Hantera användare och definiera behörigheter för en webbplats som baseras på Windows SharePoint Services-teknik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Gäller

Microsoft Windows® SharePoint® Services-teknik

I den här självstudiekursen får du lära dig hur du visar en lista över användare och ändrar information om en användare på din webbplats, samt hur du lägger till användare och kopplar dem till webbplatsgrupper. Du får också lära dig hur du skapar behörigheter för en specifik lista eller ett dokumentbibliotek.

Anta att du hanterar en webbplats med Microsoft Windows SharePoint Services för Contoso Corporation. Du har en lista över webbplatsens användare och styr deras åtkomstnivåer. Contoso har anställt en ny medarbetare som behöver läggas till på webbplatsen. Senare får du reda på att den nya medarbetaren har bytt namn och du måste uppdatera webbplatsen med den nya informationen. Hennes arbetsuppgifter har också ändrats och därför behöver hon rätt åtkomstnivå så att hon kan arbeta med innehållet på webbplatsen och göra designändringar. Du måste göra ändringarna i webbplatsens användarlistor och begränsa en SharePoint-lista så att endast en användare kan redigera informationen, medan andra användare bara kan se den.

Mål

När du är klar med den här självstudiekursen vet du hur du

 • lägger till en användare på en webbplats

 • ser en lista över användare och ser och ändrar användaruppgifter

 • ändrar behörighetsnivån för en användare

 • ger en användare eller grupp tillgång till en viss SharePoint-lista.

Innan du börjar

Om du vill slutföra den här självstudiekursen måste du vara medlem i gruppen Administratörer på en Windows SharePoint Services-webbplats. Det är bäst att prova de här självstudiekurserna på en webbplats som inte används av en grupp.

Skapa en övningswebbplats

 1. Klicka på Skapa i det övre länkfältet på en befintlig webbplats.

 2. Klicka på Webbplatser och arbetsytor i avsnittet Webbsidor.

 3. Skriv ett namn, till exempel Övningswebbplats, och en beskrivning för den nya webbplatsen under Rubrik och beskrivning.

 4. Under Webbplatsadress anger du webbadressen (URL) som du ska skriva för att gå till den nya webbplatsen.

  Den första delen av adressen är redan ifylld.

 5. Klicka på Använd unika behörigheter i avsnittet Behörigheter.

 6. Klicka på Skapa.

 7. I listan Mall på sidan Mallval klickar du på Gruppwebbplats. Klicka på OK.

Nu när du har en övningswebbplats kan du skapa en övningslista.

Skapa en övningslista

 1. Klicka på Skapa i det övre länkfältet på din övningswebbplats.

 2. Klicka på Anpassad lista under Anpassade listor.

 3. Skriv Incitament i rutan Namn. Klicka på Skapa.

Nu kan du hantera användare och behörigheter på övningswebbplatsen.

Lägga till användare på en webbplats

Contoso Corporation har anställt en ny säljare. Den nya medarbetaren Mary North måste läggas till på webbplatsen och anslutas till webbplatsgruppen Deltagare så att hon kan börja arbeta med de övriga medlemmarna i säljteamet.

På sidan Hantera användare kan du se listan över användare, sortera listan, lägga till användare, ändra gruppmedlemskap och ta bort användare.

Obs!: Du måste vara medlem i webbplatsgruppen Administratörer för att kunna använda sidan Hantera användare.

Hantera användare

Du kan använda antingen en domänanvändaradress (DOMÄN\användarnamn) eller en e-postadress (till exempel namn@example.com) för att lägga till en användare. Om du vill lägga till användare från organisationens domän hämtas användarens visningsnamn och fylls i automatiskt. Om du skapar unika konton utifrån e-postadresser kan du fylla i användarens visningsnamn eller låta användaren ändra visningsnamnet senare.

