Hantera att göra-listor för dina grupper i Microsoft StaffHub

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Effektiv ska 1 oktober 2019, Microsoft StaffHub tas bort. Vi bygger StaffHub funktioner, inklusive hantering av schema och aktivitetsstatus i Microsoft Teams. Mer informations Microsoft StaffHub att tas bort.

Senast uppdaterad 29 augusti 2017

Du kan använda StaffHub för att enkelt skapa, hantera och spåra uppgifter på jobbet. Du kommer inte längre glömma eller förlora viktiga uppgifter. Det har helt enkelt blivit enklare att hantera din att göra-lista från början till slut!

En bild av funktionen för att göra-listor.

En bild av en att göra-lista.

Bild av en uppgift

Allt du behöver veta om uppgifter

 1. Både chefer och anställda kan skapa och spåra uppgifter.

 2. Chefer kan se alla uppgifter som skapats av personer i gruppen, oavsett vilka de är tilldelade till.

 3. Endast chefer och den person som skapade att göra-posten kan ta bort den.

 4. Du kan tilldela att göra-poster till en viss gruppmedlem, eller ange att Alla i gruppen kan göra dem.

  Om en uppgift tilldelas till Alla, rekommenderar vi att du informerar gruppmedlemmarna att de ska tilldela den till sig själva om de tänker göra den. Fler än en person kanske annars gör samma uppgift.

 5. Som standard tilldelas en ny att göra-post till Alla.

 6. Varje uppgift innehåller en titel, tilldelning, förfallodatum och tid, samt kan innehålla anteckningar och en bild. Rubriken kan endast redigeras av chefen och uppgiftens skapare. Andra egenskaper kan ändras av samtliga som har åtkomst till uppgiften.

 7. Uppgiftsinformationen visar vem gjorde den senaste uppdateringen, till exempel ”Uppdaterat 14 aug kl 14:07 av Jakob Solstad”.

 8. Borttagna uppgifter kan inte återställas.

Anställda kan göra följande:

 • Se de uppgifter som de har skapat, de som är tilldelade till dem och de som har tilldelats till Alla i gruppen.

 • Öppna uppgifter och tilldela dem till andra i gruppen.

 • Markera alla uppgifter som de kan se som slutförda: uppgifter som har tilldelats till dem, uppgifter som har skapats av dem (och eventuellt tilldelats till andra), samt öppna uppgifter.

 • Tilldela en uppgift till en annan person i gruppen en gång till.

 • Öppna uppgifter igen som har markerats som slutförda.

Använda att göra-listor

Lägga till en uppgift

 1. Klicka på knappen ”+” i uppgiftsbladet längst ned på sidan MyShifts i StaffHub.

 2. Lägg till en titel för din uppgift. Detta är obligatoriskt.

 3. Tilldela uppgiften till dig själv eller en annan person. Som standard tilldelas alla uppgifter till Alla.

  Gruppchefer kan se alla uppgifter, oavsett vem de är tilldelade till.

 4. Du kan redigera förfallodatum och tid genom att klicka på det datum och den tid som visas och ändra till önskat värde.

 5. Lägg till valfria anteckningar med information om uppgiften. Du kan också lägga till bilder.

 6. Välj Klar.

  Nu visas den uppgift som du just skapade i att göra-listan. Den person som har tilldelats får ett meddelande och du kommer att kunna se när personen har slutfört uppgiften.

  Blev det fel? Inga problem. Du kan redigera all information om din uppgift när som helst.

Tilldela eller göra en ny tilldelning av en uppgift

En uppgift kan tilldelas till en specifik gruppmedlem eller lämnas utan tilldelning. Ej tilldelade uppgifter är öppna så att alla i gruppen kan göra dem.

 1. Klicka på namnet på den person som du vill tilldela uppgiften till på sidan med uppgiftsinformationen.

 2. Sök efter en gruppmedlems namn på sidan Tilldela uppgiften eller välj Alla.

 3. Välj Klar.

Följande händer:

 • Om du har markerat en gruppmedlems namn meddelas personen och uppgiften visas i hans/hennes kategori Mina i att göra-listan.

 • Om du har markerat Alla som tilldelning kommer uppgiften att visas för hela gruppen under kategorin Öppna i att göra-listan.

 • Om du valde dig själv som tilldelad kommer uppgiften att visas i din kategori Mina i att göra-listan.

 • Alla chefer och skaparen av uppgiften kommer att kunna se de uppgifter som du har tilldelats.

Ändra en uppgift

Titeln på en uppgift kan bara ändras av gruppchefer eller den person som lade till den.

Tilldelningen, förfallodatum och tid, anteckningar och bild i en uppgift kan ändras när som helst av alla i gruppen som har åtkomst till den.

 1. Välj den uppgift som du vill ändra på sidan för att göra-listan.

 2. På sidan med uppgiftsinformation väljer du den information som du vill redigera.

 3. Välj Klar för att spara ändringarna.

Markera en uppgift som slutförd

Tryck på kryssrutan som visas till vänster om du vill markera en uppgift som slutförd. Uppgiften flyttas sedan till avsnittet Slutförda och skaparen och chefen för uppgiften informeras.

Du kan också trycka på den markerade kryssrutan för att avmarkera den. Uppgiften flyttas bort från avsnittet Slutförda och aktiveras igen.

Visa att göra-listan för gruppen

Generellt sett kan det finnas fyra olika kategorier som du kan se i din grupps att göra-lista. Du kan antingen se alla kategorierna eller vissa, beroende på vilken typ av uppgifter som lagts till.

 • Mina: Det här är de uppgifter som är tilldelade till dig.

  Obs!:  Om du har skapat och tilldelat en uppgift till dig själv, kommer din chef att kunna se den.

 • Öppna: Dessa uppgifter är inte tilldelade och är öppna för Alla i gruppen.

 • Tilldelat till andra: Det här är uppgifter som har tilldelats till andra gruppmedlemmar.

  Om du är anställd kan du i det här avsnittet se de uppgifter som du har skapat och tilldelat till andra.

  Om du är chef kan du i det här avsnittet se alla uppgifter i gruppen som har skapats och tilldelats till andra.

 • Slutförda: Det här är de uppgifter som har slutförts.

Ta bort en uppgift

Endast gruppchefer och den person som skapade uppgiften kan ta bort den.

 1. Välj den uppgift som du vill ta bort på sidan för att göra-listan.

 2. På sidan med uppgiftsinformationen väljer du Ta bort längst ned på sidan.

 3. Ett popup-fönster visas där du ombeds att bekräfta åtgärden. När du har bekräftat tas uppgiften bort permanent och ingen i gruppen kommer att kunna se den längre.

  Borttagna uppgifter kan inte återställas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×