenord anger du ett lösenord som du är säker på att användaren inte har använt förut.

    Det här tillfälliga lösenordet kan bara användas en gång. Första gången den nya användaren får åtkomst till Business Contact Manager-databasen ombeds denne att ange det här tillfälliga lösenordet och sedan ange sitt nätverkslösenord eller lokala lösenord. Från och med då ger användarens nätverkslösenord åtkomst till både nätverket och databasen.

    Obs!: Du måste ange ett tillfälligt lösenord för varje användare. Alla lösenord som används – oavsett om de är tillfälliga eller permanenta – måste uppfylla de säkerhetsstandarder som är angivna i det lokala nätverket. Lösenordet kan inte lämnas tomt.

   2. Ange det tillfälliga lösenordet på nytt i rutan Bekräfta lösenord .

   3. Markera kryssrutan Tillåt även att den här användaren loggar in på den här datorn om du vill att den nya användaren ska ha behörighet att logga in på och ut från datorn, och åtkomst till andra filer på datorn, till exempel databasen.

  • Om servern ingår i en domän   

   1. Ange namnet på domänen där användaren är medlem.

   2. Ange användarnamn för den användare som du vill ge åtkomst till datorn. Namnet måste vara samma användarnamn (eller inloggnings-ID) som användaren anger när personen loggar in i nätverket.

    -Eller-

    Klicka på Bläddra och sök efter användarnamn och domän.

 7. Klicka på Nästa .

 8. Kontrollera listan över användare och klicka sedan på Nästa .

 9. När meddelandet Uppgiften slutfördes visas klickar du på Nästa om du vill återgå till Välkomstsidan i guiden för att utföra andra uppgifter. Klicka annars på knappen Stäng.

  Viktigt!: När du delar en databas delar du all information i databasen med alla som har åtkomst till den. Om du har angett automatisk koppling och spårning av dina e-postmeddelanden är alla befintliga och framtida e-postmeddelanden och andra kommunikationshistorikobjekt som är kopplade till konton och affärskontakter tillgängliga för alla användare som har tillgång till databasen. Om du inte vill dela befintliga e-postmeddelanden eller kommunikationshistorikobjekt tar du bort dessa objekt innan du delar databasen. Mer information om hur du tar bort kommunikationshistorikobjekt finns i Spåra kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

Obs!: Om du vill ta bort någon användares åtkomst till databasen klickar du på Dela en databas i databasverktyget och avmarkerar kryssrutan intill användarens namn på sidan Välj de användare som du vill ge åtkomst till Business Contact Manager-databasen nedan i guiden.

Överst på sidan

Säkerhetskopiera en databas med databasverktyget

Du bör säkerhetskopiera databasen regelbundet för att undvika förlust av affärsdata. Innan du avinstallerar Business Contact Manager för Outlook bör du även säkerhetskopiera din databas. Du kan återställa affärsdata om du senare återinstallerar Business Contact Manager för Outlook. Om databasen är skadad kan du också återställa säkerhetskopia med liten dataförlust.

 1. Öppna databasverktyget.

 2. Klicka på alternativet Säkerhetskopiera en databas och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj SQL Server-instansen i listan Databasserverinstans för databasen och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på namnet på den databas som du vill säkerhetskopiera i listan Databasnamn och klicka sedan på Nästa .

 5. Ange var du vill spara säkerhetskopian i rutan Säkerhetskopiera databasen till eller klicka på Bläddra och sök upp platsen.

  Om du vill skydda säkerhetskopian med ett lösenord anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord.

 6. Klicka på Nästa .

 7. När meddelandet Uppgiften slutfördes visas klickar du på Nästa.

 8. Klicka på Slutför om du vill återgå till Välkomstsidan i guiden och utföra andra uppgifter. Klicka annars på knappen Stäng.

Överst på sidan

Återställa en databas med databasverktyget

Om du har en säkerhetskopia av databasen sparad på servern kan du använda Business Contact Manager för Outlook 2013-databasverktyget för att återställa databasen från säkerhetskopian.

 1. Öppna databasverktyget.

 2. Klicka på alternativet Återställa en databas och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj SQL Server-instansen i listan Databasserverinstans för databasen och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på namnet på den databas som du vill återställa i listan Databasnamn och klicka sedan på Nästa .

 5. Klicka på Bläddra för att söka upp säkerhetskopian som du vill återställa, klicka på filen och sedan på Öppna.

 6. Om säkerhetskopian kräver ett lösenord anger du det i rutan Lösenord och klickar sedan på Nästa.

  Obs!: Om du väljer en säkerhetskopia från en tidigare version av Business Contact Manager för Outlook visas ett meddelande om att filen måste migreras. Klicka på OK.

 7. När meddelandet Uppgiften slutfördes visas klickar du på Nästa.

 8. Klicka på Slutför om du vill återgå till Välkomstsidan i guiden och utföra andra uppgifter. Klicka annars på knappen Stäng.

Överst på sidan

Ta bort databasverktyget

Microsoft-konto

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program .

 3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook-databasverktyget i programlistan och klicka sedan på Ta bort.

 4. Bekräfta att du vill ta bort databasverktyget genom att klicka på Ja.

  PerformancePoint-tilläggsprogram för Excel

 5. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

 6. Klicka på Kontrollpanelen – startsida i navigeringsfönstret.

 7. Klicka på Avinstallera ett program under Program.

 8. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2013-databasverktyget i programlistan och klicka sedan på Avinstallera.

  Microsoft Intune

 9. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

 10. Klicka på Avinstallera ett program under Program.

 11. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2013-databasverktyget i programlistan och klicka sedan på Avinstallera.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×