I den här självstudiekursen lägger du till en påhittad användare med en påhittad e-postadress. Om du föredrar det, eller om din miljö kräver ett riktigt användarnamn och adress, kan du lägga till ett riktigt användarkonto för din organisation.

Lägga till en användare på webbplatsen

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på övningswebbplatsen.

 2. Klicka på Hantera användare under Administration på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Lägg till användare på sidan Hantera användare.

 4. Under Steg 1: Välj användare skriver du mary@contoso.com och lägger till en påhittad användare (Mary North).

  Du kan också ange en riktig e-postadress eller DOMÄN\användarnamn för en användare i organisationen om du vill lägga till en riktig användare.

 5. Under Steg 2: Välj behörigheter markerar du kryssrutan Deltagare. Klicka på Nästa.

 6. Under Steg 3: Bekräfta användare kontrollerar du e-postadressen. Om du använder en påhittad användare anger du maryn som användarnamn och Mary North som visningsnamn.

  Om du använder ett riktigt användarkonto bekräftar du kontots användarnamn och visningsnamn.

 7. Under Steg 4: Skicka e-post avmarkerar du kryssrutan Skicka följande e-postmeddelande för att informera användarna om att de har lagts till.

  Obs!: Eftersom det här är en övning behöver du inte skicka ett e-postmeddelande till den nya användaren.

 8. Klicka på Slutför.

  Om meddelandet ”Användaren finns inte” visas kan du försöka göra om stegen och skapa en riktig användare i organisationen.

Visa och ändra information om webbplatsanvändare

Mary North bytte nyligen namn till Mary Baker. Du visste inte om namnändringen när du lade till hennes konto. Därför måste du uppdatera namnet nu så att hennes nya namn visas på webbplatsen.

På sidan Användarinformation kan du se en lista över alla användare som hör till en webbplats. Listan visar en sammanfattning. Du kan klicka på varje användarnamn för att se mer information om den användaren.

Se en lista över användare

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på övningswebbplatsen.

 2. Under Hantera min information klickar du på Visa information om webbplatsanvändare.

  Där kan du se en lista över alla användare på webbplatsen.

Användarinformationslista

Om du klickar på ett användarnamn ser du användarens e-postadress och eventuella anteckningar om användaren som en webbplatsadministratör har lagt till. Om du är medlem i webbplatsgruppen Administratörer kan du också se om användaren är en webbplatsadministratör (eller ägare av webbplatsen) och du kan ändra användarens information.

användarinformation

Obs!: Alla medlemmar i webbplatsen kan se listan med användare på sidan Användarinformation och klicka på användare för att se mer information. Däremot är det bara medlemmar i gruppen Administratörer eller användaren själv som kan ändra användarinformationen.

Ändra ett användarnamn

 1. Klicka på Mary North (eller användarkontot du lade till) på sidan Användarinformation.

 2. Klicka på Redigera användarinformation.

 3. I rutan Visningsnamn markerar du ”North” och skriver ”Baker” (eller ändra motsvarande efternamn för användarkontot du har skapat).

 4. Klicka på Spara och stäng.

Tilldela användare grupper

Mary Baker, som tidigare hette Mary North, ska hjälpa till med att skapa innehåll för webbplatsen och se till att webbplatsens design är modern och intressant. För tillfället kan hon bara lägga till och ändra objekt i listor och bibliotek, men nu behöver hon kunna ändra mer på webbplatsen. Du kan ge henne mer behörighet så att hon kan göra de ändringarna hon behöver.

I Windows SharePoint Services styrs behörigheter till en webbplats utifrån medlemskap i webbplatsgrupper. Användare måste tilldelas en grupp för att kunna visa eller göra ändringar på en webbplats. Det finns fem webbplatsgrupper som standard:

 • Gäst     En specialgrupp som ger gästanvändare åtkomst till en särskild lista utan att ge tillgång till hela webbplatsen. (I följande avsnitt, ”Ställa in användarbehörigheter på en lista eller ett dokumentbibliotek”, finns mer information om webbplatsgruppen Gäst.)

