Hantera betrodda platser för Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Betrodda platser, eller filsökvägar, är Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatser, UNC-sökvägar (Universal Naming Convention) eller HTTP-webbplatser som en server som kör Excel Calculation Services kan komma åt arbetsböcker från.

Du kan skapa olika betrodda platser för olika ändamål eller projekt, och du kan anpassa inställningarna och behörigheterna för platserna efter behov.

Till en början finns det inga betrodda platser för Excel Services. Du måste skapa minst en betrodd plats för att kunna använda Excel Services.

Om du vill hantera betrodda platser för Excel Services öppnar du sidan Excel Services Betrodda platser:

 1. Öppna administrationssidan för providern för delade tjänster (SSP).

  Så här öppnar du administrationssidan för tjänstprovidern:

  1. Klicka på Programhantering i det översta navigeringsfältet.

  2. Klicka på Skapa eller konfigurera den här gruppens delade tjänster i området Delade tjänster för Office SharePoint Server på sidan Programhantering.

  3. Klicka på den tjänstprovider som du vill öppna administrationssidan för på sidan Hantera gruppens delade tjänster.

 2. Klicka på Betrodda platser i området Excel Services-inställningar på startsidan för Administrera delade tjänster.

Vad vill du göra?

Lägga till en betrodd plats

Redigera en betrodd plats

Ta bort en betrodd plats

Lägga till en betrodd plats

 1. Klicka på Lägg till betrodd plats på sidan Excel Services Betrodda platser.

 2. Skriv en adress till den betrodda platsen i området Plats på sidan Excel Services Lägg till betrodd plats.

  Adressformatet måste matcha den typ av plats som du anger. Platstypen anges i nästa steg.

  • Klicka på något av följande under Platstyp:

   • Windows SharePoint Services. Använd det här alternativet om du vill ange en URL för en SharePoint-webbplats som sökväg till den betrodda platsen.

   • UNC. Använd det här alternativet om du vill ange en filresurs som sökväg till den betrodda platsen genom att ange en UNC-adress.

   • HTTP. Använd det här alternativet om du vill ange en HTTP-URL som sökväg till den betrodda platsen.

  • Om du vill att underordnade platser till den betrodda platsen också ska betraktas som betrodda platser markerar du kryssrutan Underordnade som är betrodda.

   Obs!: Även om det kan vara enklast att lita på underordnade platser kan det innebära en säkerhetsrisk om underwebbplatser och underkataloger till betrodda platser automatiskt betraktas som betrodda så fort de skapas.

  • Om du vill skriver du en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 3. Skriv ett värde i rutan Tidsgräns för session i området Sessionshantering som anger hur många sekunder en Excel Calculation Services-session kan vara öppen och inaktiv innan den stängs, räknat från slutet av varje Öppna-begäran.

  Om du inte vill att sessionen ska stängas automatiskt skriver du -1. Om du vill att sessionen ska stängas efter en enskild Öppna-begäran skriver du 0.

  • Skriv ett värde i rutan Tidsgräns för kort session som anger hur många sekunder en Excel Calculation Services-session kan vara öppen och inaktiv före användarinteraktion, innan sessionen stängs, räknat från slutet av den ursprungliga Öppna-begäran.

   Om du inte vill att sessionen ska stängas automatiskt skriver du -1. Om du vill att sessionen ska stängas efter en Öppna-begäran skriver du 0.

  • Skriv ett värde i rutan Maximal varaktighet för begäran som anger maximal varaktighet i sekunder för en enskild begäran i en session.

   Om du inte vill använda någon varaktighetsgräns för begäran skriver du -1.

   Du kan minska risken för Denial of Service-attacker genom att begränsa varaktigheten för en enskild begäran.

 4. Skriv ett värde i rutan Maximal arbetsboksstorlek i området Arbetsboksegenskaper som anger den största arbetsboksstorlek i MB som kan öppnas av Excel Calculation Services.

  Prestanda och resurstillgängligheten kan påverkas om användarna öppnar extremt stora arbetsböcker. Om du inte begränsar den största tillåtna storleken för arbetsböcker som kör i öppna Excel Calculation Services-sessioner riskerar du att användarna överskrider resurskapaciteten och att servern överbelastas.

  Skriv ett värde i rutan Maximal diagramstorlek som anger den största diagramstorlek i MB som kan öppnas av Excel Calculation Services.

