Hantera behörigheter och roller för termuppsättningar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Det här avsnittet innehåller information om hur du kan bevilja behörigheter till användare så att de kan skapa eller hantera termer i verktyget för hantering av termlagringsplats.

En introduktion till hanterade metadata funktionerna i Microsoft SharePoint Server 2010 (inklusive vissa termer och begrepp som används i den här artikeln) finns i Introduktion till hanterade metadata i SharePoint Server 2010.

I den här artikeln

Roller för hanterade metadata

Lägga till administratörer för en termlagringsplats

Lägga till gruppchefer

Lägga till deltagare

Roller för hanterade metadata

Om du vill skapa eller hantera villkoren eller termuppsättningarna med hjälp av verktyget för hantering av termlagringsplats måste tilldelas explicita behörigheter att arbeta med hanterade termer. Omfattningen av de uppgifter som du kan utföra i verktyget för hantering av termlagringsplats bestäms av den specifika roll som du har tilldelats. Administratörer för termlagringsplats har de mest omfattande behörigheterna medan deltagare (bör inte förväxlas med personer som har behörighetsnivån delta för en webbplats) har de mest begränsade behörigheterna och är begränsade till term nivå åtgärder.

Följande roller är tillgängliga för verktyget för hantering av termlagringsplats:

Roll

Åtgärder som den här rollen kan utföra

Servergruppsadministratör

 • Skapa en ny termlagringsplatsen.

 • Ansluta till en befintlig termlagringsplatsen.

 • Lägga till eller ta bort administratörer för termlagringsplatsen.

Administratör för termlagringsplats

 • Skapa eller ta bort grupper med termuppsättningar.

 • Lägga till eller ta bort gruppchefer eller deltagare.

 • Ändra arbetsspråken för termlagringsplatsen.

 • Importera termuppsättningar.

 • Skapa, byta namn på, kopiera, återanvända, flytta och ta bort termuppsättningar.

 • Ändra en termuppsättnings beskrivning, ägare, kontakt, intressenter, sändningsprincip, samt huruvida termuppsättningen är tillgänglig för märkning.

 • Skapa, byta namn på, kopiera, återanvända, sammanfoga, ersätta, flytta och ta bort termer.

 • Ändra en terms beskrivning, etiketter, standardetikett, samt huruvida termen är tillgänglig för märkning.

Gruppchef

 • Lägga till eller ta bort deltagare.

 • Importera termuppsättningar.

 • Skapa, byta namn på, kopiera, återanvända, flytta och ta bort termuppsättningar.

 • Ändra en termuppsättnings beskrivning, ägare, kontakt, intressenter, sändningsprincip, samt huruvida termuppsättningen är tillgänglig för märkning.

 • Skapa, byta namn på, kopiera, återanvända, sammanfoga, ersätta, flytta och ta bort termer.

 • Ändra en terms beskrivning, etiketter, standardetikett, samt huruvida termen är tillgänglig för märkning.

Deltagare

 • Skapa, byta namn på, kopiera, återanvända, flytta och ta bort termuppsättningar.

 • Ändra en termuppsättnings beskrivning, ägare, kontakt, intressenter, sändningsprincip, samt huruvida termuppsättningen är tillgänglig för märkning.

 • Skapa, byta namn på, kopiera, återanvända, sammanfoga, ersätta, flytta och ta bort termer.

 • Ändra en terms beskrivning, etiketter, standardetikett, samt huruvida termen är tillgänglig för märkning.

Detaljerad information om dessa roller finns i TechNet-artikel Roller för hanterade Metadata.

Obs!: När du konfigurerar en termuppsättning kan du också utse en grupp eller en enskild användare som ägare, kontakt eller intressent för termuppsättningen. Dessa tre etiketter ger inte grupperna eller de enskilda användarna som du tilldelar dessa etiketter någon särskild behörighet att arbeta med termuppsättningen. Dessa egenskaper är bara ett praktiskt sätt att spåra affärsägarna eller intressenterna för en termuppsättning.