 • Läsare     Låter användaren visa objekt i listor och dokumentbibliotek, visa sidor på webbplatsen och skapa en webbplats med Standardsidan för att skapa webbplatser.

 • Deltagare     Låter användaren interagera med webbdelar, listor och dokumentbibliotek. De kan också skapa och hantera personliga vyer och globala webbplatsgrupper, och anpassa webbdelssidor.

 • Webbdesigner     Användaren kan anpassa webbplatsen med HTML-verktyg eller ett redigeringsprogram för webbsidor som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office FrontPage 2003. Medlemmar i webbplatsgruppen Webbdesigner kan till exempel skapa listor direkt på webbplatsen eller lägga till sidor på webbplatsen med ett redigeringsprogram.

 • Administratör     Ger användaren fullständig kontroll över webbplatsen. Medlemmar i webbplatsgruppen Administratör kan konfigurera inställningar, hantera användare och webbplatsgrupper och se användningsanalysdata.

När du lade till Mary North (nu Baker) till webbplatsen tilldelades hon webbplatsgruppen Deltagare. Du kan ändra tilldelningarna när du vill. Om du vill ändra vilka grupper en användare är medlem i använder du sidan Hantera användare. Du måste vara medlem i webbplatsgruppen Administratör för att kunna använda sidan Hantera användare.

Om du tar bort en användare från alla webbplatsgrupper har användaren inte längre några behörigheter på webbplatsen.

Tilldela en användare en annan webbplatsgrupp

 1. Klicka på Webbplatsinställningar i det övre navigeringsfältet på övningswebbplatsen.

 2. Klicka på Hantera användare under Administration på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Markera kryssrutan bredvid Mary Baker (eller användaren du skapade) på sidan Hantera användare.

 4. Klicka på Redigera webbplatsgrupp för markerade användare.

 5. I området Medlemskap i webbplatsgrupp markerar du kryssrutan bredvid Webbdesigner och avmarkerar kryssrutan bredvid Deltagare.

 6. Klicka på OK.

Mary Baker är nu medlem i webbplatsgruppen Webbdesigner och kan skapa listor eller ändra webbplatsen efter behov.

Ange användarbehörigheter i en lista eller ett dokumentbibliotek

Webbplatsen innehåller en lista med incitament – en lista med förmåner som ska motivera säljare att generera intäkter. Du behöver begränsa den här listan så att bara Mary Baker kan lägga till, ändra eller ta bort incitament, men du måste också se till att alla andra kan se listan.

Du kan ange specifika behörigheter för en lista eller ett dokumentbibliotek, separat från resten av webbplatsen med Windows SharePoint Services. Du kan ta bort användare som inte ska ha tillgång till listan och lägga till endast de som ska ha det.

Som standard kan till exempel medlemmar i webbplatsgruppen Deltagare visa, infoga, redigera och ta bort objekt i listor och dokumentbibliotek. Om du vill att endast tre personer ska ha dessa rättigheter för listan med incitament kan du ta bort Deltagare-gruppens behörigheter för listan och lägga till bara de tre användarna med rätt behörighet.

När du ger användare behörighet till en lista eller ett dokumentbibliotek kan göra du det genom att välja de faktiska behörigheterna du vill att de ska ha. Om du vill att en användare ska kunna visa objekt kan du klicka på Visa objekt.

Behörigheter per lista och per dokumentbibliotek hanteras direkt från själva listan eller dokumentbiblioteket. Du kan lägga till eller ta bort användare i en lista eller ett dokumentbibliotek utan att lägga till eller ta bort dem från webbplatsen.