 5. Skriv ett värde i rutan Varaktighet för cachelagring av ej beständiga funktioner i området Beräkningsbeteende som anger maximal tid i sekunder som ett beräknat värde för en ej beständig funktion kan cachelagras vid automatiska omberäkningar.

  Om du vill att den ej beständiga funktionen ska beräknas när den öppnas skriver du -1. Om du vill att funktionen ska beräknas kontinuerligt skriver du 0.

  Klicka på något av följande under Beräkningsläge för arbetsböcker:

  • Fil. Välj det här alternativet om du vill utföra beräkningar i enlighet med inställningen i filen.

  • Manuellt. Välj det här alternativet om du bara vill utföra omberäkningar när en beräkningsbegäran mottas.

  • Automatiskt. Välj det här alternativet om du vill att en ändring av ett värde ska resultera i omberäkningen av alla andra värden som är beroende av det ändrade värdet. Ej beständiga funktioner anropas om deras tidsgräns har gått ut.

  • Automatisk utom datatabeller. Välj det här alternativet om du vill att en ändring av ett värde ska resultera i omberäkningen av alla andra värden som är beroende av det ändrade värdet, om de andra värdena inte finns i en datatabell. Ej beständiga funktioner anropas om deras tidsgräns har gått ut.

 6. Klicka på något av följande under Tillåt externa data i området Externa data:

  • Ingen. Välj det här alternativet om du vill inaktivera alla externa dataanslutningar för den betrodda platsen.

  • Endast betrodda dataanslutningsbibliotek. Välj det här alternativet om du bara vill tillåta anslutningar till datakällor som ingår i ett betrott dataanslutningsbibliotek. Inställningar som är inbäddade i kalkylbladet ignoreras av servern.

  • Betrodda dataanslutningsbibliotek och inbäddade anslutningar. Välj det här alternativet om du vill beordra servern att bara försöka bädda in anslutningar till datakällor när servern misslyckats med anslutningar till datakällor som finns i ett betrott dataanslutningsbibliotek.

   Tips: Om du hanterar dataanslutningar för ett mindre antal arbetsboksförfattare bör du överväga att använda det här alternativet. Med det här alternativet kan arbetsboksförfattarna bädda in direkta anslutningar till externa datakällor i arbetsböckerna men fortfarande få åtkomst till betrodda dataanslutningsbibliotek om de inbäddade länkarna misslyckas.

   Markera kryssrutan Uppdateringsvarning aktiverad under Varna vid uppdatering om du vill visa en varning innan externa data för filer på den här platsen uppdateras. Genom att välja det här alternativet kan du vara säker på att externa data inte uppdateras automatiskt utan någon användarinteraktion.

   Markera kryssrutan Stoppa öppna aktiverad under Stoppa när uppdatering vid öppna misslyckas om du vill stoppa en öppen åtgärd med en fil på den betrodda platsen i följande fall:

  • Filen innehåller en dataanslutning av typen Uppdatera när filen öppnas.

  • Filen kan inte uppdateras när den öppnas.

  • Användaren har inte användarbehörigheten Öppna för filen.

   Skriv ett värde i rutan Automatisk uppdatering (regelbundet/vid öppning) under Varaktighet för cachelagring av externa data som anger maximal tid i sekunder som systemet kan använda externa frågeresultat för automatiskt uppdaterade externa frågeresultat. Om du vill förhindra uppdateringar efter den första frågan skriver du -1.

   Skriv ett värde i rutan Manuell uppdatering under Varaktighet för cachelagring av externa data som anger maximal tid i sekunder som systemet kan använda externa frågeresultat för automatiskt uppdaterade externa frågeresultat. Om du vill förhindra uppdateringar efter den första frågan skriver du -1.

   Skriv ett värde i rutan Maximalt antal samtidiga frågor per session som anger maximalt antal frågor som kan köras samtidigt i samma session.

 7. Markera kryssrutan Användardefinierade funktioner tillåts i området Användardefinierad funktion om användardefinierade funktioner ska kunna anropas från arbetsböcker som finns på den betrodda platsen.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Redigera en betrodd plats

 • Peka på den betrodda plasten som du vill redigera på sidan Excel Services Betrodda platser, klicka på pilen som visas och klicka på Redigera.

Överst på sidan

Ta bort en betrodd plats

 1. Peka på den betrodda plasten som du vill ta bort på sidan Excel Services Betrodda platser, klicka på pilen som visas och klicka på Ta bort.

 2. Klicka på OK i meddelanderutan för att bekräfta borttagningen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×