Beroende på hur anslutningen till hanterade Metadata-tjänstprogrammet har konfigurerade, allmänna användare på en webbplats som har minst bidra behörigheter för innehåll på webbplatsen, kanske du arbetar med hanterade metadata på följande sätt:

 • De kan uppdatera värden för hanterade Metadata kolumner i listor och bibliotek (om termuppsättningar som associeras med dessa kolumner för hanterade Metadata har konfigurerat datorn för att öppnas och om kolumn med hanterade Metadata tillåter egna alternativ). Webbplatsanvändarna kan också lägga till nya termer i en termuppsättning när du uppdaterar värdet för en kolumn med hanterade Metadata).

 • De kan skapa nya företagsnyckelord när de uppdaterar kolumnen med företagsnyckelord för en lista eller ett bibliotek.

 • De kan använda metadatanavigering i listor eller bibliotek för att filtrera objektvisningen.

 • De kan använda hanterade termer eller företagsnyckelord i sökfrågor och sedan förfina sökresultatet baserat på dessa termer.

Webbplatsanvändare som har behörighet att ändra listor, bibliotek eller innehållstyper (till exempel medlemmar i gruppen ägare av webbplatssamlingar) kan skapa nya hanterade metadatakolumner för listor, bibliotek eller innehållstyper. När de skapar dessa kolumner de kan skapa nya termuppsättningar som är lokala webbplatssamlingen och de kommer att kunna hantera termer i dessa termuppsättningar.

Igen, vilka användare kan beror på hur anslutningen till tjänstprogram för hanterade Metadata har konfigurerats och vilken behörighet tjänsten ger till programpoolskontot för webbprogrammet. Mer information finns i bevilja behörighet att komma åt tjänsten för hanterade metadata.

Överst på sidan

Lägga till administratörer för en termlagringsplats

Du måste vara en servergruppsadministratör eller en administratör för termlagringsplats för att utse administratörer för termlagringsplatsen. När personer har utsetts till administratörer för termlagringsplats, kommer de sedan har möjlighet att utse andra administratörer för termlagringsplatsen. Information om hur du kan lägga till eller ta bort Term lagra administratörer från i Central Administration finns i lägga till och ta bort term lagra administratörer.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 2. Klicka på Hantering av termlagringsplats under Webbplatsadministration.

 3. Markera det hanterade metadatatjänstprogram som du vill ange en administratör för termlagringsplats i fönstret Egenskaper.

 4. Markera tjänsten för hanterade Metadata-program i fönstret med trädvyn till vänster, om det inte redan är markerat.

 5. Skriv namnen på de användare som du vill lägga till i rutan Administratörer för termlagringsplats i fönstret Egenskaper. Du kan också klicka på Bläddra och leta upp och lägga till användare.

 6. När du har lagt till alla användare som du vill utse till administratörer för termlagringsplatsen klickar du på Spara.

Överst på sidan

Lägga till gruppchefer

Du måste vara en administratör för termlagringsplats för att kunna lägga till nya gruppchefer.

 1. Gå till den webbplats där du vill lägga till en gruppchef för verktyget för hantering av termlagringsplats (om du uppdaterar en lokal grupp).

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Hantering av termlagringsplats under Webbplatsadministration.

 4. Markera det hanterade metadatatjänstprogram som du vill ange en gruppchef i fönstret Egenskaper.

 5. Välj den grupp som du vill lägga till en gruppchef för i fönstret med trädvyn till vänster.

 6. Skriv namnen på de användare som du vill lägga till i rutan Gruppchefer i fönstret Egenskaper. Du kan också klicka på Bläddra och leta upp och lägga till användare.

 7. När du har lagt till alla användare som du vill utse till gruppchefer klickar du på Spara.

Överst på sidan

Lägga till deltagare

Du måste vara en administratör för termlagringsplats eller en gruppchef för en viss grupp för att kunna lägga till deltagare i gruppen.

 1. Gå till den webbplats där du vill lägga till en deltagare (om du uppdaterar en lokal grupp).

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Hantering av termlagringsplats under Webbplatsadministration.

 4. Markera det hanterade metadatatjänstprogram som du vill ange en deltagare för en grupp i fönstret Egenskaper.

 5. Välj den grupp som du vill lägga till deltagare till i fönstret med trädvyn till vänster.

 6. Skriv namnen på de användare som du vill lägga till i rutan Deltagare i fönstret Egenskaper. Du kan också klicka på Bläddra och leta upp och lägga till användare.

 7. När du har lagt till de användare som du vill utse till deltagare klickar du på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×