Om du lägger till en användare som inte redan är medlem i webbplatsen till en lista eller ett dokumentbibliotek läggs användaren till på webbplatsen, men tilldelas webbplatsgruppen Gäst. Den här speciella gruppen används bara för att bevilja användare behörighet till en specifik lista eller ett dokumentbibliotek men ger inga ytterligare rättigheter till webbplatsen i övrigt. Medlemmar i webbplatsgruppen Gäst kan se det vänstra och övre navigeringsfältet när de visar listan eller dokumentbiblioteket.

Tilldela en användare behörigheter för lista eller bibliotek

 1. Klicka på Incitament under Listor i snabbstartsfältet på startsidan för övningswebbplatsen.

 2. Klicka på Ändra inställningar och kolumner i listan Åtgärder.

 3. Klicka på Ändra behörigheter för den här listan under Allmänna inställningar på sidan Anpassa incitament.

 4. Klicka på Lägg till användare i listans verktygsfält.

 5. Under Steg 1: Välj användare i området Användare lägger du till Mary Baker genom att skriva mary@contoso.com i textrutan. Alternativt anger du e-postadressen eller DOMÄN\användarnamn för användaren du tidigare lade till.

 6. Under Steg 2: Välj behörigheter under Webbplatsgrupper klickar du på Visa, infoga, redigera, ta bort objekt; ändra listinställningar. Klicka sedan på Nästa.

 7. Under Steg 3: Bekräfta användare kontrollerar du att e-postadress, användarnamn och visningsnamn för Mary Baker (eller annan användare) är korrekta.

 8. Under Steg 4: Skicka e-post avmarkerar du kryssrutan Skicka följande e-postmeddelande för att informera användarna om att de har lagts till.

  Obs!: Eftersom det här är en övning behöver du inte skicka ett e-postmeddelande till den nya användaren.

 9. Klicka på Slutför.

Föregående anvisningar ger dig instruktioner för hur du tilldelar behörigheter per lista för en användare, men samma steg kan användas för ett dokumentbibliotek. Gå först till dokumentbibliotekssidan. Klicka på Ändra inställningar och kolumner. På sidan Anpassa <dokumentbibliotekets namn> klickar du på Ändra behörigheter för det här dokumentbiblioteket. Följ sedan steg 4–9 nedan.

Nu när Mary Baker har behörighet att ändra listan måste du ändra behörigheterna för webbplatsgruppen Deltagare så att medlemmarna inte kan ändra listan. Det här fungerar även för ett dokumentbibliotek.

Ändra en webbplatsgrupps behörigheter för lista eller bibliotek

 1. På sidan Ändra behörigheter: incitament markerar du kryssrutan Deltagare. Klicka sedan på Redigera behörigheter för markerade användare.

 2. Under Välj behörigheter klickar du på Visa objekt. Klicka på OK.

Det här fungerar även för ett dokumentbibliotek.

Förslag på nästa steg

När du är klar med den här självstudiekursen är det bra om du tar bort övningsanvändaren så att du inte lämnar en påhittad användare på webbplatsen. Om du vill ta bort en användare går du till sidan Webbplatsinställningar och klickar på Hantera användare. Markera kryssrutan bredvid Mary North på sidan Hantera användare. Klicka sedan på Ta bort markerade användare.

Du kanske också vill ta bort övningswebbplatsen så att den inte tar upp onödigt med serverresurser. Om du vill ta bort en webbplats går du till sidan Webbplatsinställningar. Klicka på Gå till Webbplatsadministration. På sidan Webbplatsadministration, under Hantering och statistik, klickar du på Ta bort den här webbplatsen. Klicka på Ta bort på bekräftelsesidan.

Uppgifter i den här självstudiekursen är inte avsedd att vara en komplett lista över administrationsuppgifter för en webbplats baserat på Windows SharePoint Services. De har bara representant för olika typer av åtgärder som du behöver utföra när du hanterar en SharePoint-webbplats. Mer information om hur du hanterar din webbplats finns i hjälpen.

Alla företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser och händelser som förekommer i exempel är fiktiva. Alla likheter med verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser eller händelser är oavsiktliga.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×